Termini u Kundizzjonijiet ta’ Ancestry

Data Effettiva: 15 ta’ Awwissu 2022

 

Sommarju tal-Bidliet

Dan is-sommarju huwa maħsub biex jgħinek tifhem aħjar il-bidliet riċenti fit-Termini ta’ Ancestry u kif il-bidliet jistgħu jħallu impatt fuqek. Inħeġġuk tirrevedi t-Termini kollha, flimkien mad-Dikjarazzjoni tal-Privatezza.

L-aktar bidliet riċenti:

 • Fit-Taqsimiet 2 u 3, ġiet iċċarata l-lingwa dwar l-aċċess u l-użu tal-Kontenut ta’ Ancestry u l-Kontenut Tiegħek;
 • F’Taqsima 10, ġie aġġornat il-ftehim tagħna biex jiġi arbitrat tilwim li ma jistax jiġi solvut b’mod informali; u
 • ttejbet il-leġibbiltà u ġew issimplifikati b’modi oħra t-Termini

Merħba f’Ancestry®, l-ikbar riżorsa online fid-dinja tal-istorja tal-familji biex tibni arblu tar-razza, issib antenati ġodda, u taqsam l-iskoperti tiegħek mal-familja. Jekk jogħġbok aqra bir-reqqa t-Termini li ġejjin, peress li jirregolaw l-użu tiegħek tal-prodotti u s-servizzi offruti minn Ancestryu l-affiljati tagħna. Biex ngħinuk taqra dawn it-Termini, aħna qassamniehom fit-taqsimiet li ġejjin:

 

1.   Introduzzjoni għas-Servizzi
2.   Kontenut ta’ Ancestry
3.   Il-Kontenut Tiegħek
4.   Tiġdid u Kanċellazzjonijiet ta’ Servizzi ta’ Ancestry
5.   Terminazzjoni jew Sospensjoni tal-Kont Tiegħek
6.   L-Ebda Garanzija
7.   Responsabbiltà Limitata ta’ Ancestry
8.   L-Indennizz Tiegħek
9.   Servizzi Offerti minn Kumpaniji Oħra
10.   Riżoluzzjoni ta’ Tilwim, Arbitraġġ u Rinunzja għal Azzjoni Kollettiva
11.   Oħrajn

1.  Introduzzjoni u Servizzi

Meta tuża kwalunkwe sit elettroniku, servizz, u app tal-mowbajl ta’ Ancestry li tillinkja għal dawn it-termini—Ancestry®, AncestryDNA®, Newspapers.com™, Find a Grave®, Fold3®, Archives®, u WeRemember®—kif ukoll ditti oħrajn relatati (is-“Servizzi"), inti taqbel ma’ dawn it-Termini u Kundizzjonijiet (it-“Termini”). Kwalunkwe karatteristika ġdida inkluża fis-Servizzi fil-futur tkun soġġetta wkoll għal dawn it-Termini.

Jekk jogħġbok kun konxju li dawn it-Termini jinkorporaw politiki u linji gwida addizzjonali, inklużi r-Regoli tal-Komunitàil-Politika dwar il-Cookies, il-Politika dwar id-Drittijiet tal-Awturit-Termini ta’ Tiġdid u Kanċellazzjoni,  kif ukoll id-Dikjarazzjoni tal- Privatezza tagħna, li tispjega kif niġbru u nużaw id-data personali tiegħek. Inħeġġuk taqra sew dawn id-dokumenti kollha biex tifhem id-drittijiet u r-responsabbiltajiet tiegħek meta tuża s-Servizzi.

Jistgħu japplikaw termini addizzjonali meta tirreġistra għal Servizz ġdid jew tieħu vantaġġ minn promozzjoni ġdida jew offerta speċjali. Dawn it-termini se jiġu żvelati lilek u jsiru parti mill-ftehim tiegħek magħna jekk tuża dawk is-Servizzi, promozzjonijiet, jew offerti. Jekk xi termini addizzjonali jkunu f’konflitt ma’ dawn it-Termini, dawk it-termini addizzjonali jipprevalu. 

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar dawn it-Termini jew is-Servizzi tagħna, jekk jogħġbok ikkuntattjana.

