Az Ön adatvédelme

Hatálybalépés dátuma: 2022. augusztus 15.

 

A változások összefoglalása

Ez az összefoglaló ismerteti az Ancestry Adatvédelmi nyilatkozatának legújabb változásait, és azt, hogy a változások milyen hatással lehetnek Önre.

Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései az (alább meghatározott) Szolgáltatások Ön általi használatára vonatkoznak, amikor Ön a Szolgáltatásokat megtekinti, azokhoz hozzáfér, vagy azokat más módon használja. A Szolgáltatásaink Ön általi használatára vonatkozó változások és feltételek teljes körű megértéséhez kérjük, olvassa el az Adatvédelmi nyilatkozatot.

A legutóbbi változások a következők:

 • A szövegkiegészítés a 2020. évi Kaliforniai adatvédelmi törvénynek („CPRA”), a Coloradói adatvédelmi törvénynek („CPA”), a Connecticuti adatvédelmi törvénynek („CTDPA”), a Virginiai fogyasztói adatvédelmi törvénynek („VCDPA”), és az 1988. évi Ausztrál adatvédelmi törvénynek való megfelelést szolgálja.
 • Az AncestryHealth®-re való hivatkozások eltávolítása.
 • A meglévő nyelvezet frissítése, pontosítása és egyszerűsítése.

Az Ancestry®-nél az Ön adatvédelme elsődleges fontosságú. Az Ancestry elkötelezett amellett, hogy az Ön személyes adataival (az alábbi meghatározás szerint) megfelelően bánjon, felelősségteljesen kezelje, valamint adminisztratív, technikai, szervezési és fizikai óvintézkedésekkel védje őket.

Hiszünk abban, hogy őszintének, közvetleneknek és átláthatóaknak kell lennünk, ha az Ön adatairól van szó. Az Ancestry három alapelvet követ, amikor az Ön adatvédelméről van szó:

 • Átláthatóság. Keményen dolgozunk azon, hogy átláthatóak legyünk az általunk gyűjtött és feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban.
 • Egyszerűség. Igyekszünk könnyen érthető nyelvezetet használni adatvédelmi gyakorlatunk leírásához, hogy segítsük Önt a tájékozott döntések meghozatalában.
 • Ellenőrzés. Ön rendelkezhet az Ön által megadott személyes adatok, köztük a DNS-adatai felett, valamint azok felhasználásának, megosztásának és megőrzésének módjáról.

 

Egyéb fontos dolgok, amelyeket meg kell értenie, ha igénybe veszi szolgáltatásainkat

Ön fenntartja a DNS és a DNS-adatai (az alábbi meghatározás szerint) feletti ellenőrzést – a jelen adatvédelmi nyilatkozatban leírtak szerint kezelheti és törölheti őket.

Szolgáltatásaink igénybevétele során váratlan tényeket fedezhet fel magáról vagy családjáról. Miután felfedezett valamit, azt nem tudjuk visszavonni.

Amikor új felfedezéseket tesz nálunk, magabiztosnak és tájékozottnak kell magát éreznie azzal kapcsolatban, hogy hogyan használjuk fel személyes adatait. A teljes Adatvédelmi nyilatkozatunk az alábbiakban olvasható. Ez az Ancestry minden olyan webhelyére, szolgáltatására és mobilalkalmazására vonatkozik, amely erre az adatvédelmi nyilatkozatra hivatkozik, beleértve az alábbiakat: Ancestry®, AncestryDNA®, Fold3®, Newspapers.com™, Archives®, We Remember® ésFind a Grave®.

 

Csak USA-ügyfelek esetén - Az USA-lakosok kiegészítő adatvédelmi nyilatkozata az alábbiakban további részleteket tartalmaz a Kalifornia, Colorado, Connecticut és Virginia államokban élő USA-lakosok számára.

Csak nem USA-ügyfelek esetén - Az Ancestry Ireland Unlimited Company az Ön személyes adatainak kezelője, és az alábbi 8. szakasz tartalmazza az Ön jogaira vonatkozó információkat.

 

Tartalomjegyzék

 
1.   Bevezetés
2.   Fiók létrehozása és az Ön kapcsolata az Ancestry szolgáltatásokkal
3.   Milyen személyes adatokat gyűjt Önről az Ancestry?
4.   Milyen információkat gyűjt az Ancestry a szolgáltatások használata során?
5.   Más forrásokból gyűjtött információk
6.   Hogyan használja fel az Ancestry az Ön személyes adatait?
7.   Milyen információkat osztunk meg, mikor osztjuk meg, és kik a címzettek?
8.   Az Ön személyes adataival kapcsolatos jogai és választási lehetőségei
9.   Melyek az adatmegőrzési gyakorlataink?
10.   Hogyan tudom törölni a személyes adataimat?
11.   Biztonság
12.   Nemzetközi adattovábbítások
13.   A jelen nyilatkozat módosítása
14.   Az EU általános adatvédelmi rendelete szerinti jogalapok az uniós lakosok személyes adatainak kezeléséhez.
15.   Az adatkezelő személyazonossága és elérhetőségei
16.   További adatvédelmi nyilatkozat amerikai lakosok számára (csak kaliforniai, coloradói, connecticuti és virginiai ügyfelek)
17.   Ausztrál Kiegészítő adatvédelmi nyilatkozat

 

1.  Bevezetés

Az Ancestry-nél lehetővé tesszük a személyes felfedező utakat, melyek gazdagítják ügyfeleink életét. A webhelyek, mobilalkalmazások és szolgáltatások (együttesen: „Szolgáltatások”) biztosítása és fejlesztése érdekében „Személyes adatokat” gyűjtünk, kezelünk és tárolunk, amelyek olyan információk, amelyek közvetlenül vagy közvetve azonosíthatják Önt, ahogyan a 3. szakaszban részletezzük, mint például az Ön neve, e-mail-címe vagy címe, vagy olyan információk, amelyek észszerűen visszavezethetők Önhöz, beleértve az Ön Genetikai adatait is. Ez az Adatvédelmi nyilatkozat ismerteti az Ön Személyes adatainak gyűjtésére, tárolására és kezelésére vonatkozó gyakorlatunkat, valamint az Ön számára a Szolgáltatásainkban történő kezelésükhöz biztosított ellenőrzési lehetőségeket. Ezenkívül a Sütikre vonatkozó szabályzatunk ismerteti a böngészőben lévő sütik és hasonló nyomkövető technológiák használatát.

Vegye figyelembe: Az elhunyt személyekre vonatkozó információk nem minősülnek személyes adatnak a jelen adatvédelmi nyilatkozat értelmében.

 

2.  Fiók létrehozása és az Ön kapcsolata az Ancestry szolgáltatásokkal

Az Ancestry fiók létrehozásához szerződésszerűen szükséges személyes adatok az Ön nevére, e-mail-címére és jelszavára korlátozódnak. Csak az Archives felhasználók számára a fiók létrehozásához a számlázási adatokra is szükség van.

A fiók létrehozásával Ön tudomásul veszi, hogy az Ancestry a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírtak szerint gyűjti, kezeli és megosztja az Ön személyes adatait (beleértve a genetikai adatait, ha Ön DNS-tesztet végzett).

Az Ancestry tartalmakhoz, például a családfa felépítését segítő archív nyilvántartáshoz vagy a DNS-funkciókhoz (etnikai becslés stb.) való hozzáféréshez további személyes adatokra van szükség, beleértve a fizetési és szállítási adatokat, valamint a DNS-teszt esetében a teszt kódját, a születéskor megadott nemet, a születési évet és az Ön nyálmintájából kinyert genetikai információkat.

Bármikor kérheti, hogy az Ancestry törölje a fiókjába feltöltött személyes adatait, például a családfát vagy a genetikai adatait. A teljes fiókját is törölheti. A személyes adatok törlésével kapcsolatos konkrét részleteket lásd a 10. szakaszban.

