Ancestry Általános Szerződési Feltételek

Hatálybalépés dátuma: 2022. augusztus 15.

 

A változások összefoglalása

Ennek az összefoglalónak az a célja, hogy segítsen Önnek jobban megérteni az Ancestry Feltételeinek legújabb változásait, és azt, hogy a változások milyen hatással lehetnek Önre. Javasoljuk, hogy olvassa el a Feltételeket teljes egészében, az Adatvédelmi nyilatkozattal együtt.

A legújabb változások:

  • A 2. és 3. szakaszban az Ancestry tartalmakhoz és az Ön tartalmaihoz való hozzáférésre és azok használatára vonatkozó pontosítás;
  • A 10. szakaszban a hivatalosan nem rendezhető jogviták választottbírósági rendezésére vonatkozó megállapodásunk aktualizálása; és
  • A Feltételek olvashatóságának javítása és egyéb egyszerűsítése

Üdvözöljük az Ancestry®-nél, a világ legnagyobb online családtörténeti forrásánál, ahol családfát építhet, újabb ősökre találhat rá, és megoszthatja felfedezéseit a családjával. Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi Feltételeket, mivel ezek szabályozzák az Ancestry és a társvállalataink által kínált termékek és szolgáltatások használatát. Hogy megkönnyítsük a jelen Feltételek olvasását, a következő szakaszokra bontottuk őket:

 

1.   Bevezetés és szolgáltatások
2.   Ancestry tartalom
3.   Az Ön tartalma
4.   Megújítások és lemondások az Ancestry szolgáltatásokra vonatkozóan
5.   A fiók megszüntetése vagy felfüggesztése
6.   Garancia- és szavatosságvállalás kizárása
7.   Az Ancestry korlátozott felelőssége
8.   Az Ön kártalanítása
9.   Más vállalatok által kínált szolgáltatások
10.   Vitarendezés, választottbírósági eljárás és csoportos keresetről való lemondás
11.   Egyéb

1.  Bevezetés és szolgáltatások:

A jelen feltételekre hivatkozó Ancestry webhelyek, szolgáltatások és mobilalkalmazások – Ancestry®, AncestryDNA®, Newspapers.com™, Find a Grave®, Fold3®, Archives® és WeRemember® –, valamint más kapcsolódó márkák („Szolgáltatások”) használatával Ön elfogadja a jelen Feltételeket („Feltételek”). A Szolgáltatásokban a jövőben megjelenő új funkciók szintén a jelen Feltételek hatálya alá tartoznak.

Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen Feltételek hivatkozással további szabályzatokat és iránymutatásokat tartalmaznak, beleértve a Közösségi szabályokat, a Sütikre vonatkozó szabályzatot, a Szerzői jogi szabályzatot, a Megújítási és lemondási feltételeit,  valamint az Adatvédelmi nyilatkozatunkat, amely elmagyarázza, hogyan gyűjtjük és használjuk fel az Ön személyes adatait. Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezeket a dokumentumokat, hogy megismerje jogait és kötelezettségeit a Szolgáltatások használata során.

További feltételek vonatkozhatnak arra az esetre, ha Ön új Szolgáltatásra iratkozik fel, vagy új promóciót vagy különleges ajánlatot vesz igénybe. Ezeket a feltételeket közöljük Önnel, és a velünk kötött megállapodás részévé válnak, ha igénybe veszi ezeket a Szolgáltatásokat, promóciókat vagy ajánlatokat. Ha bármely kiegészítő feltétel ellentétes a jelen Feltételekkel, akkor a kiegészítő feltételek az irányadóak. 

Ha kérdése van a jelen Feltételekkel vagy a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk.

1.1. Váratlan eredmények. Szolgáltatásaink használata során Ön váratlan tényeket fedezhet fel magáról vagy családjáról a nyilvános feljegyzésekben, az Ancestry tartalomban, a DNS eredményekben vagy egy másik Felhasználó tartalmában. Ön tudomásul veszi, hogy az ilyen felfedezések erős érzelmi hatással lehetnek Önre és másokra, akikkel megosztja ezeket a felfedezéseket. Ön kifejezetten beleegyezik, hogy vállalja a Szolgáltatások használatával kapcsolatos valamennyi kockázatot, és hogy az Ancestry nem vállal felelősséget az ilyen felfedezések társadalmi, érzelmi vagy jogi következményeiért.

1.2.  Jogosultság a szolgáltatások igénybevételére. Mindenki, aki a Szolgáltatásokat használja, legyen az regisztrálatlan vendég, ingyenesen regisztrált vendég, fizetett előfizető, vagy egy DNS-készlet vásárlója vagy aktiválója, „Felhasználónak” minősül. Előfordulhat, hogy bizonyos a Szolgáltatások használatához a felhasználóknak fiókot kell létrehozniuk. A regisztráció során a felhasználóknak pontos, teljes körű és aktuális adatokat kell megadniuk.

A Szolgáltatásokat azoknak szánjuk, akik betöltötték a beleegyezési korhatárt azokban az országokban, ahol azokat kínálják. Ha Ön 13 év és a lakóhelye szerinti beleegyezési korhatár közötti, a Szolgáltatásokat (kivéve a DNS-tesztet igénylő Szolgáltatásokat) szülője vagy gondviselője engedélyével használhatja. 13 év alatti gyermekek nem hozhatnak létre fiókot, azonban az AncestryClassroom™ szolgáltatást iskolájukon keresztül és szülőjük vagy gondviselőjük engedélyével használhatják.

1.3. A szolgáltatások használata. A Szolgáltatásokhoz való hozzáférésért cserébe Ön elfogadja, hogy:

  • Betartja az Ancestry Közösségi szabályait, Sütikre vonatkozó szabályzatátSzerzői jogi szabályzatát, és Megújítási és lemondási feltételeit;
  • Betartja az összes alkalmazandó jogszabályt;
  • Felelősséget vállal a Szolgáltatások minden olyan használatáért és tevékenységéért, amely a fiókjával vagy a bejelentkezési adataival kapcsolatos;
  • Felveszi velünk a kapcsolatot, ha azt gyanítja, hogy fiókját az Ön engedélye nélkül használták, vagy ha úgy véli, hogy felhasználónevét és jelszavát ellopták;
  • Nem értékesíti tovább a Szolgáltatásokat, illetve nem adja el, nem reprodukálja és nem teszi közzé a Szolgáltatásokban található tartalmakat vagy információkat, kivéve a jelen Feltételekben kifejezetten leírtak szerint;
  • Nem kerüli meg, nem tiltja le és más módon sem zavarja a Szolgáltatások biztonsággal kapcsolatos funkcióit; és
  • Nem ér el vagy gyűjt adatokat tömegesen vagy automatizált eszközökkel, illetve nem kísérel meg engedély nélkül hozzáférni az adatokhoz. Ez magában foglalja, de nem kizárólagosan, a botokat, a csúszómászókat, pókokat, adatbányászokat vagy kaparókat.