1.1 Riżultati mhux mistennija. Meta tuża s-Servizzi tagħna tista’ tiskopri fatti mhux mistennija dwarek innifsek jew dwar il-familja tiegħek f’rekords pubbliċi, Kontenut ta’ Ancestry, riżultati tad-DNA, jew kontenut ta’ Utent ieħor. Inti tirrikonoxxi li dawn l-iskoperti jista’ jkollhom impatt emozzjonali qawwi fuqek u fuq oħrajn li magħhom taqsam dawn l-iskoperti. Inti taqbel espressament li tassumi r-riskji kollha assoċjati mal-użu tiegħek tas-Servizzi, u li Ancestry m’għandhiex tkun responsabbli għal xi konsegwenzi soċjali, emozzjonali jew legali ta’ tali skoperti.

1.2  Eliġibbiltà għall-Użu tas-Servizzi. Kull min juża s-Servizzi, kemm jekk ikun mistieden mhux irreġistrat, mistieden irreġistrat b’xejn, abbonat imħallas, jew xerrej jew attivatur ta’ kit tad-DNA, huwa “Utent.” L-utenti jista’ jkollhom bżonn joħolqu kont biex jużaw ċerti Servizzi. L-utenti għandhom jipprovdu informazzjoni preċiża, kompluta u attwali meta jirreġistraw.

Is-Servizzi huma maħsuba għal dawk li laħqu l-età tal-kunsens fejn qed jiġu offruti. Jekk għandek bejn 13-il sena u l-età tal-kunsens fejn toqgħod, tista’ tuża s-Servizzi (esklużi kwalunkwe Servizz li jeħtieġ test tad-DNA) bil-permess tal-ġenitur jew tal-kustodju tiegħek. Tfal taħt it-13-il sena mhumiex permessi joħolqu kontijiet, madankollu, għandhom permess jużaw AncestryClassroom™ permezz tal-iskola tagħhom u bil-permess tal-ġenitur jew tal-kustodju tagħhom.

1.3 Użu tas-Servizzi. Biex ikollok aċċess għas-Servizzi, inti taqbel:

 • Li tikkonforma mar- Regoli tal-Komunità, il-Politka tal-Cookies, il-Politika tad-Drittijiet tal-Awtur, u t-Termini ta’ Tiġdid u Kanċellazzjoni ta’ Ancestry;
 • Li tikkonforma mal-liġijiet applikabbli kollha;
 • Li tkun responsabbli għal kull użu u attività tas-Servizzi assoċjati mal-kont tiegħek jew mal-informazzjoni tal-login;
 • Li tikkuntattjana jekk tissuspetta li l-kont tiegħek intuża mingħajr l-awtorizzazzjoni tiegħek jew jekk temmen li l-isem tal-utent u l-password tiegħek insterqu;
 • Li ma tbigħx is-Servizzi jew ma tbigħx, ma tirriproduċix, jew ma tippubblikax l-ebda kontenut jew informazzjoni misjuba fuq is-Servizzi, ħlief kif deskritt b’mod espliċitu f’dawn it-Termini;
 • Li ma ddurx mar-regoli, ma tiskonnettjax jew ma tbagħbasx b’xi mod ieħor il-karatteristiċi tas-Servizzi relatati mas-sigurtà; u
 • Li ma taċċessax jew ma tiġborx data bl-ingrossa jew billi tuża mezzi awtomatizzati, jew tipprova taċċessa data mingħajr permess. Dan jinkludi, iżda mhux limitat għal, kwalunkwe bot, crawler, spider, data-miner, jew scraper.

1.4 Termini Addizzjonali Applikabbli għall-Użu tas-Servizzi tad-DNA. L-iskop tas-Servizzi tad-DNA huwa li jipprovdu riżultati ġenetiċi u ġenealoġiċi u rapporti relatati għall-użu informattiv, rikreattiv, edukattiv u riċerkattiv tiegħek. Kif użata f’dawn it-Termini, “Servizzi tad-DNA” tirreferi għall-użu tal-kit tat-test ta’ AncestryDNA tagħna, l-ipproċessar u l-immaniġġjar tal-kampjun tad-DNA tiegħek, l-ittestjar ġenetiku tal-kampjun tad-DNA tiegħek, u l-għodod tagħna bbażati fuq l-app tal-web jew mowbajl li jipprovdulek etniċità u riżultati oħra relatati ġenetikament u servizzi assoċjati.