 

3.  Milyen személyes adatokat gyűjt Önről az Ancestry?

Információ-kategória Leírás
Fiókadatok
 • Az Ön neve (kötelező).
 • Egy e-mail-cím (kötelező).
 • Az Ön által létrehozott jelszó (kötelező).
 • Egy telefonszám – megadhat egy telefonszámot, hogy (i) értesíthessük Önt a DNS-teszt eredményéről, (ii) értesíthessük egyéb, Ön által elfogadott frissítésekről, (iii) segíthessünk Önnek, amikor kapcsolatba lép az Ancestry Tagsági ügyfélszolgálattal, vagy (iv) lehetővé tegyük, hogy engedélyezze a többtényezős hitelesítést. A DNS-tesztkészlet kiszállításához telefonszámra lehet szükség.
 • Számlázási adatok.
 • Az Ancestry egyes márkái támogathatják harmadik fél bejelentkezési szolgáltatásait, mint például a Facebook, a Google és az Apple, amelyek az Ancestry rendelkezésére bocsátják az Ön személyes adatait, például a nevét és e-mail-címét, valamint profilképét. Kérjük, olvassa el a sütikre vonatkozó szabályzatot, hogy megtudja, harmadik felek hogyan használnak technológiát elemzési és célzási célokra, valamint az általunk biztosított ellenőrzési lehetőségekről.
Hitelkártya/fizetési információk
 • Fizetési információk, például a hitelkártyaszám, valamint a számlázási és szállítási cím(ek), amikor Ön ingyenes próbára regisztrál vagy vásárol, például Ancestry előfizetést vagy DNS-tesztkészletet.
A DNS-készlet aktiválására vonatkozó információk Amikor aktivál egy DNS-tesztkészletet, összegyűjtjük az alábbiakat:
 • A DNS-tesztkészlet kódja;
 • Az Ön születésekor meghatározott neme; és
 • Születési év.
Profiladatok

A felhasználói profil létrehozásakor megadott adatokat (például profilképet, nevet, felhasználónevet, életrajzot, életkort, tartózkodási helyet és a kapcsolódó fiókok felhasználóneveit), valamint az Önről szóló információkat a családfájáról gyűjtjük. Az Ön Ancestry felhasználói profiljának adatai más felhasználók számára is láthatóak (az Ancestry Általános szerződési feltételekben meghatározottak szerint), ezért kérjük, magánéletének védelme érdekében fontolja meg ezen információk korlátozását és a valódi nevétől eltérő felhasználónév használatát.

 

Az Ön tartalma

Információkat gyűjtünk, amikor Ön önkéntesen hozzájárul a Szolgáltatásokhoz, beleértve az Ön tartalmát (az Általános szerződési feltételekben meghatározottak szerint). 

 

Genetikai adatok Partnerlaboratóriumainkban kivonjuk DNS-ét a nyálából, és géppel olvasható biometrikus adatokká („DNS-adatok”) alakítjuk át, amelyeket feldolgozunk, hogy etnikai becslést és közösségekre vonatkozó javaslatokat adjunk Önnek. Az Ön DNS-adatait azért is feldolgozzuk, hogy információt nyújtsunk Önnek a DNS-adatbázisunkban szereplő más felhasználókkal való rokonsági fokáról, valamint bármely genetikai  amelyek összefüggenek bizonyos biológiai, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőkkel, például hajvastagsággal és szemszínnel vagy a jó közérzettel.

DNS-adatai és a belőlük származó bármely információ, például etnikai becslések, közösségek, tulajdonságok és genetikai rokoni egyezések személyes adatnak minősülnek, és „Genetikai információnak” nevezzük őket.

Megjegyzés a DNS-ről és a nyálról: Sem a nyál, sem a kivont DNS (együttesen „Biológiai minták”) nem minősül személyes adatnak a jelen adatvédelmi nyilatkozat értelmében. Továbbá miután laboratóriumi partnerünk feldolgozta a Biológiai mintát, Ön hozzájárulhat ahhoz, hogy azt biobankunkban tároljuk a későbbi vizsgálatokhoz. A jövőbeni vizsgálatokra akkor kerülhet sor, ha Ön elfogadja a Tájékoztatáson alapuló beleegyezés a kutatásba című dokumentumot, vagy ha beleegyezik a Biológiai mintáinak egyéb vizsgálataiba. Ha Ön nem egyezik bele a Biológiai mintái tárolásához, a mintáit megsemmisítjük. Az alábbi 8. és 10. szakasz ismerteti, hogyan szabályozhatja Biológiai mintái kezelését. A Tagsági ügyfélszolgálathoz fordulva kérheti, hogy az Ancestry semmisítse meg Biológiai mintáit. Vegye figyelembe, hogy a minőségbiztosítási követelményeinknek nem megfelelő Biológiai mintákat egyoldalú döntésünk szerint megsemmisíthetjük.

Megjegyzés az egészséggel kapcsolatos információkról Az Ancestry nem tartozik az Egészségbiztosítási hordozhatósági és elszámoltathatósági törvény („HIPAA”) hatálya alá, és ennek következtében az Ön által nyújtott adat nem tartozik a HIPAA hatálya alá, illetve nem élvez HIPAA-védelmet.
Az Ön kommunikációi A platformunk kommunikációs funkcióin keresztül fogadjuk és tartjuk fenn a többi felhasználóval folytatott kommunikációját, valamint gyűjtjük az Ön adatait, amikor Ön az Ancestry tagi szolgáltatásokkal és az egyéb szolgáltatásainkhoz tartozó támogató csapatokkal kommunikál, beleértve a hang- és képi információkat (például az Ancestry tagi szolgáltatásokkal folytatott hívások felvételeit vagy a fogyasztói ismeretek kutatásában való részvétel során önkéntesen megosztott információkat).
Versenyek és promóciók Személyes adatokat gyűjtünk, amikor Ön önkéntesen részt vesz az általunk szervezett vagy szponzorált versenyeken és különleges promóciókban, amelyek részleteit a belépéskor adjuk meg.
Find a Grave fotók és önkéntes fotósok A Find a Grave szolgáltatáson keresztül összegyűjtjük a Find a Grave szolgáltatásra feltöltött digitális fényképekhez kapcsolódó metaadatokat, beleértve a fénykép készítésének helyét, dátumát és időpontját. Ha úgy dönt, hogy önkéntes fotós lesz a Find a Grave számára, akkor megadja a tartózkodási helyét, amelyet bármikor megváltoztathat vagy eltávolíthat.
Egyéb védett besorolások és érzékeny adatok Gyűjthetünk bizonyos védett besorolásokkal kapcsolatos információkat, mint például a nem vagy a családi állapot.

Az Ancestry által kezelt, nem Ancestry-felhasználókra vonatkozó személyes adatokról szóló információkért kattintson ide.

 

4.  Milyen információkat gyűjt az Ancestry a szolgáltatások használata során?

Információ-kategória Leírás
Információk számítógépekről és mobileszközökről

Az Ancestry információkat gyűjt arról, hogy Ön hogyan fér hozzá a Szolgáltatásainkhoz, beleértve az Ön által az Ancestry webhelye előtt és után meglátogatott webhelyet.

Azt az IP-címet is gyűjtjük, amelyen a számítógép, mobileszköz vagy az Ön által használt proxy-kiszolgáló hozzáfér az internethez, valamint egyéb technikai információkat, mint például:

 • A számítógép operációs rendszere;
 • A böngésző;
 • Az Ön mobileszközének azonosítója, amelyet a mobileszköz operációs rendszere és a mobil operációs rendszere biztosít; valamint
 • Az internetszolgáltató vagy a mobilszolgáltató neve.

Az Ancestry az Ön engedélyével helymeghatározási adatokat gyűjthet az Ön eszközéről.

Sütikből és hasonló technológiákból származó információk Az Ancestry sütiket és hasonló technológiákat, valamint a marketing- és hirdetési partnerekkel való technikai integrációkat használ, amint az a sütikre vonatkozó szabályzatban le van írva. Kérjük, olvassa el a sütikre vonatkozó szabályzatunkat, hogy megismerje gyakorlatunkat és az általunk biztosított ellenőrzési lehetőségeket.
A közösségi média funkciókon keresztül megosztott információk

Ha Ön a Szolgáltatásokon keresztül kapcsolatba lép a közösségi médiával, például „Megosztás”, „Közzététel”, „Tweet”, „Kitűzés” vagy „Kövessen minket” linkekkel olyan oldalakon, mint a Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram és YouTube, az Ancestry gyűjti ezeket az interakciókat és az ezen szolgáltatások által számunkra elérhetővé tett fiókinformációkat az Ön adatvédelmi beállításaitól függően az adott harmadik félnél.

Az ilyen funkciókkal való interakciókra az adott harmadik fél vállalat adatvédelmi nyilatkozata irányadó.

Lehetősége van arra, hogy az Ancestry szolgáltatásaiba a közösségi hálózati fiókjával, például egy Google- vagy Apple-fiókkal jelentkezzen be. Amennyiben Ön megfelelő engedélyt ad, a közösségi hálózati fiókjából olyan információkat kapunk Önről, amelyeket az Ancestry az Ön fiókjának létrehozásához és profiljának felépítéséhez használ fel, például az Ön nevét, e-mail-címét és profilképét.

A Szolgáltatások Ön általi használatából származó információk Információkat gyűjtünk a Szolgáltatások Ön általi használatáról, például arról, hogy mikor keres, vagy mikor fér hozzá rekordokhoz vagy nyilvános családfákhoz, milyen oldalakat tekint meg, milyen linkekre kattint, vagy mikor ad hozzá embereket a fához, stb., amelyeket felhasználhatunk arra, hogy Önről, mint ügyfélről és az Ön érdeklődési köréről következtetni tudjunk, hogy jobb felhasználói élményt nyújtsunk, például keresési javaslatok révén.

