Jūsų privatumas

Įsigaliojimo data: 2022 m. rugpjūčio 15 d.

 

Pakeitimų apžvalga

Ši apžvalga skirta padėti jums geriau suprasti naujausius „Ancestry“ privatumo pareiškimo pakeitimus ir kaip tokie pakeitimai gali jus paveikti.

Privatumo pareiškimo atnaujinimai taikomi jums naudojantis Paslaugomis, kai prisijungiate, peržiūrite duomenis ar kitaip naudojatės Paslaugomis. Norėdami suprasti pakeitimus ir sąlygas, taikomas naudojantis mūsų Paslaugomis, perskaitykite Privatumo pareiškimą.

Naujausi pakeitimai:

 • Pridėta formuluotė, atitinkanti 2020 m. Kalifornijos privatumo teisių įstatymą (toliau –CPRA), Kolorado privatumo įstatymą (toliau –CPA), Konektikuto duomenų privatumo įstatymą (toliau – CTDPA), Virdžinijos vartotojų duomenų apsaugos įstatymą (toliau – VCDPA) ir 1988 m. Australijos privatumo įstatymą.
 • Nuorodų į „AncestryHealth®“ pašalinimas.
 • Esamos kalbos atnaujinimas, patikslinimas ir supaprastinimas.

„Ancestry®“ jūsų privatumas yra pagrindinis įmonės prioritetas. „Ancestry“ įsipareigoja tinkamai prižiūrėti jūsų Asmens duomenis (apibrėžtis pateikta toliau), atsakingai juos tvarkyti ir užtikrinti administracines, technines, organizacines ir fizines jų apsaugos priemones.

Jūsų duomenis tvarkome sąžiningai, atvirai ir skaidriai. Siekdama užtikrinti jūsų privatumą „Ancestry“ vadovaujasi toliau nurodytais trimis pagrindiniais principais.

 • Skaidrumas. Stengiamės užtikrinti, kad jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi skaidriai.
 • Paprastumas. Apibūdindami taikomas privatumo užtikrinimo praktikas stengiamės naudoti lengvai suprantamą kalbą, kad padėtume jums priimti tinkamus sprendimus.
 • Kontrolė. Suteikiame jums galimybę kontroliuoti Asmens duomenis, kuriuos teikiate mums, įskaitant jūsų DNR duomenis, ir pasirinkti, kaip jie bus naudojami, bendrinami ar saugomi.

 

Kiti svarbūs aspektai, kuriuos turėtumėte suprasti naudodamiesi mūsų Paslaugomis

Jūs ir toliau kontroliuojate savo DNR ir DNR duomenis (apibrėžti toliau) — galite juos tvarkyti ir ištrinti, kaip aprašyta šiame Privatumo pareiškime.

Naudodamiesi mūsų paslaugomis galite sužinoti netikėtų faktų apie save ar savo šeimą. Išsiaiškinę faktus ir juos pateikę jums, jų atšaukti nebegalėsime.

Daugiau sužinoję, turėtumėte jaustis užtikrinti ir būti informuoti apie tai, kaip naudojame jūsų Asmens duomenis. Visas mūsų Privatumo pareiškimo tekstas pateiktas toliau. Privatumo pareiškime nurodytos visos „Ancestry“ svetainės, paslaugos ir su šiuo Privatumo pareiškimu susijusios mobiliosios programėlės, įskaitant: „Ancestry®“, „AncestryDNA®“, „Fold3®“, „Newspapers.com™“, „Archives®“, „We Remember®“ ir „Find a Grave®“.

 

Tik JAV klientamsPapildomame privatumo pranešime JAV gyventojams toliau pateikta papildoma informacija JAV gyventojams Kalifornijos, Kolorado, Konektikuto ir Virdžinijos valstijose.

Tik ne JAV klientams – jūsų Asmens duomenų valdytojas yra „Ancestry Ireland Unlimited Company“, o informacija apie jūsų teises pateikta 8 skyriuje.

 

Turinys

 
1.   Įžanga
2.   Paskyros sukūrimas ir jūsų naudojimasis „Ancestry“ paslaugomis.
3.   Kokius Asmens duomenis renka „Ancestry“ iš jūsų?
4.   Kokią informaciją „Ancestry“ renka jums naudojantis Paslaugomis?
5.   Duomenys, kuriuos renkame iš kitų šaltinių
6.   Kaip „Ancestry“ naudoja jūsų Asmens duomenis?
7.   Kada ir kokia informacija dalijamės ir kas jos gavėjai?
8.   Jūsų teisės ir pasirinkimai, susiję su jūsų Asmens duomenimis
9.   Kokias saugojimo praktikas taikome?
10.   Kaip galiu pašalinti savo Asmens duomenis?
11.   Saugumas
12.   Tarptautiniai duomenų perdavimai
13.   Šio Pareiškimo pakeitimai
14.   Teisinis ES gyventojų Asmens duomenų tvarkymo pagrindas pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.
15.   Duomenų valdytojo tapatybė ir kontaktiniai duomenys
16.   Papildomas privatumo pareiškimas JAV gyventojams (tik Kalifornijos, Kolorado, Konektikuto ir Virdžinijos klientams)
17.   Papildomas Australijai taikomas privatumo pareiškimas

 

1.  Įžanga

„Ancestry“ suteikia galimybę padaryti gyvenimą praturtinančių asmeninių atradimų. Siekdami teikti ir tobulinti savo svetaines, programas mobiliesiems ir paslaugas (bendrai - Paslaugos), mes renkame, tvarkome ir saugome "Asmens duomenis, kurie leidžia tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti asmenis, kaip aprašyta 3 skyriuje, pvz., vardą, pavardę, el. pašto adresą arba kitus duomenis, kurie gali būti pagrįstai susieti su jumis, įskaitant jūsų "Genetinius duomenis. Šiame Privatumo pareiškime aprašytos mūsų taikomos asmens duomenų rinkimo, saugojimo ir tvarkymo praktikos bei valdymo priemonės, kurias suteikiame, kad mūsų Paslaugose galėtumėte valdyti savo Asmens duomenis. Papildomai mūsų Slapukų politikoje aprašyta, kokius naršyklių slapukus ir kitas panašias technologijas naudojame.

Dėmesio! Pagal šį Privatumo pareiškimą informacija apie mirusius asmenis nelaikoma Asmens duomenimis.

 

2.  Paskyros sukūrimas ir jūsų naudojimasis „Ancestry“ paslaugomis

Asmens duomenys, kurių reikia „Ancestry“ paskyrai sukurti, pagal sutartį yra tik jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas ir slaptažodis. Tik „Archives®“ naudotojams: kuriant paskyrą papildomai reikia nurodyti atsiskaitymo duomenis.

Sukurdami paskyrą sutinkate, kad „Ancestry“ rinktų, tvarkytų ir bendrintų jūsų Asmens duomenis (įskaitant genetinę informaciją, jei atlikote DNR tyrimą), kaip aprašyta šiame Privatumo pareiškime.

Norint naudotis "Ancestry" turiniu, pvz., archyviniais įrašais, padedančiais sukurti giminės medį, arba mūsų DNR funkcijomis (etninės kilmės įvertinimas ir kt.), reikia papildomų Asmens duomenų, įskaitant mokėjimo ir siuntimo duomenis, o atliekant DNR testą reikia pateikti tyrimo kodą, gimimo metu priskirtą lytį, gimimo metus ir genetinę informaciją, gautą iš seilių mėginio.

Bet kuriuo metu galite prašyti, kad „Ancestry“ pašalintų Asmens duomenis, kuriuos įkėlėte savo paskyroje, pvz., giminės medį arba genetinius duomenis. Jūs taip pat galite pašalinti visą paskyrą. Daugiau informacijos apie jūsų Asmens duomenų pašalinimą rasite 10 skyriuje.