1.4.1 Eliġibilità għall-Użu tas-Servizzi tad-DNA. Irid ikollok minn tal-inqas 18-il sena biex tixtri jew tattiva kit tat-test tad-DNA. Biex tgħinna niżguraw l-integrità u l-kwalità tad-database tagħna u nipproteġu l-privatezza tiegħek, kull adult li jissottometti kampjun tal-bżieq għal test tad-DNA għandu joħloq il-kont tiegħu stess u jattiva t-test tiegħu stess. L-attivaturi tat-test tad-DNA għandhom jagħtu wkoll il-kunsens espliċitu għall-ipproċessar ta’ informazzjoni personali sensittiva. Ġenitur jew gwardjan legali jista’ jattiva test tad-DNA, jagħtina Informazzjoni Personali, u jibgħatilna l-kampjun tal-bżieq tat-tifel jew tifla minuri tagħhom għall-ipproċessar billi juża l-kont tiegħu stess. Meta tattiva test tad-DNA għal, jew tissottometti kwalunkwe Informazzjoni Personali dwar, minuri, tafferma li inti l-ġenitur jew il-kustodju legali tal-minuri. Taqbel ukoll li ddiskutejt it-test tad-DNA mal-minuri u l-minuri qabel jew qablet mal-ġbir u l-ipproċessar tal-bżieq tiegħu jew tagħha.

1.4.2 L-Użu Tiegħek tas-Servizzi tad-DNA. Minbarra r-rekwiżiti f’Taqsima 1.3 hawn fuq, inti taqbel ukoll:

 • Li ma tbigħx mill-ġdid kits tat-test tad-DNA;
 • Kwalunkwe kampjun tal-bżieq li tipprovdi huwa jew il-bżieq tiegħek jew il-bżieq ta’ persuna li inti ġenitur jew kustodju legali tagħha;
 • Li ma tibgħatilniex kampjun li jikser kwalunkwe projbizzjoni ta’ esportazzjoni jew liġi oħra;
 • Li meta tipprovdilna kampjun tal-bżieq, ma takkwista l-ebda drittijiet fi kwalunkwe riċerka jew prodotti kummerċjali żviluppati minna jew mill-kollaboraturi/imsieħba tagħna u ma tirċievi l-ebda kumpens relatat ma’ tali riċerka jew żvilupp ta’ prodotti; u
 • Li ma tużax l-informazzjoni miksuba mis-Servizzi tad-DNA (inkluża kwalunkwe Data tad-DNA imniżżla (definita fid-Dikjarazzjoni ta’ Privatezza)) kollha kemm hi, parzjalment, u/jew flimkien ma’ kwalunkwe database oħra, għal kwalunkwe skop mediku, dijanjostiku jew ta’ ttestjar tal-paternità, fi kwalunkwe proċediment ġudizzjarju, jew għal kwalunkwe skop diskriminatorju jew attività illegali.

1.4.3 Il-Provvista tas-Servizzi tad-DNA ta’ Ancestry. Inti taqbel li sabiex niffaċilitaw l-użu tiegħek tas-Servizzi tad-DNA, nistgħu direttament jew permezz ta’ kumpaniji oħra li jgħinuna nipprovdu Servizzi tad-DNA:

