Algemene voorwaarden van Ancestry

Ingangsdatum: 3 aug 2021

 

Samenvatting van wijzigingen

 • Wijzigingen om de stopzetting van AncestryHealth® weer te geven
 • Verduidelijkingen over intellectueel eigendom

1.  Introductie en diensten:

Welkom bij Ancestry®! Door gebruik te maken van een van de websites, diensten en mobiele apps van Ancestry die naar deze voorwaarden verwijzen - Ancestry®, AncestryDNA®, Newspapers.com™, Find a Grave®, Fold3®, Archives® en WeRemember®, evenals andere gerelateerde merken (de “diensten”), gaat u akkoord met deze Algemene voorwaarden (de “voorwaarden”). Alle nieuwe functies die in de toekomst in de diensten worden opgenomen, zijn ook onderworpen aan deze voorwaarden.

U gaat ook akkoord met ons cookiebeleid, de verlengings- en annuleringsvoorwaarden, het auteursrechtbeleid en de gemeenschapsregels van Ancestry, die hier allemaal door middel van verwijzing zijn opgenomen. Lees deze documenten en onze privacyverklaring (waarin wordt beschreven hoe we uw gegevens verzamelen, verwerken, gebruiken en delen) zorgvuldig door, want ze bevatten belangrijke informatie over uw rechten en verantwoordelijkheden wanneer u de diensten gebruikt. U gaat deze voorwaarden aan met een specifieke Ancestry-entiteit, afhankelijk van de diensten die u gebruikt en waar u zich geografisch bevindt (zie Ancestry-bedrijven hieronder voor meer informatie).

Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn die aan u worden bekendgemaakt wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwe dienst of profiteert van een nieuwe promotie of speciale aanbieding, welke voorwaarden onderdeel worden van uw overeenkomst met ons als u die diensten, promoties of aanbiedingen gebruikt. Als aanvullende voorwaarden in strijd zijn met deze voorwaarden, prevaleren die aanvullende voorwaarden. Neem contact met ons op als u vragen heeft over deze voorwaarden of onze diensten.

 

Om u te helpen deze voorwaarden te lezen, hebben we ze onderverdeeld in de volgende secties:

 

1.1.  Geschiktheid om de diensten te gebruiken. Niet-geregistreerde gasten, gratis geregistreerde gasten, betaalde abonnees en mensen die een DNA-kit kopen en/of activeren zijn allemaal “gebruikers” onder deze voorwaarden. Mogelijk moet u een account aanmaken om de diensten te gebruiken. U moet nauwkeurige, volledige en actuele informatie verstrekken wanneer u zich registreert. De diensten zijn bedoeld voor inwoners van de landen waar ze worden aangeboden. Diensten die worden aangeboden op ancestry.ca zijn bijvoorbeeld bedoeld voor gebruikers in Canada.

Als u tussen de 13 en 18 jaar oud bent, mag u de diensten gebruiken (met uitzondering van diensten waarvoor een DNA-test is vereist) met toestemming van uw ouders of voogd. Kinderen onder de 13 jaar mogen geen diensten gebruiken. We zoeken of verzamelen niet bewust persoonlijke informatie rechtstreeks van kinderen jonger dan 13 jaar. Als Ancestry zich ervan bewust wordt dat we zonder het te weten persoonlijke gegevens rechtstreeks van een kind jonger dan 13 jaar hebben verzameld, zullen we commercieel redelijke inspanningen leveren om dergelijke gegevens uit ons systeem te verwijderen.

1.2. Geschiktheid om de DNA-diensten te gebruiken: U moet ten minste 18 jaar oud zijn om een DNA-testkit te kopen of te activeren. Om ons te helpen de integriteit en kwaliteit van onze database te waarborgen en uw privacy te beschermen, moet elke volwassene die een speekselmonster indient voor een DNA-test, zijn eigen account aanmaken en zijn of haar eigen test activeren. Personen die DNA-tests activeren, moeten ook expliciet toestemming geven voor de verwerking van gevoelige persoonlijke informatie. Een ouder of wettelijke voogd kan, via hun account, een DNA-test activeren, ons persoonlijke informatie verstrekken en ons het speekselmonster van hun eigen minderjarige kind sturen voor verwerking. Door een DNA-test te activeren voor of persoonlijke informatie over een minderjarige in te dienen, verklaart u dat u de ouder of wettelijke voogd van de minderjarige bent. Ook stemt u ermee in dat u de DNA-test met de minderjarige heeft besproken en dat de minderjarige heeft ingestemd met het afnemen en verwerken van hun speeksel.