 

5.  Más forrásokból gyűjtött információk

Információ-kategória Használat leírása
Nyilvános és történelmi feljegyzésekből származó információk Az Ancestry különböző forrásokból gyűjt nyilvántartásokat, általában hivatalos nyilvántartási forrásokból, beleértve az újságokat, valamint születési, halálozási, házassági és népszámlálási nyilvántartásokat, amelyek tartalmazhatnak Önre vonatkozó személyes adatokat. A nyilvános és történelmi nyilvántartások tartalmazhatnak olyan személyes adatokat is, amelyek nem az Ancestry felhasználóira vonatkoznak. Ezek a nyilvántartások általában az Ancestry előfizetési szolgáltatások részeként válnak elérhetővé a felhasználók számára.
Harmadik felektől származó információk

Harmadik felektől is kaphatunk Önről információkat. Például az általunk gyűjtött adatokat kiegészíthetjük harmadik felektől licencelt információkkal annak érdekében, hogy személyre szabjuk a Szolgáltatásokat és az ajánlatainkat az Ön számára.

Ha ajándék előfizetést vagy ajándék DNS-készletet vásárol, személyes adatokat gyűjtünk, például a címzett nevét, szállítási címét, e-mail címét és a szükséges vásárlási információkat az ajándék elkészítéséhez és a címzett értesítéséhez.

 

6.  Hogyan használja fel az Ancestry az Ön személyes adatait?

Információ-kategória Használat leírása
Személyes adatok (általában) Személyes adatait Szolgáltatásaink nyújtására, személyre szabására, javítására, frissítésére és bővítésére használjuk. Ez magában foglalja az alábbiakat:
 • A Szolgáltatásokhoz való hozzáférés hitelesítése és az Ancestry információbiztonságának javítása;
 • Az előfizetésekkel, AncestryDNS szolgáltatásokkal és tesztkészletekkel, valamint egyéb termékekkel és funkciókkal kapcsolatos fizetések feldolgozása;
 • Új szolgáltatások kiépítése és a meglévő szolgáltatások javítása;
 • Az Ancestry adatbázisaiban található adatok alapján a családfák létrehozásának elősegítése, és azokba mélyebb betekintés nyújtása;
 • Felmérések és kérdőívek kibocsátása a Szolgáltatásokban való felhasználásra, valamint a termékfejlesztési és kutatási kezdeményezések elősegítése;
 • Tudományos, statisztikai és történelmi kutatások végzése;
 • Hiba, csalás vagy más bűncselekmény vagy rosszindulatú tevékenység felderítése és az ellene való védekezés; és
 • Az Általános szerződési feltételek betartatása.
Kommunikáció Személyes adatait arra használjuk, hogy kommunikáljunk Önnel a Szolgáltatásokkal kapcsolatban, például amikor:
 • Válaszolunk a tagsági ügyfélszolgálathoz intézett kérdéseire;
 • Figyelmeztetjük Önt a DNS-egyezés által vagy családtörténeti szolgáltatásaink révén azonosított potenciális genetikai rokonokra (például „Ancestry Hints®” az adatbázisunkban található potenciális ősökről);
 • Figyelmeztetjük Önt a családfáján szereplő személyekre vonatkozó feljegyzésekre, vagy olyan személyekre, akikkel kapcsolatban állhat;
 • Tájékoztatjuk Önt a Szolgáltatások változásairól vagy új Szolgáltatásokról;
 • Felkérjük Önt, hogy vegyen részt az Ancestry médiaprodukciókban, reklámokban, fogyasztói kutatásokban vagy ajánlásokban; valamint
 • Tájékoztatást nyújtunk Önnek, vagy intézkedést kérünk technikai, biztonsági és egyéb működési problémákra válaszul.
A tőlünk vagy üzleti partnereinktől származó termékek és ajánlatok forgalmazása Egyes személyes adatokat (például a harmadik féltől származó vagy az Ancestry egyes részeiből (profil, fák stb.) származó demográfiai adatokat) felhasználhatjuk termékeink és ajánlataink, illetve üzleti partnereink értékesítésére. Ez a marketing az Ön érdeklődési körén alapuló hirdetéseket is magában foglalja.

Vegye figyelembe: Az Ancestry nem osztja meg az Ön genetikai adatait harmadik fél marketingesekkel, biztosítótársaságokkal vagy munkáltatókkal, és nem használjuk fel az Ön genetikai adatait marketing vagy személyre szabott reklám céljára az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül.

Olyan marketing esetében, amelyekhez Ön hozzájárult e-mailben vagy SMS-ben, Ön szabályozhatja, hogyan végzünk marketingtevékenységeket Önre vonatkozóan, ha használja a leiratkozási linket bármely marketing e-mailben, amelyet kap, vagy ha megváltoztatja a kommunikációs beállításokat, illetve a kapott marketingközleményekben szereplő utasítások követésével. Az Ancestry kapcsolódó márkáira vonatkozó szabályozók beállításaikon keresztül érhetők el, és itt vannak felsorolva. A harmadik fél platformjain megjelenő hirdetések esetében jogalapként saját jogos érdekeinkre támaszkodunk (lásd a 7. szakaszt), és Önnek közvetlenül ezeken a platformokon kell szabályoznia marketingpreferenciáit.

Genetikai adatok Az Ancestry az Ön Genetikai adatait a következő elsődleges célokra használja fel:
 • Etnikai eredmények biztosítása,  (pl. közeli vagy tágabb családtagok, illetve mások, akikkel esetleg rokonságban áll) szolgáltatása adatbázisunkból, valamint egyéb információk, amelyek segítségével Ön és más felhasználók többet tudhatnak meg egymásról, a lehetséges családtagokról, valamint az Ön genetikai rokonairól és családcsoportjairól;
 • Az Ön összekapcsolása az adatbázisunkban található genetikai rokonokkal, és segítség e rokonok megismerésében olyan funkciók segítségével, mint a DNS-egyezés vagy más termékfunkciók;
 • További betekintés nyújtása Önnek abba, hogy a DNS mit árulhat el a tulajdonságairól és jóllétéről;
 • Releváns eredmények nyújtása, amelyek segítenek Önnek a közös ősök és a családtörténet egyéb részleteinek felfedezésében, valamint segítenek felépíteni a családfáját vagy kapcsolatot teremteni barátaival és családtagjaival;
 • Az összesített Genetikai információk tanulmányozása a népességgel és az etnikai hovatartozással kapcsolatos egészség, jóllét, öregedés vagy fizikai állapotok jobb megértése érdekében;
 • Tudományos, statisztikai és történelmi kutatások végzése; és
 • A meglévő DNS-hez kapcsolódó termékeink funkcióinak és funkcionalitásának javítása, az ügyfélélmény javítása az Ancestry szolgáltatások egészében, laboratóriumi folyamataink és technológiánk minőségének javítása, valamint új termékek és szolgáltatások létrehozása.

 

7.  Milyen információkat osztunk meg, mikor osztjuk meg, és kik a címzettek?

Az Ancestry nem osztja meg az Ön egyéni személyes adatait (beleértve az Ön genetikai adatait) harmadik felekkel, kivéve a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírtak szerint vagy az Ön további beleegyezésével. Önkéntesen nem osztjuk meg az Ön adatait a bűnüldöző szervekkel. Továbbá, az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem osztjuk meg az Ön Genetikai adatait biztosítótársaságokkal, munkáltatókkal vagy harmadik fél marketingesekkel.

Vegye figyelembe: Az Ancestry USA-specifikus közzétételei itt találhatók. Az Ancestry nem értékesíti az Ön személyes adatait.

Az alábbiakban ismertetett körülmények ismertetik, hogy mikor kerülhet sor megosztásra:

 
Akikkel az Ön adatai megoszthatók / A megosztás körülményei Leírás
Ancestry vállalatok

Megoszthatjuk az Ön adatait az itt felsorolt Ancestry vállalatok csoportjával („Ancestry vállalatok”), hogy Szolgáltatásainkat nyújthassuk, és hogy javítsuk azokat.

Személyes és genetikai adatait az Ancestry írországi székhelyű vállalata és az Ancestry USA-beli székhelyű vállalatai között továbbítjuk. További információért lásd a lenti 12. szakaszt.

Más felhasználók vagy mások, akikkel megoszthatja a tartalmát

A Szolgáltatások használatának részeként, Önnek lehetősége van arra, hogy információkat adjon meg, illetve osszon meg a Szolgáltatás összes felhasználójával, illetve a megosztási funkciók segítségével bizonyos Ancestry felhasználókkal, továbbá még a nem Ancestry felhasználókkal is. Egyes szolgáltatások, például az AncestryDNS (lásd alább) esetében további megosztási lehetőségek is rendelkezésre állhatnak.