1.4. A DNS-szolgáltatások Ön általi használatára vonatkozó további feltételek. A DNS-szolgáltatások célja, hogy genetikai és genealógiai eredményeket és kapcsolódó jelentéseket biztosítson az Ön számára információs, szabadidős, oktatási és kutatási célokra. A jelen Feltételekben használt „DNS-szolgáltatások” az AncestryDNS-tesztkészletünk használatára, az Ön DNS-mintájának feldolgozására és kezelésére, a DNS-mintájának genetikai vizsgálatára, valamint a webes vagy mobilalkalmazás-alapú eszközeinkre utalnak, amelyek etnikai és egyéb, genetikával kapcsolatos eredményeket és kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtanak Önnek.

1.4.1. Jogosultság a DNS-szolgáltatások igénybevételére A DNS-tesztkészlet megvásárlásához vagy aktiválásához legalább 18 évesnek kell lennie. Az adatbázisunk integritásának és minőségének biztosítása, valamint az Ön adatainak védelme érdekében minden felnőttnek, aki nyálmintát ad DNS-teszthez, saját fiókot kell létrehoznia és aktiválnia kell a saját tesztjét. A DNS-teszt aktiválóinak is kifejezetten bele kell egyezniük az érzékeny személyes adatok feldolgozásába. A szülő vagy törvényes gyám aktiválhatja a DNS-tesztet, megadhatja nekünk a személyes adatokat, és elküldheti nekünk saját kiskorú gyermeke nyálmintáját feldolgozásra a saját fiókja segítségével. Kiskorúra vonatkozó DNS-teszt aktiválásával vagy bármely, kiskorúra vonatkozó személyes adat beküldésével Ön kijelenti, hogy Ön az érintett kiskorú szülője vagy törvényes gyámja. Ön azt is elfogadja, hogy a DNS-vizsgálatot megbeszélte a kiskorúval, és a kiskorú beleegyezett nyálának összegyűjtésébe és feldolgozásába.

1.4.2. A DNS-szolgáltatások Ön általi használata. A fenti 1.3. szakaszban foglalt követelményeken túlmenően Ön beleegyezik a következőkbe is:

  • Nem fog DNS-tesztkészleteket továbbértékesíteni;
  • Az Ön által adott nyálminta vagy az Ön saját nyálmintája, vagy annak a személynek a nyálmintája, akinek Ön a szülője vagy törvényes gyámja;
  • Nem küld nekünk mintát exporttilalom vagy más jogszabályok megsértésével;
  • Azzal, hogy nyálmintát ad, nem szerez semmilyen jogot az általunk vagy munkatársaink által kifejlesztett kutatási vagy kereskedelmi termékekre vonatkozóan, és nem kap semmilyen, az ilyen kutatással vagy termékfejlesztéssel kapcsolatos díjazást; továbbá
  • Nem használhatja a DNS Szolgáltatásokból származó információkat (beleértve a letöltött DNS-adatokat (az Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározottak szerint)) egészében, részben és/vagy más adatbázissal kombinálva, orvosi, diagnosztikai és apasági tesztelési célokra, bírósági eljárásokban, illetve bármilyen diszkriminatív célra vagy illegális tevékenységre.

1.4.3. Ancestry DNS-szolgáltatások nyújtása. Ön elfogadja, hogy a DNS Szolgáltatások használatának megkönnyítése érdekében, vállalatunk az alábbi intézkedéseket teheti közvetlenül vagy más vállalatokon keresztül, amelyek segítenek számunkra a DNS Szolgáltatások nyújtásában:

  • Az Ön nyálmintájának és DNS-ének átadása más, a Szolgáltatások nyújtását segítő vállalatoknak, például laboratóriumoknak;
  • A DNS kivonása a nyálból;
  • Az Egyesült Államokban (vagy a jövőben más országokban) genetikai vizsgálatok végzése a kapott DNS-en a jelenleg rendelkezésre álló vagy kifejlesztett vizsgálati módszerekkel;
  • Az Ön DNS-eredményeinek összehasonlítása az Ancestry adatbázisában található más DNS-adatokkal a Szolgáltatások nyújtása érdekében, beleértve az Ön és az adatbázisunkban szereplő azon személyek közötti párosítást, akikkel közös a DNS-e (Ön dönti el, hogy megtekinti-e a DNS-egyezéseit, és hogy mások láthatják-e az Ön DNS-egyezéseit);
  • Ön és az Ön által felhatalmazott személyek számára az elvégzett vizsgálatok eredményeinek átadása;
  • A DNS-eredmények tárolása;
  • A nyál és a kivont DNS tárolása az Egyesült Államokban, vagy a minta feldolgozása után a megmaradt nyál- vagy DNS-minta megsemmisítése; a nyál- és DNS-mintát, miután elküldték nekünk, nem kaphatja vissza (azonban felhívjuk figyelmét, hogy kérheti, hogy megsemmisítsük a mintáját, és bizonyos esetekben a biológiai mintákat a biobank minőségi szintjének fenntartása érdekében is megsemmisíthetjük);
  • Engedélyezzük egyes laboratóriumi partnereinknek, hogy az aktivált vagy inaktivált nyálminták egy részét a DNS-szolgáltatások nyújtása során használt műszerek, berendezések vagy laboratóriumi módszerek kalibrálására vagy validálására használják; és
  • Az Ön genetikai adatainak és egyéb személyes adatainak felhasználása a jelen Feltételekben és az Adatvédelmi nyilatkozatban ismertetetteknek megfelelően.

1.4.4. DNS-adatainak letöltése. Az Ön adatait az Adatvédelmi nyilatkozatban leírtak szerint védjük. Ha úgy dönt, hogy letölti a DNS-adatai egy másolatát, akkor ezt a másolatot nem védik a biztonsági intézkedéseink, és kizárólag Ön felelős a letöltött adatok tárolásáért, biztosításáért és védelméért. Az Ancestry nem vállal felelősséget azért, ha Ön úgy dönt, hogy szándékosan vagy véletlenül megosztja vagy továbbítja másokkal a letöltött DNS-adatait. DNS-adatai kizárólag az Ön személyes használatára szolgálnak.