1.3. Gebruik van de diensten

In ruil voor uw toegang tot de diensten gaat u ermee akkoord dat u:

 • Voldoet aan het cookiebeleid, het auteursrechtbeleid, de verlengings- en annuleringsvoorwaarden en de gemeenschapsregels van de Ancestry;
 • Voldoet aan alle toepasselijke wetten;
 • Verantwoordelijk bent voor al het gebruik en alle activiteiten op de diensten die via uw account of met uw inloggegevens worden gedaan;
 • Contact met ons opneemt als u vermoedt dat uw account zonder uw toestemming is gebruikt of als u denkt dat uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn gestolen;
 • De diensten niet zult doorverkopen, of inhoud of informatie op de diensten zult doorverkopen, reproduceren of publiceren, behalve zoals expliciet beschreven in deze voorwaarden;
 • De beveiligingsgerelateerde functies van de diensten niet zult omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren; en,
 • Functies die het gebruik of kopiëren van inhoud voorkomen of beperken, of beperkingen op het gebruik van de diensten of de inhoud daarin niet zult omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren, inclusief door gebruik te maken van zelfontwikkelde of door derden ontwikkelde bots, crawlers, spiders, dataminers, scraping of andere automatische toegangstools.

Onverwachte resultaten: Wanneer u onze diensten gebruikt, kunt u onverwachte feiten over uzelf of uw familie ontdekken (u kunt bijvoorbeeld een onbekende genetische broer of zus of ouder ontdekken, verrassende feiten over uw etniciteit, onverwachte genetische testresultaten of onverwachte informatie in openbare registers). Als er eenmaal ontdekkingen zijn gedaan, kunnen we ze niet ongedaan maken.

1.4. Aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van DNA-diensten

Zoals gebruikt in deze voorwaarden, verwijst “DNA-diensten” naar het gebruik van onze DNA-testkit, verwerking en behandeling van uw DNA-monster, genetische tests van uw DNA-monster en onze web- of mobiele app-gebaseerde tools die u voorzien van etniciteitsresultaten en andere genetisch gerelateerde resultaten en aanverwante diensten. Naast de hierboven beschreven vereisten gaat u ook akkoord met de volgende voorwaarden voor uw gebruik van DNA-diensten:

 • U zult geen DNA-testkits doorverkopen;
 • Elk speekselmonster dat u verstrekt, is uw eigen speeksel of het speeksel van een persoon voor wie u een ouder of wettelijke voogd bent;
 • Als u zich buiten de VS bevindt, stuurt u ons geen monster als het verzenden van een monster in strijd zou zijn met een exportverbod of andere beperking in het land waar u woont of van waaruit u het monster verzendt;
 • U zult de DNA-diensten niet gebruiken buiten het land waarnaar uw DNA-testkit is verzonden;
 • Door ons een speekselmonster of door gebruikers geleverde inhoud te verstrekken, verwerft u geen rechten op enig onderzoek of commerciële producten die door ons of onze medewerkers zijn ontwikkeld en ontvangt u geen vergoeding in verband met dergelijk onderzoek of productontwikkeling; en,
 • U zult de informatie verkregen van de DNA-diensten (inclusief gedownloade DNA-gegevens [gedefinieerd in de privacyverklaring]) niet geheel, gedeeltelijk en/of in combinatie met een andere database gebruiken voor medische, diagnostische of vaderschapstests, in een gerechtelijke procedure, of voor enig discriminerend doel of illegale activiteit.

Levering van DNA-diensten door Ancestry. U stemt er ook mee in dat we rechtstreeks of via andere bedrijven die ons helpen de DNA-diensten te leveren:

 • Uw speekselmonster en DNA verstrekken aan andere bedrijven die ons helpen de diensten te leveren, zoals laboratoria;
 • DNA uit uw speeksel extraheren;
 • Genetische tests uitvoeren in de Verenigde Staten (of, in de toekomst, in andere landen) op het resulterende DNA met behulp van nu beschikbare of ontwikkelde testmethoden;
 • Uw DNA-resultaten vergelijken met andere DNA-gegevens in de Ancestry-database om de diensten te leveren, inclusief het matchen van u met anderen in onze database met wie u DNA deelt (u heeft de controle over het al dan niet zien van en gezien worden door uw DNA-matches);
 • De resultaten van de uitgevoerde tests bekendmaken aan u en anderen die u autoriseert;
 • Uw DNA-resultaten opslaan;
 • Uw speeksel en eventueel geëxtraheerd DNA opslaan in de Verenigde Staten of eventueel achtergebleven speeksel of DNA-monster vernietigen nadat uw monster is verwerkt; eenmaal bij ons ingediend, kan uw speeksel- en DNA-monster niet naar u worden teruggestuurd (houd er echter rekening mee dat u ons kunt verzoeken uw monster te vernietigen, en in bepaalde gevallen kunnen we biologische monsters vernietigen om de kwaliteit van de biobank te handhaven);
 • Toestaan dat bepaalde van onze laboratoriumpartners een deel van geactiveerde of geïnactiveerde speekselmonsters gebruiken om instrumenten, apparatuur of laboratoriummethoden te kalibreren of te valideren die worden gebruikt bij het leveren van DNA-diensten; en,
 • Uw genetische informatie en andere persoonlijke informatie gebruiken zoals beschreven in deze voorwaarden en de privacyverklaring.

