Splošni pogoji podjetja Ancestry

Datum začetka veljavnosti: 15. 8. 2022

 

Povzetek sprememb

Namen tega povzetka je razložiti nedavne spremembe Splošnih pogojev podjetja Ancestry in pojasniti, kako te spremembe vplivajo na vas. Priporočamo vam, da pregledate celotne Splošne pogoje in Izjavo o varstvu zasebnosti.

Zadnje spremembe:

 • V razdelkih 2 in 3 smo jasneje predstavili dostop in uporabo vsebin Ancestry in vaših vsebin.
 • V razdelku 10 smo posodobili naš dogovor o arbitražnem reševanju sporov, ki jih ni mogoče rešiti neformalno.
 • Izboljšali smo berljivost in drugače poenostavili pogoje.

Dobrodošli v Ancestry®, največjem svetovnem spletnem viru družinske zgodovine, s katerim lahko oblikujete svoje družinsko drevo, najdete nove prednike in spoznanja delite s svojo družino. Prosimo vas, da natančno preberete naslednje Splošne pogoje, saj urejajo vašo uporabo izdelkov in storitev, ki jih ponuja podjetje Ancestry in njegove podružnice. Za lažje branje smo te Splošne pogoje razčlenili na naslednje razdelke:

 

1.   Uvod v storitve
2.   Vsebine Ancestry
3.   Vaše vsebine
4.   Podaljšanje in preklic storitev Ancestry
5.   Ukinitev ali začasna prekinitev dostopa do računa
6.   Odsotnost garancij in jamstev
7.   Omejena odgovornost podjetja Ancestry
8.   Vaša odškodnina
9.   Storitve, ki jih ponujajo druga podjetja
10.   Reševanje sporov, arbitraža in odpoved pravici do skupinskih tožb
11.   Razno

1.  Uvod in storitve:

Z uporabo katerega koli od spletnih mest, storitev in mobilnih aplikacij Ancestry, ki so povezani s temi Splošnimi pogoji – Ancestry®, AncestryDNA®, Newspapers.com™, Find a Grave®, Fold3®, Archives® in WeRemember® – ter drugih povezanih blagovnih znamk („storitve") potrjujete, da soglašate s temi Splošnimi pogoji („Splošni pogoji“). Vse nove funkcije, ki bodo v prihodnosti vključene v storitve, bodo prav tako predmet urejanja teh Splošnih pogojev.

Upoštevajte, da ti Splošni pogoji s sklicevanjem vključujejo dodatne Pravilnike in smernice, vključno s Pravili skupnosti Pravilnikom o uporabi piškotkov, Pravilnikom o avtorskih pravicah Pogoji podaljšanja in preklica  ter našo Izjavo o varstvu zasebnosti, ki pojasnjuje, kako zbiramo in uporabljamo vaše osebne podatke. Svetujemo vam, da pozorno preberete vse te dokumente, da boste razumeli svoje pravice in odgovornosti pri uporabi storitev.

Ko se naročite na novo storitev ali izkoristite novo promocijo ali posebno ponudbo, lahko veljajo dodatni pogoji. Ti pogoji vam bodo predstavljeni in bodo postali del vašega sporazuma z nami, če boste uporabljali te storitve, promocije ali ponudbe. Če so kateri koli dodatni pogoji v nasprotju s temi pogoji, bodo prevladali ti dodatni pogoji. 

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s temi Splošnimi pogoji, stopite v stik z nami.

1.1 Nepričakovani rezultati. Pri uporabi naših storitev lahko odkrijete nepričakovana dejstva o sebi ali svoji družini v javnih evidencah, vsebini Ancestry, rezultatih analize DNK ali vsebini drugega uporabnika. Zavedate se, da lahko takšna odkritja močno čustveno vplivajo na vas in osebe, s katerimi ta odkritja delite. Izrecno se strinjate, da prevzemate vsa tveganja, povezana z vašo uporabo storitev, in da podjetje Ancestry ne odgovarja za nobene družbene, čustvene ali pravne posledice teh odkritij.

1.2  Upravičenost do uporabe storitev. Vsakdo, ki uporablja storitve, ne glede na to, ali je neregistriran gost, brezplačno registriran gost, plačnik naročnine ali kupec ali aktivator kompleta DNK, je „uporabnik“. Za uporabo nekaterih storitev bodo uporabniki morda morali ustvariti račun. Ob registraciji morajo uporabniki navesti točne, popolne in aktualne podatke.

Storitve so namenjene osebam, ki so dosegle starost za privolitev na območju, v katerem se storitve ponujajo. Če ste stari med 13 let in starostjo za privolitev na območju vašega stalnega prebivališča, lahko uporabljate storitve (razen storitev, ki zahtevajo analizo DNK) z dovoljenjem staršev ali skrbnikov. Otroci, mlajši od 13 let, ne smejo ustvarjati računov, vendar lahko storitev AncestryClassroom™ uporabljajo v šoli in z dovoljenjem svojih staršev ali skrbnikov.

1.3 Uporaba storitev. V zameno za dostop do storitev se strinjate, da boste:

 • upoštevali Pravila skupnosti Ancestry, Pravilnik o uporabi piškotkov, Pravilnik o avtorskih pravicah ter Pogoje podaljšanja in preklica;
 • spoštovali vse veljavne zakone;
 • sprejeli odgovornost za vsakršno uporabo in vse dejavnosti v zvezi s storitvami, povezane z vašim računom ali vašimi podatki za prijavo;
 •  stopili v stik z nami, če sumite, da je bil vaš račun uporabljen brez vašega dovoljenja ali menite, da sta bila vaše uporabniško ime in geslo ukradena;
 • ne boste preprodajali storitev ali preprodajali, reproducirali ali objavljali vsebin ali informacij, ki jih najdete v storitvah, razen kot je izrecno opisano v teh pogojih;
 • se ne boste izogibali, onemogočali ali drugače posegali v varnostne funkcije storitev;
 • ne boste dostopali ali zbirali podatkov v velikem obsegu ali z uporabo avtomatiziranih sredstev ali poskušati dostopati do podatkov brez dovoljenja. To med drugim vključuje vsakršne bote, spletne pajke ter programe za podatkovno rudarjenje ali spletno luščenje.