1.4.5. Megjegyzés a csontvelő- vagy őssejt-transzplantáción átesett felhasználók számára. Ha Ön csontvelő- vagy őssejt-transzplantáción esett át, az AncestryDNS-teszt váratlan eredményeket adhat, mivel a nyála tartalmazhat az Ön DNS-ével és a donor DNS-ével rendelkező sejteket is. A teszthez szükséges DNS-t a sejtekből nyerik ki, és a DNS-források kombinációja eredményezhet sikertelen tesztet, vagy olyan tesztet, amely a donor DNS-e alapján szolgáltat eredményt. Ezért azt javasoljuk, hogy azok, akik csontvelő- vagy őssejt-transzplantáción estek át, ne végezzék el az AncestryDNS-tesztet. Ha már elvégezte a tesztet, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk további segítségért.

2. Ancestry tartalom

A Szolgáltatások fényképeket, videókat, dokumentumokat, nyilvántartásokat, tartalomjegyzékeket és egyéb, az Ancestry által az Ön rendelkezésére bocsátott tartalmakat („Ancestry tartalom”) tartalmaznak, amelyek az Ön előfizetésétől függően változhatnak. A WebSearch rekordok kivételével, amelyekre a rekordokat tároló harmadik felek feltételei vonatkoznak, minden Ancestry tartalom csak a jelen Feltételeknek megfelelően használható, beleértve a közkincsnek minősülő Ancestry tartalmakat is („Közkincs”).

2.1. Az Ancestry tartalomhoz fűződő szellemi tulajdonjogok. A Szolgáltatások minden olyan eleme, amelyet mi hoztunk létre vagy az irányításunk alatt hoztak létre, vagy amelynek szerzői jogát ránk ruházták vagy licencbe adták, világszerte országspecifikus szerzői jogi védelem és nemzetközi egyezmények hatálya alá tartozik. A szerzői jogi szabályzatunkkal kapcsolatos további információkért kattintson ide. A Szolgáltatások olyan védjegyeket is tartalmaznak, amelyek a tulajdonunkat képezik, és amelyek az ország- és régióspecifikus védjegyekre vonatkozó jogszabályok és egyezmények alapján védettek. Védjegyeink és az azokból származó goodwill minden használati joga reánk is átszáll. A Szolgáltatásainkat és a Szolgáltatásainkhoz kapcsolódó termékeket szabadalmak védik az Egyesült Államokban és a világ más országaiban. Az Ancestry szabadalmakkal kapcsolatos további információkért kattintson ide. Vállalatunk és licencadóink fenntartjuk a tulajdonjogot és minden jogot a Szolgáltatások és azok alkotóelemei hasznosítása tekintetében.

2.2. Az Ancestry tartalmak Ön általi használata.

Az Ancestry tartalmak elérésekor Ön vállalja, hogy:

  • Az Ancestry tartalom kizárólag a Szolgáltatások személyes használatához vagy a professzionális családtörténeti kutatáshoz történő felhasználása;
  • Az Ancestry tartalmat csak az Ön családtörténeti kutatásával kapcsolatban tölti le, vagy ha azt az Ancestry kifejezetten engedélyezi;
  • Nem távolít el semmilyen szerzői jogi vagy egyéb tulajdonjogi bejegyzést az Ancestry tartalomról;
  • Nem használja az Ancestry tartalom jelentős részeit a Szolgáltatásokon kívül, vagy az előfizetésével összeegyeztethetetlen módon; és
  •  Kapcsolatba lép velünk, hogy írásos engedélyt kérjen több, mint néhány, kis számú fotó és dokumentum felhasználására, amelyek Közkincsnek minősülő tartalmak.

3. Az Ön tartalma

Bizonyos Szolgáltatások lehetővé tehetik, hogy Ön tartalommal járuljon hozzá, beleértve többek között a családfákat, fényképeket, hang-/videófelvételeket, történeteket, megjegyzéseket, megjegyzéseket, üzeneteket és az Ancestry számára a Szolgáltatásokkal kapcsolatban adott visszajelzéseket („az Ön tartalma”). A személyes adatokat tartalmazó tartalmait az Adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelően kezeljük.

3.1. Ön felel a saját tartalmáért. Az Ancestry nem tart igényt az Ön tartalmának tulajdonjogára, nem ellenőrzi, hogy Ön hogyan osztja meg tartalmát a Szolgáltatásokon belül, és nem korlátozza, hogy Ön hogyan osztja meg a tartalmát az Ancestry Szolgáltatásain kívül. Ön törölheti a tartalmát a Szolgáltatásokon belül megadott utasításokat követve, vagy a Fiókbeállításokba való bejelentkezéssel és a Fiókja törlésével. Ha azonban Ön visszajelzést, rekordmagyarázatot vagy javaslatot küld az Ancestry-vel vagy a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban, Ön tudomásul veszi, hogy az nem minősül bizalmasnak és védettnek, és vállalatunk bármilyen célra felhasználhatja az Ön visszajelzését, rekordmagyarázatát vagy javaslatát anélkül, hogy Önnel szemben bármilyen kötelezettség vagy kártérítés terhelné vállalatunkat.

3.2. Az Ön tartalmának használata. A tartalma beküldésével Ön nem kizárólagos, allicencbe adható, területi korlátozás nélküli, jogdíjmentes engedélyt ad az Ancestry-nek a Szolgáltatások nyújtására, tárolására, indexelésére, másolására, közzétételére, terjesztésére, az azokhoz való hozzáférés biztosítására, származékos művek létrehozására és egyéb módon történő felhasználására a Szolgáltatások nyújtása, népszerűsítése és javítása céljából, az Ön adatvédelmi és megosztási beállításainak megfelelően. Ön a tartalma törlésével megszüntetheti az Ancestry licencét, kivéve, ha Ön megosztotta a tartalmát másokkal, és ők felhasználták az Ön tartalmát. Ön elfogadja továbbá, hogy az Ancestry az Ön tartalmát tartalmazó indexek tulajdonosa, és azokat az Ön tartalmának törlése után is használhatja.