We beschermen uw gegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring. Als u ervoor kiest om een kopie van uw DNA-gegevens te downloaden, wordt die kopie niet beschermd door onze veiligheidsmaatregelen en bent u als enige verantwoordelijk voor het opslaan, beveiligen en beschermen van die gedownloade gegevens. Ancestry is niet verantwoordelijk als u ervoor kiest om uw gedownloade DNA-gegevens te delen met anderen of over te dragen, of dit nu opzettelijk of onopzettelijk is. Uw DNA-gegevens zijn alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik.

Opmerking voor gebruikers die een beenmerg- of stamceltransplantatie hebben ondergaan: Het doel van de DNA-diensten is om genetische en genealogische resultaten en gerelateerde rapporten te leveren voor uw informatieve, recreatieve, educatieve en onderzoeksdoeleinden. Als u een beenmerg- of stamceltransplantatie heeft ondergaan, kan uw AncestryDNA-test onverwachte resultaten opleveren omdat uw speeksel zowel cellen met uw DNA als cellen met het DNA van uw donor kan bevatten. DNA voor de test wordt uit de cellen gehaald en de combinatie van DNA-bronnen kan resulteren in een mislukte test of een test die resultaten oplevert op basis van het DNA van uw donor. Daarom raden we aan dat degenen die een beenmerg- of stamceltransplantatie hebben ondergaan, de AncestryDNA-test niet doen. Als u de test al heeft gedaan, neem dan contact met ons op voor verdere hulp.

 

2. Inhoud

2.1.  Inhoud van Ancestry: De diensten bevatten foto's, video's, documenten, bestanden, inhoudsindexen en andere inhoud die door Ancestry aan u is verstrekt (“inhoud van Ancestry”). Met uitzondering van WebSearch-bestanden, die vallen onder de voorwaarden van de derde partijen die de bestanden hosten, is alle inhoud van Ancestry eigendom van of in licentie gegeven aan ons en mag deze alleen worden gebruikt in overeenstemming met deze voorwaarden, inclusief inhoud van Ancestry die in het openbare domein kan zijn (“inhoud in openbaar domein”). U stemt ermee in:

 • Om de inhoud van Ancestry alleen te gebruiken voor zover dat nodig is voor uw persoonlijk gebruik van de diensten of uw professionele familiegeschiedenisonderzoek;
 • Om de inhoud van Ancestry alleen te downloaden als zoekresultaten die relevant zijn voor dergelijk onderzoek of waar uitdrukkelijk toegestaan door Ancestry;
 • Om alle auteursrechtelijke en andere eigendomsvermeldingen op inhoud van Ancestry die u downloadt of afdrukt te vermelden;
 • Om geen significante delen van inhoud van Ancestry te distribueren, opnieuw te publiceren of te verkopen; en,
 • Contact met ons op te nemen om onze schriftelijke toestemming te verkrijgen als u meer dan een klein deel van de afzonderlijke foto's en documenten die tot inhoud in het publieke domein, wilt gebruiken.

   

2.2.  Uw inhoud: Met Ancestry kunt u een verscheidenheid aan inhoud aan de diensten toevoegen, waaronder persoonlijke informatie en inhoud zoals stambomen, foto's, video's, opnames, verhalen over familieleden, uw opmerkingen in stambomen, discussies binnen gemeenschappen, of over bestanden, en reacties op e-mailenquêtes en vragenlijsten die beschikbaar zijn via onze diensten (“Door gebruikers geleverde inhoud”).

2.2.1  Persoonlijke informatie: Raadpleeg onze privacyverklaring voor meer informatie over de soorten persoonlijke gegevens die u ons verstrekt en uw respectieve rechten.