 • Nipprovdu l-kampjun tal-bżieq tiegħek u d-DNA lil kumpaniji oħra li jgħinuna nipprovdu s-Servizzi, bħal-laboratorji sħab tagħna;
 • Noħorġu id-DNA tiegħek mill-bżieq tiegħek;
 • Inwettqu testijiet ġenetiċi fl-Istati Uniti (jew, fil-futur, f’pajjiżi oħra) fuq id-DNA li tirriżulta billi nużaw metodi ta’ ttestjar disponibbli issa jew li jiġu żviluppati;
 • Inqabblu r-riżultati tad-DNA tiegħek ma’ Data tad-DNA oħra fid-database ta’ Ancestry biex nipprovdu s-Servizzi, inkluż it-tqabbil tiegħek ma’ oħrajn fid-database tagħna li magħhom għandek DNA komuni (int għandek kontroll dwar jekk il-persuni li d-DNA tagħhom jaqbel ma’ tiegħek jistgħux jarawk jew le);
 • Niżvelaw lilek, u lil oħrajn li tawtorizza, ir-riżultati tat-testijiet imwettqa;
 • Naħżnu ir-riżultati tad-DNA tiegħek;
 • Naħżnu l-bżieq tiegħek u kwalunkwe DNA estratt fl-Istati Uniti jew neqirdu kwalunkwe bżieq jew kampjun tad-DNA li jkun fadal wara li l-kampjun tiegħek ikun ġie pproċessat; ladarba jiġi sottomess lilna, il-kampjun tal-bżieq u tad-DNA tiegħek ma jistgħux jintbagħtu lura lilek (innota, madankollu, li tista’ titlob li neqirdu l-kampjun tiegħek, u, f’ċerti każijiet nistgħu neqirdu kampjuni bijoloġiċi biex inżommu l-livelli ta’ kwalità tal-bijobank);
 • Inħallu lil xi wħud mil-laboratorji sħab tagħna jużaw porzjon ta’ kampjuni tal-bżieq attivati jew inattivati biex jikkalibraw jew jivvalidaw strumenti, tagħmir, jew metodi tal-laboratorju użati biex jipprovdu Servizzi tad-DNA; u
 • Nużaw l-Informazzjoni Ġenetika tiegħek u Informazzjoni Personali oħra kif deskritt f’dawn it-Termini u Dikjarazzjoni ta’ Privatezza.

1.4.4 Tniżżil tad-Data tad-DNA tiegħek. Aħna nipproteġu l-informazzjoni tiegħek kif deskritt fid-Dikjarazzjoni tal-Privatezza tagħna. Jekk tagħżel li tniżżel kopja tad-Data tad-DNA tiegħek, dik il-kopja mhijiex protetta mill-miżuri ta’ sigurtà tagħna u inti biss tkun responsabbli għall-ħażna, is-sigurtà u l-protezzjoni ta’ dik id-data mniżżla. Ancestry m’għandha l-ebda responsabbiltà jekk tagħżel li taqsam jew tittrasferixxi d-Data tad-DNA tiegħek li tniżżel ma’ ħaddieħor, jew intenzjonalment jew involontarjament. Id-Data tad-DNA tiegħek hija maħsuba biss għall-użu personali tiegħek.

1.4.5 Nota għall-Utenti li rċevew trapjant tal-mudullun jew taċ-ċelluli staminali. Jekk irċevejt trapjant tal-mudullun jew taċ-ċelluli staminali, it-test AncestryDNA tiegħek jista’ jipprovdi riżultati mhux mistennija minħabba li l-bżieq tiegħek jista’ jkun fih ċelluli bid-DNA tiegħek kif ukoll ċelluli bid-DNA tad-donatur tiegħek. Id-DNA għat-test jiġi estratt miċ-ċelluli, u l-kombinazzjoni tas-sorsi tad-DNA tista’ tirriżulta f’test fallut jew test li jipprovdi riżultati bbażati fuq id-DNA tad-donatur tiegħek. Għalhekk, nirrakkomandaw li dawk li jkunu rċevew trapjant tal-mudullun jew taċ-ċelluli staminali ma jagħmlux it-test ta’ AncestryDNA. Jekk diġà ħadt it-test, jekk jogħġbok ikkuntattjana għal aktar għajnuna.

2. Kontenut ta’ Ancestry

Is-Servizzi fihom ritratti, filmati, dokumenti, rekords, indiċi ta’ kontenut, u kontenut ieħor ipprovdut lilek minn Ancestry (“Kontenut ta’ Ancestry”) li jistgħu jvarjaw skont l-abbonament tiegħek. Ħlief għar-rekords ta’ WebSearch, li huma rregolati mit-termini tal-partijiet terzi li jospitaw ir-rekords, il-Kontenut kollu ta’ Ancestry jista’ jintuża biss skont dawn it-Termini, inkluż il-Kontenut ta’ Ancestry li jista’ jkun ukoll fid-dominju pubbliku (“Kontenut fid-Dominju Pubbliku”).