 

3.  Kokius Asmens duomenis renka „Ancestry“?

Duomenų kategorija Aprašymas
Paskyros duomenys
 • Jūsų vardas ir pavardė (privalomi).
 • El. pašto adresas (privalomas).
 • Jūsų sukurtas slaptažodis (privalomas).
 • Telefono numeris – galite savanoriškai nurodyti telefono numerį, kad mes galėtume i) pranešti jums apie DNR tyrimo rezultatus; ii) kitus atnaujinimus, su kuriais sutinkate, iii) padėti jums susisiekti su „Ancestry“ pagalbos centru; arba iv) leisti jums įjungti daugiafaktorinio autentifikavimo paslaugą. Telefono numeris gali būti reikalingas pristatant DNR testo rinkinius.
 • Atsiskaitymo duomenys.
 • Tam tikri „Ancestry“ prekių ženklai gali palaikyti trečiųjų šalių, pavyzdžiui, „Facebook“, „Google“ ir „Apple“, prisijungimo paslaugas, kurios teikia „Ancestry“ jūsų Asmens duomenis, pavyzdžiui, jūsų vardą, el. pašto adresą ir profilio nuotrauką. Jei norite daugiau sužinoti apie tai, kaip trečiosios šalys naudoja analitikos ir taikymo tikslų technologijas ir apie kontrolės galimybes, kurias suteikiame jums, susipažinkite su mūsų Slapukų politika.
Kredito kortelės / mokėjimo duomenys
 • Mokėjimo duomenys, pvz., kredito kortelės numeris ir atsiskaitymo bei pristatymo adresas (-ai), kai užsiregistruojate nemokamam bandomajam laikotarpiui arba kažką perkate, pavyzdžiui, "Ancestry" prenumeratą arba DNR testų rinkinį.
DNR tyrimo rinkinio aktyvinimo duomenys Kai aktyvinate DNR tyrimo rinkinį, mes renkame šiuos duomenis:
 • jūsų DNR tyrimo rinkinio kodą;
 • jums gimus priskirtą lytį;
 • jūsų gimimo metus.
Profilio duomenys

Renkame informaciją, kurią pateikiate kurdami naudotojo profilį (pavyzdžiui, profilio nuotrauką, jūsų vardą, naudotojo vardą, biografiją, amžių, vietą ir susietų paskyrų naudotojų vardus), ir informaciją apie jus iš jūsų giminės medžio. Jūsų „Ancestry“ paskyros profilio duomenis gali matyti kiti Naudotojai (apibrėžimas pateiktas „Ancestry“ Sąlygose), todėl apsvarstykite galimybę apriboti tokius duomenis ir naudoti su jūsų tikruoju vardu nesutampantį vardą, kad apsaugotumėte savo privatumą.

 

Jūsų sutikimas

Mes renkame duomenis, kuriuos savanoriškai pateikiate naudodamiesi Paslaugomis, įskaitant jūsų sutikimą (kaip apibrėžta Sąlygose

 

Genetiniai duomenys Mūsų partnerių laboratorijose iš jūsų seilių mėginio išgauname DNR ir sugeneruojame kompiuteriu apdorojamus biometrinius duomenis (toliau – DNR duomenys), kuriuos apdorojame, kad pateiktume jums etninės kilmės įvertinimą ir bendruomenių pasiūlymus. Taip pat tvarkome jūsų DNR duomenis, kad galėtume pateikti informaciją apie jūsų giminystės laipsnį su kitais DNR duomenų bazės naudotojais ir bet kokius genetinius  susijus su tam tikrais biologiniais, fiziologiniais ar elgsenos bruožais, pavyzdžiui, plaukų storiu, akių spalva ar su sveikatingumu susijusiais bruožais.

Jūsų DNR duomenys ir bet kokia iš jų gauta informacija, pvz., etninės kilmės įvertinimai, bendruomenės, bruožai ir santykinės genetinės atitiktys yra Asmens duomenys ir vadinami Genetiniais duomenimis.

Pastaba dėl jūsų DNR ir seilių mėginio: Vadovaujantis šio Privatumo pareiškimo nuostatomis, nei jūsų seilių mėginys, nei išgauta DNR (kartu vadinami biologiniais mėginiais) nėra Asmens duomenys. Be to, kai mūsų laboratorijos partneris apdoros jūsų biologinį mėginį, jūs galėsite duoti sutikimą, kad mėginys būtų saugomas mūsų biologiniame banke būsimiems tyrimams atlikti. Ateityje tyrimus galima atlikti, jei jūs duodate Informuoto Asmens sutikimą tyrimams arba kitą sutikimą tirti jūsų biologinius mėginius.  Jeigu jūs nesutinkate, kad jūsų biologinis mėginys būtų saugomas, mes jūsų mėginį sunaikinsime. Toliau esančiuose 8 ir 10 skyriuose aprašyta, kaip galite kontroliuoti savo biologinius mėginius. Susisiekę su pagalbos centro darbuotojais, galite paprašyti, kad „Ancestry“ sunaikintų jūsų biologinius mėginius. Atminkite, kad savo nuožiūra galime sunaikinti Biologinius mėginius, kurie neatitinka mūsų kokybės reikalavimų.

Pastaba apie su sveikata susijusius duomenis „Ancestry“ netaikomos Sveikatos draudimo perkeliamumo ir atskaitomybės įstatymo (HIPAA) nuostatos, todėl jokiems jūsų pateiktiems duomenims HIPAA netaikomas ir jų nesaugo.
Jūsų bendravimo medžiaga Jūsų bendravimą su kitais Naudotojais organizuojame ir tvarkome naudodamiesi mūsų platformos ryšių funkcijomis, taip pat renkame jūsų informaciją, kai bendraujate su „Ancestry“ pagalbos centru ir kitų mūsų Paslaugų palaikymo komandomis, įskaitant garso ir vaizdo informaciją (pavyzdžiui, skambučių „Ancestry“ pagalbos centrui įrašus arba informaciją, kuria savanoriškai dalijamasi dalyvaujant vartotojų įžvalgų tyrime).
Konkursai ir akcijos Mes renkame Asmens duomenis, kai jūs savanoriškai dalyvaujate mūsų organizuojamuose ar remiamuose konkursuose ir specialiose akcijose.
„Find a Grave“ ir „Photo Volunteers“ paslaugos Naudodamiesi paslauga „Find a Grave“ mes renkame metaduomenis susijusius su skaitmeninėmis nuotraukomis, įkeltomis „Find a Grave“ paslaugos platformoje, įskaitant nuotraukos padarymo vietą, datą ir laiką. Jei pasirinksite būti „Find a Grave“ savanoriu, turėsite nurodyti jūsų buvimo vietą, kurią galėsite bet kada pakeisti arba pašalinti.
Kitos saugomos klasifikacijos ir neskelbtini duomenys Galime rinkti informaciją, susijusią su tam tikromis saugomomis klasifikacijomis, pvz., lytimi ar šeimynine padėtimi.

Jei norite sužinoti, kokius su ne „Ancestry“ naudotojais susijusius Asmens duomenis tvarko „Ancestry“, spustelėkite čia.

 

4.  Kokius duomenis „Ancestry“ renka jums naudojantis Paslaugomis?

Duomenų kategorija Aprašymas
Kompiuterių ir mobiliųjų prietaisų duomenys

„Ancestry“ renka informaciją apie tai, kaip jūs naudojatės Paslaugomis, įskaitant svetainių, kuriose lankotės prieš ir po „Ancestry“ svetainės, adresus.

Taip pat mes išsaugome jūsų kompiuterio, mobiliojo prietaiso arba pagalbinio serverio, kuriuos naudojate internetui pasiekti, IP adresus, ir kitą techninę informaciją, kaip pavyzdžiui:

 • kompiuterio operacinė sistema;
 • jūsų interneto naršyklė;
 • jūsų mobiliojo įrenginio identifikatorius, kurį pateikia jūsų mobiliojo įrenginio operacinė sistema ir jūsų mobiliojo įrenginio operacinė sistema; ir,
 • interneto paslaugų teikėjas arba mobiliojo ryšio operatorius.

„Ancestry“, gavusi leidimą, jūsų įrenginiuose gali rinkti geografinės vietos duomenis.

Slapukų ir panašių technologijų teikiami duomenys „Ancestry“ naudoja slapukus ir panašias technologijas, taip pat technines integracijas su rinkodaros ir reklamos partneriais, kaip nurodyta mūsų Slapukų politikoje. Perskaitykite mūsų Slapukų politiką, kad sužinotumėte apie mūsų taikomas praktikas ir jums suteikiamas kontrolės galimybes.
Informacija, bendrinama socialinių tinklų platformose

Jei Paslaugas susiejate su socialinių tinklų paslaugomis, pvz., „Share“, „Post“, „Tweet“, „Pin“ arba naudojate „Follow Us“ nuorodas „Facebook“, „Twitter“, „Pinterest“, „Instagram“ ar „YouTube“ platformose, priklausomai nuo jūsų ir trečiųjų šalių privatumo parinkčių „Ancestry“ rinks prieinamus tokių komunikacijų ir paskyrų duomenis.

Jūsų sąveiką su šiomis funkcijomis reglamentuoja atitinkamos trečiosios šalies privatumo pareiškimas.

Galite turėti galimybę prisijungti prie „Ancestry“ paslaugų naudodami savo socialinio tinklo paskyrą, pavyzdžiui, „Google“ arba „Apple“ paskyrą. Jei suteiksite atitinkamus leidimus, iš jūsų socialinio tinklo paskyros gausime informaciją apie jus, kurią „Ancestry“ naudos jūsų paskyrai sukurti ir jūsų profiliui sukurti, pavyzdžiui, jūsų vardą, el. pašto adresą ir profilio nuotrauką.

Informacija apie jūsų naudojimąsi Paslaugomis Renkame informaciją apie tai, kaip naudojatės Paslaugomis, pavyzdžiui, kai atliekate paiešką, prieinate prie įrašų ar viešų giminės medžių, kokius puslapius peržiūrite, kokias nuorodas paspaudžiate arba kai į savo medį įtraukiate asmenis ir t. t., kurią galime naudoti norėdami nustatyti išsamią informaciją apie jus, kaip klientą, ir jūsų interesus, kad suteiktume geresnę patirtį, pavyzdžiui, teikdami paieškos pasiūlymus.