1.4 Dodatni pogoji za storitve v zvezi z DNK. Namen storitev v zvezi z DNK je zagotoviti rezultate genetske in genealoške analize ter sorodna poročila za vašo informativno, rekreativno, izobraževalno in raziskovalno uporabo. Izraz “storitve v zvezi z DNK“ se v teh Splošnih pogojih nanaša na uporabo našega kompleta za analizo DNK AncestryDNA, obdelavo in ravnanje z vašim vzorcem DNK, genetsko testiranje vašega vzorca DNK ter naša spletna orodja ali orodja mobilnih rešitev, ki vam zagotavljajo etnične in druge genetsko povezane rezultate ter povezane storitve.

1.4.1  Upravičenost do uporabe storitev v zvezi z DNK. Za nakup ali aktivacijo kompleta za analizo DNK morate biti stari vsaj 18 let. Zaradi zagotavljanja celovitosti in kakovosti naše baze podatkov ter zaščite vaše zasebnosti mora vsaka odrasla oseba, ki odda vzorec sline za analizo DNK, ustvariti svoj račun in aktivirati svoj komplet za analizo. Tisti, ki aktivirajo svoj komplet za analizo DNK, morajo tudi izrecno privoliti v obdelavo občutljivih osebnih podatkov. Starš ali zakoniti zastopnik lahko aktivira komplet za analizo DNK, nam sporoči osebne podatke in nam pošlje v obdelavo vzorec sline lastnega mladoletnega otroka prek svojega računa. Z aktiviranjem kompleta za analizo DNK ali predložitvijo katerega koli ​osebnega podatka o mladoletni osebi nam zagotavljate, da ste starš ali zakoniti zastopnik te mladoletne osebe. Strinjate se tudi s tem, da ste se z mladoletno osebo pogovorili o analizi DNK in je ta soglašala z odvzemom in obdelavo svojega vzorca sline.

1.4.2 Vaša uporaba storitev v zvezi z DNK. Poleg izpolnjevanja zahtev v zgornjem razdelku 1.3 se obenem strinjate, da:

 • kompletov za analizo DNK ne boste preprodajali;
 • je vsak vzorec sline, ki nam ga posredujete, bodisi vaš lasten ali pa pripada osebi, katere starš ali zakoniti skrbnik ste;
 • da nam ne boste pošiljali vzorcev, ki so v nasprotju s katero koli prepovedjo izvoza ali drugo zakonodajo;
 • če nam posredujete vzorec sline, ne pridobite nobenih pravic do kakršnih koli raziskav ali komercialnih izdelkov, ki jih razvijamo mi ali naši sodelavci/partnerji, in ne boste prejeli nikakršnega nadomestila, ki bi bilo povezano s takšnimi raziskavami ali razvojem izdelkov;
 • informacij, ki ste jih prejeli v okviru storitev v zvezi z DNK (vključno s kakršnimi koli prenesenimi podatki v zvezi z DNK (kakor so opredeljeni v Izjavi o varstvu zasebnosti)), ne boste v celoti, delno ali v kombinaciji z drugimi bazami podatkov uporabljali za nikakršne medicinske ali diagnostične namene ali namene ugotavljanja očetovstva, prav tako jih ne boste uporabljali v sodnih postopkih ali za namene diskriminacije ali druge nezakonite dejavnosti.

1.4.3 Zagotavljanje storitev v zvezi z DNK s strani podjetja Ancestry. Strinjate se, da lahko za omogočanje vaše uporabe storitev v zvezi z DNK neposredno ali prek drugih podjetij, ki nam pomagajo pri zagotavljanju storitev v zvezi z DNK:

 • posredujemo vaš vzorec sline in DNK drugim podjetjem, ki nam pomagajo pri zagotavljanju storitev, npr. laboratorijskim partnerjem;
 • iz vašega vzorca sline pridobimo vašo DNK;
 • opravimo gensko analizo pridobljene DNK v Združenih državah (ali v prihodnosti v drugih državah) z uporabo trenutno razpoložljivih metod testiranja ali metod, ki bodo razvite kasneje;
 • primerjamo vaše rezultate analize DNK z drugimi podatki v zvezi z DNK v podatkovni bazi podjetja Ancestry z namenom zagotavljanja storitev, vključno z opravljanjem primerjave z drugimi osebami v naši bazi podatkov, s katerimi imate skupno DNK (vi sami odločate, ali želite biti seznanjeni z ujemanji vaše DNK ter ali želite, da bodo oni seznanjeni z njimi);
 • razkrijemo vam in drugim, ki jih pooblastite, rezultate opravljenih analiz;
 • shranjujemo rezultate vaše analize DNK;
 • shranjujemo vzorec vaše sline in pridobljeno DNK v Združenih državah ali uničimo preostali vzorec sline ali DNK po obdelavi vzorca; ki ste nam ga posredovali; vašega vzorca sline ali DNK vam ne moremo vrniti (vendar morate vedeti, da lahko zahtevate uničenje vašega vzorca, v določenih primerih lahko prav tako uničimo biološke vzorce, da ohranimo raven kakovosti biobanke);
 • dovolimo nekaterim našim laboratorijskim partnerjem, da uporabijo del aktiviranih ali neaktiviranih vzorcev sline za kalibriranje ali validacijo instrumentov, opreme ali laboratorijskih metod, ki se uporabljajo pri zagotavljanju storitev v zvezi z DNK;
 • uporabljamo vaše genske informacije in druge osebne podatke, kakor so opisani v teh Splošnih pogojih in v Izjavi o varstvu zasebnosti.

1.4.4 Prenos vaših podatkov zvezi z DNK. Vaše podatke varujemo na način, ki je opisan v naši Izjavi o varstvu zasebnosti. Če se odločite prenesti kopijo svojih podatkov v zvezi z DNK, ta kopija ne bo zaščitena z našimi varnostnimi ukrepi in boste tako sami odgovorni za shranjevanje, varovanje in zaščito teh prenesenih podatkov. Podjetje Ancestry ne prevzema nobene odgovornosti, če se odločite, da boste podatke v zvezi z DNK, ki ste jih prenesli, namerno ali nehote delili z drugimi ali posredovali drugim. Vaši podatki v zvezi z DNK so namenjeni samo vam za vašo osebno uporabo.