2.2.2  Door gebruiker geleverde inhoud: Met betrekking tot door de gebruiker geleverde inhoud gaat u ermee akkoord dat:

 • U als enige verantwoordelijk bent voor uw door gebruikers geleverde inhoud;
 • U alle benodigde wettelijke rechten heeft om uw door de gebruiker verstrekte inhoud te uploaden of te plaatsen;
 • Alle door gebruikers geleverde inhoud die u verstrekt, voldoet aan de gemeenschapsregels van Ancestry;
 • U Ancestry, op ons verzoek, alle documentatie verstrekt die nodig is om uw naleving van deze voorwaarden aan te tonen; en
 • Alle door de gebruiker geleverde inhoud die u openbaar heeft gedeeld (bijv. door dergelijke door de gebruiker verstrekte inhoud op te nemen in een openbare stamboom van Ancestry, als onderdeel van uw openbare profiel in een van de diensten of in een openbare publicatie op een van onze diensten) kan worden gebruikt door andere gebruikers als onderdeel van of in combinatie met de diensten. We zijn niet verplicht om door gebruikers verstrekte inhoud te verwijderen die u openbaar heeft gemaakt of die anderszins is gedeeld uit de stambomen of openbare profielen van andere gebruikers.

Ancestry heeft geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot door gebruikers geleverde inhoud. We controleren door gebruikers geleverde inhoud niet routinematig op schendingen van deze voorwaarden, inclusief de gemeenschapsregels van Ancestry, maar we behouden ons het recht voor om dit te doen (inclusief het gebruik van geautomatiseerde controletools). We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om door de gebruiker verstrekte inhoud die volgens ons in strijd is met deze voorwaarden, inclusief de gemeenschapsregels van Ancestry, te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. Ernstige of herhaalde overtredingen zullen de verantwoordelijke gebruiker onderwerpen aan beëindiging van het account, naar eigen goeddunken van Ancestry.

2.2.3  Eigendom van uw inhoud: U bent eigenaar van uw persoonlijke informatie en door de gebruiker geleverde inhoud. U kunt uw persoonlijke gegevens uit Ancestry verwijderen door in te loggen op uw accountinstellingen (zie de privacyverklaring voor meer informatie). Zolang uw inhoud op ons systeem blijft staan, hebben we bepaalde rechten van u nodig voor het gebruik van de diensten door u en anderen. Door de diensten te gebruiken, verleent u ons het recht om uw persoonlijke Informatie (inclusief uw genetische Informatie) te verzamelen, hosten, overdragen, verwerken, analyseren, communiceren en opslaan om (a) de diensten aan u en andere gebruikers te leveren, (b) voor de doeleinden die worden beschreven in deze voorwaarden en onze privacyverklaring, (c) om onze gebruikers te helpen meer te ontdekken over hun families en familiegeschiedenis en om hun stambomen op te bouwen, en (d) voor elk ander doel waarmee u uitdrukkelijk akkoord gaat, zoals delen met anderen.

Door het indienen van door de gebruiker geleverde inhoud via een van de diensten, verleent u Ancestry ook een eeuwigdurende, sublicentieerbare, wereldwijde, niet-herroepbare, royaltyvrije licentie voor het hosten, opslaan, kopiëren, publiceren, distribueren, verlenen van toegang tot, creëren van afgeleide werken van, en anderszins dergelijke door gebruikers geleverde inhoud te gebruiken in de mate en in de vorm of context die wij geschikt achten op of via enig medium of media en met enige technologie of apparaten die nu bekend zijn of hierna worden ontwikkeld of uitgevonden. Dit omvat het recht van Ancestry om uw door de gebruiker verstrekte inhoud te kopiëren, weer te geven en te indexeren. Ancestry is eigenaar van de indexen die het maakt. Niettegenstaande het niet-herroepbare en eeuwigdurende karakter van deze licentie, wordt deze beëindigd wanneer uw door de gebruiker geleverde inhoud van onze systemen wordt verwijderd. Houd er rekening mee dat voor zover u ervoor heeft gekozen om uw door gebruikers geleverde inhoud openbaar te maken en andere gebruikers deze hebben gekopieerd of opgeslagen in de services, deze licentie van kracht blijft totdat de inhoud door u en de andere gebruikers is verwijderd.

2.3  Auteursrecht en handelsmerken: Elk van de diensten is auteursrechtelijk beschermd als een collectief werk of compilatie, in overeenstemming met de Amerikaanse auteursrechtwetten, internationale conventies en andere auteursrechtwetten. De handelsmerken, servicemerken en logo's in de diensten zijn eigendom van of in licentie gegeven aan ons. Wij en onze licentiegevers behouden de titel, eigendom en alle andere rechten en belangen in en op alle inhoud van Ancestry in de diensten.

Als u zich zorgen maakt dat door gebruikers geleverde inhoud die door andere gebruikers is geplaatst, mogelijk inbreuk maakt op uw rechten, illegaal materiaal bevat of deze voorwaarden schendt, neem dan contact met ons op. We zijn ook gevoelig voor het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten van anderen. Klik hier voor klachten over auteursrechtschending of illegale inhoud, waaronder verwijderingsverzoeken volgens de Digital Millennium Copyright Act. Klik hier voor meer informatie over ons auteursrechtbeleid.