2.1 Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali għall-Kontenut ta’ Ancestry. L-elementi kollha tas-Servizzi li huma maħluqa minna jew taħt id-direzzjoni tagħna, jew fejn id-drittijiet tal-awtur ġew assenjati jew liċenzjati lilna, huma soġġetti għal protezzjonijiet tad-drittijiet tal-awtur speċifiċi għall-pajjiż madwar id-dinja u għal konvenzjonijiet internazzjonali. Għal informazzjoni addizzjonali dwar il-Politika tad-Drittijiet tal-Awtur tagħna, ikklikkja hawn. Is-Servizzi jinkludu wkoll trademarks li huma l-proprjetà tagħna u protetti taħt liġijiet u trattati tat-trademarks speċifiċi għall-pajjiż u r-reġjun. L-użu tat-trademarks tagħna u kwalunkwe ġid li tirriżulta minnu se jkunu għall-benefiċċju tagħna. Is-Servizzi u l-prodotti assoċjati mas-Servizzi tagħna huma wkoll protetti minn privattivi fl-Istati Uniti u pajjiżi oħra madwar id-dinja. Għal aktar informazzjoni dwar il-privattivi ta’ Ancestry, ikklikkja hawn. Aħna u l-liċenzjaturi tagħna nżommu s-sjieda u d-drittijiet kollha fl-isfruttament tas-Servizzi u l-partijiet komponenti tagħhom.

2.2 L-Użu Tiegħek tal-Kontenut ta’ Ancestry.

Meta taċċessa l-Kontenut ta’ Ancestry, inti taqbel:

 • Li tuża l-Kontenut ta’ Ancestry biss b’rabta mal-użu personali tiegħek tas-Servizzi jew għal riċerka professjonali tal-istorja tal-familja;
 • Li tniżżel il-Kontenut ta’ Ancestry biss b’rabta mar-riċerka tal-istorja tal-familja tiegħek jew fejn espressament permess minn Ancestry;
 • Li ma tneħħix xi drittijiet tal-awtur jew avviżi proprjetarji oħra fuq kwalunkwe Kontenut ta’ Ancestry;
 • Li ma tużax porzjonijiet sinifikanti tal-Kontenut ta’ Ancestry barra s-Servizzi, jew b’mod inkonsistenti mal-abbonament tiegħek; u
 • Li tikkuntattjana biex tikseb permess bil-miktub biex tuża aktar minn numru żgħir ta’ ritratti u dokumenti li huma Kontenut fid-Dominju Pubbliku

3. Il-Kontenut Tiegħek

Ċerti Servizzi jistgħu jippermettulek tikkontribwixxi kontenut, inkluż iżda mhux limitat għal arbli tar-razza, ritratti, reġistrazzjonijiet tal-awdjo/tal-vidjow, stejjer, annotazzjonijiet tar-rekords, kummenti, messaġġi u feedback ipprovduti lil Ancestry dwar is-Servizzi (“Kontenut Tiegħek”). Il-Kontenut tiegħek li fih Informazzjoni Personali se jiġi ttrattat skont id-Dikjarazzjoni ta’ Privatezza tagħna.

3.1 Int Tikkontrolla l-Kontenut Tiegħek. Ancestry ma titlob l-ebda dritt ta’ sjieda għall-Kontenut Tiegħek, tikkontrolla kif tagħżel li taqsam il-Kontenut Tiegħek fis-Servizzi, jew tillimita kif taqsam il-Kontenut Tiegħek barra mis-Servizzi ta’ Ancestry. Tista’ tħassar il-Kontenut Tiegħek jew billi ssegwi l-istruzzjonijiet provduti fis-Servizzi jew billi tidħol fis-Settings tal-Kont tiegħek u tħassar il-Kont tiegħek. Madankollu, jekk tissottometti feedback, tirreġistra annotazzjonijiet, jew suġġerimenti dwar Ancestry jew is-Servizzi tagħna, int tirrikonoxxi li huwa meqjus bħala mhux kunfidenzjali u mhux proprjetarju u nistgħu nużaw ir-reazzjonijiet tiegħek, nirreġistraw annotazzjonijiet, jew suġġerimenti għal kwalunkwe skop mingħajr ebda obbligu jew kumpens għalik.