1.4.5 Opomba za uporabnike, ki so prejeli presaditev kostnega mozga ali matičnih celic​. Če ste prejeli presaditev kostnega mozga ali matičnih celic, lahko pri analizi DNK Ancestry dobite nepričakovane rezultate, saj lahko vaša slina vsebuje celice z vašo DNK in celice z DNK vašega darovalca. DNK za namene analize se pridobi iz celic, kombinacija virov DNK pa lahko vodi v neuspešno analizo ali analizo, ki daje rezultate na podlagi DNK vašega darovalca. Zato priporočamo, da tisti, ki so prejeli presaditev kostnega mozga ali matičnih celic, ne opravijo analize AncestryDNA. Če ste analizo že opravili, stopite v stik z nami za dodatno podporo.

2. Vsebine Ancestry

Storitve vključujejo fotografije, videoposnetke, dokumente, zapise, kazala vsebine in druge vsebine, ki jih zagotavlja podjetje Ancestry („vsebine Ancestry“) in ki se lahko razlikujejo glede na vašo naročnino. Razen ​zapisov iz spletnega iskanja, ki jih urejajo pogoji tretjih oseb, ki zagotavljajo storitve gostovanja za te zapise, se lahko vse vsebine Ancestry uporabljajo zgolj v skladu s temi Splošnimi pogoji, pri čemer se slednje se nanaša tudi na vsebine Ancestry, ki so lahko javno dostopne („javno dostopne vsebine“).

2.1 Pravice intelektualne lastnine za vsebino Ancestry.. Za vse elemente storitev, ki jih ustvarimo mi ali so ustvarjene pod našim vodstvom ali pri katerih nam je bila avtorska pravica dodeljena ali licencirana, veljajo zaščite avtorskih pravic posameznih držav in mednarodne konvencije. Za več informacij o našem Pravilniku o avtorskih pravicah kliknite tukaj. Storitve vključujejo tudi blagovne znamke, ki so v naši lasti in so zaščitene z zakoni in pogodbami o blagovnih znamkah, specifičnimi za posamezno državo in regijo. Vse uporabe naših blagovnih znamk in kakršno koli dobro ime, ki izhaja iz njih, bodo veljali v našo korist. Storitve in izdelki, povezani z našimi storitvami, so prav tako zaščiteni s patenti v ZDA in v drugih državah po vsem svetu. Za več informacij o patentih Ancestry kliknite tukaj. Mi in naši dajalci licenc ohranjamo lastništvo in vse pravice pri izkoriščanju storitev in njihovih sestavnih delov.

2.2 Vaša uporaba vsebin Ancestry.

Ko dostopate do vsebin Ancestry, se strinjate, da:

 • boste vsebine Ancestry uporabljali v zvezi z osebno uporabo storitev ali poklicnim raziskovanjem družinske zgodovine;
 • boste vsebine Ancestry prenašali samo v zvezi z raziskovanjem svoje družinske zgodovine ali kjer to izrecno dovoljuje podjetje Ancestry;
 • ne boste iz vsebin Ancestry odstranjevali nobenih obvestil o avtorskih pravicah ali drugih lastniških pravicah;
 • večjih delov vsebin Ancestry ne boste uporabljali zunaj storitev ali na način, ki ni v skladu z vašo naročnino;
 • boste stopili v stik z nami ter pridobili naše pisno dovoljenje za uporabo več kot le manjšega števila fotografij in dokumentov, ki so javno dostopni.

3. Vaše vsebine

Določene storitve vam lahko dovolijo, da prispevate vsebine, med drugim vključno z družinskimi drevesi, fotografijami, zvočnimi posnetki/videoposnetki, zgodbami, opombami o evidencah, komentarji, sporočili in povratnimi informacijami, posredovanimi podjetju Ancestry o storitvah („vaše vsebine“). Vaše vsebine, ki vključujejo osebne podatke, bodo obravnavane v skladu z našo Izjavo o varstvu zasebnosti.

3.1 Svoje vsebine upravljate sami. Podjetje Ancestry ne zahteva nobenih lastniških pravic do vaših vsebin, ne nadzoruje, kako se odločate za deljenje svojih vsebin znotraj storitev, in ne omejuje, kako lahko svoje vsebine delite zunaj storitev Ancestry. Svoje vsebine lahko izbrišete tako, da sledite navodilom v storitvah ali tako, da se prijavite v Nastavitve računa in izbrišete svoj račun. Kljub temu upoštevajte, da z oddajo povratnih informacij, opomb o evidencah ali predlogov o podjetju Ancestry ali naših storitvah priznavate, da te vsebine veljajo za ne-zaupne in nelastniške in da lahko vaše povratne informacije, opombe ali predloge uporabimo za kakršen koli namen, pri čemer do vas nimamo nikakršnih obveznosti in vam ne dolgujemo nikakršnih nadomestil.

3.2 Uporaba vaših vsebin. Z oddajo vaših vsebin podjetju Ancestry podelite neizključno, dodeljivo, svetovno brezplačno licenco za gostovanje, shranjevanje, indeksiranje, kopiranje, objavljanje in distribucijo vaših vsebin, zagotavljanje dostopa do njih, ustvarjanje izpeljanih del iz njih in za njihovo drugačno uporabo z namenom zagotavljanja, promocije ali izboljšanja storitev v skladu z vašimi nastavitvami zasebnosti in deljenja. Licenco podjetja Ancestry lahko prekinete tako, da izbrišete svoje vsebine, razen če ste jih delili z drugimi, ki so jih uporabili. Prav tako se strinjate, da ima podjetje Ancestry v lasti vse indekse, ki vključujejo vaše vsebine, in da jih lahko uporablja po izbrisu vaših vsebin.