 

5.  Duomenys, kuriuos renkame iš kitų šaltinių

Duomenų kategorija Naudojimo aprašymas
Informacija iš viešųjų ir istorinių šaltinių „Ancestry“ renka informaciją iš įvairių šaltinių, dažniausiai oficialių, įskaitant laikraščius, taip pat gimimo, mirties, santuokos ir gyventojų surašymo įrašus, kuriuose gali būti su jumis susijusių Asmens duomenų. Viešuose ir istoriniuose registruose taip pat gali būti Asmens duomenų, susijusių su ne „Ancestry“ naudotojais. Tokių registrų įrašai įprastai naudotojams teikiami per „Ancestry“ paslaugų prenumeratą.
Trečiųjų šalių informacija

Informacijos apie jus taip pat galime gauti iš trečiųjų šalių. Pavyzdžiui, galime papildyti renkamus duomenis trečiųjų šalių patvirtinta informacija, kad galėtume jums pritaikyti mūsų teikiamas Paslaugas ir pasiūlymus.

Jei prenumeratą arba DNR rinkinį perkate dovanų, mes rinksime dovanos gavėjo vardą, pavardę, pristatymo adresą, el. pašto adresą ir kitus Asmens duomenis bei privalomąją pirkinio informaciją, kad galėtume paruošti dovaną ir informuoti gavėją.

 

6.  Kaip „Ancestry“ naudoja jūsų Asmens duomenis?

Duomenų kategorija Naudojimo aprašymas
Asmens duomenys (bendrai) Asmens duomenis naudojame siekdami suasmeninti, patobulinti, atnaujinti ar praplėsti mūsų jums teikiamas Paslaugas. Keletas duomenų panaudojimo pavyzdžių:
 • prieigos prie Paslaugų autentifikavimas ir „Ancestry“ informacijos apsaugos stiprinimas;
 • jūsų mokėjimų už prenumeratas, „AncestryDNA®“ paslaugas, tyrimų rinkinius bei kitus produktus ir funkcijas apdorojimas;
 • naujų Paslaugų kūrimas ir esamų tobulinimas;
 • pagalba jums kuriant giminės medžius ir įžvalgos remiantis „Ancestry“ duomenų bazės duomenimis;
 • Paslaugose naudojamų apklausų ir anketų teikimas, taip pat produktų kūrimo ir tyrimų iniciatyvų palengvinimas;
 • mokslinių, statistinių ir istorinių tyrimų vykdymas;
 • klaidų, sukčiavimo atvejų ar nusikalstamos bei kenkėjiškos veiklos aptikimas ir prevencija;
 • mūsų Sąlygų vykdymo užtikrinimas.
Komunikacijos Mes naudojame jūsų Asmens duomenis, kad galėtume jums teikti informaciją apie Paslaugas, pavyzdžiui:
 • atsakyti į jūsų užklausas pateiktas pagalbos centro darbuotojams;
 • informuoti apie galimus genetinius giminaičius, nustatytus pagal DNR atitiktį arba per mūsų giminės istorijos paslaugas (pvz., „Ancestry Hints®“ – apie galimus protėvius užregistruotus mūsų duomenų bazėje);
 • informuoti apie įrašus, susijusius su asmenimis esančiais jūsų giminės medyje arba turinčiais kitą ryšį;
 • informuoti apie paslaugų pakeitimus arba naujas Paslaugas;
 • paprašyti jūsų sudalyvauti „Ancestry“ žiniasklaidos projektuose, reklamose, naudotojų įžvalgų tyrimuose ar teikti atsiliepimus; ir
 • teikti informaciją arba reikalauti imtis veiksmų, susijusių su techninėmis, saugos ir kitomis triktimis.
Mūsų ir verslo partnerių rinkai teikiami produktai ir pasiūlymai Kai kuriuos Asmens duomenis (pavyzdžiui, demografinę informaciją iš trečiųjų šalių šaltinių arba "Ancestry" dalių (profilio, medžių ir t. t.)) galime naudoti reklamuodami savo produktus ir pasiūlymus, kuriuos teikiame mes arba mūsų verslo partneriai. Tokie rinkodaros veiksmai apima ir jūsų interesams pritaikytą reklamą.

Dėmesio! „Ancestry“ nesidalija jūsų genetiniais duomenimis su trečiųjų šalių rinkodaros specialistais, draudimo bendrovėmis ar darbdaviais; taip pat be jūsų sutikimo mes nenaudojame jūsų genetinių duomenų rinkodaros ar suasmenintos reklamos tikslais.

Rinkodaros, kurią sutikote gauti el. paštu arba SMS žinutėmis, atveju galite kontroliuoti, kaip jums teikiame rinkodaros paslaugas, naudodami atsisakymo nuorodą bet kuriame gautame rinkodaros el. laiške, pakeisdami savo komunikacijų nustatymus arba laikydamiesi gautuose rinkodaros pranešimuose pateiktų nurodymų. Su „Ancestry“ susijusių prekių ženklų valdikliai pasiekiami nustatymuose ir yra nurodyti čia. Trečiųjų šalių platformose teikdami suasmenintas reklamas, mes vadovaujamės mūsų verslo interesų teisėmis (žr. 7 skyrių), todėl rinkodaros nuostatas turėtumėte valdyti tiesiogiai tokiose platformose.

Genetiniai duomenys „Ancestry“ naudoja jūsų genetinius duomenis šiais pirminiais tikslais:
 • pateikti etninės kilmės tyrimo rezultatus;  (pvz., artimus ar nutolusius šeimos narius, ar kitus asmenis, su kuriais galite būti susijęs) iš mūsų duomenų bazių, ir teikti kitą informaciją, kuri gali padėti jums ir kitiems naudotojams sužinoti daugiau vieniems apie kitus, galimus šeimos narius, taip pat genetinius giminaičius ir šeimų grupes;
 • susieti jus su jūsų genetiniais giminaičiais ir informuoti apie juos taikant DNR atitikčių ar kitas paslaugų funkcijas;
 • teikti kitų įžvalgų apie jūsų DNR atskleistus asmeninius bruožus ir sveikatą;
 • pateikti atitinkamus rezultatus, padedančius atrasti bendrus protėvius ir kitą informaciją apie jūsų šeimos istoriją, taip pat padėti jums kurti giminės medį ar užmegzti ryšius su draugais ir giminėmis;
 • tirti sukauptus genetinius duomenis, siekiant geriau suprasti su populiacija ir etnine kilme susijusias sveikatos, senėjimo ar fizines būkles;
 • vykdyti mokslinius, statistinius ir istorinius tyrimus;
 • tobulinti su DNR susijusių produktų funkcijas ir funkcionalumą, gerinti klientų patirtį visose „Ancestry“ paslaugose, gerinti laboratorinių procesų ir technologijų kokybę bei kurti naujus produktus ir paslaugas.

 

7.  Kokia informacija dalijamės, kada ja dalijamės ir kas yra gavėjai?

„Ancestry“ nesidalina jūsų Asmens duomenimis (įskaitant genetinius) su trečiosiomis šalimis, išskyrus šiame Privatumo pareiškime aprašytas išimtis arba gavę jūsų sutikimą. Savanoriškai „Ancestry“ jūsų informacija su teisėsaugos institucijos nesidalina. Taip pat, kaip paaiškinta pirmiau, be jūsų sutikimo mes nebendriname jūsų genetinių duomenų su draudimo bendrovėmis, darbdaviais ar trečiųjų šalių rinkodaros specialistais.

Dėmesio! „Ancestry“ atskleidžiamą informaciją, taikomą JAV, rasite čia. „Ancestry“ jūsų Asmens duomenų neparduoda

Toliau aprašytos aplinkybės paaiškina, kada duomenys gali būti bendrinami:

 
Asmenys, su kuriais gali būti dalijamasi duomenimis / aplinkybės, kuriomis duomenimis gali būti dalijamasi Aprašymas
„Ancestry“ įmonės

Galime dalintis jūsų duomenimis su čia nurodytomis „Ancestry“ įmonėmis (toliau – „Ancestry“ įmonės), kad galėtume teikti ir tobulinti savo Paslaugas.

Jūsų Asmens duomenis ir genetinę informaciją perduodame tarp Airijoje įsikūrusios „Ancestry“ bendrovės ir „Ancestry“ bendrovių JAV. Daugiau informacijos apie tai rasite toliau, 12 skyriuje.

Kiti naudotojai ir asmenys, su kuriais pasirenkate bendrinti duomenis

Naudodamiesi Paslaugomis, turite galimybę pridėti ar bendrinti informaciją su visais Paslaugų naudotojais arba naudodamiesi bendrinimo funkcijomis su tam tikrais „Ancestry“ ir net ne „Ancestry“ naudotojais. Kai kuriose Paslaugose, pvz., „AncestryDNA®“, galite turėti papildomų bendrinimo parinkčių (žr. toliau).

Jūsų viešame (-uose) profilyje (-uose) esančią informaciją matys visi kiti Naudotojai, kaip ir viešą giminės medžio informaciją (atkreipkite dėmesį, kad jūsų medyje esantys gyvi žmonės yra matomi tik jums ir žmonėms, su kuriais dalijatės savo medžiu kaip „redaktorius“ arba kuriuos įgaliojate peržiūrėti jūsų medyje esančius gyvus žmones).