2.4  Patent Producten en diensten van Ancestry worden beschermd door patenten in de VS en elders. Klik hier voor meer informatie.

 

3. Verlengingen en annuleringen van de diensten van Ancestry

Uw aanko(o)p(en) van en abonnement(en) op een van de diensten is/zijn onderworpen aan de verlengings- en annuleringsvoorwaarden.

 

4. Beëindiging of opschorting van uw account

We kunnen uw toegang tot de diensten zonder restitutie beperken, beëindigen of opschorten als u de letter of de geest van deze voorwaarden schendt, met inbegrip van de gemeenschapsregels van Ancestry, of in strijd handelt met deze voorwaarden. U heeft in dat geval geen recht op restitutie van abonnementsgelden of de aanschafprijs van een DNA-testkit.

 

5. Garantie

Hoewel we hopen dat u onze diensten met plezier gebruikt, zijn er dingen die we niet beloven over onze diensten.

Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze voorwaarden, leveren we de diensten en de inhoud van Ancestry aan u op een “AS-IS”-basis. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, wijzen we alle expliciete of impliciete garanties af, inclusief de impliciete garanties van niet-inbreuk, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. We doen geen enkele belofte (a) over de inhoud van Ancestry, (b) over door gebruikers geleverde inhoud, (c) over de specifieke functionaliteit van de diensten, (d) over de kwaliteit, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van de inhoud of diensten van Ancestry, of (e) dat de diensten vrij zullen zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

We zijn voortdurend bezig met het veranderen en verbeteren van onze diensten, dus we kunnen functionaliteit of functies toevoegen aan of verwijderen uit de diensten en we kunnen een dienst opschorten of helemaal stopzetten.

 

6. Beperking van aansprakelijkheid

We beperken onze aansprakelijkheid voor zover toegestaan door de wet. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige onopzettelijke schade, enige feitelijke, incidentele of gevolgschade, of voor enig verlies of claim van welke aard dan ook. Sommige rechtsgebieden staan ons niet toe om een brede limiet op onze aansprakelijkheid te hebben. Als u in een van die rechtsgebieden woont, zijn sommige van deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing. Als u niet tevreden bent met een deel van de diensten of met een verklaring in deze voorwaarden, is uw enige remedie om te stoppen met het gebruik van de diensten en, als u een van onze abonnementsservices gebruikt, uw abonnement op te zeggen zoals hier beschreven. Onze totale aansprakelijkheid in elke aangelegenheid met betrekking tot de diensten of deze voorwaarden is beperkt tot het totale bedrag dat u ons heeft betaald gedurende de periode van 12 maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de aansprakelijkheid. Deze beperking van aansprakelijkheid is volledig van toepassing op inwoners van New Jersey.

 

7. Uw vergoeding

U stemt ermee in dat u Ancestry, en haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden (de “partijen van Ancestry”) schadeloos zult stellen en vrijwaren van claims, schade of andere kosten (inclusief advocaatkosten) die voortvloeien uit uw gebruik van de diensten en (a) uw schending van deze voorwaarden of andere documenten die hierin door verwijzing zijn opgenomen; (b) uw schending van de rechten van een ander; of (c) enige claim met betrekking tot uw door gebruikers geleverde inhoud, inclusief een claim dat uw door gebruikers verstrekte inhoud schade heeft toegebracht aan een andere persoon. Deze vrijwaringsverplichting blijft bestaan nadat u stopt met het gebruik van de diensten. Bovendien vrijwaart u Ancestry van alle claims, eisen, acties of rechtszaken in verband met uw door gebruikers geleverde inhoud, inclusief enige aansprakelijkheid met betrekking tot ons gebruik of niet-gebruik van uw door gebruikers geleverde inhoud, claims wegens laster, inbreuk op de privacy, recht op publiciteit, emotioneel leed of economisch verlies.

 

8. Diensten aangeboden door andere bedrijven

Onze diensten kunnen links bevatten naar andere websites die door derden worden beheerd, inclusief, maar niet beperkt tot, websites van derden die handelsmerken van Ancestry kunnen weergeven (“website(s) van derden”). Deze links zijn beschikbaar voor uw gemak en zijn alleen bedoeld om toegang tot deze websites van derden mogelijk te maken en voor geen enkel ander doel. Een link naar een website van derden vanaf onze websites houdt geen sponsoring, aanbeveling, goedkeuring of verantwoordelijkheid in voor een website van derden. De gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van een site van derden kunnen aanzienlijk verschillen van onze voorwaarden en privacyverklaring. Lees de gebruiksvoorwaarden en privacydocumentatie voor alle websites van derden zorgvuldig door.