3.3. Az Ön felelőssége a tartalmáért. Ön felel a tartalma létrehozására, feltöltésére, közzétételére vagy megosztására vonatkozó döntéséért. A tartalmához való hozzájárulással vagy hozzáféréssel Ön elfogadja, hogy:

  • Ön rendelkezik minden szükséges törvényes joggal ahhoz, hogy feltöltse vagy közzétegye a saját tartalmát;
  • Az Ön tartalma nem tartalmazhat élő személyt az érintett beleegyezése nélkül. Kiskorúak esetében a szülő vagy gyám beleegyezését kell kérnie;
  • Az Ön összes tartalmának meg kell felelnie a Közösségi szabályoknak;
  • Ha Ön nyilvánosan megosztja a tartalmát, más felhasználók hozzáférhetnek és felhasználhatják a tartalmát a Szolgáltatások részeként vagy azokkal együtt. Nem vagyunk kötelesek eltávolítani az Ön tartalmát, ha az már nyilvánosan megosztásra került.
  • Ön más Felhasználók tartalmát csak az Ancestry Szolgáltatásokon belül és a jelen Feltételeknek, valamint a hivatkozás útján tartalmazott egyéb szabályoknak megfelelően használhatja fel; 
  • Az Ancestry fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze az Ön tartalmát a jelen Feltételek - beleértve a Közösségi szabályokat is - megsértése miatt, és saját belátása szerint eltávolítsa vagy letiltsa a tartalmához való hozzáférést; és
  • Súlyos vagy ismétlődő jogsértések vagy vétségek esetén az Ancestry saját belátása szerint megszüntetheti a felelős Felhasználó fiókját.

3.4.  A jelen Feltételek megsértésének bejelentése. Tiszteletben tartjuk mások szellemi tulajdonjogait. Ha aggályai vannak azzal kapcsolatban, hogy valamely tartalom sérti a Közösségi szabályokat, sérti az Ön jogait, illegális anyagot tartalmaz, vagy sérti a jelen Feltételeket, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. A szerzői jogok megsértésével kapcsolatos panaszok esetén, illetve a szerzői jogok megsértéséről szóló értesítés és törlési kérelem - beleértve az Egyesült Államok Digitális millenniumi szerzői jogi törvénye alapján benyújtott kérelmeket is - benyújtásához kattintson ide.

4. Megújítások és lemondások az Ancestry szolgáltatásoknál

A Szolgáltatások bármelyikének megvásárlása és előfizetése(i) a Megújítási és lemondási feltételek hatálya alá tartozik.

5. A fiók megszüntetése vagy felfüggesztése

Fenntartjuk a jogot, hogy korlátozzuk, felfüggesszük vagy megszüntessük a Szolgáltatásokhoz való hozzáférését, ha Ön megszegi a jelen Feltételeket, beleértve a Közösségi szabályokat is, vagy azokkal ellentétesen jár el. Ilyen esetben Ön nem jogosult az előfizetési díjak vagy a DNS-tesztkészlet vételárának visszatérítésére.

6. Garancia- és szavatosságvállalás kizárása

A jelen Feltételekben kifejezetten meghatározott esetek kivételével, a Szolgáltatásokat és az Ancestry tartalmat „adott állapotban”, azaz bármilyen garancia- vagy szavatosságvállalás nélkül nyújtjuk Önnek. A jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárunk minden kifejezett vagy hallgatólagos szavatosságvállalást, beleértve a jogsértésmentesség, a forgalomképesség és a meghatározott célra való alkalmasság hallgatólagos szavatosságát. Nem teszünk semmilyen ígéretet (a) az Ancestry tartalomra, (b) az Ön tartalmára, (c) a Szolgáltatások konkrét funkcióira, (d) az Ancestry tartalom vagy a Szolgáltatások minőségére, pontosságára, megbízhatóságára vagy elérhetőségére, vagy (e) arra, hogy a Szolgáltatások vírusoktól vagy más káros összetevőktől mentesek lesznek.

Folyamatosan változtatjuk és fejlesztjük szolgáltatásainkat. Így az Ancestry hozzáadhat vagy eltávolíthat funkciókat vagy jellemzőket a Szolgáltatásokból, vagy akár fel is függesztheti vagy teljesen leállíthatja valamelyik Szolgáltatást.

7. Az Ancestry korlátozott felelőssége

A Szolgáltatások használatával Ön elfogadja, hogy az Ancestry felelőssége a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben korlátozott. Nem vállalunk felelősséget semmilyen nem szándékos kárért, semmilyen tényleges, véletlen vagy következményes kárért, vagy bármilyen veszteségért vagy követelésért. Ha Ön olyan joghatóságban él, amely nem teszi lehetővé számunkra a felelősségünk széles körű korlátozását, előfordulhat, hogy e korlátozások némelyike nem vonatkozik Önre.

Ha elégedetlen a Szolgáltatások bármely részével vagy a jelen Feltételek bármely kijelentésével, az Ön egyetlen jogorvoslati lehetősége a Szolgáltatások használatának leállítása, és ha Ön valamelyik előfizetéses Szolgáltatásunkat használja, az előfizetés lemondása az itt leírtak szerint. Teljes felelősségünk a Szolgáltatásokkal vagy a jelen Feltételekkel kapcsolatos bármely ügyben az Ön által a felelősséget kiváltó eseményt megelőző 12 hónapos időszak alatt kifizetett teljes összegre korlátozódik. Ez a felelősségkorlátozás teljes mértékben vonatkozik New Jersey lakosaira.

8. Az Ön kártalanítása

Ön elfogadja, hogy kártalanítja és mentesíti az Ancestry-t, valamint annak társvállalatait és leányvállalatait, illetve azok tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, megbízottjait, jogutódjait és engedményeseit (a továbbiakban: „Ancestry felek”) minden olyan igény, kár vagy egyéb költség (beleértve az ügyvédi díjakat) alól, amely a Szolgáltatások használatából és (a) a jelen Feltételek vagy más, hivatkozással beépített dokumentumok vagy szabályzatok megsértéséből ered; (b) más személy jogainak Ön általi megsértéséből ered; vagy (c) az Ön tartalmával kapcsolatos bármely igényből ered, beleértve azt az állítást, hogy az Ön tartalma kárt okozott egy másik személynek. Ez a kártalanítási kötelezettség a Szolgáltatások használatának befejezése után is fennáll. Ezen túlmenően, Ön felmenti az Ancestry feleket minden, az Ön tartalmával kapcsolatos követelés, igény, kereset vagy per alól, beleértve az Ön  tartalmának felhasználásával vagy fel nem használásával kapcsolatos felelősséget, a rágalmazás, a magánélet megsértése, a nyilvánossághoz való jog, az érzelmi igénybevétel vagy a gazdasági veszteség miatt benyújtott követeléseket.

9. Más vállalatok által kínált szolgáltatások

Szolgáltatásaink tartalmazhatnak harmadik felek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket, de ez nem jelent szponzorálást, ajánlást, jóváhagyást vagy felelősséget. Az Ancestry nem vállal szavatosságot vagy garanciát harmadik fél webhelyeivel, azok tartalmával, termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatban. Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes harmadik fél weboldalának felhasználási feltételeit és adatvédelmi dokumentációját, mivel azok jelentősen eltérhetnek az Ancestry-től.