Jei pasirenkate peržiūrėti savo DNR atitikmenis ir būti matomi savo DNR atitikmenų, jūsų DNR atitikmenys gali matyti tam tikrus Asmens duomenis, pavyzdžiui, jūsų vartotojo vardą, kaip jie gali būti su jumis susiję, ar esate susieję giminės medį su savo DNR ir visus arba tik bendrus (jūsų pasirinkimu) regionus ir bendruomenes. Jums gali būti pasiūlyta kitais būdais užmegzti ryšį su giminaičiais arba sužinoti apie šeimos ryšius.

Naudodamiesi „palyginimo“ ir kitomis asmeninio bendrinimo funkcijomis galite bendrinti kitus DNR duomenis, pvz., Asmens bruožus.

Jei dalijatės informacija apie savo šeimos istoriją ar DNR patirtį už Paslaugų ribų, tai darote savo rizika.

Paslaugų teikėjai

Teikdami ir reklamuodami Paslaugas bendradarbiaujame su kitomis įmonėmis. Dėl to šios įmonės turės prieigą prie jūsų duomenų, įskaitant kai kuriuos jūsų Asmens duomenis, arba kitaip juos tvarkys savo sistemose. Šioms įmonėms taikomi sutartiniai įsipareigojimai, reglamentuojantys duomenų privatumą, saugumą ir konfidencialumą, kaip tai numatyta galiojančiuose įstatymuose.

Šios įmonės ir Asmens duomenys, su kuriais jos gali susipažinti, yra mūsų:

 • partnerių laboratorijos (pvz., jūsų DNR duomenys);
 • DNR tyrimų kurjeriai (pvz., pavadinimas, siuntimo adresas ir telefono numeris);
 • mokėjimų tvarkytojai (pvz., mokėjimų duomenys);
 • debesijos paslaugų infrastruktūros teikėjai („Ancestry“ žiniatinklio ir mobiliosios paslaugos yra debesijos paslaugos; visi jūsų duomenys yra pas mūsų debesijos paslaugų teikėjus);
 • biologinių mėginių saugojimo įranga (pvz., biologinių mėginių ir DNR tyrimo rinkinio kodas);
 • prekybininkai, padedantys atlikti rinkodaros ir naudotojų tyrimų analizes, apsaugoti nuo sukčiavimo atvejų ir užtikrinti saugumą (pvz., el. pašto adresas);
 • ryšių infrastruktūros įmonės (pvz., pavadinimas ir el. pašto adresas); ir
 • prekybininkai, padedantys mums teikti kai kurias pagalbos centro funkcijas, pvz., pagalbą telefonu arba apklausos įrankius (pvz., paskyros duomenys, naudotojo vardas, el. pašto adresas).
Analitikos ir reklamos partneriai Analitikos ir reklamos tikslais mes bendradarbiaujame su trečiųjų šalių partneriais. Rinkdami ir dalydamiesi tam tikrais Asmens duomenimis, šie pardavėjai padeda mums geriau pritaikyti skelbimus, kad jie atitiktų jūsų interesus. Jie taip pat padeda mums įvertinti reklamos kampanijų veiksmingumą ir yra naudojami siekiant pateikti jums tinkamesnę reklamą.
Tyrimų partneriai Mes bendriname jūsų Genetinius duomenis su tyrimų partneriais tik tada, kai naudodamiesi mūsų Informuoto Asmens sutikimu duodate mums sutikimą tai daryti. Jei nesutiksite su informuotu sutikimu atlikti tyrimus, jūsų duomenys nebus perduoti šiems tyrėjams.

Tyrimų partneriai yra komercinės arba ne pelno siekiančios organizacijos, kurios pačios vykdo arba remia mokslinius tyrimus, terapijos, medicinos prietaisų ar susijusių produktų, skirtų gydyti, diagnozuoti ar prognozuoti, kūrimą. Tam tikromis aplinkybėmis tyrimų partneriai arba „Ancestry“ tyrimų vykdymuose gali turėti finansinių interesų. Mūsų tyrimų partnerių sąrašą rasite čia.

Teisėsaugos institucijos

Savanoriškai vyriausybinėms ar teisminėms institucijoms arba teisėsaugos institucijoms „Ancestry“ duomenų neteikia. Siekdami suteikti savo naudotojams didžiausią apsaugą pagal įstatymus, reikalaujame, kad visos vyriausybinės agentūros, siekiančios gauti prieigą prie „Ancestry“ klientų duomenų, laikytųsi galiojančio teisinio proceso. Mes neleidžiame teisėsaugos institucijoms naudotis „Ancestry“ paslaugomis tiriant nusikaltimus ar atpažįstant žmonių palaikus.

Jei būsime priversti teisėsaugos institucijoms atskleisti jūsų Asmens duomenis, padarysime viską, kad apie tai jus įspėtume iš anksto, nebent tai padaryti mums draus įstatymai. Siekdama skaidrumo, „Ancestry“ teikia Skaidrumo ataskaitą, kurioje nurodomas galiojančių teisėsaugos užklausų dėl naudotojų duomenų visose mūsų svetainėse skaičius.

Kiti teisiniai procesai Mes galime dalytis jūsų Asmens duomenimis, jei manome, kad tai pagrįstai būtina siekiant:
 • atitikti galiojančių teisinių procesų (pvz., teismo šaukimų, orderių) reikalavimus;
 • įgyvendinti arba taikyti „Ancestry“ taisykles ir sąlygas;
 • užtikrinti Paslaugų saugumą arba vientisumą; arba
 • apsaugoti „Ancestry“, jos darbuotojų ar naudotojų teises, nuosavybę ar kitaip užtikrinti saugumą.
„Ancestry“ įsigijimo atveju Jei „Ancestry“ ar jos verslą įsigytų arba perimtų kita įmonė (įskaitant bankrotą ar panašias procedūras), jūsų Asmens duomenis galime perduoti atitinkamai įmonei. Tokiu atveju šiame Privatumo pareiškime numatyti įsipareigojimai ir toliau bus taikomi jūsų Asmens duomenims, perduotiems naujam subjektui.
Pastaba apie surinktus duomenis „Ancestry“ gali atskleisti apibendrintą naudotojo informaciją, kuri yra Paslaugų ar mūsų rinkodaros dalis, arba mokslinėse publikacijose, kurias skelbiame mes ar mūsų mokslinių tyrimų partneriai. Pavyzdžiui, galime nurodyti iš konkretaus geografinio regiono ar šalies į valstybę imigravusių asmenų procentą. Tokius duomenis atskleidžiant Asmens duomenys niekada nenurodomi.

 

8.  Jūsų teisės ir pasirinkimai, susiję su jūsų Asmens duomenimis

Visi naudotojai (kaip apibrėžta mūsų Taisyklėse ir sąlygose) gali naudoti mūsų internetinius įrankius, siekdami 1) gauti ataskaitą apie pateiktus Asmens duomenis, 2) atsisiųsti DNR arba giminės medžių duomenų kopijas ar 3) pašalinti giminės medžius, DNR tyrimų rezultatus ar visą paskyrą.

Be to, kai kuriuose duomenų privatumo įstatymuose, pavyzdžiui, ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, žmonėms suteikiamos konkrečios teisės, susijusios su jų Asmens duomenimis. Pavyzdžiui:

Teisė gauti prieigą / žinoti –  galite turėti teisę reikalauti prieigos prie savo Asmens duomenų ir gauti tam tikros informacijos kopiją, įskaitant jūsų Asmens duomenų, kuriuos renkame ir atskleidžiame, kategorijas. Jei norite gauti kopiją, vadovaukitės toliau pateiktais išsamiais nurodymais. Jei norite gauti jūsų DNR duomenų kopiją, vadovaukitės toliau pateiktais išsamiais nurodymais. Jei norite gauti jūsų giminės medžių kopiją, vadovaukitės toliau pateiktais išsamiais nurodymais.

Teisė patikslinti / pakoreguoti duomenis – galite turėti teisę reikalauti, kad patikslintume arba pakoreguotume netikslius jūsų Asmens duomenis.

Teisė ištrinti / pašalinti duomenis – tam tikrais atvejais turite teisę reikalauti, kad apribotume (sustabdytume bet kokį aktyvų duomenų tvarkymą) arba ištrintume jūsų Asmens duomenis, jei tam yra pagrįstų priežasčių ir vadovaujantis taikomais teisės aktais. Daugiau informacijos apie Asmens duomenų pašalinimą rasite 10 skyriuje.

Teisė nesutikti – galite turėti teisę nesutikti su mūsų teisėtais interesais vykdomu duomenų tvarkymu, jei tokia veikla daro poveikį jūsų, kaip Asmens, teisėms ir laisvėms. Be to, kai sutinkate, kad jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tam tikru tikslu, galite bet kada atšaukti savo sutikimą ir mes sustabdysime bet kokį tolesnį jūsų duomenų tvarkymą tuo tikslu.