Ancestry geeft geen garantie of verklaring over de inhoud, kwaliteit, functionaliteit, nauwkeurigheid, geschiktheid voor een bepaald doel, verkoopbaarheid of enige andere verklaring over een website van derden of de inhoud, producten en diensten ervan. We hebben geen verantwoordelijkheid met betrekking tot een website van derden.

 

9. Controlerende wet

Als u de diensten op onze websites in de Verenigde Staten bezoekt, vallen deze voorwaarden en het gebruik van de diensten van toepassing onder de wetgeving van de staat Utah en, indien van toepassing, die van de Verenigde Staten van Amerika. Alle vorderingen die niet onderworpen zijn aan arbitrage en die in de Verenigde Staten worden ingediend, vallen onder de jurisdictie van de rechtbanken van de staat Utah. Als u de diensten op onze websites ergens anders dan in de Verenigde Staten gebruikt, is de wetgeving van Ierland van toepassing op deze voorwaarden.

 

10. Geschillenbeslechting, arbitrage en vrijstelling van groepsvorderingen

LEES DIT GEDEELTE ZORGVULDIG DOOR. HET BEÏNVLOEDT UW WETTELIJKE RECHTEN, INCLUSIEF UW RECHT OM EEN RECHTSZAAK IN TE DIENEN BIJ DE RECHTBANK.

We werken er hard aan om onze klanten tevreden te houden. Als er een geschil ontstaat tussen u en Ancestry, is ons doel om een kosteneffectieve manier te bieden om het geschil snel op te lossen. Als u zich zorgen maakt of een geschil heeft over de diensten, stemt u ermee in om eerst te proberen het geschil informeel op te lossen door contact met ons op te nemen.

Voor klanten in de Verenigde Staten:

U en Ancestry gaan ermee akkoord dat deze voorwaarden van invloed zijn op de handel tussen staten en dat de Federal Arbitration Act de interpretatie en handhaving van deze arbitragebepalingen regelt.

Als een geschil tussen ons niet binnen 30 dagen na contact met ons wordt opgelost, komen u en Ancestry overeen dat we het zullen oplossen door middel van definitieve en bindende arbitrage, met de volgende drie uitzonderingen:

 1. 1. U kunt uw geschil, als het in aanmerking komt, voorleggen aan de rechtbank voor geringe claims.
 2. 2. Zowel u als Ancestry kunnen een rechtszaak aanspannen in de staat Utah, alleen voor een claim van inbreuk op of ander misbruik van intellectuele eigendomsrechten. In dit geval zien we allebei af van elk recht op een juryrechtspraak.
 3. 3. Als het in aanmerking komt, kunt u een claim onder de aandacht brengen van een relevante federale, staats- of lokale instantie die namens u schadeloosstelling door ons kan zoeken.

Als u een abonnement heeft en u beëindigt vanwege onze schending nadat u ons een periode van 30 dagen heeft gegeven waarin we niet in staat zijn om het probleem te herstellen, zullen we alle vooruitbetaalde kosten naar rato aan u terugbetalen.

Arbitrageregels: Arbitrage wordt uitgevoerd door JAMS in overeenstemming met de JAMS Streamlined Arbitration Procedure Rules voor claims die niet hoger zijn dan $ 250.000 en de JAMS Comprehensive Arbitration Rules and Procedures voor claims die hoger zijn dan $ 250.000 die van kracht zijn op het moment dat de arbitrage wordt gestart, met uitzondering van alle regels of procedures die van toepassing zijn op of het toestaan van groepsvorderingen. De arbiter, en niet een federale, staats- of lokale rechtbank of instantie, heeft de exclusieve bevoegdheid om alle geschillen op te lossen die voortvloeien uit of verband houden met de interpretatie, toepasbaarheid, afdwingbaarheid of vorming van deze voorwaarden of de privacyverklaring, inclusief maar niet beperkt tot elke claim dat alle of een deel van deze voorwaarden of privacyverklaring nietig of vernietigbaar is, ongeacht of een claim onderworpen is aan arbitrage, of de kwestie van afstand doen door middel van procesvoering. De arbiter is bevoegd om alle rechtsmiddelen toe te kennen die volgens de wet of in billijkheid beschikbaar zouden zijn in een rechtbank. De uitspraak van de arbiter zal schriftelijk zijn en bindend zijn voor de partijen en kan worden ingevoerd als een uitspraak in een bevoegde rechtbank. Om een arbitrage te starten, moet u het volgende doen: (a) een verzoek tot arbitrage schrijven met een beschrijving van de claim en het bedrag van de schadevergoeding dat u wenst te verhalen (u kunt een kopie van een verzoek tot arbitrage vinden op www.jamsadr.com); (b) drie exemplaren van het verzoek om arbitrage, plus de toepasselijke indieningskosten, sturen naar JAMS, Two Embarcadero Center, Suite 1500, San Francisco, Californië 94111; en (c) één exemplaar van de Demand for Arbitration naar Ancestry sturen via Ancestry Legal Department, 153 Townsend Street, Suite 800, San Francisco, CA 94107. Arbitrage kan plaatsvinden in de provincie waar u op het moment van indiening woont. U en Ancestry komen verder overeen om u te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van een federale of staatsrechtbank in San Francisco County, Californië om arbitrage af te dwingen, de procedure in afwachting van arbitrage te schorsen of om de ingevoerde uitspraak te bevestigen, wijzigen, verlaten of een oordeel in te voeren door de arbiter.