10. Vitarendezés, választottbírósági eljárás és csoportos keresetről való lemondás

KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A RÉSZT. ÉRINTI AZ ÖN TÖRVÉNYES JOGAIT, BELEÉRTVE A BÍRÓSÁGI KERESETINDÍTÁSHOZ VALÓ JOGÁT.

Keményen dolgozunk azért, hogy ügyfeleink elégedettek legyenek. Ha vita merül fel Ön és az Ancestry között, az a célunk, hogy költséghatékony megoldást kínáljunk a vita gyors rendezésére. Ha bármilyen aggálya vagy vitája van a Szolgáltatásokkal kapcsolatban, Ön beleegyezik, hogy először megpróbálja a vitát informálisan megoldani úgy, hogy kapcsolatba lép velünk.

10.1. Ügyfelek az Egyesült Államokban. Ön és az Ancestry elfogadja, hogy a jelen Feltételek érintik az államközi kereskedelmet, és hogy a Szövetségi Választottbírósági Törvény szabályozza a választottbírósági rendelkezések értelmezését és végrehajtását.

A jelen megállapodásban használt „jogvita” kifejezés a jogilag megengedett legtágabb értelemben értendő, és magában foglal nem kizárólagosan minden olyan jogvitát, amely egyrészt Ön és bármely más személy között, akinek a nevében Ön kapcsolatba lépett az Ancestry-vel, másrészt az Ancestry, beleértve annak anyavállalatait, leányvállalatait, jogelődjeit, jogutódait, engedményeseit vagy társvállalatait, és amely a Feltételekből, a jelen választottbírósági megállapodásból vagy az Ön és az Ancestry közötti kapcsolatból vagy kapcsolatból ered vagy azzal bármilyen módon összefügg. Továbbá, ha Ön az Ancestry szolgáltatásait olyan kiskorú vagy más olyan személy nevében használja vagy fogja használni, akinek Ön a szülője vagy törvényes gyámja, vagy más módon kapcsolatba lép az Ancestry-vel, akkor Ön a kiskorú vagy más személy nevében beleegyezik, hogy az Ancestry Szolgáltatásainak ilyen használatából vagy az Ancestry-vel való egyéb kapcsolatba lépéséből eredő vagy azzal kapcsolatos bármely jogvita az itt meghatározottak szerint, és az itt meghatározott egyéb megállapodások (beleértve, de nem kizárólagosan a csoportos keresetről való lemondást) szerint választottbírósági eljárás tárgyát képezi; Ön továbbá kijelenti, hogy jogosult arra, hogy a kiskorú vagy más személy nevében ilyen megállapodást kössön. A közöttünk felmerülő jogvitákat végleges és kötelező erejű választottbírósági eljárás útján rendezzük a jelen megállapodás feltételeinek megfelelően, az alábbi három kivétellel:

  • A jelen megállapodásban részt vevő mindkét félnek lehetősége van arra, hogy bármely jogvitát, amennyiben annak minősül, a lakóhelye szerint illetékes, kis értékű követeléseket elbíráló bíróság előtt rendezzen. Ha bármely jogvita mind (1) pénzbeli kártérítésre vagy enyhítésre, mind pedig (2) méltányossági vagy távoltartási igényt tartalmaz, amennyiben az illetékes, kis értékű igényeket elbíráló bíróság nem oldja meg a méltányossági vagy távoltartási igényeket, mindkét félnek lehetősége van arra, hogy a pénzbeli vagy kártérítési igényeket kis értékű követeléseket elbíráló bíróságon oldja meg, és a méltányossági vagy távoltartási igényeket a jelen megállapodás szerinti választottbírósági eljárásban kell rendezni. Ha a választottbírósági eljárásra irányuló bármely kérelemben vagy követelésben szereplő követeléseket kis értékű igényeket elbíráló bíróság elé lehetett volna terjeszteni, akkor bármelyik fél dönthet úgy, hogy az igényeket a választottbíró kijelölése előtt bármikor, a másik fél (vagy felek) írásbeli értesítésével a választottbírósági eljárás helyett kis értékű követeléseket elbíráló bíróságon tárgyalják. Ha ez a rendelkezés vagy a kis értékű igényeket elbíráló bírósághoz történő benyújtásának korlátozása érvénytelennek bizonyul, akkor ez a rendelkezés elválasztható, és az ügyet választottbírósági eljárás keretében kell elbírálni; ez a rendelkezés semmiképpen nem teszi lehetővé, hogy a keresetet csoportos, reprezentatív vagy összevont alapon nyújtsák be.
  • Mindkét fél csak Utah állam bíróságán indíthat pert szabadalmi vagy szerzői jogi jogsértés miatt. Ebben az ügyben a Felek mindketten lemondanak az esküdtszéki tárgyaláshoz való jogukról.
  • Ha megfelel a követelményeknek, akkor az érintett szövetségi, állami vagy helyi hatósághoz fordulhat, amely az Ön nevében jogorvoslatot kérhet ellenünk.

Ha Ön előfizetéssel rendelkezik, és azt vállalatunk szerződésszegése miatt felmondja, miután 30 napos jogorvoslati időszakot biztosított számunkra, amely alatt nem tudjuk orvosolni a helyzetet, az előre kifizetett díjakat arányosan visszatérítjük Önnek.