Teisė apriboti – turite teisę prašyti apriboti jūsų Asmens duomenų tvarkymą, pavyzdžiui, jei manote, kad duomenys tvarkomi remiantis netiksliais duomenimis arba tvarkomi neteisėtai.

Teisė į duomenų perkeliamumą – galite turėti teisę gauti tam tikrus Asmens duomenis tokiu formatu, kad juos būtų galima perduoti kitam duomenų valdytojui.

Teisė pateikti skundą – turite teisę pateikti skundą Airijos duomenų apsaugos komisijai ((Skundų nagrinėjimas, tyrimai ir vykdymo užtikrinimas asmenims | Duomenų apsaugos komisaras)) arba bet kokiai kitai priežiūros institucijai jūsų gyvenamojoje šalyje.


Galite pasinaudoti šiomis teisėmis naudodamiesi toliau nurodytais įrankiais arba susisiekę su „Ancestry“. Toliau išsamiai aprašome prieigos prie tokios informacijos galimybes.

Tipas Galimybės
„Ancestry“ Asmens duomenis (pvz., el. pašto adresą, naudotojo vardą, profilio informaciją ir kt.), kuriuos teikiate „Ancestry“, bet kuriuo metu galite pasiekti ir atnaujinti toliau nurodytose privatumo nuostatose: Norėdami sužinoti, kaip tvarkyti „Ancestry“ sukurtų giminės medžių privatumo nustatymus, galite apsilankyti savo  medžio nustatymuose  arba spustelėti čia.
Susiję prekių ženklai „Ancestry“ siekia jums palengvinti privatumo nustatymų tvarkymą Paslaugose. Susijusių prekės ženklų sistemose privatumo nustatymus galite tvarkyti čia.
Mobiliosios programėlės Taip pat galite valdyti savo duomenis naudodami mūsų mobiliųjų programėlių nustatymus, pvz., „Ancestry®“, „AncestryDNA®“, „Find a Grave®“ ir „We Remember®“ programėlėse.
Reklama Naudojame slapukus ir panašias sekimo technologijas bei trečiųjų šalių rinkodaros ir reklamų integracijas, kad rinktume duomenis apie jūsų pomėgius ar elgesį ir galėtume teikti tikslinę reklamą. Nuostatas galite pakeisti, kaip nurodyta mūsų Slapukų politikoje. Informacija apie  žr. mūsų Slapukų politiką.
Giminės medžio duomenų atsisiuntimas „Ancestry“ leidžia atsisiųsti giminės medžio duomenis standartiniu GEDCOM giminės medžio failo formatu savo  medžio nustatymuose. Kaip tai padaryti, galite sužinoti čia.
Genetinių duomenų atsisiuntimas Visuomet turite galimybę atsisiųsti jūsų DNR duomenų failą. Jei atsisiunčiate savo DNR duomenis, tai darote savo rizika. Kaip tai padaryti, galite sužinoti čia. Daugiau informacijos apie tai, kokius DNR duomenis galite atsisiųsti, rasite čia.

 

9.  Kokia yra mūsų duomenų saugojimo praktika?

„Ancestry“ paslaugos iš esmės remiasi nuostata, kad asmeninė savęs atradimo kelionė nėra vienkartinis įvykis ir tęsiasi ilgą laiką – galbūt visą gyvenimą. Be to, ypač mūsų abonentų ir DNR klientų, kurie moka mokesčius arba įsigyja prenumeratą, atžvilgiu, nuolatinis mūsų istorinių įrašų kolekcijų ir DNR funkcijų tobulinimas laikui bėgant teikia naudą ir įžvalgas mūsų naudotojams. Todėl mūsų saugojimo praktika atspindi šią nuolatinę vertę, nes mūsų sistemoje naudotojų paskyros saugomos tol, kol naudotojai informuoja mus apie savo norą ištrinti savo duomenis arba uždaryti paskyras.

Duomenų kategorija Saugojimo laikotarpis
Paskyra ir profilis „Ancestry“ saugo Asmens duomenis, kuriuos teikiate kurdami paskyrą ir profilį, kol atitinkamos paskyros nepašalinsite.
Giminės medis Kadangi giminės medžiai yra svarbūs daugeliui kartų, "Ancestry" išsaugos jūsų giminės medžio duomenis, kad turėtumėte nuolatinę prieigą, atnaujintas funkcijas ir galimybę tobulinti savo giminės medį. Jūsų giminės medžio duomenys bus saugomi iki pašalinsite savo giminės medį ar paskyrą.
DNR duomenys „Ancestry“ saugo jūsų DNR duomenis, kad galėtų jums teikti paslaugas, kurias įsigijote (arba gavote dovanų), įskaitant nuolat atnaujinamas funkcijas, tokias kaip DNR atitiktys, etninės kilmės įvertinimai, regionai ir bendruomenės bei susijusios informacijos atnaujinimai, taip pat kitas naujas funkcijas susijusias su jūsų DNR duomenimis. Jūsų DNR duomenys saugomi tol, kol nepašalinate DNR tyrimo rezultatų ar paskyros.

Jei buvote „AncestryHealth“ klientas, mūsų Partneriai – „AncestryHealth“ laboratorijos – privalo saugoti jūsų DNR duomenis ir tyrimo rezultatus mažiausiai septynerius metus arba kaip reikalauja Amerikos patologų koledžo (CAP) sertifikuotoms laboratorijoms taikomi valstijos ar Klinikinių laboratorijų tobulinimo (CLIA) įstatymai bei gairės.

Susiję prekių ženklai Kai kurie su mumis susiję prekių ženklai („Fold3®“, „Newspapers.com™“, „Find a Grave®“, „We Remember®“ arba „Archives®“) naudoja nuosavą prisijungimo prie paskyrų sistemą ir išsaugo Asmens duomenis, kuriuos teikiate kurdami paskyrą ir profilį, kad galėtų nuolatos teikti ir atnaujinti Paslaugas, iki paprašysite juos pašalinti.
Naudotojo informacija Saugome nuasmenintus arba apibendrintus naudojimo duomenis (pvz., apsilankymus svetainėse). Apibendrinus tokius duomenis, jie nebebus laikomi Asmens duomenimis ir jiems nebus taikomi naudotojų prašymai juos pašalinti.

 

10.  Kaip galiu pašalinti savo Asmens duomenis?

„Ancestry“ saugomus jūsų Asmens duomenis galite pašalinti bet kuriuo metu.

Duomenų kategorija Kaip pašalinti
Asmens duomenys

Galite pašalinti „Ancestry“ saugomus jūsų Asmens duomenis vadovaudamiesi šiais nurodymais.

Jei dalijotės informacija su kitais naudotojais (pavyzdžiui, paviešindami savo giminės medžius arba tiesiogiai bendrindami savo DNR rezultatus su kitais naudotojais), „Ancestry“ negalės pašalinti tokios informacijos kopijų, kurias kiti naudotojai galėjo išsaugoti. Tokias informacijos kopijas galite pašalinti tik susisiekę su atitinkamais naudotojais ir paprašę jų tai padaryti.

Visus prašymus pašalinti jūsų informaciją iš mūsų susietų archyvų teikite atsakingam archyvui.

Prašymus pašalinti Asmens duomenis iš mūsų paieškos indeksų svarstome atskirai, kiekvienu atveju įvertindami situacijai taikomų įstatymų reikalavimus.

Jei norite sužinoti, kokius su ne „Ancestry“ naudotojais susijusius Asmens duomenis tvarko „Ancestry“, spustelėkite čia.

Genetiniai duomenys Dėmesio! Jei pateiksite prašymą, kad „Ancestry“ pašalintų jūsų DNR duomenis, per 30 dienų pašalinsime visus jūsų genetinius duomenis, įskaitant bet kokią išvestinę genetinę informaciją (etninės kilmės įvertinimus, genetines santykines atitiktis ir kt.), iš savo gamybos, kūrimo, analizės ir tyrimų sistemų.

Norėdami pateikti prašymą sunaikinti jūsų biologinius mėginius, kreipkitės į Pagalbos centrą. Atminkite, jei davėte mums Informuoto Asmens sutikimą vykdyti tyrimus, negalėsime pašalinti jūsų genetinių duomenų iš pradėtų vykdyti ar užbaigtų tyrimų projektų, tačiau nenaudosime jų naujuose tyrimuose.