Az Ön nyilvános profiljában vagy profiljaiban található információkat minden más felhasználó láthatja, ahogyan a családfájának nyilvános adatait is (vegye figyelembe, hogy a fája élő személyei csak Ön és azok számára láthatók, akikkel „szerkesztőként” osztja meg a fáját, vagy akiknek engedélyezi, hogy megtekinthessék a fája élő személyeit).

Ha úgy dönt, hogy megtekinti DNS-egyezéseit, és ők is láthatják Önt, akkor a DNS-egyezések láthatnak bizonyos személyes adatokat, például az Ön felhasználónevét, azt, hogy milyen kapcsolatban állhatnak Önnel, hogy összekapcsolta-e családfáját a DNS-ével, valamint az összes vagy csak a megosztott régiókat és közösségeket (az Ön választása szerint). Előfordulhat, hogy más lehetőségeket is felajánlunk Önnek a rokonokkal való kapcsolatfelvételre vagy a családi kapcsolatok megismerésére.

Más DNS-információkat, például jellemzőket is megoszthat az „összehasonlítás” és más kétszemélyes megosztási funkciók segítségével.

Ha Ön a Szolgáltatásokon kívül megosztja családtörténetének vagy DNS-tapasztalatának részleteit, ezt saját felelősségére teszi.

Szolgáltatók

A Szolgáltatások nyújtása és marketingje során más vállalatokkal dolgozunk együtt. Ennek eredményeképpen, ezek a vállalatok hozzáférnek az Ön bizonyos adataihoz vagy más módon kezelik azokat, beleértve az Ön személyes adatainak egy részét is, vagy rendelkeznek azokkal a rendszereikben. Ezeket a vállalatokat az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelő adatvédelmi, adatbiztonsági és titoktartási szerződéses kötelezettségek terhelik.

Ezek a vállalatok és a Személyes adatok, amelyekhez hozzáférhetnek, a következők:

 • Laboratóriumi partnerek (például az Ön DNS-e vonatkozásában);
 • A DNS-tesztek szállítási szolgáltatói (például a név, szállítási cím és telefonszám vonatkozásában);
 • Fizetési feldolgozók (például a fizetési adatok vonatkozásában);
 • Felhőszolgáltatási infrastruktúra-szolgáltatók (az Ancestry webes és mobilszolgáltatásai felhőalapú szolgáltatások; az Ön összes adata a felhőszolgáltatóinknál található);
 • Biológiai minták tárolására szolgáló létesítmények (például a Biológiai minták és a DNS-tesztkészlet kódja vonatkozásában);
 • A marketing- és fogyasztói kutatási elemzésekben, csalásmegelőzésben és biztonságban segítő beszállítók (például e-mail-cím vonatkozásában);
 • Kommunikációs infrastruktúra-szolgáltatók (például név és e-mail-cím vonatkozásában); és
 • Olyan szállítók, akik segítenek nekünk bizonyos tagsági ügyfélszolgálati funkciókat, például telefonos ügyfélszolgálatot vagy felmérési eszközöket biztosítani (például fiókinformációk, név vagy e-mail-cím vonatkozásában)
Elemzési és hirdetési partnerek Harmadik fél partnerekkel dolgozunk együtt elemzési és hirdetési célokból. Bizonyos személyes adatok gyűjtésével és megosztásával ezek a beszállítók segítenek nekünk abban, hogy jobban személyre szabhassuk a hirdetéseket az Ön érdeklődési körének megfelelően. Segítenek nekünk megmérni a hirdetési kampányok hatékonyságát, és arra is felhasználjuk, hogy az Ön számára relevánsabb hirdetéseket küldjünk.
Kutatási partnerek Az Ön Genetikai adatait csak akkor osztjuk meg kutatási partnerekkel, ha Ön ehhez kifejezett beleegyezését adja meg a Tájékoztatáson alapuló beleegyezés a kutatáshoz dokumentum révén. Amennyiben Ön nem fogadja el a kutatáshoz való tájékoztatáson alapuló beleegyezést, adatait nem osztjuk meg ezekkel a kutatókkal.

A kutatási partnerek olyan kereskedelmi vagy nonprofit szervezetek, amelyek tudományos kutatást, terápiás szerek, orvostechnikai eszközök vagy kapcsolódó anyagok fejlesztését végzik vagy támogatják az egészségügyi állapotok kezelésére, diagnosztizálására vagy előrejelzésére. Bizonyos körülmények között a kutatási partner vagy az Ancestry pénzügyi érdekeltséggel rendelkezhet a kutatási megállapodásban. Kutatási partnereink listája megtalálható itt.

A jogszabályok betartatása

Az Ancestry nem szolgáltat önkéntesen semmilyen adatot kormányzati vagy igazságügyi szerveknek, illetve bűnüldöző szerveknek. Annak érdekében, hogy Felhasználóink számára a jogszabályok által biztosított legnagyobb védelmet biztosítsuk, az Ancestry ügyfeleinek adataihoz hozzáférést kérő kormányzati szervektől megköveteljük, hogy érvényes jogi eljárást kövessenek. Nem engedjük meg a bűnüldöző szervek számára, hogy az Ancestry szolgáltatásait bűncselekmények kivizsgálására vagy emberi maradványok azonosítására használják.

Ha kénytelenek vagyunk az Ön személyes adatait a bűnüldöző szervek számára átadni, mindent megteszünk annak érdekében, hogy Önt előre értesítsük, kivéve, ha azt a jogszabályok megtiltják. Az Ancestry Átláthatósági jelentést készít, amelyben felsoroljuk a felhasználói adatokra vonatkozó érvényes bűnüldözési kérelmek számát az összes webhelyünkön.

Egyéb jogi vagy szabályozási eljárás Megoszthatjuk az Ön személyes adatait, ha úgy gondoljuk, hogy ez észszerűen szükséges az alábbi okokból:
 • Az érvényes jogi eljárásoknak (pl. idézések, végzések) való megfelelés;
 • Az Ancestry Általános szerződési feltételeinek érvényesítése vagy alkalmazása;
 • A Szolgáltatások biztonságának vagy integritásának védelme; vagy
 • Az Ancestry, alkalmazottaink vagy Felhasználóink jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelme.
Az Ancestry felvásárlása esetén Ha az Ancestryt vagy annak üzletágait felvásárolják vagy átadják (beleértve a csődeljárással vagy hasonló eljárásokkal kapcsolatosakat is), az Ön személyes adatait megoszthatjuk a felvásárló vagy átvevő szervezettel. A jelen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt ígéretek továbbra is érvényesek az Ön személyes adataira, amelyeket átadnak az új szervezetnek.
Megjegyzés az összesített adatokról Az Ancestry a Szolgáltatások vagy a marketing részeként, illetve az általunk vagy kutatási partnereink által közzétett tudományos publikációkban összesített formában nyilvánosságra hozhatja a felhasználói adatokat. Megállapíthatjuk például, hogy egy államban a bevándorlók hány százaléka származik egy adott földrajzi régióból vagy országból. Az ilyen közzététel soha nem tartalmaz Személyes adatokat.

 

8.  Az Ön személyes adataival kapcsolatos jogai és választási lehetőségei

Minden Felhasználó (az Általános szerződési feltételeinkben meghatározottak szerint) használhatja online eszközeinket, hogy 1) jelentést kérjen arról, hogy milyen Személyes adatokat adott meg nekünk, 2) letöltse DNS-adatainak másolatát vagy letöltse családfáinak másolatát, és 3) törölje családfáit, DNS-teszt eredményeit vagy fiókját.

Emellett, egyes adatvédelmi jogszabályok, például az EU Általános adatvédelmi rendelete konkrét jogokat biztosít az embereknek a Személyes adataikkal kapcsolatban. Például:

Hozzáférési/megismerési jog – Ön jogosult lehet arra, hogy hozzáférést kérjen személyes adataihoz, és hogy bizonyos információk másolatát megkapja, beleértve az általunk gyűjtött és nyilvánosságra hozott személyes adatainak kategóriáit. Másolat igényléséhez kövesse az alábbi részletes utasításokat. Ha szeretne másolatot kapni a DNS-adatairól, kövesse az alábbi részletes utasításokat. Ha szeretne másolatot kapni a családfáiról, kövesse az alábbi részletes utasításokat.

Helyesbítéshez/javításhoz való jog – Ön jogosult kérni, hogy helyesbítsük vagy javítsuk az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez való jog – Ön jogosult arra, hogy bizonyos esetekben kérje, hogy korlátozzuk (hagyjuk abba az összes aktív adatkezelést) vagy töröljük a személyes adatait, feltéve, hogy erre érvényes jogalappal rendelkezik, az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően. A személyes adatok törlésével kapcsolatos információkat lásd a 10. szakaszban.