10.1.1. Választottbírósági szabályok. A jelen választottbírósági megállapodás a Szövetségi választottbírósági törvény (9 U.S.C. § 1 et seq.) hatálya alá tartozik. A választottbírósági eljárást a JAMS folytatja le a JAMS egyszerűsített választottbírósági eljárási szabályzata szerint a 250 000 USD-t meg nem haladó követelések esetében, illetve a JAMS átfogó választottbírósági szabályzata és eljárásrendje szerint a 250 000 USD-t meghaladó követelések esetében, amely a választottbírósági eljárás megindításának időpontjában hatályos, kivéve a csoportos kereseteket szabályozó vagy engedélyező szabályokat vagy eljárásokat. Amennyiben a nyilvánosságra hozott követelések vagy ellenkövetelések nem haladják meg a 25 000 dollárt (kivéve az ügyvédi díjakra vonatkozó követeléseket), a vitát kizárólag dokumentumok benyújtásával/tárgyalás tartása nélküli választottbíráskodással kell rendezni, kivéve, ha a választottbíró alapos okot talál az élő meghallgatásra. Bármelyik fél benyújthat döntő indítványokat a választottbírósági eljárás során, beleértve többek között az elutasításra és/vagy a gyorsított eljárásra irányuló indítványt, és a választottbíró köteles az ilyen indítványokra vonatkozó, a Szövetségi polgári eljárási szabályzat szerinti normákat alkalmazni. A szövetségi, állami vagy helyi bírósággal vagy ügynökséggel ellentétben, a választottbíró kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a jelen Feltételek vagy az Adatvédelmi nyilatkozat értelmezéséből, alkalmazhatóságából, érvényesíthetőségéből vagy kialakításából eredő vagy azzal kapcsolatos viták eldöntésére, beleértve többek között bármely olyan követelést, amely szerint a jelen Feltételek vagy az Adatvédelmi nyilatkozat egésze vagy bármely része semmis vagy megtámadható, hogy egy követelés választottbírósági eljárás alá tartozik-e, vagy a pereskedés általi lemondás kérdését. A választottbíró jogosult minden olyan jogorvoslatot megadni, amely a bíróság előtt jogszabály vagy méltányosság alapján rendelkezésre állna. A választottbíró döntése írásba foglalt, a felekre nézve kötelező érvényű, és bármely illetékes bíróság előtt ítéletként meghozható.

Ha bármelyik fél választottbírósági eljárást kíván kezdeményezni a jelen megállapodás alapján, a választottbírósági eljárást kezdeményező félnek először írásban értesítenie kell a másik felet a jogvita felmerüléséről legalább 60 nappal a választottbírósági eljárás kezdeményezése előtt.  Az Ancestry-nek küldött értesítéseket az Ancestry Jogi osztályának kell elküldeni: 1300 W. Traverse Parkway, Lehi, UT 84043.  Az Önnek szóló értesítést az Ancestry-nél nyilvántartott elérhetőségein, vagy ha ezek az adatok nem állnak rendelkezésre vagy nem naprakészek, akkor személyes kézbesítés útján fogja megkapni. A bármelyik fél által küldött értesítésnek elegendő információt kell tartalmaznia ahhoz, hogy a fogadó fél azonosítani tudja az Ön fiókját (beleértve a fiókhoz használt nevet és e-mail címet), valamint hogy felmérje és megpróbálja megoldani a követelést, beleértve a követelés leírását, a követelést alátámasztó konkrét tényeket, a kért kártérítést és a kért enyhítést.  Ezt az értesítési követelményt úgy tervezték meg, hogy az bármelyik fél számára lehetővé tegye, hogy tisztességes, tényeken alapuló ajánlatot tegyen a megegyezésre, ha az érintett fél így kíván eljárni.  Egyik fél sem kezdeményezhet választottbírósági eljárást, hacsak a fél először nem adja meg ezeket az információkat.  Amennyiben jogvita merül fel az értesítés elégséges voltával kapcsolatban, ezt a kérdést az illetékes bíróságnak kell eldöntenie a választottbírósági eljárás iránti kérelem benyújtása előtt.  Ha az érintett fél megadja ezeket az információkat, és a jogvitát 60 napon belül nem sikerül rendezni, bármelyik fél benyújthatja a választottbírósági eljárás iránti kérelmet.

A választottbírósági eljárás megindításához a következőket kell tennie: (a) írjon egy választottbírósági eljárásra vonatkozó kérelmet, amely tartalmazza a kereset leírását és a behajtani kívánt kártérítés összegét (a választottbírósági eljárásra vonatkozó kérelem másolatát a www.jamsadr.com oldalon találja); (b) küldje el a választottbírósági eljárásra vonatkozó kérelem három példányát, valamint a megfelelő benyújtási díjat a JAMS, Two Embarcadero Center, Suite 1500, San Francisco, California 94111 címre; és (c) küldje el a választottbírósági eljárásra vonatkozó kérelem egy példányát az Ancestry Jogi osztályára, a 1300 W Traverse Parkway, Lehi, UT 84043 címre. A választottbíráskodásra abban a megyében kerülhet sor, ahol Ön a bejelentés időpontjában lakik. Ön és az Ancestry továbbá beleegyezik abba, hogy aláveti magát a kaliforniai San Francisco megye bármely szövetségi vagy állami bíróságának személyes joghatóságának a választottbírósági eljárás kikényszerítése, a választottbírósági eljárás felfüggesztése, illetve a választottbíró által hozott ítélet megerősítése, módosítása, érvénytelenítése vagy az ítélet meghozatala érdekében.

A felek közös megegyezéssel választják ki a választottbírót. Ha a felek nem tudnak közösen választottbírót választani, a választottbírót az alábbiak szerint kell kiválasztani: A JAMS mindkét félnek megadja a választottbírói testületéből kiválasztott kilenc (9) választottbíró listáját. Mindkét félnek tíz (10) naptári nap áll rendelkezésére, hogy az általa elfogadhatatlannak tartott neveket törölje a listáról. Ha az összes érintett fél listáján csak egy közös név szerepel, akkor ezt a személyt jelölik ki választottbírónak. Ha az összes érintett fél listáján egynél több közös név marad, a felek a JAMS által szervezett telefonkonferencia keretében felváltva törlik a neveket a közös nevek listájáról úgy, hogy először a felperes törli a neveket, amíg csak egy név marad. Ha a felek listáján nem marad közös név, a JAMS további kilenc (9) választottbírót tartalmazó listát állít össze, amelyről a felek a JAMS által szervezett telefonos konferencián felváltva törlik a neveket, olyan módon, hogy a felperes töröl először, amíg csak egy név marad. Ezt a személyt fogják kijelölni választottbírónak. Ha a kiválasztott személy nem tud eljárni, a JAMS egy másik, kilenc (9) választottbíróból álló listát állít ki, és megismétli a törlési-kiválasztási eljárást.

10.1.2. Díjak. Önnek 250 dollárt kell fizetnie - vagy az akkor érvényes JAMS-szabályok szerint egyébként szükséges összeget -, hogy vállalatunkkal szemben választottbírósági eljárást kezdeményezzen. Ha a választottbíró úgy ítéli meg, hogy a választottbírósági eljárás megalapozott, az Ancestry megfizeti a JAMS által kiszámlázott összes egyéb díjat, beleértve az iktatási díjakat, valamint a választottbíró és a meghallgatás költségeit. Ön felelős a saját ügyvédi költségeiért, kivéve, ha a választottbírósági szabályzat és/vagy az alkalmazandó jog másként rendelkezik.