Bendrieji duomenys Atminkite, jūsų Asmens duomenų pašalinimas iš mūsų archyvų gali užtrukti ilgiau, nei jų pašalinimas iš darbinių duomenų bazių, naujų projektų, analitinių ir tyrimų sistemų. Be to, mūsų laboratorijų partneriai gali saugoti iš mūsų gautą informaciją, kad laikytųsi įstatymų ar taisyklių, reikalaujančių saugoti tam tikrus duomenis, pavyzdžiui, JAV Maisto ir vaistų administracijos administruojamų Klinikinių laboratorijų patobulinimų taisyklių. „Ancestry“ taip pat gali saugoti tam tikrą informaciją, kuri pagrįstai reikalinga mūsų teisiniams įsipareigojimams vykdyti (įskaitant teisėsaugos prašymus), spręsti ginčus, užtikrinti saugumą, užkirsti kelią sukčiavimui ir piktnaudžiavimui, taip pat laikytis mokesčių, mokėjimų, vertybinių popierių ir klinikinių reglamentų reikalavimų.
Susiję prekių ženklai Norėdami pašalinti informaciją iš susijusių prekių ženklų sistemų („Fold3®“, „Newspapers.com™“, „Find a Grave®“, „We Remember®“ arba „Archives®“), visada galite susisiekti su mūsų atitinkamų prekių ženklų atstovu ir paprašyti, kad jūsų Asmens duomenys būtų pašalinti. Kai kuriose Paslaugose gali būti naudojama internetinė užklausos forma, kurią galima pasiekti atitinkamos paslaugos paskyros nustatymų meniu ir peržiūrėti čia.

 

11.  Sauga

„Ancestry“ naudoja kompleksinę duomenų apsaugos programą, skirtą apsaugoti mūsų klientų Asmens duomenis, taikant administracines, fizines ir technines apsaugos priemones.

Naudojamos saugumo priemonės parinktos įvertinant surinktų Asmens duomenų konfidencialumo lygį. Taikome priemones, skirtas apsisaugoti nuo neteisėtos prieigos prie mūsų kontroliuojamų Asmens duomenų (įskaitant genetinius), jų praradimo, netinkamo naudojimo ar pakeitimo.

„Ancestry“ Apsaugos komanda reguliariai peržiūri mūsų taikomas saugos ir privatumo užtikrinimo praktikas ir prireikus jas tobulina, kad padėtų užtikrinti mūsų sistemų ir jūsų Asmens duomenų vientisumą.

Asmens duomenims (įskaitant genetinius) šifruoti naudojame saugią serverio programinę įrangą ir bendradarbiaujame tik su tokiomis apsaugos įmonėmis, kurios atitinka mūsų standartus ir įsipareigoja jų laikytis. Nors mes negalime garantuoti, kad duomenys nebus prarasti, netinkamai naudojami ar pakeisti, mes naudojame tinkamas technines ir organizacines priemones, kad to išvengtume.

Taip pat svarbu, kad jūs patys apsaugotumėte savo Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, taikydami patikimus slaptažodžius ir užkirsdami kelią neteisėtam jūsų kompiuterio ar kito prietaiso naudojimui.

 

12.  Tarptautiniai duomenų perdavimai

Esame pasaulinis verslas, todėl jūsų Asmens duomenis perduosime ne tik į jūsų šalį, be kita ko, Jungtines Amerikos Valstijas, Airiją, Jungtinę Karalystę ir Prancūziją, tačiau neapsiribojant jomis. Šalyse už EEE, Šveicarijos ar Jungtinės Karalystės ribų gali būti taikoma ne tokio paties lygio duomenų apsauga, kaip jūsų šalyje. Kai perduodame jūsų Asmens ir genetinius duomenis tarp Airijoje įsikūrusios „Ancestry“ bendrovės ir JAV įsikūrusių „Ancestry“ bendrovių tvarkymui Jungtinėse Amerikos Valstijose, remiamės nustatytais perdavimo mechanizmais, tokiais kaip standartinės sutarčių sąlygos.

 

13.  Šio pareiškimo pakeitimai

Šį Privatumo pareiškimą galime bet kada pakeisti, tačiau visuomet iš anksto informuosime apie bet kokius esminius šio pareiškimo pakeitimus, pvz., paskelbdami pranešimą Paslaugose, svetainėse arba išsiųsdami jums el. laišką, kad galėtumėte peržiūrėti pakeitimus ir pasirinkti, ar toliau naudotis Paslaugomis.

Mes taip pat informuosime apie neesminius Pareiškimo pakeitimus jų įsigaliojimo dieną, paskelbdami pranešimą Paslaugose, svetainėse arba išsiųsdami jums el. laišką.

Jei naujiems pakeitimams prieštaraujate, galite pašalinti paskyrą, kaip nurodyta 10 skyriuje.

 

14.  Teisinis ES gyventojų Asmens duomenų tvarkymo pagrindas pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

Vadovaudamiesi ES ir JK įstatymais privalome nurodyti tikslus, kurių siekdami tvarkome jūsų Asmens duomenis, ir teisinį pagrindą, kuriuo remdamiesi tai darome. Rinkdama ir tvarkydama jūsų Asmens ir genetinius duomenis „Ancestry“ vadovaujasi įvairiais teisiniais pagrindais. Daugiau informacijos apie teisinį pagrindą, kuriuo mes vadovaujamės, rasite čia.

 

15.  Duomenų valdytojo tapatybė ir kontaktiniai 

Klientai Jungtinėse Amerikos Valstijose

Jei gyvenate Jungtinėse Valstijose, už jūsų duomenų naudojimą ir atsakymus į bet kokias su jūsų Asmens duomenimis susijusias užklausas atsako „Ancestry.com Operations, L.P.“ ir „Ancestry.com DNA, LLC“.

 

  El. paštas Pašto adresas
JAV gyvenantiems Naudotojams [email protected] „Ancestry.com Operations, L.P.“
Adresatas: Privacy Office
153 Townsend Street, Suite 800
San Francisco, CA 94107
JAV valstijų privatumo prašymai [email protected] Duomenų nėra
Kalifornijos Įgaliotojo agento parama [email protected] Duomenų nėra

 

Už Jungtinių Valstijų ribų gyvenantys klientai

Jei gyvenate ne Jungtinėse Valstijose, jūsų duomenų valdytojas yra „Ancestry Ireland Unlimited Company“.

Naudotojai gyvenantys ne Jungtinėse Valstijose gali susisiekti su Airijos duomenų apsaugos komisija arba kita vietine duomenų apsaugos institucija.

 

  El. paštas Pašto adresas
Ne JAV gyvenantiems naudotojams [email protected] „Ancestry Ireland Unlimited Company“
Adresatas: Privacy Office
52-55 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin D02 NA07
Airija

 

„Ancestry“ klientams. „Ancestry“ klientai gali pasiekti mus šiais telefono numeriais arba klausimus pateikti užpildę šią internetinę formą.

Teisėsaugos užklausos. Iš teisėsaugos institucijų gautoms užklausoms taikome „Ancestry“ gaires dėl teisėsaugos užklausų.

 

16.  Papildomas privatumo pareiškimas JAV gyventojams

„Ancestry“ teikia šį papildomą privatumo pareiškimą JAV gyventojams (toliau –JAV pareiškimas), taikomą tik Kalifornijos, Kolorado, Konektikuto ir Virdžinijos gyventojams. Šis pareiškimas papildo mūsų Privatumo pareiškimą ir jame pateikta informacija apie tai, kaip galite pasinaudoti savo teisėmis pagal 2018 m. Kalifornijos vartotojų privatumo įstatymą (toliau - CCPA), 2020 m. Kalifornijos privatumo teisių įstatymą (toliau - CPRA) Kolorado privatumo įstatymą (toliau –CPA), Konektikuto duomenų privatumo įstatymą (toliau – CTDPA) ir Virdžinijos vartotojų duomenų apsaugos įstatymą (toliau – VCDPA). JAV pareiškimas taikomas visoms „Ancestry“ svetainėms, paslaugoms ir mobiliosioms programoms, suteikiančioms nuorodą į šį JAV pareiškimą, įskaitant: „Ancestry®“, „AncestryDNA®“, „Fold3®“, „Newspapers.com™“, „Archives®“, „We Remember®“ ir „Find a Grave ®“ (kartu „Ancestry“, „mes“ arba „mūsų“). Jis taikomas Asmens duomenims (apibrėžtais aukščiau), kuriuos renkame, kai jūs naudojatės Paslaugomis ir kitomis bendravimo su mumis priemonėmis.