3.3 Vaše odgovornosti glede vaših vsebin. Odgovorni ste za odločitev, da ustvarite, naložite, objavite ali delite svoje vsebine. S prispevanjem ali dostopanjem do vaših vsebin se strinjate, da:

 • imate vse potrebne zakonske pravice, ki vam omogočajo nalaganje, objavljanje ali deljenje vaših vsebin;
 • vaše vsebine ne bodo vključevale nobene žive osebe brez njene privolitve. V primeru živih mladoletnih oseb boste soglasje pridobili pri njihovih starših ali skrbnikih;
 • Vse vaše vsebine bodo v skladu s Pravili skupnosti;
 • Če svoje vsebine delite javno, lahko drugi uporabniki dostopajo do njih in jih uporabljajo kot del storitev ali v povezavi z njimi. Ko javno objavite vaše vsebine, nam jih ni treba odstraniti.
 • Vsebine drugih uporabnikov boste uporabljali samo v okviru storitev Ancestry in v skladu s temi pogoji in drugimi pravilniki, vključenimi s sklici; 
 • podjetje Ancestry si pridržuje pravico spremljati vaše vsebine glede morebitnih kršitev teh Splošnih pogojev, vključno s Pravili skupnosti, ter po lastni presoji odstraniti ali onemogočiti dostop do vaših vsebin;
 • v primeru resnih ali ponavljajočih se kršitev ali prekrškov bo po lastni presoji podjetja Ancestry račun zadevnega uporabnika ukinjen.

3.4  Poročanje o kršitvah teh pogojev. Spoštujemo pravice intelektualne lastnine drugih. Če menite, da katera koli vsebina krši Pravila skupnosti, krši vaše pravice, vsebuje nezakonit material ali krši te Splošne pogoje, stopite v stik z nami. Za pritožbe v zvezi s kršitvijo avtorskih pravic ali oddajo obvestila o kršitvi avtorskih pravic in zahteve za odstranitev, vključno s pritožbami, vloženimi v skladu z ameriškim Zakonom o avtorskih pravicah v digitalnem tisočletju, kliknite tukaj.

4. Podaljšanje in preklic storitev Ancestry

Vaš(-i) nakup(-i) in naročnina(-ne) na katere koli storitve so predmet urejanja Pogojev za podaljšanje in preklic.

5. Ukinitev ali začasna prekinitev dostopa do računa

Če kršite ali ravnate v neskladju s temi Splošnimi pogoji, vključno s Pravili skupnosti, si pridržujemo pravico, da omejimo, ukinemo ali začasno prekinemo vaš dostop do storitev. V takšnem primeru ne boste upravičeni do vračila naročnine ali kupnine za komplet za analizo DNK.

6. Odsotnost garancij in jamstev

Razen kot je izrecno določeno v teh Splošnih pogojih, vam vsebino in storitve Ancestry zagotavljamo takšne „KOT SO“, kar pomeni, da jih zagotavljamo brez garancij in jamstev. V največji možni meri, ki je po zakonu dopustna, zavračamo kakršna koli jamstva, izrecna ali implicirana, vključno z vsemi impliciranimi jamstvi za nekršitve, prodajnost ali primernost za določen namen. Ne dajemo nikakršnih obljub glede (a) vsebin Ancestry; (b) vaših vsebin; (c) posebnih funkcionalnosti storitev; (d) kakovosti, točnosti, zanesljivosti ali razpoložljivosti vsebin ali storitev Ancestry; ter (e) odsotnosti virusov in drugih škodljivih sestavin v storitvah.

Svoje storitve nenehno spreminjamo in izboljšujemo. Zato lahko podjetje Ancestry v storitve doda ali odstrani funkcionalnosti ali funkcije ali celo začasno ali dokončno prekine izvajanje storitve.

7. Omejena odgovornost podjetja Ancestry

Z uporabo storitev se strinjate, da je odgovornost podjetja Ancestry omejena v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon. Nismo odgovorni za nobeno nenamerno škodo, dejansko, naključno ali posledično škodo ali kakršno koli izgubo ali zahtevek kakršne koli vrste. Če živite v pristojnosti, ki nam ne dovoljuje širše omejitve naše odgovornosti, nekatere od teh omejitev za vas morda ne veljajo.

Če s kakršnim koli delom naših storitev ali katero koli Izjavo v teh Splošnih pogojih niste zadovoljni, je vaše edino pravno sredstvo prenehanje uporabe storitev, in če uporabljate kakšno storitev, ki vključuje naročnino, jo prekinite v skladu z navodili, ki jih najdete tukaj. Naša celotna odgovornost v vseh zadevah, povezanih s storitvami ali temi pogoji, je omejena na skupni znesek, ki ste nam ga plačali v 12-mesečnem obdobju pred dogodkom, ki je vodil v nastanek odgovornosti. Ta omejitev odgovornosti v celoti velja za prebivalce New Jerseyja.

8. Vaša odškodnina

Soglašate, da boste odškodovali in poskrbeli, da podjetje Ancestry, njegove podružnice, njihovi ustrezni pooblaščenci, zaposleni, zastopniki, nasledniki in pridobitelji („stranke Ancestry“) niso odgovorni za nikakršne zahtevke, odškodnine in druge izdatke (vključno z odvetniškimi stroški), ki bi izhajali iz vaše uporabe storitev in (a) vaših kršitev teh Splošnih pogojev ali drugih dokumentov ali pravilnikov, ki so s sklicevanjem vključeni v te Splošne pogoje; ali (b) drugih kršitev pravic tretjih oseb; ali (c) kakršnih koli zahtevkov, povezanih z vašimi vsebinami, vključno z zahtevki, ki temeljijo na tem, da so vaše vsebine povzročile škodo drugi osebi. Ta odškodninska odgovornost se bo nadaljevala tudi potem, ko boste prenehali z uporabo storitev. Poleg tega odvezujete stranke Ancestry od vseh zahtevkov, zahtev, tožb ali pravnih postopkov v zvezi z vašimi  vsebinami, vključno s kakršno koli odgovornostjo, ki je povezana z našo uporabo ali neuporabo vaših vsebin, in zahtevki zaradi obrekovanja, vdora v zasebnost, pravic do obveščanja javnosti, čustvene stiske ali finančne izgube.