10.1.3. Csoportos keresetek kizárása. Ezt a rendelkezést „Csoportos keresetről való lemondás” néven kell említeni. A felek megállapodnak abban, hogy a felek mindegyike kizárólag egyéni alapon rendezheti a jogvitáit a másikkal, és nem nyújthatnak be keresetet felperesként vagy csoporttagként csoportos, összevont vagy reprezentatív perben. Ez a rendelkezés mind a választottbírósági eljárásban rendezett jogvitákra, mind a bírósági úton rendezett jogvitákra vonatkozik, amennyiben ilyen jogviták merülnek fel. Ha bármely bíróság vagy választottbíró megállapítja, hogy az ebben a bekezdésben meghatározott csoportos keresetről való lemondás bármilyen okból semmis vagy végrehajthatatlan, vagy hogy a választottbírósági eljárás csoportos alapon folytatható, akkor a fent meghatározott választottbírósági rendelkezések teljes egészében semmisnek tekintendők, és a felek úgy tekintendők, hogy nem egyeztek bele a jogviták választottbírósági rendezésébe. Ilyen esetekben a jogvitát Utah államban található illetékes szövetségi vagy állami bíróság előtt kell elbírálni, nem pedig választottbírósági eljárás keretében.

10.1.4. Többszörös igény. Ha 25 vagy több magánszemély kezdeményezi az Ancestry-nél a hasonló igényeket felvető jogvitáról szóló értesítést, és az igényeket előterjesztő magánszemélyek ügyvédje ugyanaz vagy összehangoltan képviselik ezeket a magánszemélyeket, akkor amennyiben a követelések választottbírósági eljárásban kerülnek elbírálásra, összehangolt eljárásban kell eljárniuk. Az Ancestry ügyvédje és a többi fél ügyvédje egyenként öt ügyet választ ki, amelyeket elsőként a választottbírósági eljárás során egy irányító eljárás keretében kell elbírálni. A fennmaradó ügyeket addig nem lehet választottbíróság elé vinni, amíg az első tíz ügyet meg nem oldották. Ha a felek nem tudják megoldani a fennmaradó ügyeket az irányító eljárás befejezése után, mindkét fél választhat további öt ügyet, amelyekkel egy második irányító eljárás keretében választottbírósági eljárásra kerül sor. Ez az eljárás mindaddig folytatódik, amíg a felek nem tudják az összes követelést rendezni, akár egyezség, akár választottbírósági eljárás útján. A hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság jogosult e záradék érvényesítésére, és szükség esetén az Ancestry-vel szembeni választottbírósági követelések tömeges benyújtásának megtiltására.

A választottbírósági ítélet és az azt megerősítő ítélet csak az adott esetre vonatkozik. Nem lehet alkalmazni semmilyen más esetre sem, magának az ítéletnek az érvényesítését kivéve.

10.1.5. Részleges érvénytelenség. A csoportos keresetről való lemondásban foglaltaktól eltekintve, ha a jelen választottbírósági megállapodás bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek, végrehajthatatlannak, túlzónak, semmisnek vagy megtámadhatónak minősül, az ilyen döntés nem érinti a választottbírósági megállapodás többi részének érvényességét. Az összes többi rendelkezés hatályban marad.

10.1.6. Változások ebben a szakaszban. Az Ancestry harminc (30) nappal korábban értesítést küld a jelen szakasz tartalmát érintő bármely változásról azáltal, hogy a Feltételek módosításairól szóló értesítést közzéteszi a Szolgáltatásokon, üzenetet küld Önnek, vagy más módon értesíti Önt, amikor bejelentkezett a fiókjába. A módosítások harminc (30) nappal azután lépnek hatályba, hogy azokat a Szolgáltatásokban közzétették vagy elküldték Önnek.

A jelen szakasz módosításai egyébként csak a harmincadik (30.) nap után felmerülő követelésekre vonatkoznak. Ha egy bíróság vagy választottbíró úgy dönt, hogy a „Jelen szakasz módosításai” című alszakasz nem végrehajtható vagy érvényes, akkor ezt az alszakaszt el kell választani a „Vitarendezés, rendezés, választottbírósági eljárás és csoportos keresetről való lemondás” című szakasztól, és a bíróság vagy a választottbíró az első, a Szolgáltatások használatának megkezdése után létező választottbírósági eljárásról és csoportos keresetről való lemondásról szóló szakaszt alkalmazza.

10.1.7. Hatályban maradás. Ez a Vitarendezés, Választottbírósági eljárás és csoportos keresetről való lemondás szakasz az Ön fiókjának vagy a Szolgáltatásoknak a megszüntetése után is fennmarad.

10.2. Az Egyesült Államokon kívüli ügyfelek Ha Ön az EU-ban lakóhellyel rendelkező, nem fogyasztónak minősülő ügyfél, vagy az Egyesült Államokon kívül máshol lakik, Ön elfogadja, hogy a jelen Megállapodással kapcsolatos minden (szerződéses vagy szerződésen kívüli) vitás ügyben Írország bíróságai kizárólagos illetékességgel járnak el.

10.2.1. Európai Unióban élő fogyasztók. Ha Ön európai uniós fogyasztó, akkor az Ön lakóhelye szerinti ország jogának kötelező rendelkezései vonatkoznak Önre, és a jelen Megállapodás egyetlen rendelkezése sem érinti az Ön, mint fogyasztó, azon jogát, hogy a helyi, kötelező erejű rendelkezésekre hivatkozhasson. Ön jogosult a jelen Megállapodással kapcsolatos bármely bírósági eljárást az Ön lakóhelye vagy az Ancestry írországi székhelye szerint illetékes bíróság előtt megindítani. Ha az Ancestry bármely jogának érvényesítésére törekszik Önnel, mint fogyasztóval szemben, akkor ezt kizárólag az Ön lakóhelye szerinti bíróságok előtt tehetjük meg. A fentiekre is figyelemmel, a jelen záradékban foglaltak nem korlátozzák jogainkat arra, hogy más joghatóságban végrehajtási eljárást indítsunk, vagy ideiglenes, biztosítási vagy biztosítási intézkedést kérjünk más joghatóság bíróságainál.