16.1  Asmens duomenų kategorijos

„Ancestry“ per 12 mėnesių iki šio JAV pareiškimo įsigaliojimo renka ir surinko toliau nurodytų kategorijų Asmens duomenis:

 • Identifikatoriai, pavyzdžiui, vardas, pavardė, vartotojo vardas, pašto adresas, asmens kodas, internetinis identifikatorius, IP adresas, jūsų mobiliojo įrenginio identifikatorius, el. pašto adresas, paskyros pavadinimas, vairuotojo pažymėjimas.
 • Asmens duomenų kategorijos, aprašytos 1798.80 skirsnio e punkte, neįtrauktos į esamą kategoriją (fizinės savybės arba aprašymai).
 • Pagal taikomus valstijos ar federalinius įstatymus saugomos klasifikacijos požymiai, pavyzdžiui, gimimo metu priskirta lytis ir gimimo metai. Tai taip pat apima Jūsų turinį (kaip apibrėžta mūsų Sąlygose), kurį nusprendėte bendrinti su mumis ir kuris laikomas teisiškai saugoma klase pagal taikomus valstijos ar federalinius įstatymus.
 • Komercinė informacija, kaip pavyzdžiui, įsigyti, gauti dovanų ar ketinami įsigyti produktai ar paslaugos ir kita įsigijimų ar vartojimo informacija bei tendencijos.
 • Biometriniai duomenys, kaip pavyzdžiui, DNR duomenys (apibrėžti pirmiau).
 • Interneto naudojimo duomenys, kaip pavyzdžiui, jūsų naršymo ar paieškos istorijos ir informacija apie sąveiką su mūsų svetainių turiniu ir reklamomis.
 • Geolokacinės padėties duomenys, kaip pavyzdžiui, jūsų prietaiso ar kompiuterio buvimo vieta ir bet kokie su skaitmeninėmis nuotraukomis, įkeltomis į sistemą „Find a Grave®“, susiję metaduomenys, įskaitant nuotraukos užfiksavimo vietą, datą ir laiką.
 • Prietaisais užfiksuoti duomenys, kaip pavyzdžiui, garso, elektroniniai ir vaizdo įrašai (jūsų įkeliami garso ar vaizdo įrašai, skambučių su „Ancestry“ pagalbos centro darbuotojais įrašai arba informacija, kuria savanoriškai dalijatės, kai dalyvaujate naudotojų įžvalgų tyrimuose).
 • Išvados, padarytos vertinant Asmens duomenis, pvz., siūlomus šeimyninius ryšius ar vartotojų profilių informaciją, kurios naudojamos tyrimuose, produktų kūrimo procesuose ir rinkodaros tikslais. Atkreipkite dėmesį, kad, kaip nurodyta 16.7 skirsnyje , jūsų Asmens duomenų mes neparduodame.
 • Neskelbtini Asmens duomenys, tokie kaip vairuotojo pažymėjimas, prisijungimo prie paskyros informacija, rasinė ar etninė kilmė ir genetiniai duomenys.

Atminkite, kad kai kurių kategorijų duomenys renkami tik tuomet, kai naudojatės tam tikromis Paslaugomis.

16.2  Verslo tikslai

„Ancestry“ naudoja 16.1 skirsnyje nurodytų kategorijų Asmens duomenis šiems verslo tikslams pasiekti:

 • teikti, asmeninti, tobulinti, atnaujinti ir plėsti „Ancestry“ paslaugas;
 • informuoti jus apie Paslaugas;
 • padėti užtikrinti Paslaugų saugumą ir vientisumą; ir
 • vesti naujų mūsų ar verslo partnerių produktų ir paslaugų rinkodarą, vadovaujantis jūsų interesais.

16.3  Asmens duomenų šaltinių kategorijos

„Ancestry“ per 12 mėnesių iki šio JAV pareiškimo įsigaliojimo renka ir surinko 16.1 skirsnyje nurodytų kategorijų Asmens duomenis iš šių kategorijų šaltinių:

 • Jūs, mūsų naudotojas / lankytojas - šis Asmens duomenų šaltinis priklauso nuo to, kaip naudojatės Paslaugomis, įskaitant atvejus, kai pateikiate Jūsų turinį (kaip apibrėžta mūsų Sąlygose);
 • „Ancestry“ įmonės (apibrėžtos 7 skyriuje);
 • viešieji įrašai;
 • istoriniai įrašai; ir
 • trečiosios šalys.

16.4  Asmens duomenų atskleidimas verslo tikslais

„Ancestry“ dalijasi ir per 12 mėnesių iki šio JAV pareiškimo įsigaliojimo dienos dalijosi su toliau išvardytų kategorijų trečiosiomis šalimis atitinkamomis Asmens duomenų kategorijomis verslo tikslais:

Trečiųjų šalių kategorijos  Asmens duomenų, kuriais dalijamės, kategorijos
Kiti „Ancestry“ naudotojai (jei Asmens duomenimis dalijotės „Ancestry“ sistemoje)
 • identifikatoriai;
 • Kalifornijos civilinio kodekso 1798.80 e skirsnyje nurodytos Asmens duomenų kategorijos;
 • valstijų arba federalinių įstatymų saugomų klasių charakteristikos;
 • biometriniai duomenys.
„Ancestry“ įmonės
 • identifikatoriai;
 • Kalifornijos civilinio kodekso 1798.80 e skirsnyje nurodytos Asmens duomenų kategorijos;
 • valstijos arba federalinių įstatymų saugomų klasių charakteristikos;
 • komercinė informacija;
 • biometriniai duomenys (tik tarp „Ancestry“ ir „AncestryDNA“);
 • interneto naudojimo duomenys;
 • geolokaciniai duomenys;
 • prietaisų užfiksuoti duomenys; ir
 • išvados.
Paslaugų teikėjai
 • Kalifornijos civilinio kodekso 1798.80 e skirsnyje nurodyti identifikatoriai ir Asmens duomenų kategorijos, pvz., el. pašto adresas, ir unikalūs „Ancestry“ sugeneruoti asmens identifikatoriai (kodas nurodytas ant mėgintuvėlio);
 • Biometriniai duomenys ir pagal galiojančius valstijos ar federalinius įstatymus saugomų klasių požymiai (lytis, gimimo data) bendrinami su mūsų partnerių laboratorijomis;
 • komercinė informacija;
 • interneto naudojimo duomenys;
 • prietaisų užfiksuoti duomenys; ir
 • išvados.
Tyrimų partneriai Informacijos apie tai, kuo dalijamasi su tyrimų partneriais, rasite Informuoto asmens sutikime atlikti tyrimą, kuris gali apimti:
 • identifikatoriai;
 • Kalifornijos civilinio kodekso 1798.80 e skirsnyje nurodytos Asmens duomenų kategorijos;
 • valstijos arba federalinių įstatymų saugomų klasių charakteristikos;
 • komercinė informacija;
 • biometriniai duomenys (tik tarp „Ancestry“ ir „AncestryDNA“);
 • interneto naudojimo duomenys;
 • prietaisų užfiksuoti duomenys; ir
 • išvados.
Teisėsauga arba kitos reguliuojančiosios institucijos Savanoriškai mes nesidaliname jūsų Asmens duomenimis su teisėsauga ar reguliuojančiomis institucijomis. Prieš pateikdami bet kokius duomenis teisėsaugai, reikalaujame galiojančio teisinio proceso, kaip aprašyta 7 skyriuje. Daugiau informacijos apie tai, kokiais duomenimis yra pasidalinta, perskaitykite mūsų metinę Skaidrumo ataskaita.

 

16.5  Nuostatos dėl bendrinimo ir reklamos

„Ancestry“ per 12 mėnesių iki šio JAV pareiškimo įsigaliojimo pasidalijo ir dalinasi susijusių kategorijų Asmens duomenis tikslinės reklamos tikslais su toliau nurodytų kategorijų trečiosiomis šalimis:

Trečiųjų šalių kategorijos  Asmens duomenų, kuriais dalijamės, kategorijos
rinkodaros ir reklamos partneriai
 • identifikatoriai;
 • komercinė informacija;
 • interneto naudojimo duomenys;
 • išvados.

 

Naudojame slapukus ir panašias sekimo technologijas, kad dalytumėmės informacija su savo paslaugų teikėjais ir trečiųjų šalių partneriais dėl įvairių priežasčių, taip pat ir siekdami vertinti, nukreipti ar pateikti reklamą, kaip toliau aprašyta šiame Privatumo pareiškime.

Daugiau informacijos apie mūsų praktiką ir kontrolės priemones, kurias jums suteikiame, arba galite atsisakyti tam tikrų tokio dalijimosi tipų, rasite mūsų Slapukų politikoje Po 2023 m. sausio 1 d. apsilankykite mūsų svetainių poraštėje esančioje nuorodoje „Neparduoti ir nesidalyti mano Asmens duomenimis“ ir pakeiskite savo nuostatas.

16.6  Naudojimasis jūsų teisėmis.

16.6.1  Teisė žinoti. Galite turėti teisę reikalauti, kad atskleistume, kokius Asmens duomenis renkame, naudojame, atskleidžiame, dalijamės ar parduodame. Tai apima teisę prašyti nurodyti Asmens duomenų, kuriuos apie jus surinkome, kategorijas, Asmens duomenų šaltinių kategorijas, Asmens duomenų rinkimo verslo tikslą, trečiųjų šalių, su kuriomis dalijamės tam tikrų kategorijų Asmens duomenimis kategorijas, ir konkrečias Asmens duomenų, kuriuos apie jus surinkome, dalis.

Jei norite pateikti užklausą dėl informacijos savo vardu, galite tai padaryti dviem būdais: internetu arba el. paštu.

Jei užklausą „Ancestry“ dėl informacijos norite pateikti internetu, vadovaukitės šiais išsamiais nurodymais, kad atsisiųstumėte atitinkamus paskyros duomenis. Dėmesio! Šioje ataskaitoje jūsų DNR duomenų ar giminės medžių kopijos nebus. Jei norite gauti jūsų giminės medžių kopiją, vadovaukitės toliau pateiktais išsamiais nurodymais. Jei norite gauti jūsų DNR duomenų kopiją, vadovaukitės toliau pateiktais išsamiais nurodymais. Dėmesio! Atsisiųsdami savo DNR duomenis, visą atsakomybę už galimas rizikas prisiimate sau.