Kosten: U moet $250 betalen om een arbitrage tegen ons te starten. Als de arbiter van mening is dat de arbitrage niet ongegrond is, betaalt Ancestry alle andere vergoedingen die door JAMS worden gefactureerd, inclusief indieningskosten en arbitrage- en hoorzittingskosten. U bent verantwoordelijk voor uw eigen advocatenhonoraria, tenzij de arbitrageregels en/of toepasselijke wetgeving anders bepalen.

Geen groepsvorderingen: U en Ancestry zijn het er beiden over eens dat elke partij geschillen met de ander alleen op individuele basis mag oplossen en geen claim mag indienen als eiser of groepslid in een groepsvordering, geconsolideerde of representatieve vordering. Als een rechtbank of arbiter bepaalt dat de vrijstelling van groepsvordering zoals uiteengezet in deze paragraaf om welke reden dan ook nietig of niet-afdwingbaar is of dat een arbitrage op groepsbasis kan plaatsvinden, worden de hierboven uiteengezette arbitragebepalingen in hun geheel als nietig beschouwd en worden de partijen geacht niet te zijn overeengekomen om geschillen te arbitreren.

Wijzigingen in deze sectie: Ancestry zal een eventuele wijzigingen die van invloed zijn op de inhoud van deze sectie dertig (30) dagen vooraf melden, door kennisgeving van wijzigingen in de voorwaarden op de diensten te plaatsen, u een bericht te sturen of u op een andere manier op de hoogte te stellen wanneer u bent ingelogd op uw account. Wijzigingen worden van kracht dertig (30) dagen nadat ze op de diensten zijn geplaatst of naar u zijn verzonden.

Wijzigingen in deze sectie zijn verder alleen prospectief van toepassing op claims die ontstaan na de dertigste (30e) dag. Als een rechtbank of arbiter besluit dat deze subsectie over “Wijzigingen in deze sectie” niet afdwingbaar of geldig is, wordt deze subsectie gescheiden van de sectie getiteld “Geschillenbeslechting, arbitrage en vrijstelling van groepsvorderingen”, en zal de rechtbank of arbiter de eerste sectie over arbitrage en vrijstelling van groepsvorderingen toepassen die bestond nadat u de diensten begon te gebruiken.

Overleving: Deze sectie over geschillenbeslechting, arbitrage en vrijstelling van groepsvorderingen blijft van kracht na beëindiging van uw account of de diensten.

Voor klanten van buiten de Verenigde Staten:

U stemt ermee in dat de Ierse rechtbanken de exclusieve jurisdictie hebben over alle geschillen (contractueel of niet-contractueel) met betrekking tot deze overeenkomst. Als u een consument van de Europese Unie bent, profiteert u van alle dwingende bepalingen van de wet van het land waar u woont. Niets in deze overeenkomst, met inbegrip van de bovenstaande paragraaf, doet afbreuk aan uw rechten als consument om te vertrouwen op dergelijke dwingende bepalingen van de lokale wetgeving. Niets in deze clausule beperkt de rechten van Ancestry om tenuitvoerleggingsprocedures in een ander rechtsgebied aan te spannen of om voorlopige, beschermende of voorlopige voorzieningen te zoeken bij de rechtbanken van een ander rechtsgebied.

Aanvullende informatie over geschillen voor EU-leden: Informatie volgens Verordening 524/2013: De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (Online Dispute Resolution, ODR), beschikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

11. Diversen

Bedrijven van Ancestry: U gaat deze voorwaarden aan met een specifieke Ancestry-entiteit, afhankelijk van de diensten die u gebruikt en waar u zich geografisch bevindt. Bekijk hier de lijst met Ancestry-entiteiten per service en geografie. Alle verwijzingen naar “Ancestry”, “ons”, “wij” of “onze” in deze voorwaarden verwijzen naar de relevante Ancestry-entiteit op die lijst. We behouden ons het recht voor om de Ancestry-entiteit die partij is bij deze voorwaarden op elk moment te wijzigen als gevolg van een bedrijfsreorganisatie of anderszins.