9. Storitve, ki jih ponujajo druga podjetja

Naše storitve lahko vsebujejo povezave do spletnih mest, ki jih upravljajo tretje osebe, vendar to ne pomeni sponzorstva, podpore, odobritve, ali odgovornosti. Podjetje Ancestry ne ponuja nikakršnih garancij ali jamstev glede spletnih mest tretjih oseb, njihove vsebine, izdelkov ali storitev. Pozorno si preberite Splošne pogoje uporabe in dokumentacijo o varstvu zasebnosti teh tretjih oseb, saj se lahko bistveno razlikujejo od dokumentov podjetja Ancestry.

10. Reševanje sporov, arbitraža in odpoved pravici do skupinskih tožb

PROSIMO, DA SI POZORNO PREBERETE TA RAZDELEK. VPLIVA NAMREČ NA VAŠE ZAKONITE PRAVICE IN VAŠO PRAVICO DO VLOŽITVE TOŽBE PRED SODIŠČEM.

Po najboljših močeh si prizadevamo zagotoviti zadovoljstvo naših strank. Če pride do spora med vami in podjetjem Ancestry, je naš cilj zagotoviti stroškovno učinkovito sredstvo za hitro rešitev spora. Če imate kakršne koli pomisleke ali spore v zvezi s storitvami, soglašate, da boste najprej poskusili spor rešiti neformalno, tako da stopite v stik z nami.

10.1 Za stranke v Združenih državah Amerike. Vi in podjetje Ancestry soglašate, da ti Splošni pogoji vplivajo na meddržavno trgovino in da razlago in uveljavljanje teh arbitražnih določb ureja Zvezni zakon o arbitraži.

Kot je uporabljen v tej pogodbi, je izraz „spor“ tako širok, kot je pravno dopustno, in med drugim vključuje vse spore med vami in katero koli drugo osebo, v imenu katere ste komunicirali s podjetjem Ancestry, na eni strani, ter podjetje Ancestry, vključno s katerim koli od njegovih matičnih podjetij, podružnic, predhodnikov, naslednikov, prevzemnikov ali hčerinskih podjetij, na drugi strani; takšni spori izhajajo iz Splošnih pogojev, tega arbitražnega sporazuma ali vaših interakcij ali razmerja s podjetjem Ancestry ali so kakor koli povezani z njimi. Nadalje, če uporabljate ali boste uporabljali storitve Ancestry ali kako drugače sodelovali s podjetjem Ancestry v imenu mladoletnika ali drugega posameznika, katerega starš ali zakoniti skrbnik ste, se v imenu mladoletnika ali druge osebe strinjate, da bodo morebitni spori, ki izhajajo iz takšne uporabe storitev Ancestry ali druge interakcije s podjetjem Ancestry ali v zvezi z njo, predmet arbitraže, kot je določeno tukaj, in predmet drugih sporazumov, navedenih tukaj (med drugim vključno z odpovedjo pravici do skupinske tožbe). Poleg tega izjavljate, da imate pooblastilo za sklenitev takšne pogodbe v imenu mladoletnika ali druge osebe. Vsak spor med nami bo rešen s končno in zavezujočo arbitražo v skladu s pogoji te pogodbe, z naslednjimi tremi izjemami:

 • Obe stranki imata možnost, da morebitne spore (če izpolnjujejo ustrezne pogoje) rešita na sodišču za spore majhne vrednosti, ki je pristojno v kraju vašega stalnega prebivališča. Če kakršen koli spor vključuje zahtevke tako za (1) denarno odškodnino ali prepoved kot za (2) pravično nadomestilo ali prepoved, ima vsaka stranka (kolikor pristojno sodišče za spore majhne vrednosti ne rešuje zahtevkov za pravično nadomestilo ali prepoved) možnost, da zahtevke za denarno nadomestilo ali odškodnino rešuje na sodišču za spore majhne vrednosti, vsi zahtevki za pravično nadomestilo ali prepoved pa se bodo reševali z arbitražo v skladu s to pogodbo. Če bi bili lahko zahtevki v kateri koli prošnji ali zahtevi za arbitražo vloženi pri sodišču za spore majhne vrednosti, se lahko katera koli stranka kadar koli pred imenovanjem arbitra odloči za obravnavo zahtevkov na sodišču za spore majhne vrednosti in ne z arbitražo tako, da o tem pisno obvesti drugo stranko (ali stranke). Če se ugotovi, da je ta določba ali omejitev vlaganja tožb pri sodišču za spore majhne vrednosti neveljavna, bo to določbo mogoče odstraniti, zadeva pa bo prešla v arbitražo. Ta določba nikakor ne dopušča vložitve tožbe na skupinski, zastopniški ali konsolidirani podlagi.
 • Obe stranki lahko na sodišču v zvezni državi Utah vložita tožbo samo zaradi zahtevka glede kršitve patenta ali avtorskih pravic. V tem primeru se stranki odpovedujeta pravici do sojenja s poroto.
 • Če so izpolnjeni pogoji za to, lahko o tožbi obvestite ustrezno zvezno, državno, ali lokalno agencijo, ki lahko zahteva odškodnino od nas v vašem imenu.

Če imate naročnino in jo prekinete zaradi kršitve na naši strani, potem ko nam zagotovite 30-dnevno obdobje za odpravo kršitve, v katerem je ne bomo mogli odpraviti, vam bomo sorazmerno povrnili vsa vnaprej plačana nadomestila.

