Krok 1 Aktivujte súpravu online

Tento krok NEVYNECHAJTE. Výsledky nemôžete dostať, kým neaktivujete svoje testy.

Prejdite na https://www.ancestry.mx/dna/activate

Nemáte účet Ancestry? Je to jednoduché a zdarma – pomôžeme vám ho vytvoriť.


Zadajte 15-miestny aktivačný kód zo zbernej skúmavky

Tento kód prepojí s vami vašu vzorku. Je to jediný spôsob, ako môžeme vašu vzorku identifikovať. Bez neho nemôžete získať svoje výsledky.

Pre vaše záznamy, predovšetkým ak zhromažďujete naraz viaceré testy, zaznamenajte meno účastníka a aktivačný kód zo zbernej skúmavky.

Krok 2 Naberte DNA

30 minút pred odovzdaním vzorky slín NEJEDZTE, NEPITE, NEFAJČITE ani NEŽUJTE žuvačku.

Naplňte skúmavku slinami po čiernu vlnitú čiaru.

Naplňte skúmavku natoľko, aby vaše sliny (bubliny sa nepočítajú) boli na úrovni alebo tesne nad úrovňou vlnitej čiary. Je to jednoduché – to je menej než ¼ čajovej lyžičky. Neprepĺňajte.


Nahraďte kanálik uzáverom.

Vyberte kanál zo skúmavky. Tesne naskrutkujte priložený uzáver, aby ste uvoľnili roztok, ktorý stabilizuje DNA vo vašich slinách.


Utesnite na uvoľnenie stabilizačnej kvapaliny.

Že to funguje, budete vedieť podľa toho, že sa modrý roztok z uzáveru vyprázdnil do skúmavky.

Upozornenie: Neprehĺtajte stabilizačný roztok v uzávere skúmavky. Ak vaša pokožka, oči alebo ústa prídu do kontaktu s roztokom, vypláchnite vodou. Súpravu DNA uchovávajte mimo dosahu detí.

Skúmavkou traste minimálne päť sekúnd.

Tým sa zabezpečí dôkladné premiešanie vašej vzorky so stabilizačným roztokom, takže naše laboratórium bude môcť čo najlepšie spracovať vašu vzorku.


Vložte skúmavku do zberného vrecka.

Vložte vzorku do zberného vrecka priloženého k vašej súprave DNA. Vrecko zatvorte lepiacou páskou.


Pošlite svoju vzorku

Vložte svoju vzorku do ofrankovanej poštovej škatuľky. Škatuľku zatvorte lepiacou páskou a odošlite ju.

Keď budú vaše výsledky pripravené, kontaktujeme vás na e-mailovej adrese priradenej k vášmu účtu Ancestry. Následne budete môcť kedykoľvek získať prístup k svojim prispôsobeným výsledkom na Ancestry.mx.