Tiltakozáshoz való jog - Ön jogosult lehet tiltakozni a jogos érdekeink alapján végzett adatkezelési tevékenységek ellen, amennyiben ezek a tevékenységek hatással vannak az Ön jogaira és szabadságaira. Továbbá, ha Ön hozzájárul a Személyes adatai meghatározott célú kezeléséhez, bármikor visszavonhatja hozzájárulását, és mi leállítjuk az Ön adatainak az adott célú további kezelését.

Korlátozáshoz való jog - Ön jogosult arra, hogy kérje a Személyes adatai kezelésének korlátozását, például ha úgy véli, hogy az adatkezelés pontatlan adatokon alapul vagy az nem jogszerű módon történik.

Adathordozhatósághoz való jog – Ön jogosult lehet arra, hogy bizonyos Személyes adatait olyan formátumban kapja meg, amely továbbítható egy másik adatkezelőnek.

Panasztételhez való jog – Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen az Ír Adatvédelmi Bizottságnál (Panaszkezelés, vizsgálatok és végrehajtás magánszemélyek számára | Adatvédelmi biztos) vagy a lakóhelye szerinti ország bármely más illetékes felügyeleti hatóságánál.


Ezeket a jogokat az alábbiakban leírt eszközök használatával vagy az Ancestry-vel kapcsolatba lépve gyakorolhatja. Az információk elérésének részletei és lehetőségei az alábbiakban találhatók.

Típus Lehetőségek
Ancestry Az Ancestry számára megadott személyes adatait (például e-mail-címét, felhasználónevét, profiladatait stb.) bármikor elérheti és frissítheti az adatvédelmi beállítások alábbi szakaszaiban: Ha további információt szeretne arról, hogy hogyan kezelheti az Ancestry-ben létrehozott családfák adatvédelmi beállításait, tekintse meg a  Fa-beállításokat vagy kattintson ide.
Kapcsolódó márkák Az Ancestry arra törekszik, hogy Ön számára egyszerűvé tegye az adatvédelem kezelését a Szolgáltatásokon belül. Az adatvédelmi beállításokat a kapcsolódó márkáinkhoz kapcsolódóan itt kezelheti.
Mobilalkalmazások Adatait a mobilalkalmazásainkban, például az Ancestry, AncestryDNS, Find a Grave és We Remember alkalmazásokban elérhető beállítások segítségével is szabályozhatja.
Hirdetés Sütiket és hasonló nyomkövető technológiákat, valamint harmadik fél marketing- és hirdetési partnerekkel való integrációkat használunk az Ön érdeklődési körére vagy viselkedésére vonatkozó adatok gyűjtésére, hogy célzott hirdetéseket tudjunk Önnek kínálni. A beállításokat a Sütikre vonatkozó szabályzatunkban leírtak szerint módosíthatja. Információkért  kérjük, tekintse meg a Sütikre vonatkozó szabályzatunkat.
Családfainformációk letöltése Az Ancestry lehetővé teszi, hogy a családfa-beállításokban letöltse a családfaadatait a szabványos GEDCOM családfa-fájlformátumban a  Fa-beállításokban. Erről további információ itt található.
Genetikai adatok letöltése Mindig lehetősége van arra, hogy letöltsön egy fájlt a DNS-adataival. Ha letölti DNS-adatait, azt saját felelősségére teszi. Erről további információ itt található. További információért arról, hogy mit tartalmaz a DNS-adatok letöltése, látogasson ide.

 

9.  Milyen adatmegőrzési gyakorlatot követünk?

Az Ancestry szolgáltatások alapvetően azon a felfogáson alapulnak, hogy az önfelfedezés személyes utazása nem egyszeri esemény, hanem hosszú időn keresztül – esetleg egy életen át – folytatódik. Ezen túlmenően, és különös tekintettel előfizetőinkre és DNS-ügyfeleinkre, akik díjat fizetnek vagy előfizetést vásárolnak, a történelmi nyilvántartások gyűjteményének és a DNS-funkcióknak a folyamatos fejlesztése idővel előnyöket és betekintést nyújt a felhasználóink számára. Ennek eredményeképpen a megőrzési gyakorlatunk tükrözi ezt a folyamatos értéket, mivel a felhasználói fiókokat mindaddig megtartjuk a rendszerünkben, amíg a Felhasználók nem jelzik nekünk, hogy töröltetni kívánják adataikat, vagy nem zárják le fiókjaikat.

Információ-kategória Megőrzési időszak
Fiók és profil Az Ancestry mindaddig megőrzi a fiókja és profilja létrehozása során megadott személyes adatait, amíg Ön nem törli fiókját.
Családfa A családfák többgenerációs jelentősége miatt az Ancestry megőrzi családfájának adatait, hogy folyamatos hozzáférést, frissített funkciókat és a családfa bővítésének lehetőségét biztosítsa Önnek. Családfájának adatai mindaddig megmaradnak, amíg nem törli családfáját vagy fiókját.
DNS Az Ancestry megőrzi az Ön DNS-adatait, hogy az Ön által megvásárolt (vagy ajándékba kapott) funkciókat és előnyöket biztosítsa Önnek, beleértve a folyamatosan frissített funkciókat, mint például a DNS-egyezések, az egyre részletesebb etnikai becslések és a továbbfejlesztett régiók és közösségek, valamint az Ön DNS-adatain alapuló új egyéb funkciókat. DNS-adatait mindaddig megőrizzük, amíg nem törli DNS-teszteredményeit vagy fiókját.

Ha Ön az AncestryHealth ügyfele volt, az AncestryHealth laboratóriumi partnerei kötelesek legalább hét évig, vagy az állami jogszabályok és a Klinikai Laboratóriumok Fejlesztéséről szóló törvény (CLIA), valamint az Amerikai Patológusok Kollégiuma (CAP) által tanúsított laboratóriumokra vonatkozó irányelvek által előírt ideig megőrizni az Ön DNS-adatait és a vizsgálati eredményeket.

Kapcsolódó márkák Egyes kapcsolódó márkáink (Fold3, Newspapers.com™, Find a Grave, We Remember vagy Archives) saját fiókbejelentkezéssel rendelkeznek, és a fiók és profil létrehozása során megadott személyes adatait a folyamatos és frissített Szolgáltatások nyújtásához szükséges mértékben megőrzik mindaddig, amíg Ön nem kéri törlésüket.
Használati információk A használati információkat (pl. a webhelyek látogatásai) személytelenített vagy összesített formában tároljuk. Az összesítés után ezek az információk megszűnnek személyes adatok lenni, és nem tartoznak a felhasználók törlési kérelmeinek hatálya alá.

 

10.  Hogyan tudom törölni a Személyes adataimat?

Személyes adatait bármikor törölheti az Ancestry rendszeréből.

Információ-kategória A törlés menete
Személyes adatok

Személyes adatait az alábbi utasításokat követve törölheti az Ancestry rendszeréből.

Ha Ön megosztotta az információkat más felhasználókkal (például családfájának nyilvánosságra hozatala vagy DNS-eredményeinek más felhasználókkal való közvetlen megosztása révén), az Ancestry nem tudja eltávolítani a más felhasználók által esetlegesen megőrzött információk másolatait, amelyeket csak úgy lehet eltávolítani, ha Ön kapcsolatba lép a másik felhasználóval, és kéri, hogy törölje őket.

Kérjük, hogy a kapcsolódó levéltári nyilvántartásokból való eltávolításra irányuló kérelmeket az illetékes levéltári szervhez intézze.

A személyes adatoknak az általunk tárolt nyilvántartások kereshető indexeiből való eltávolítására irányuló kérelmeket eseti alapon, a jogszabályokkal összhangban vizsgáljuk meg.

Az Ancestry által kezelt, nem Ancestry-felhasználókra vonatkozó személyes adatokról szóló információkért kattintson ide.

Genetikai adatok Vegye figyelembe: Ha Ön azt kéri, hogy az Ancestry törölje az Ön DNS-adatait, akkor 30 napon belül töröljük az összes Genetikai adatot, beleértve a származtatott genetikai információkat (etnikai becslések, genetikai rokoni egyezések stb.) a gyártási, fejlesztési, elemzési és kutatási rendszereinkből.

Biológiai mintáinak megsemmisítéséhez kapcsolatba kell lépnie a Tagsági ügyfélszolgálattal. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben elfogadta a Tájékoztatáson alapuló beleegyezés a kutatáshoz dokumentumot, nem tudjuk eltávolítani az Ön Genetikai adatait az aktív vagy befejezett kutatási projektekből, de nem fogjuk felhasználni őket új kutatási projektekhez.