10.1.1 Arbitražna pravila. Ta arbitražni sporazum ureja Zvezni zakon o arbitraži (9 U.S.C. § 1 in naslednji). Arbitražo bo vodila organizacija JAMS v skladu s pravili o poenostavljenih arbitražnih postopkih JAMS za zahtevke, ki ne presegajo vrednosti 250.000 USD, in celovitimi arbitražnimi pravili in postopki JAMS za zahtevke, ki presegajo vrednost 250.000 USD, kakor veljajo v času začetka arbitraže, razen kakršnih koli pravil ali postopkov, ki urejajo ali dovoljujejo skupinske tožbe. Kadar noben razkriti zahtevek ali nasprotna tožba ne presega 25.000 USD (brez morebitnih zahtevkov za odvetniške stroške), se spor reši samo s predložitvijo dokumentov/arbitražo za zaprtimi vrati, razen če arbiter najde dober razlog za obravnavo v živo. Katera koli stranka lahko vloži dispozitivne predloge v arbitraži, med drugim vključno s predlogom za opustitev in/ali predlogom za skrajšano sodbo, arbiter pa bo upošteval standarde, ki urejajo takšne predloge v skladu z zveznimi pravili civilnega postopka. Izključno pooblastilo za reševanje vseh sporov, ki izhajajo iz ali se nanašajo na razlago, uporabnost, izvršljivost ali oblikovanje tega arbitražnega sporazuma, Splošnih pogojev ali Izjave o varstvu zasebnosti, vključno z, vendar ne omejeno na kakršen koli zahtevek, da so vsi ali je kateri koli del Splošnih pogojev ali Izjave o varstvu zasebnosti neveljaven ali izpodbojen, ne glede na to, ali je zahtevek predmet arbitraže ali vprašanje opustitve s sodnim ravnanjem, ima arbiter, in ne kakršno koli zvezno, državno ali lokalno sodišče ali agencija. Arbiter je pooblaščen, da odobri kakršno koli oprostitev, ki bi bila na voljo na sodišču po zakonu ali pravičnosti. Razsodba arbitra je pisna in zavezujoča za stranke ter se lahko vpiše kot sodba na katerem koli pristojnem sodišču.

Če katera koli stranka namerava zahtevati arbitražo v skladu s tem sporazumom, mora stranka, ki zahteva arbitražo, o sporu najprej pisno obvestiti drugo stranko, in sicer vsaj 60 dni pred začetkom arbitraže.  Obvestilo podjetju Ancestry mora biti poslano na naslov Ancestry Legal Department, 1300 W. Traverse Parkway, Lehi, UT 84043, USA.  Obvestilo, namenjeno vam, bo poslano na vaše kontaktne podatke v evidenci podjetja Ancestry ali (če ti podatki niso na voljo ali niso posodobljeni) z osebno storitvijo. Obvestilo, ki ga pošlje katera koli stranka, mora vključevati dovolj informacij, da stranki prejemnici omogoči identifikacijo vašega računa (vključno z imenom in e-poštnim naslovom, uporabljenima za račun) ter oceno in poskus rešitve zahtevka, zaradi česar mora vsebovati opis zahtevka, specifična dokazna dejstva za zahtevek, zahtevano odškodnino in zahtevani ukrep.  Ta zahteva po obvestilu je zasnovana tako, da vsaki stranki omogoči pošteno ponudbo poravnave, ki temelji na dejstvih, če se jo stranka odloči izraziti.  Nobena od strank ne more sprožiti arbitraže, ne da bi prej posredovala te informacije.  V kolikor obstaja spor v zvezi z zadostnostjo tega obvestila, mora o tem vprašanju odločiti pristojno sodišče pred vložitvijo zahteve za arbitražo.  Če stranka zagotovi te informacije in spor ni rešen v 60 dneh, lahko katera koli od strank nato vloži zahtevo za arbitražo.

Za začetek arbitraže morate storiti naslednje: (a) napisati zahtevo za arbitražo, ki vključuje opis zahtevka in znesek odškodnine, ki jo želite izterjati (kopijo zahtevka za arbitražo lahko najdete spletni strani na www.jamsadr.com); (b) poslati tri izvode zahtevka za arbitražo, skupaj z ustrezno pristojbino za vložitev, na JAMS, Two Embarcadero Center, Suite 1500, San Francisco, California 94111, USA; (c) poslati en izvod zahteve za arbitražo podjetju Ancestry na njegov pravni oddelek Ancestry Legal Department, 1300 W Traverse Parkway, Lehi, UT 84043, USA. Arbitraža se lahko izvede v okrožju, kjer prebivate v času vložitve. Vi in podjetje Ancestry poleg tega soglašate, da se boste podredili osebni pristojnosti katerega koli zveznega ali državnega sodišča v okrožju San Francisco v Kaliforniji za namene uveljavitve arbitraže, prekinitve tekoče arbitraže ali potrditve, spremembe, razveljavitve ali vpisa sodbe v zvezi z razsodbo arbitra.

Stranki izbereta arbitra sporazumno. Če stranki arbitra ne moreta izbrati sporazumno, se ta izbere na naslednji način: Organizacija JAMS bo vsaki stranki posredovala seznam devetih (9) arbitrov, izžrebanih iz njenega senata. Vsaka stranka bo imela nato na voljo deset (10) koledarskih dni, da s seznama prečrta vsa imena, ki se ji zdijo nesprejemljiva. Če na seznamu vseh strank ostane samo eno skupno ime, bo ta posameznik določen za arbitra. Če na seznamih vseh strank ostane več kot eno skupno ime, bodo stranke na telefonski konferenci, ki jo bo vodila organizacija JAMS, s seznama skupnih imen izmenično črtale imena, pri čemer se bo črtanje začelo s tožečo stranko in končalo, ko bo na seznamu ostalo samo eno ime. Če na seznamih vseh strank ne ostane nobeno skupno ime, bo organizacija JAMS predložila dodaten seznam devetih (9) arbitrov, s katerega bodo stranke na telefonski konferenci, ki jo bo vodila organizacija JAMS, izmenično črtale imena, pri čemer se bo črtanje začelo s tožečo stranko in končalo, ko bo na seznamu ostalo samo eno ime. Ta oseba bo imenovana za arbitra. Če izbrani posameznik ne bo mogel opravljati dela arbitra, bo organizacija JAMS izdala nov seznam devetih (9) arbitrov in ponovno izvedla postopek izbire s črtanjem.

10.1.2 Pristojbine. Za sprožitev arbitraže zoper nas boste morali plačati 250 USD ali drug znesek, zahtevan po aktualno veljavnih pravilih organizacije JAMS. Če arbiter ugotovi, da je arbitraža utemeljena, bo podjetje Ancestry plačalo vse druge pristojbine, ki jih zaračuna JAMS, vključno s pristojbinami za vložitev ter stroški arbitra in zaslišanja. Odgovorni ste za kritje stroškov svojega odvetnika, razen če arbitražna pravila in/ali veljavna zakonodaja določajo drugače.