3.2 L-Użu tal-Kontenut Tiegħek. Meta tissottometti l-Kontenut Tiegħek, tagħti lil Ancestry liċenzja mhux esklussiva, sottoliċenzjabbli, madwar id-dinja u ħielsa mir-royalties biex tospita, taħżen, tindika, tikkopja, tippubblika, tqassam, tipprovdi aċċess għal, toħloq xogħlijiet derivattivi ta’, u tuża b’xi mod ieħor il-Kontenut Tiegħek. biex tipprovdi, tippromwovi, jew ittejjeb is-Servizzi, konsistenti mas-settings tal-privatezza u l-kondiviżjoni tiegħek. Tista’ twaqqaf il-liċenzja ta’ Ancestry billi tħassar il-Kontenut Tiegħek, ħlief sal-punt li tkun qsamt il-Kontenut Tiegħek ma’ oħrajn u dawn użaw il-Kontenut Tiegħek. Inti taqbel ukoll li Ancestry tippossjedi kwalunkwe indiċi li jinkludi l-Kontenut Tiegħek u tista’ tużahom wara li l-Kontenut Tiegħek jitħassar.

3.3 Ir-Responsabbiltajiet Tiegħek għall-Kontenut Tiegħek. Int responsabbli għad-deċiżjoni li toħloq, ittella’, tpoġġi, jew taqsam il-Kontenut Tiegħek. Billi tikkontribwixxi jew taċċessa l-Kontenut Tiegħek inti taqbel li:

 • Int għandek id-drittijiet legali kollha meħtieġa biex ittella’, tpoġġi, jew taqsam il-Kontenut Tiegħek;
 • Il- Kontenut mhux se jinkludi persuna ħajja mingħajr il-kunsens tagħha. Fil-każ ta’ minorenni ħajjin, int se tikseb il-kunsens mill-ġenitur jew il-kustodju tagħhom;
 • Il-Kontenut Tiegħek kollu se jikkonforma mar-Regoli tal-Komunità;
 • Jekk taqsam il-Kontenut Tiegħek pubblikament, utenti oħra jistgħu jaċċessaw u jużaw il-Kontenut Tiegħek bħala parti minn, jew flimkien mas-Servizzi. M’aħniex meħtieġa li nneħħu l-ebda Kontenut Tiegħek ladarba jkun ġie kondiviż pubblikament.
 • Se tuża l-kontenut ta’ Utenti oħra biss fi ħdan is-Servizzi ta’ Ancestry u f’konformità ma’ dawn it-Termini u l-politiki l-oħra inkorporati b’referenza; 
 • Ancestry tirriżerva d-dritt li timmonitorja l-Kontenut Tiegħek għal ksur ta’ dawn it-Termini, inklużi r-Regoli tal-Komunità, u li tneħħi jew tiddiżattiva l-aċċess għall-Kontenut Tiegħek skont kif jidhrilna aħna biss; u
 • Ksur jew reati serji jew ripetuti se jissuġġettaw lill-Utent responsabbli għat-terminazzjoni tal-kont skont kif jidhrilha Ancestry biss.

3.4 Rapportar ta’ Ksur ta’ dawn it-Termini. Aħna nirrispettaw id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali ta’ ħaddieħor. Jekk inti mħasseb li xi kontenut jikser ir-Regoli tal-Komunità, jikser id-drittijiet tiegħek, fih materjal illegali, jew jikser dawn it-Termini, jekk jogħġbok ikkuntattjana. Għal ilmenti dwar ksur tad-drittijiet tal-awtur jew biex tissottometti avviż ta’ ksur tad-drittijiet tal-awtur u talba għat-tneħħija, inklużi dawk li saru skont l-Att dwar id-Drittijiet tal-Awtur tal-Millenju Diġitali tal-Istati Uniti, ikklikkja hawn.

4. Tiġdid u Kanċellazzjonijiet għal Servizzi ta’ Ancestry

Ix-xiri tiegħek ta’ u l-abbonament(i) għal kwalunkwe wieħed mis-Servizzi huma soġġetti għat-Termini ta’ Tiġdid u Kanċellazzjoni.

5. Terminazzjoni jew Sospensjoni tal-Kont Tiegħek

Aħna nirriżervaw id-dritt li nillimitaw, nissospendu jew intemmu l-aċċess tiegħek għas-Servizzi jekk tikser jew taġixxi b’mod inkonsistenti ma’ dawn it-Termini, inklużi r-Regoli tal-Komunità. F’każ bħal dan ma tkunx intitolat għal rifużjoni tal-miżati tal-abbonament jew għall-prezz tax-xiri ta’ kit tat-test tad-DNA.