Wijzigingen in deze voorwaarden: We hebben het recht om deze voorwaarden of eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op een dienst op elk moment te wijzigen, inclusief om wijzigingen in de wet of wijzigingen in onze diensten weer te geven. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele materiële wijzigingen door informatie te plaatsen via de diensten of via e-mail. Dergelijke materiële wijzigingen zijn niet met terugwerkende kracht van toepassing en worden dertig dagen nadat ze zijn gepost van kracht, behalve dat wijzigingen die betrekking hebben op nieuwe functies in de diensten of wijzigingen die om juridische redenen zijn aangebracht, onmiddellijk van kracht worden. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin bepaald, betekent uw voortgezet gebruik van de diensten na een wijziging van de voorwaarden dat u de wijzigingen accepteert. Als wijzigingen voor u onaanvaardbaar zijn, kunt u stoppen met het gebruik van de diensten en, indien van toepassing, uw abonnement opzeggen zoals hier beschreven.

Volledige overeenkomst: Deze voorwaarden, inclusief alle regels, richtlijnen en andere documenten die hierin door verwijzing zijn opgenomen, geven de volledige overeenkomst tussen u en Ancestry weer met betrekking tot uw gebruik van de diensten en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we mogelijk hebben met betrekking tot de diensten.

Kennisgeving van wijzigingen in de diensten: Ancestry kan contact met u opnemen binnen de diensten, via e-mail of fysieke post om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in de diensten of deze voorwaarden. U stemt ermee in dat contact op een van deze manieren zal voldoen aan alle wettelijke communicatievereisten, met inbegrip van schriftelijke communicatie.

Feedback: Als u feedback of suggesties over Ancestry of onze diensten indient, kunnen we uw feedback of suggesties voor elk doel gebruiken zonder enige verplichting jegens u.

Toewijzing: We behouden ons het recht voor om onze rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst toe te wijzen of over te dragen. Deze voorwaarden zijn persoonlijk voor u en als gevolg daarvan mag u zonder de schriftelijke toestemming van Ancestry uw rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst niet toewijzen of overdragen. Er zijn geen derde begunstigden van deze overeenkomst.

Als Ancestry wordt overgenomen: Als Ancestry of haar bedrijven worden overgenomen of overgedragen aan een andere entiteit (geheel of gedeeltelijk en ook in verband met faillissementen of soortgelijke procedures), heeft Ancestry het recht om uw persoonlijke informatie en door gebruikers geleverde content met die entiteit te delen. Deze voorwaarden blijven van toepassing op de diensten totdat u op de hoogte wordt gesteld van wijzigingen in de voorwaarden of diensten.

Scheidbaarheid: Behalve zoals uitdrukkelijk hierin bepaald, heeft de niet-afdwingbaarheid van een sectie of clausule in deze voorwaarden geen invloed op de afdwingbaarheid van de overige voorwaarden. We kunnen elke niet-afdwingbare sectie of clausule vervangen door een vergelijkbare die wel afdwingbaar is.

Geen afstand: Ons verzuim om enige bepaling van deze voorwaarden af te dwingen, betekent niet dat wij afstand doen van onze rechten onder die bepaling.

Fair Credit Reporting Act: Ancestry is geen consumentenrapportagebureau zoals gedefinieerd in de Fair Credit Reporting Act (“FCRA”), en de informatie waartoe u toegang heeft op de diensten is niet geheel of gedeeltelijk verzameld met het doel om consumentenrapporten te verstrekken, zoals gedefinieerd in de FCRA. U MAG DE DIENSTEN NIET GEBRUIKEN ALS FACTOR BIJ (1) HET VASTSTELLEN VAN HET IN AANMERKING KOMEN VAN EEN INDIVIDU VOOR PERSOONLIJK KREDIET OF VERZEKERING OF HET BEOORDELEN VAN RISICO'S VERBONDEN AAN BESTAANDE VERPLICHTINGEN VAN CONSUMENTENKREDIETEN, (2) BEOORDELING VAN EEN INDIVIDU VOOR TEWERKSTELLING, BEVORDERING, HERPLAATSING OF BEHOUD (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE TEWERKSTELLING VAN HUISHOUDELIJKE WERKNEMERS ZOALS BABYSITTERS, SCHOONMAAKPERSONEEL, NANNIES, AANNEMERS EN ANDERE PERSONEN), OF (3) ENIGE ANDERE PERSOONLIJKE BEDRIJFSTRANSACTIE MET EEN ANDER INDIVIDU (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET VERHUUR VAN EEN APPARTEMENT).

Deze algemene voorwaarden zijn samengevoegd uit afzonderlijke eerdere versies. Klik hier voor eerdere versies van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de diensten.