Általános Felhívjuk figyelmét, hogy előfordulhat némi késedelem a személyes adatainak a biztonsági mentési rendszereinkből való törlése során, miután töröltük őket a termelési, fejlesztési, elemzési és kutatási rendszereinkből. Laboratóriumi partnereink a tőlünk kapott információkat megőrizhetik annak érdekében is, hogy megfeleljenek az olyan jogszabályoknak és előírásoknak, amelyek előírják bizonyos adatok megőrzését, mint például az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyeleti Hatósága által kezelt Klinikai Laboratóriumi Fejlesztések Módosításai (Clinical Laboratory Improvements Amendments). Az Ancestry bizonyos adatokat megőrizhet, amennyiben ez észszerűen szükséges a jogi kötelezettségeinknek (beleértve a bűnüldözési kéréseket) való megfeleléshez, a viták rendezéséhez, a biztonság fenntartásához, a csalás és visszaélés megelőzéséhez, valamint az adózási, fizetési iparági, értékpapír- és klinikai szabályozási követelményeknek való megfeleléshez.
Kapcsolódó márkák A kapcsolódó márkáink (Fold3, Newspapers.com™, Find a Grave, We Remember vagy Archives) adatainak törléséhez kapcsolatba léphet velünk a kapcsolódó márkánál, és kérheti, hogy Személyes adatait töröljük az adott szolgáltatásból. Egyes szolgáltatások online kérvényezési űrlapot is tartalmazhatnak, amely az adott szolgáltatás fiókbeállítások menüjéből érhető el és itt tekinthető meg.

 

11.  Biztonság

Az Ancestry átfogó információbiztonsági programot tart fenn, amelynek célja, hogy adminisztratív, fizikai és technikai biztosítékokkal védje ügyfeleink személyes adatait.

Az alkalmazott konkrét biztonsági intézkedések az összegyűjtött személyes adatok érzékenységén alapulnak. Intézkedéseinkkel védekezünk az ellenőrzésünk alatt álló személyes adatok (beleértve a genetikai adatokat is) nem megfelelő elérése, elvesztése, visszaélése vagy megváltoztatása ellen.

Az Ancestry biztonsági csapata rendszeresen felülvizsgálja biztonsági és adatvédelmi gyakorlatainkat, és szükség szerint javítja őket, hogy biztosítsa rendszereink és az Ön személyes adatainak integritását.

A személyes adatok (beleértve a genetikai adatokat is) titkosítására biztonságos szerverszoftvereket használunk, és csak olyan biztonsági cégekkel működünk együtt, amelyek megfelelnek a mi biztonsági szabványainknak, és vállalják azokat. Bár nem tudjuk garantálni, hogy az adatok elvesztése, visszaélésnek minősülő használata vagy megváltoztatása nem fordul elő, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket teszünk ennek megakadályozására.

Az is fontos, hogy erős jelszavakkal és a saját számítógép vagy eszköz illetéktelen használata elleni védelemmel védekezzen a személyes adataihoz való illetéktelen hozzáférés ellen.

 

12.  Nemzetközi adattovábbítások

Globális vállalkozás vagyunk, és az Ön Személyes adatait az Ön országától eltérő országokba, többek között az Egyesült Államokba, Írországba, az Egyesült Királyságba és Franciaországba továbbítjuk. Az EGT-n, Svájcon vagy az Egyesült Királyságon kívüli országok nem biztos, hogy ugyanolyan szintű adatvédelmet nyújtanak, mint az Ön hazája. Amikor Személyes és Genetikai adatait az Ancestry írországi székhelyű vállalata és az Ancestry USA-beli székhelyű vállalatai között továbbítjuk az Egyesült Államokban történő adatkezelés céljából, olyan bevett továbbítási mechanizmusokra támaszkodunk, mint például az Általános szerződési feltételek.

 

13.  A jelen nyilatkozat módosítása

Bármikor módosíthatjuk a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot, de a jelen nyilatkozat lényeges változásairól előre értesítjük Önt, például a Szolgáltatásokon keresztül, a webhelyeinken keresztül vagy e-mailben, hogy lehetősége legyen áttekinteni a változásokat, és eldönthesse, hogy továbbra is igénybe kívánja-e venni a Szolgáltatásokat.

A jelen Nyilatkozat nem lényeges változásairól is értesítjük Önt azok hatálybalépésének időpontjától kezdve a Szolgáltatásokon keresztül, a webhelyeinken közzétett értesítéssel, vagy e-mailben küldött értesítéssel.

Ha kifogást emel bármely módosítás ellen, a 10. szakaszban leírtak szerint törölheti fiókját.

 

14.  Az EU Általános adatvédelmi rendelete szerinti jogalapok az uniós lakosok Személyes adatainak kezeléséhez.

Az uniós és az Egyesült Királyság jogszabályai értelmében meg kell határoznunk, hogy milyen célból kezeljük az Ön Személyes adatait, és milyen jogalapokra támaszkodunk ennek során. Az Ancestry számos jogalapra támaszkodik az Ön Személyes és Genetikai adatainak gyűjtése és kezelése során. A jogalapok részleteit itt tekintheti meg.

 

15.  Az adatkezelő személyazonossága és elérhetőségei 

Ügyfelek az Egyesült Államokban

Ha Ön az Egyesült Államokban lakik, az Ancestry.com Operations, L.P. és az Ancestry.com DNA, LLC felelős az Ön adatainak felhasználásáért és az Ön személyes adataira vonatkozó kérések megválaszolásáért.

 

  E-mail Postacím
Az Egyesült Államokban élő felhasználók esetén [email protected] Ancestry.com Operations, L.P.
Attn: Privacy Office
153 Townsend Street, Suite 800
San Francisco, CA 94107
US State Privacy Requests [email protected] N/A
Kaliforniai meghatalmazott ügynöki támogatás [email protected] N/A

 

Az Egyesült Államokon kívüli ügyfelek

Ha Ön az Egyesült Államokon kívül él, az Ancestry Ireland Unlimited Company az Ön adatkezelője.

Az Egyesült Államokon kívüli felhasználók az Ír Adatvédelmi Bizottsághoz vagy a helyi adatvédelmi hatósághoz fordulhatnak.

 

  E-mail Postacím
Az Egyesült Államokon kívüli felhasználók esetén [email protected] Ancestry Ireland Unlimited Company
Attn: Privacy Office
52-55 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin D02 NA07
Írország

 

Ancestry ügyfelek esetén: Az Ancestry ügyfelei ezeken a telefonszámokon érhetnek el minket, vagy ezzel a webes űrlappal küldhetik el kérdéseiket.

Bűnüldözési megkeresések: A bűnüldöző szervektől érkező információkéréseknek követniük kell az Ancestry bűnüldöző szervek számára szánt útmutatóját.

 

16.  USA-lakosok kiegészítő adatvédelmi nyilatkozata

Az Ancestry a jelen USA-lakosok kiegészítő adatvédelmi nyilatkozatát („USA-nyilatkozat”) kizárólag Kalifornia, Colorado, Connecticut és Virginia államok lakóira vonatkoztatva bocsátja rendelkezésre, az Adatvédelmi nyilatkozatunk kiegészítéseként, tájékoztatást nyújtva arról, hogy miként gyakorolhatja a jogait a 2018. évi Kaliforniai fogyasztói adatvédelmi törvény („CCPA”), a 2020. évi Kaliforniai adatvédelmi törvény („CPRA”), a Coloradói adatvédelmi törvény („CPA”), a Connecticuti adatvédelmi törvény („CTDPA”) és a Virginiai fogyasztói adatvédelmi törvény („VCDPA”) alapján. Ez az USA-nyilatkozat kiterjed az Ancestry minden olyan webhelyére, szolgáltatására és mobilalkalmazására, amely erre az USA-nyilatkozatra hivatkozik, beleértve a következőket: Ancestry®, AncestryDNA, Fold3, Newspapers.com™, Archives, We Remember, és Find a Grave (együttesen mindenütt az adott esetnek megfelelően „Ancestry” „vállalatunk” és „vállalatunké”). Azokra a Személyes adatokra (a fenti meghatározás szerint) vonatkozik, amelyeket a Szolgáltatásaink Ön általi használata során és bármely más módon gyűjtöttünk, amelynek során Ön kapcsolatba lép velünk.