6. Ebda Garanzija

Ħlief kif stipulat espressament f’dawn it-Termini, aħna nipprovdulek is-Servizzi u l-Kontenut tal-Ancestry fuq bażi "KIF INHU", jiġifieri mingħajr ebda garanzija. Sal-limitu massimu permess mil-liġi, aħna niċħdu l-garanziji kollha espressi jew impliċiti, inklużi l-garanziji impliċiti ta ’nuqqas ta’ ksur, kummerċjabbiltà, u idoneità għal skop partikolari. Aħna ma nagħmlu l-ebda wegħda dwar (a) il-Kontenut ta’ Ancestry, (b) il-Kontenut Tiegħek, (c) il-funzjonalità speċifika tas-Servizzi, (d) il-kwalità, l-eżattezza, l-affidabbiltà, jew id-disponibbiltà tal-Kontenut jew is-Servizzi ta’ Ancestry, jew (e) li s-Servizzi jkunu ħielsa minn viruses jew komponenti oħra ta’ ħsara.

Aħna l-ħin kollu nibdlu u ntejbu s-Servizzi tagħna. Bħala tali, Ancestry tista’ żżid jew tneħħi funzjonalità jew karatteristiċi mis-Servizzi jew tista’ saħansitra tissospendi jew twaqqaf Servizz għalkollox.

7. Ir-Responsabbiltà Limitata ta’ Ancestry

Meta tuża s-Servizzi, taqbel li r-responsabbiltà ta’ Ancestry hija limitata sal-limitu massimu permess mil-liġi. Aħna mhux se nkunu responsabbli għal kwalunkwe ħsara mhux intenzjonata, kwalunkwe ħsara reali, inċidentali jew konsegwenzjali, jew għal kwalunkwe telf jew pretensjoni ta’ kull tip. Jekk tgħix f’ġurisdizzjoni li ma tippermettix li nillimitaw b’mod ġenerali r-responsabbiltà tagħna, xi wħud minn dawn il-limitazzjonijiet jistgħu ma japplikawx għalik.

Jekk m’intix sodisfatt b’xi parti mis-Servizzi jew b’xi dikjarazzjoni f’dawn it-Termini, l-uniku rimedju tiegħek huwa li tieqaf tuża s-Servizzi u, jekk qed tuża xi wieħed mis-Servizzi ta’ abbonament tagħna, tikkanċella l-abbonament tiegħek kif deskritt hawn. Ir-responsabbiltà totali tagħna fi kwalunkwe kwistjoni relatata mas-Servizzi jew ma’ dawn it-Termini hija limitata għall-ammont aggregat li tkun ħallastna matul il-perjodu ta’ 12-il xahar qabel l-avveniment li wassal għar-responsabbiltà. Din il-limitazzjoni tar-responsabbiltà tapplika bis-sħiħ għar-residenti ta’ New Jersey.

8. L-Indennizz Tiegħek

Inti taqbel li int se tindennizza u żżomm lil Ancestry, u l-affiljati u s-sussidjarji tagħha, l-uffiċjali, id-diretturi, l-impjegati, l-aġenti, is-suċċessuri u l-assenjati rispettivi tagħhom (il-“Partijiet ta’ Ancestry”) liberi minn kwalunkwe pretensjoni, dannu, jew spejjeż oħra (inkluż l-ispejjeż tal-avukati) li jirriżultaw mill-użu tiegħek tas-Servizzi u (a) il-ksur tiegħek ta’ dawn it-Termini jew dokumenti jew politiki oħra inkorporati hawnhekk b’referenza; (b) il-ksur tiegħek tad-drittijiet ta’ persuna oħra; jew (c) kwalunkwe pretensjoni relatata mal-Kontenut Tiegħek, inkluża pretensjoni li l-Kontenut Tiegħek ikkawża ħsara lil persuna oħra. Dan l-obbligu ta’ indennizz se jkompli wara li tieqaf tuża s-Servizzi. Barra minn hekk, inti teħles lill-Partijiet ta’ Ancestry minn kull pretensjoni, talba, azzjoni, jew kawża b’rabta mal-Kontenut  Tiegħek, inkluża kwalunkwe responsabbiltà relatata mal-użu jew in-nuqqas ta’ użu tal-Kontenut Tiegħek minna, pretensjonijiet ta’ malafama, invażjoni tal-privatezza, dritt ta’ pubbliċità, tbatija emozzjonali, jew telf ekonomiku.