10.1.3 Odsotnost skupinskih tožb. Ta določba se imenuje „odpoved pravici do skupinske tožbe“. Vsaka stranka se strinja, da lahko vsaka stranka rešuje spore z drugo le posamično in da ne sme vložiti zahtevka kot tožnica ali članica skupine v skupinski, konsolidirani ali zastopniški tožbi. Ta določba velja tako za spore, ki se rešujejo z arbitražo, kot za vse spore, ki se rešujejo na sodišču, v kolikor taki spori nastanejo. Če katero koli sodišče ali arbiter ugotovi, da je odpoved pravici do skupinske tožbe, določena v tem odstavku, iz kakršnega koli razloga nična ali neizvršljiva ali da se lahko arbitraža nadaljuje na skupinski podlagi, se zgoraj navedene arbitražne določbe v celoti štejejo za nične in neveljavne, pri čemer bo veljalo, da se stranki nista dogovorili za arbitražno reševanje sporov. V takšnih primerih je treba spor obravnavati na zveznem ali državnem sodišču s pristojnim sodnim organom v zvezni državi Utah – ne z arbitražo.

10.1.4 Več zahtevkov. Če 25 ali več posameznikov sproži obvestila o sporu s podjetjem Ancestry in vložitvi podobnih zahtevkov in če posameznike, ki vlagajo zahtevke, zagovarja isti pravni svetovalec oz. usklajeni pravni svetovalci, bodo zadevni posamezniki (v kolikor se zahtevki obravnavajo z arbitražo) nadaljevali v usklajenem postopku. Pravni svetovalec podjetja Ancestry in pravni svetovalec drugih strank bosta vsak izbrala po pet primerov, ki bodo najprej obravnavani v poskusnem arbitražnem postopku. Preostali primeri ne bodo vloženi v arbitražo, dokler ne bo razrešenih prvih deset. Če stranki po zaključku testnega postopka ne moreta razrešiti preostalih primerov, lahko vsaka stranka izbere dodatnih pet primerov za nadaljevanje arbitraže za drugi poskusni postopek. Ta postopek se bo nadaljeval, dokler stranki ne bosta razrešili vseh zahtevkov, bodisi s poravnavo ali arbitražo. Pristojno sodišče bo pooblaščeno za uveljavitev te klavzule in, če je potrebno, za prepoved množične vložitve arbitražnih zahtevkov proti podjetju Ancestry.

Arbitražna razsodba in sodba, ki jo potrjuje, bosta veljali samo za konkreten primer, pri čemer ju ne bo mogoče uporabiti v nobenem drugem primeru, razen za izvršitev same razsodbe.

10.1.5 Ločljivost. Razen kot je določeno v odpovedi pravici do skupinske tožbe, nobena določba tega arbitražnega sporazuma, ki bi bila v celoti ali delno razglašena za neveljavno, neizvršljivo, nevestno, nično ali izpodbojno, ne bo vplivala na veljavnost preostalega arbitražnega sporazuma. Vse preostale določbe ostanejo veljavne.

10.1.6 Spremembe tega razdelka. Trideset (30) dni pred kakršno koli spremembo, ki zadeva vsebino tega razdelka, bo podjetje Ancestry objavilo obvestilo o spremembah Splošnih pogojev uporabe storitev, vam poslalo sporočila ali vas kako drugače obvestilo med prijavo v vaš račun. Spremembe bodo začele veljati trideset (30) dni po tem, ko so bile objavljene v ustreznih storitvah ali poslane vam.

Spremembe tega razdelka bodo sicer veljale za naprej samo za zahtevke, ki nastanejo po tridesetem (30.) dnevu. Če sodišče ali arbitraža odloči, da je ta podrazdelek o "spremembah tega razdelka" neveljaven ali ničen, potem bo ta podrazdelek ločen od razdelka z naslovom „Reševanje sporov, arbitraža in odpoved pravici do skupinskih tožb“, sodišče ali arbiter pa naj upoštevajo prvi razdelek o arbitraži in odpovedi pravici do skupinskih tožb, ki je obstajal potem, ko ste začeli z uporabo storitev.

10.1.7 Nadaljevanje veljavnosti. Razdelek o reševanju sporov, arbitraži in odpovedi pravici do skupinskih tožb ostane v veljavi tudi v primeru ukinitve vašega računa ali prenehanja uporabe storitev.

10.2 Za stranke zunaj Združenih držav Amerike. Če ste stranka, ki ni potrošnik, s stalnim prebivališčem v EU, ali če prebivate kjer koli drugje zunaj Združenih držav Amerike, se strinjate, da bodo imela irska sodišča izključno pristojnost za vse (pogodbene ali nepogodbene) spore, povezane s tem sporazumom.

10.2.1 Potrošniki v Evropski uniji. Če ste potrošnik v Evropski uniji, lahko uveljavljate vse koristi, ki jih določa obvezna zakonodaja tiste države, v kateri prebivate, pri čemer nič v tem sporazumu ne bo vplivalo na vaše pravice, da se kot potrošnik zanašate na tovrstne obvezne določbe lokalne zakonodaje. V zvezi s tem sporazumom ste upravičeni sprožiti kakršne koli sodne postopke pred pristojnim sodiščem v kraju vašega stalnega prebivališča ali pred pristojnim sodiščem v kraju poslovanja podjetja Ancestry na Irskem. Če želimo v podjetju Ancestry uveljaviti katero od svojih pravic proti vam kot potrošniku, lahko to storimo samo na sodiščih pristojnosti, v kateri imate stalno prebivališče. Ob upoštevanju navedenega nič v tej klavzuli ne omejuje naših pravic, da sprožimo izvršilni postopek na drugem območju pravne pristojnosti ali uveljavljamo vmesne, zaščitne ali začasne odredbe pred sodišči v drugih območjih pravne pristojnosti.

Informacije v zvezi z Uredbo 524/2013: Evropska komisija zagotavlja, da imate kot potrošnik v Evropski uniji pravico spor predložiti na evropsko platformo za spletno reševanje sporov (ODR), ki je na voljo na naslovu http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.3. Veljavno pravo. Če dostopate do storitev v Združenih državah Amerike, te Splošne pogoje in uporabo storitev urejajo zakoni države Utah in, kadar je to primerno, zakoni Združenih držav Amerike. Strinjate se, da so za vse zahtevke, ki niso predmet arbitraže in so vloženi v Združenih državah Amerike, pristojna izključno sodišča, ki se nahajajo v zvezni državi Utah. Ob upoštevanju klavzule 10.2.1: če dostopate do storitev iz katere koli lokacije zunaj Združenih držav Amerike, te Splošne pogoje urejajo zakoni Irske.