16.1.  A Személyes adatok kategóriái

Az Ancestry a személyes adatok következő kategóriáit gyűjti, illetve gyűjtötte a jelen USA-nyilatkozat hatálybalépését megelőző 12 hónapban:

 • Azonosítók, például név, felhasználónév, postacím, egyedi személyes azonosító, online azonosító, IP-cím, mobileszköz-azonosító, e-mail-cím, fióknév, jogosítvány.
 • Az 1798.80 szakasz e) alpontjában leírt személyes adatok, amelyek nem tartoznak valamely meglévő kategóriába (egészségügyi adatok, fizikai jellemzők vagy leírások).
 • Az alkalmazandó állami vagy szövetségi jogszabályok szerinti védett besorolások jellemzői, mint például a születési nem és a születési év. Ez magában foglalja az Ön által velünk megosztani kívánt tartalmát is (az Általános szerződési feltételeinkben meghatározottak szerint), amely az alkalmazandó állami vagy szövetségi jogszabályok értelmében jogilag védett csoportnak minősül.
 • Kereskedelmi információk, például vásárolt, beszerzett vagy fontolóra vett termékek vagy szolgáltatások, illetve egyéb vásárlási vagy fogyasztási előzmények vagy tendenciák.
 • Biometrikus információk, például DNS-adatok (a fenti meghatározás szerint).
 • Internet-használati információk, például az Ön böngészési előzményei, keresési előzményei, valamint a webhelyeinkkel és hirdetéseinkkel való interakciókra vonatkozó információk.
 • Helymeghatározási adatok, például az Ön készülékének vagy számítógépének helye, valamint a Find a Grave szolgáltatásba feltöltött digitális fényképekhez kapcsolódó metaadatok, beleértve a fénykép készítésének helyét, dátumát és időpontját.
 • Érzékszervi adatok, például hang-, elektronikus és vizuális információk (pl. az Ön által feltöltött hang- vagy videófelvételek, az Ancestry tagi szolgáltatásokkal folytatott hívások felvételei, vagy az Ön által önkéntesen megosztott információk, amikor fogyasztói kutatásokat végez velünk).
 • Személyes adatokból levont következtetések, például családi kapcsolatokra való utalás, valamint fogyasztói profilok létrehozása kutatási, termékfejlesztési és marketing célokra. Vegye figyelembe, hogy a lenti 16.7. szakaszban leírtaknak megfelelően nem adjuk el az Ön Személyes adatait.
 • Érzékeny személyes adatok, mint például a vezetői engedély, a fiókok bejelentkezési adatai, a faji vagy etnikai származás és a genetikai adatok.

Vegye figyelembe, hogy bizonyos kategóriájú adatokat csak akkor gyűjtünk, ha Ön bizonyos Szolgáltatásainkat használja.

16.2.  Üzleti célok

Az Ancestry a Személyes adatoknak a 16.1. szakaszban leírt kategóriáit használja fel a következő üzleti célokra:

 • Az Ancestry szolgáltatásainak biztosítása, személyre szabása, javítása, frissítése és bővítése;
 • A Szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunikáció;
 • A Szolgáltatások biztonságának és integritásának biztosítása; és
 • Új termékek és ajánlatok marketingje tőlünk vagy üzleti partnereinktől az Ön érdeklődési körének megfelelően.

16.3.  A személyes adatok forrásainak kategóriái

Az Ancestry gyűjti, és a jelen USA-nyilatkozat hatálybalépését megelőző 12 hónap során gyűjtötte a személyes adatoknak a 16.1. szakaszban leírt kategóriáit a következő forráskategóriákból:

 • Ön, a felhasználó/látogató – a Személyes adatok ezen forrása a Szolgáltatások Ön általi használatától függ, beleértve azt is, amikor benyújtja a tartalmait (az Általános szerződési feltételeinkben meghatározottak szerint);
 • Az Ancestry vállalatok (a 7. szakaszban meghatározottak szerint);
 • Nyilvános nyilvántartások;
 • Történelmi feljegyzések; és
 • Harmadik felek.

16.4.  Személyes adatok üzleti célú közzététele

Az Ancestry megosztja, és a jelen USA-nyilatkozat hatálybalépését megelőző 12 hónapban megosztotta a következő kategóriákba tartozó harmadik felekkel a személyes adatok megfelelő kategóriáit üzleti célokból:

Harmadik felek kategóriái  Az általunk megosztott Személyes adatok kategóriái
Más Ancestry-felhasználók (ha Ön megosztotta személyes adatait az Ancestry rendszerében)
 • Azonosítók;
 • A személyes adatoknak a Kaliforniai polgári törvénykönyv 1798.80(e) szakaszában leírt kategóriái;
 • Az alkalmazandó állami vagy szövetségi jogszabályok szerinti védett osztályok jellemzői; és
 • Biometrikus adatok.
Ancestry vállalatok
 • Azonosítók;
 • A személyes adatoknak a Kaliforniai polgári törvénykönyv 1798.80(e) szakaszában leírt kategóriái;
 • Az alkalmazandó állami vagy szövetségi jogszabályok szerinti védett osztályok jellemzői;
 • Kereskedelmi információk;
 • Biometrikus adatok (csak az Ancestry és az AncestryDNA között);
 • Internet-használati információk;
 • Geolokációs adatok;
 • Érzékszervi adatok; és
 • Következtetések.
Szolgáltatók
 • A Kaliforniai polgári törvénykönyv 1798.80(e) szakaszában leírt azonosítók és személyes információk kategóriái, mint például az e-mail-cím és az Ancestry által generált egyedi személyes azonosítók (kémcsőkód);
 • A biometrikus adatokat és az alkalmazandó állami vagy szövetségi jogszabályok szerint védett osztályok jellemzőit (nem, születési dátum) megosztjuk partner laboratóriumainkkal;
 • Kereskedelmi információk;
 • Internet-használati információk;
 • Érzékszervi adatok; és
 • Következtetések.
Kutatási partnerek A Tájékoztatáson alapuló beleegyezés a kutatáshoz dokumentumban található további információ arról, hogy a kutatási partnerekkel mit osztunk meg, amelyek magukban foglalhatják a következőket:
 • Azonosítók;
 • A személyes adatoknak a Kaliforniai polgári törvénykönyv 1798.80(e) szakaszában leírt kategóriái;
 • Az alkalmazandó állami vagy szövetségi jogszabályok szerinti védett osztályok jellemzői;
 • Kereskedelmi információk;
 • Biometrikus adatok (csak az Ancestry és az AncestryDNA között);
 • Internet-használati információk;
 • Érzékszervi adatok; és
 • Következtetések.
Bűnüldöző szervek vagy egyéb szabályozó szervek Személyes adatait nem osztjuk meg önkéntesen a bűnüldöző és szabályozó szervekkel. A fenti 7. szakaszban leírtak szerint érvényes jogi eljárást igénylünk, mielőtt bármilyen adatot átadnánk a bűnüldöző szerveknek. A megosztott adatokkal kapcsolatban olvassa el kétévente megjelenő Átláthatósági jelentésünket.

 

16.5.  Megosztási és hirdetési preferenciák

Az Ancestry megosztja, és a jelen USA-nyilatkozat hatálybalépését megelőző 12 hónapban megosztotta a következő kategóriákba tartozó harmadik felekkel a Személyes adatok megfelelő kategóriáit célzott hirdetési célokból:

Harmadik felek kategóriái  Az általunk megosztott Személyes adatok kategóriái
Marketing- és hirdetési partnerek
 • Azonosítók;
 • Kereskedelmi információk;
 • Internet-használati információk;
 • Következtetések.

 

Sütiket és hasonló nyomkövető technológiákat használunk, hogy különböző okokból információkat osszunk meg szolgáltatóinkkal és harmadik fél partnereinkkel, beleértve a hirdetések mérését, célzását és kiszolgálását a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban részletezettek szerint.

Többet megtudhat gyakorlatunkról és az általunk biztosított ellenőrzési lehetőségekről, illetve leiratkozhat bizonyos típusú megosztásokról a Sütikre vonatkozó szabályzatunkat megtekintve. 2023. január 1. után, kérjük, látogasson el az oldalaink láblécében található „Ne értékesítsék vagy osszák meg a személyes adataimat” linkre, hogy megváltoztassa beállításait.

16.6.  Jogainak gyakorlása.

16.6.1.  A megismeréshez való jog. Önt megilletheti a jog arra, hogy kérje annak nyilvánosságra hozását, milyen személyes adatokat gyűjtünk, használunk, adunk ki, osztunk meg vagy adunk el. Ez magában foglalja azt a jogot, hogy kérje az Önről gyűjtött személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok forrásainak kategóriáit, a személyes adatok gyűjtésének üzleti célját, azon harmadik felek kategóriáit, akikkel a személyes adatok kategóriáit megosztjuk, valamint az Önről gyűjtött személyes adatok konkrét elemeit.

Ha a saját nevében nyújtja be a megismerési kérelmet, kétféle módon teheti meg: online vagy e-mailben.

Az Ancestry részére megismerésre irányuló kérelem online benyújtásához kövesse a részletes utasításokat a fiókadatok letöltéséhez. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a jelentés nem tartalmazza a DNS-adatok és a családfák másolatát. Ha szeretne másolatot kapni a családfáiról, kövesse az alábbi részletes utasításokat. Ha szeretne másolatot kapni a DNS-adatairól, kövesse az alábbi részletes utasításokat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha letölti a DNS-adatait, ezt saját felelősségére teszi.