Jei norite pateikti užklausą dėl informacijos apie mūsų susijusius prekės ženklus („Fold3“, „Newspapers.com™“, „Find a Grave“, „We Remember“ arba „Archives“), visada galite susisiekti su mūsų atitinkamo prekės ženklo atstovu, o dėl kai kurių Paslaugų galite užpildyti internetinę užklausos formą, kurią rasite atitinkamos paslaugos paskyros nustatymų meniu (kontaktinę informaciją ir nuorodą į internetinę užklausos formą, jei tokia įkelta, rasite čia).

Jei užklausą dėl informacijos norite pateikti el. paštu, rašykite mums adresu usprivacyrequests@ancestry.com. Prieš teikdami jums jūsų duomenų kopiją, privalome patikrinti jūsų tapatybę. Prašysime pateikti tapatybę ir dabartinį adresą patvirtinantį dokumentą (pvz., gali būti paprašyta pateikti vyriausybės išduoto asmens tapatybės dokumento kopiją, kuri bus naudojama tik jūsų tapatybei ir adresui patvirtinti).

Jei pagal CCPA / CRPA esate „Įgaliotasis agentas“ ir norite pateikti užklausą dėl kokio nors mūsų Paslaugų naudotojo, žr.  skirsnį 16.6.3.

16.6.2 Teisė pašalinti. Galite turėti teisę prašyti, kad pašalintume jūsų Asmens duomenis.

Jei norite pateikti užklausą dėl duomenų pašalinimo savo vardu, galite tai padaryti dviem būdais: internetu arba el. paštu. Atminkite, kad norėdami pašalinti savo Asmens duomenis, turite pašalinti savo paskyrą, o kai paskyros pašalinimo užklausa bus įvykdyta, jos atšaukti nebegalėsite. Jūsų duomenys (įskaitant giminės giminės medžius, įrašus, nuotraukas, DNR duomenis ir kt.) bus visam laikui pašalinti.

Jei užklausą „Ancestry“ dėl duomenų pašalinimo norite pateikti internetu, vadovaukitės šiais išsamiais nurodymais, kad pašalintumėte savo paskyrą. Jei norite pateikti užklausą dėl duomenų pašalinimo iš mūsų susijusių prekės ženklų sistemų („Fold3“, „Newspapers.com™“, „Find a Grave“, „We Remember“ arba „Archives“), visada galite susisiekti su mūsų atitinkamo prekės ženklo atstovu, o dėl kai kurių Paslaugų galite užpildyti internetinę užklausos formą, kurią rasite atitinkamos paslaugos paskyros nustatymų meniu (kontaktinę informaciją ir nuorodą į internetinę užklausos formą, jei tokia įkelta, rasite čia).

Jei užklausą dėl duomenų pašalinimo norite pateikti el. paštu, rašykite mums adresu usprivacyrequests@ancestry.com. Prieš pašalindami jūsų duomenis turėsime gauti jūsų tapatybės patvirtinimą. Prašysime pateikti tapatybę ir dabartinį adresą patvirtinantį dokumentą (pvz., gali būti paprašyta pateikti vyriausybės išduoto asmens tapatybės dokumento kopiją, kuri bus naudojama tik jūsų tapatybei ir adresui patvirtinti).

Jei pagal CCPA / CRPA esate „Įgaliotasis agentas“ ir norite pateikti užklausą dėl kokio nors mūsų Paslaugų naudotojo, žr.  16.6.3 skirsnį.

16.6.3  Įgaliotieji agentai. Kalifornijos gyventojai gali pasitelkti įgaliotuosius agentus, kad pateiktų prašymus susipažinti ir prašymus ištrinti. Jei norite pasinaudoti įgaliotojo agento paslaugomis, rašykite adresu [email protected]. Atminkite, kad net jei naudotojas pasirinks įgaliotojo agento paslaugas užklausai pateikti, naudotojas vis tiek pats turės mums tiesiogiai pateikti toliau 3 punkte nurodytus patvirtinimus:

 1. įrodymas, kad įgaliotasis agentas Valstybės sekretoriate registravo verslo veiklą Kalifornijoje;
 2. naudotojo pasirašytas leidimas, leidžiantis įgaliotajam agentui veikti naudotojo vardu;
 3. naudotojo tapatybės patvirtinimas (naudotojas turi mums pateikti asmeniškai). Turėsite mums pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jūsų adresą Kalifornijoje (pvz., valstybinio asmens tapatybės dokumento kopiją, kuri bus naudojama tik jūsų tapatybei ir adresui patvirtinti).

Dėmesio! Ataskaita naudotojui bus pateikta jo „Ancestry“ paskyroje. Taip pat atkreipkite dėmesį į tai, kad ataskaitoje nebus naudotojo DNR duomenų ar giminės medžių kopijos. Jei naudotojas nori atsisiųsti savo giminės medžių kopiją arba DNR duomenis, skaitykite aukščiau esantį  16.6.1 skirsnį .

16.6.4 Teisė pateikti skundą. Jei esate Kolorado, Konektikuto arba Virdžinijos gyventojas ir jūsų prašymas susipažinti su duomenimis arba juos ištrinti atmetamas, turite teisę pateikti skundą. Tai galite padaryti susisiekę su mumis adresu [email protected].

16.7  Pardavimas. „Ancestry“ jūsų Asmens duomenų neparduoda ir nepardavė per 12 mėnesių nuo šio JAV pareiškimo įsigaliojimo datos.

16.8  Neskelbtini Asmens duomenys. Apie jus surinktus neskelbtinus Asmens duomenis tvarkome tik siekdami teikti Paslaugas, įskaitant:

 • palaikyti Paslaugų kokybę ir saugumą;
 • tobulinti Paslaugas;
 • aptikti saugumo incidentus;
 • priešintis piktavališkiems, apgaulingiems, nesąžiningiems ar neteisėtiems veiksmams, nukreiptiems prieš „Ancestry“, ir juos persekioti; ir
 • tvarkyti ar aptarnauti paskyras, teikti klientų aptarnavimo paslaugas, tvarkyti ar vykdyti užsakymus ir sandorius, tikrinti klientų informaciją, tvarkyti mokėjimus, teikti analitikos ir saugojimo paslaugas.

Šiuos neskelbtinus Asmens duomenis pat galime tvarkyti, kai reikia padėti užtikrinti žmonių fizinį saugumą ir kai to reikalauja galiojantys įstatymai.

16.9  Draudimas diskriminuoti. Mes jūsų nediskriminuosime dėl to, kad naudojatės savo teisėmis pagal JAV galiojančias privatumo taisykles.

16.10  Kalifornijos įstatymas „Shine the Light“. Kalifornijos civilinio kodekso skirsnis 1798.83, žinomas kaip „Shine the Light“ įstatymas, leidžia Kalifornijos gyventojams prašyti jiems nurodyti, kokius Asmens duomenis (jei tokių buvo) praėjusiais kalendoriniais metais atskleidėme trečiosioms šalims jų tiesioginės rinkodaros tikslais, ir tų trečiųjų šalių pavadinimus bei adresus. Užklausas galima teikti nemokamai ir tik kartą per metus. Vadovaudamasi 1798.83 skirsniu, „Ancestry“ šiuo metu nesidalija jokiais Asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis jų tiesioginės rinkodaros tikslais.

16.11  Metinės ataskaitos. Spustelėkite čia , kad pamatytumėte mūsų per metus gautas visuotines užklausas dėl informacijos, prieigos prie jos ir jos pašalinimo.

16.12  Susisiekite su mumis. Jeigu turite klausimų apie mūsų su JAV susijusias privatumo taisykles ar praktiką, susisiekite su mumis adresu   usprivacyrequests@ancestry.com.

17.  Papildomas privatumo pranešimas Australijos gyventojams

Jei jūsų Asmens duomenų tvarkymui taikomas 1988 m. Australijos privatumo įstatymas (Cth) (Privatumo įstatymas), taip pat bus taikomi šie straipsniai:

-       Genetinė informacija laikoma „neskelbtinais duomenimis“, kaip nustatyta Privatumo įstatyme. Neskelbtiną informaciją apie jus rinksime, naudosime ir atskleisime tik tada, kai tai leidžiama pagal įstatymus, pavyzdžiui, jei gavome jūsų sutikimą tai daryti arba jei rinkti tokią informaciją reikalaujama ar leidžiama pagal įstatymus.

-       Atsižvelgiant į 8 skyrių („Jūsų teisės ir pasirinkimai dėl jūsų Asmens duomenų“), galite turėti teisę pateikti skundą atitinkamam jūsų jurisdikcijos privatumo arba duomenų apsaugos priežiūros organui. Tačiau jei turite kokių nors klausimų ar nuogąstavimų dėl jūsų Asmens duomenų tvarkymo arba jei manote, kad nesilaikome šio privatumo pareiškimo ar atitinkamų jūsų jurisdikcijos privatumo teisės aktų, būtume dėkingi, jei pirmiausia su mumis susisiektumėte naudodamiesi aukščiau 15 skyriuje pateikta informacija. Išnagrinėsime skundą ir nuspręsime, kokių veiksmų imtis, jei tokių bus imtasi.