11. Razno

11.1 Podjetja Ancestry. Ti Splošni pogoji so predmet sporazuma med vami in konkretnim subjektom Ancestry, odvisno od storitve, ki jo uporabljate, in od vaše lokacije. Preglejte seznam subjektov Ancestry, ki so razvrščeni glede na storitve in geografsko lokacijo, tukaj. Vsa sklicevanja na „podjetje Ancestry“, „nas“, „mi“, „naš“ v teh Splošnih pogojih se nanašajo na ustrezen subjekt Ancestry s tega seznama. Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo subjekt podjetja Ancestry, za katerega veljajo ti Splošni pogoji.

11.2 Spremembe. Te Splošne pogoje lahko kadar koli spremenimo in se strinjamo, da vas bomo o morebitnih bistvenih spremembah obvestili z objavo informacij prek storitev ali po e-pošti. Bistvene spremembe začnejo veljati trideset dni po njihovi objavi, razen sprememb, ki se nanašajo na nove storitve ali pravne zahteve, ki stopijo v veljavo takoj. Vaša nadaljnja uporaba storitev pomeni, da sprejemate spremenjene Splošne pogoje. Če se s spremembami ne strinjate, prenehajte uporabljati storitve in, če je primerno, prekličite svojo naročnino.

11.3 Celoten sporazum. Ti Splošni pogoji in drugi dokumenti, vključeni s sklicem, predstavljajo celoten sporazum med vami in podjetjem Ancestry v zvezi z uporabo storitev in nadomeščajo kakršne koli prejšnje sporazume.

11.4 Prenos pravic in obveznosti. Pridržujemo si pravico do prenosa ali odstopa naših pravic ali obveznosti po tem sporazumu. Če bodo podjetje Ancestry ali kateri koli ponudnik storitev predmet nakupa ali prenosa na drug subjekt (v celoti ali delno vključno v povezavi s stečajem ali podobnimi postopki), se strinjate, da ima podjetje Ancestry pravico deliti vaše osebne podatke in vsebine s tem subjektom. Za storitve bodo še naprej veljali ti Splošni pogoji, dokler ne prejmete drugačnega obvestila. Svojih pravic in obveznosti po teh Splošnih pogojih ne smete dodeliti ali prenesti brez soglasja podjetja Ancestry. Do teh Splošnih pogojev ni upravičena nobena tretja oseba.

11.5 Ločljivost. Razen, kot je izrecno določeno v teh Splošnih pogojih, neizvršljivost katerega koli razdelka ali klavzule teh Splošnih pogojev ne vpliva na izvršljivost preostalega dela Splošnih pogojev.

11.6 Odsotnost odpovedi. Naša neuveljavitev katere koli določbe teh Splošnih pogojev ne pomeni odpovedi našim pravicam iz te določbe, pri čemer si pridržujemo vse pravice, ki niso izrecno navedene v tem dokumentu.

11.7 Mladoletniki do 13. leta starosti. V podjetju Ancestry zavestno ne iščemo in neposredno ne zbiramo osebnih podatkov od oseb, mlajših od 13 let, obenem pa si bomo tovrstne podatke komercialno razumno prizadevali izbrisati iz našega sistema.

11.8 Zakon o poštenem kreditnem poročanju. Podjetje Ancestry ni agencija, ki poroča o potrošniških kreditih, kakor jo opredeljuje Zakon o poštenem kreditnem poročanju („FCRA“), in podatki, do katerih lahko dostopate znotraj storitev, se v celoti ali delno ne zbirajo za namene sestavljanja potrošniških poročil v skladu s FCRA. STORITEV NE SMETE UPORABLJATI KOT DEJAVNIK PRI (1) UGOTAVLJANJU POSAMEZNIKOVE KREDITNE SPOSOBNOSTI, PRIMERNOSTI ZA SKLENITEV ZAVAROVANJA ALI OCENI TVEGANJ, POVEZANIH Z OBVEZNOSTMI IZ NASLOVA OBSTOJEČEGA POTROŠNIŠKEGA KREDITA, (2) OCENJEVANJU POSAMEZNIKA Z VIDIKA PRIMERNOSTI ZA ZAPOSLITEV, NAPREDOVANJA, PRERAZPOREDITVE ALI ZADRŽANJA (VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA ZAPOSLITEV POMOČNIKOV V GOSPODINJSTVU, KOT SO VARUŠKE, ČISTILNO OSEBJE, PESTUNJE, POGODBENI DELAVCI IN DRUGI POSAMEZNIKI) ALI (3) KAKRŠNI KOLI DRUGI OSEBNI POSLOVNI TRANSAKCIJI Z DRUGIM POSAMEZNIKOM (VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA, ODDAJO STANOVANJA).

11.9 Politika o pošiljanju nezahtevanih zamisli. Podjetje Ancestry ne sprejema, pregleduje ali obravnava nezahtevanih zamisli ali materialov (med drugim vključno z novimi oglaševalskimi kampanjami, novimi promocijami, novimi izdelki ali tehnologijami, postopki, materiali, tržnimi načrti ali novimi imeni izdelkov), razen tistih, ki jih podjetje Ancestry posebej zahteva. Prosimo vas, da podjetju Ancestry ali komur koli v podjetju Ancestry ne pošiljajte nezahtevanih zamisli ali materialov. Če jih pošljete, s tem razumete in se strinjate, da bo podjetje Ancestry poslane nezahtevane zamisli in materiale obravnavalo kot nezaupne in nelastniške ter da bo podjetje Ancestry upravičeno do neomejene uporabe teh zamisli in materialov brez pogodbenih ali drugih obveznosti in brez kakršnega koli nadomestila za vas.

 

Ti Splošni pogoji so bili sestavljeni s konsolidacijo ločenih prejšnjih različic. Za prejšnje različice pogojev, ki so veljali za storitve, kliknite tukaj.