Ha a kapcsolódó márkáink (Fold3, Newspapers.com™, Find a Grave, We Remember vagy Archives) esetében szeretné elküldeni a kérését, mindig kapcsolatba léphet velünk a kapcsolódó márkánál, és egyes szolgáltatások esetében előfordulhat, hogy online kérelem űrlapja is elérhető az adott szolgáltatás fiókbeállítások menüjéből (az elérhetőségek és az online kérelmező űrlapra mutató link, ha van ilyen, itt található).

Ha e-mailben szeretné elküldeni megismerésre vonatkozó kérelmét, írjon nekünk a következő címre: usprivacyrequests@ancestry.com. Mielőtt átadnánk Önnek az adatai másolatát, ellenőriznünk kell az Ön személyazonosságát. A személyazonosság és a jelenlegi cím igazolását fogjuk kérni Öntől (pl. kérhetjük, hogy nyújtsa be a hatóság által kiállított igazolványa másolatát, amelyet kizárólag az Ön személyazonosságának és lakcímének ellenőrzésére használunk).

Ha Ön a CCPA/CPRA értelmében „Meghatalmazott”, és valamelyik felhasználónk nevében nyújt be megismerésre vonatkozó kérelmet, akkor olvassa el az alábbi 16.6.3. szakaszt.

16.6.2. Törléshez való jog. Önt megilletheti a jog, hogy kérje tőlünk a Személyes adatai törlését.

Ha a saját nevében nyújtja be a törlési kérelmet, kétféle módon teheti meg: online vagy e-mailben. Vegye figyelembe, hogy Személyes adatainak törléséhez törölnie kell fiókját, és hogy a fiók törlésére irányuló kérelem teljesítése után ez a folyamat visszafordíthatatlan. Az Ön adatait (beleértve, de nem kizárólagosan a családfákat, nyilvántartásokat, fényképeket és DNS-adatokat) véglegesen töröljük.

Az Ancestry részére törlésre irányuló kérelem online benyújtásához kövesse a részletes utasításokat a fiók törléséhez. Ha a kapcsolódó márkáink (Fold3, Newspapers.com™, Find a Grave, We Remember vagy Archives) esetében szeretné elküldeni törlési kérését, mindig kapcsolatba léphet velünk a kapcsolódó márkánál, és egyes szolgáltatások esetében előfordulhat, hogy online kérelem űrlapja is elérhető az adott szolgáltatás fiókbeállítások menüjéből (az elérhetőségek és az online kérelmező űrlapra mutató link, ha van ilyen, itt található).

Ha e-mailben szeretné elküldeni törlésre vonatkozó kérelmét, írjon nekünk a következő címre: usprivacyrequests@ancestry.com. Az adatok törlése előtt kötelesek vagyunk ellenőrizni az Ön személyazonosságát. A személyazonosság és a jelenlegi cím igazolását fogjuk kérni Öntől (pl. kérhetjük, hogy nyújtsa be a hatóság által kiállított igazolványa másolatát, amelyet kizárólag az Ön személyazonosságának és lakcímének ellenőrzésére használunk).

Ha Ön a CCPA/CPRA értelmében „Meghatalmazott”, és valamelyik felhasználónk nevében nyújt be megismerésre vonatkozó kérelmet, akkor olvassa el az alábbi 16.6.3. szakaszt.

16.6.3.  Meghatalmazottak. A kaliforniai lakosok „meghatalmazottak” révén benyújthatnak megismerésre és törlésre vonatkozó kérelmeket. Ha meghatalmazottat szeretne igénybe venni, küldjön e-mailt a következő címre: [email protected]. Vegye figyelembe, hogy még ha a fogyasztó úgy dönt is, hogy meghatalmazottat vesz igénybe a kérelemhez, akkor is közvetlenül velünk kell együttműködnie az alábbi 3. pont megadása érdekében:

 1. Bizonyíték arról, hogy a meghatalmazott be van jegyezve a kaliforniai államtitkárnál, és így Kaliforniában üzleti tevékenységet folytathat.
 2. A fogyasztó aláírt engedélye, amely lehetővé teszi a meghatalmazott számára, hogy a fogyasztó nevében eljárjon.
 3. A fogyasztó személyazonosságának igazolása (a fogyasztó által közvetlenül nekünk benyújtandó). Szükségünk lesz a személyazonosság és a kaliforniai cím igazolására (pl. a hatóság által kiállított igazolványa másolata, amelyet kizárólag a személyazonosság és a cím ellenőrzésére használunk).

Vegye figyelembe: A jelentést a fogyasztó az Ancestry-fiókján keresztül kapja meg. Azt is vegye figyelembe, hogy a jelentés nem tartalmazza a fogyasztó DNS-adatainak és családfáinak másolatát. Ha a fogyasztó le akarja tölteni a családfáját vagy a DNS-adatait, tekintse meg a fenti  16.6.1. szakaszt .

16.6.4. Fellebbezéshez való jog. Ha Ön coloradói, connecticuti vagy virginiai lakos, és az adatai megismerésére vagy törlésére irányuló kérelmét elutasítják, jogosult fellebbezni. Ezt úgy teheti meg, ha kapcsolatba lép velünk a [email protected] címen.

16.7.  Értékesítés. Az Ancestry nem adja el az Ön Személyes adatait, és a jelen USA-nyilatkozat hatálybalépését megelőző 12 hónapban sem adta el őket.

16.8.  Érzékeny személyes információk. Az Önről gyűjtött érzékeny személyes adatokat kizárólag a Szolgáltatások nyújtása érdekében kezeljük, beleértve a következőket:

 • A Szolgáltatások minőségének és biztonságának fenntartása;
 • A Szolgáltatások fejlesztése;
 • Biztonsági incidensek észlelése;
 • Ellenállás az Ancestry-re irányuló rosszindulatú, megtévesztő, csaló vagy illegális cselekményeknek, és azok üldözése; és
 • Fiókok fenntartása vagy karbantartása, ügyfélkiszolgálás, megrendelések és tranzakciók feldolgozása vagy teljesítése, ügyféladatok ellenőrzése, fizetések feldolgozása, analitikai szolgáltatások nyújtása és tárolás biztosítása.

Ezeket az érzékeny személyes adatokat szükség esetén az emberek fizikai biztonságának garantálása érdekében és az alkalmazandó jogszabályok által megkövetelt módon is kezelhetjük.

16.9.  Diszkrimináció tilalma. Nem fogjuk Önt hátrányosan megkülönböztetni az USA alkalmazandó adatvédelmi előírásai szerinti jogainak gyakorlása miatt.

16.10.  A kaliforniai „Shine the Light” törvény. A kaliforniai polgári törvénykönyv 1798.83. szakasza, az úgynevezett „Shine the Light” törvény lehetővé teszi a Kaliforniában élő Felhasználók számára, hogy kérjenek és kapjanak tőlünk egy listát arról, hogy az előző naptári évben milyen személyes adatokat (ha voltak) adtunk át harmadik feleknek közvetlen marketing célokra, valamint e harmadik felek nevét és címét. Ilyen kérelem évente csak egyszer nyújtható be, és ingyenes. Az 1798.83 szakasz értelmében az Ancestry jelenleg nem oszt meg személyes adatokat harmadik felekkel saját közvetlen marketingcélokra.

16.11.  Éves beszámoló. Kattintson ide az éves globális megismerési/hozzáférési és törlési kérelmeink megtekintéséhez.

16.12.  Kapcsolat. Ha kérdése van az Egyesült Államokkal kapcsolatos adatvédelmi irányelveinkkel vagy gyakorlatainkkal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a usprivacyrequests@ancestry.com címen.

17.  Ausztrál lakosok kiegészítő adatvédelmi nyilatkozata

Ha az Ön Személyes adatainak kezelésére az 1988. évi ausztrál adatvédelmi törvény (Cth) vonatkozik, akkor ezek a záradékok is alkalmazandók:

-       A Genetikai információk az Adatvédelmi törvény értelmében „érzékeny információknak” minősülnek. Az Önre vonatkozó érzékeny adatokat csak a jogszabályok által megengedett módon gyűjtjük, használjuk fel vagy tesszük közzé, például ha ehhez megkaptuk az Ön hozzájárulását, vagy ha a gyűjtést jogszabály írja elő vagy engedélyezi.

-       A 8. szakasz (Az Ön személyes adataival kapcsolatos jogai és választási lehetőségei) tekintetében jogában áll panaszt tenni az Ön joghatósága szerinti illetékes adatvédelmi vagy adatvédelemmel foglalkozó hatóságnál. Ha azonban bármilyen kérdése vagy aggálya van az Ön Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, vagy ha úgy véli, hogy nem tartottuk be a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot vagy az Ön joghatósága vonatkozó adatvédelmi jogszabályait, örömmel vennénk, ha első körben a fenti 15. szakaszban megadott elérhetőségeken velünk lépne kapcsolatba. Kivizsgáljuk a panaszt, és meghatározzuk, hogy milyen lépéseket teszünk, ha az szükségesnek bizonyul.