Az 524/2013/EU rendelet szerinti tájékoztatás: Az Európai Bizottság előírja, hogy ha Ön európai uniós fogyasztó, jogosult a jogvitát az EU online vitarendezési platformjához (ODR) beterjeszteni, amely a következő címen érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.3. Irányadó jog. Ha Ön az Egyesült Államokból fér hozzá a Szolgáltatásokhoz, a jelen Feltételekre és a Szolgáltatások használatára Utah állam és adott esetben az Amerikai Egyesült Államok jogszabályai az irányadók. Ön elfogadja, hogy minden olyan igény, amely nem képezi választottbírósági eljárás tárgyát, és amelyet az Egyesült Államokban támasztanak, a Utah államban található illetékes bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartozik. A 10.2.1. pontban foglaltakra is figyelemmel, ha Ön az Egyesült Államok területén kívülről fér hozzá a Szolgáltatásainkhoz, a jelen Feltételekre Írország jogszabályai az irányadók.

11. Egyéb

11.1. Ancestry vállalatok. Ön a jelen Feltételekről szóló megállapodást egy adott Ancestry szervezettel köti meg, attól függően, hogy Ön milyen Szolgáltatást használ, és földrajzi szempontból hol helyezkedik el. Kérjük, tekintse meg az Ancestry entitások listáját szolgáltatás és földrajzi elhelyezkedés szerint itt. A jelen feltételekben az „Ancestry”, „vállalatunkat”, „vállalatunk” vagy „vállalatunké” kifejezésre történő minden hivatkozás az adott listán szereplő Ancestry szervezetre vonatkozik. Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor megváltoztassuk a jelen Feltételekben szereplő Ancestry szervezetet.

11.2. Módosítások. A jelen Feltételeket bármikor módosíthatjuk, és vállaljuk, hogy minden lényeges változásról értesítjük Önt a Szolgáltatásokon keresztül történő közzététellel vagy egy e-mail küldésével. A lényeges változások a közzétételük után harminc nappal lépnek hatályba, kivéve az új Szolgáltatásokkal vagy jogi követelményekkel kapcsolatos módosításokat, amelyek azonnal hatályba lépnek. A Szolgáltatások további használata azt jelenti, hogy Ön elfogadja a módosított Feltételeket. Ha nem ért egyet a változtatásokkal, hagyjon fel a Szolgáltatások használatával, és adott esetben mondja le előfizetését.

11.3. Teljes megállapodás. A jelen Feltételek, beleértve a hivatkozással benne szereplő egyéb dokumentumokat, az Ön és az Ancestry között létrejött teljes megállapodást jelentik a Szolgáltatások Ön általi használatára vonatkozóan, és a bármely korábbi megállapodás helyébe lépnek.

11.4. Jogok és kötelezettségek átruházása. Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Megállapodás szerinti jogainkat és kötelezettségeinket átruházzuk vagy átadjuk. Ha az Ancestry-t vagy bármelyik szolgáltatót felvásárolják vagy átadják egy másik szervezetnek (részben vagy egészben, beleértve a csődeljárással vagy hasonló eljárással kapcsolatosakat is), Ön beleegyezik abba, hogy az Ancestry megoszthatja az Ön személyes adatait és tartalmait az adott szervezettel. A jelen Feltételek mindaddig alkalmazandók a Szolgáltatásokra, amíg Ön ellenkező értelmű értesítést nem kap. Az Ancestry írásbeli hozzájárulása nélkül Ön nem ruházhatja vagy adhatja át a jelen Feltételek szerinti jogait és kötelezettségeit. A Feltételek tekintetében nincsenek harmadik fél kedvezményezettek.

11.5. Részleges érvénytelenség. A jelen Feltételek bármely szakaszának vagy záradékának végrehajthatatlansága nem érinti a fennmaradó Feltételek végrehajthatóságát, kivéve, ha az itt kifejezetten szerepel.

11.6. Joglemondás kizárása. A jelen Feltételek bármely rendelkezése érvényesítésének elmulasztása nem jelenti az adott rendelkezés szerinti jogainkról való lemondást, és fenntartunk minden olyan jogot, amelyet nem kifejezetten biztosítunk Önnek itt.

11.7. 13 éves és fiatalabb kiskorúak. Az Ancestry tudatosan nem kér vagy gyűjt közvetlen módon Személyes adatokat 13 év alattiaktól, és megteszi a kereskedelmi szempontból elvárható erőfeszítéseket annak érdekében, hogy az ilyen adatokat törölje a rendszeréből.

11.8. Fair Credit Reporting Act. Az Ancestry nem a Fair Credit Reporting Act („FCRA”) értelmében vett fogyasztói jelentéseket készítő ügynökség, és a Szolgáltatásokon keresztül elérhető információkat sem részben, sem egészben nem az FCRA-ban meghatározott fogyasztói jelentések készítése céljából gyűjtötték. NEM HASZNÁLHATJA A SZOLGÁLTATÁSOKAT (1) EGY SZEMÉLY SZEMÉLYES HITELRE VAGY BIZTOSÍTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA VAGY A MEGLÉVŐ FOGYASZTÓI HITELKÖTELEZETTSÉGEKKEL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOK ÉRTÉKELÉSE, (2) EGY SZEMÉLY FOGLALKOZTATÁS, ELŐLÉPTETÉS, ÁTHELYEZÉS VAGY MEGTARTÁS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKELÉSE (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A HÁZTARTÁSI ALKALMAZOTTAK, PÉLDÁUL BÉBISZITTEREK, TAKARÍTÓK, DADÁK, VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB SZEMÉLYEK FOGLALKOZTATÁSÁT), VAGY (3) BÁRMELY MÁS, EGY MÁSIK SZEMÉLLYEL FOLYTATOTT SZEMÉLYES ÜZLETI TRANZAKCIÓ (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A LAKÁSBÉRLÉST) SORÁN.

11.9. Kéretlen ötletek benyújtására vonatkozó szabályzat. Az Ancestry nem fogad el, nem vizsgálja felül és nem veszi figyelembe a kéretlen ötleteket vagy anyagokat (beleértve többek között új reklámkampányokat, új promóciókat, új termékeket vagy technológiákat, eljárásokat, anyagokat, marketingterveket vagy új termékneveket), csak azokat, amelyeket az Ancestry kifejezetten kért. Kérjük, ne küldjön kéretlen ötleteket vagy anyagokat az Ancestry-nek vagy bárkinek az Ancestry-nél. Ha mégis küld ilyeneket, Ön megérti és elfogadja, hogy az Ancestry a kéretlenül beküldött ötleteket és anyagokat nem tekinti bizalmasnak és védettnek, és az Ancestry jogosult ezen ötletek és anyagok korlátlan felhasználására, szerződéses vagy egyéb kötelezettségek nélkül, és az Ön részére fizetendő ellentételezés nélkül.

 

A jelen Általános szerződési feltételek a korábbi különálló változatokból kerültek összevonásra. A Szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételek korábbi változataiért kattintson ide.