9. Servizzi Offruti minn Kumpaniji Oħra

Is-Servizzi tagħna jista’ jkun fihom links għal siti elettroniċi operati minn partijiet terzi iżda dan ma jikkostitwixxix sponsorizzazzjoni, approvazzjoni, jew responsabbiltà. Ancestry ma toffri l-ebda mandat jew ma tagħmel l-ebda garanzija dwar siti ta’ partijiet terzi, il-kontenut, il-prodotti jew is-servizzi tagħhom. Jekk jogħġbok aqra bir-reqqa t-termini u l-kundizzjonijiet u d-dokumentazzjoni tal-privatezza għas-siti kollha ta’ partijiet terzi, peress li jistgħu jkunu sostanzjalment differenti minn dawk ta’ Ancestry.

10. Riżoluzzjoni ta’ Tilwim, Arbitraġġ u Rinunzja għal Azzjoni Kollettiva

JEKK JOGĦĠBOK AQRA DIN IT-TAQSIMA BIR-REQQA. DIN TAFFETTWA D-DRITTIJIET LEGALI TIEGĦEK, INKLUŻ ID-DRITT LI TIFTAĦ KAWŻA FIL-QORTI.

Aħna naħdmu ħafna biex inżommu lill-klijenti tagħna sodisfatti. Jekk tqum tilwima bejnek u Ancestry, l-għan tagħna huwa li nipprovdu mezz kosteffettiv biex insolvu t-tilwima malajr. Jekk għandek xi tħassib jew tilwima dwar is-Servizzi, taqbel li l-ewwel tipprova ssolvi t-tilwima b’mod informali billi tikkuntattjana.

10.1 Għall-Klijenti Fl-Istati Uniti. Int u Ancestry taqblu li dawn it-Termini jaffettwaw il-kummerċ bejn l-istati u li l-Att Federali ta’ Arbitraġġ jirregola l-interpretazzjoni u l-infurzar ta’ dawn id-dispożizzjonijiet ta’ arbitraġġ.

Kif użat f’dan il-ftehim, it-terminu “tilwima” huwa maħsub li jkun wiesa’ kemm legalment permissibbli u jinkludi, iżda mhuwiex limitat għal, it-tilwim kollu bejnek u kwalunkwe persuna oħra li f’isimha interaġixxejt ma’ Ancestry, minn naħa waħda, u Ancestry, inkluż kwalunkwe mill-ġenituri, sussidjarji, predeċessuri, suċċessuri, assenjati, jew affiljati tagħha, min-naħa l-oħra, li jirriżultaw minn jew jirrelataw b’xi mod mat-Termini, dan il-ftehim ta’ arbitraġġ, jew l-interazzjonijiet jew ir-relazzjoni tiegħek ma’ Ancestry. Barra minn hekk, jekk qed tuża jew ser tuża s-Servizzi ta’ Ancestry jew b’xi mod ieħor tinteraġixxi ma’ Ancestry f’isem minuri jew individwu ieħor li għalih inti l-ġenitur jew il-kustodju legali, taqbel, f’isem il-minuri jew f’isem persuna oħra, li kwalunkwe tilwima li tirriżulta minn jew hija relatata ma’ dan l-użu tas-Servizzi ta’ Ancestry jew interazzjoni oħra ma’ Ancestry għandhom ikunu soġġetti għal arbitraġġ, kif stipulat hawnhekk, u soġġetti għall-ftehimiet l-oħra stabbiliti hawnhekk (inkluż, iżda mhux limitat għal, Rinunzja għal Azzjoni Kollettiva); inti tirrappreżenta wkoll li għandek l-awtorità li tidħol f’tali ftehim f’isem il-minuri jew f’isem persuna oħra. Kwalunkwe tilwima bejnietna tiġi solvuta permezz ta’ arbitraġġ finali u vinkolanti skont it-termini ta’ dan il-ftehim, bit-tliet eċċezzjonijiet li ġejjin:

 • Kull parti ta’ dan il-ftehim għandu jkollha l-għażla li ssolvi kwalunkwe tilwima, jekk tikkwalifika, fil-qorti għal talbiet żgħar b’ġurisdizzjoni fuq il-post tar-residenza tiegħek. Jekk xi tilwima tinvolvi talbiet kemm għal (1) danni monetarji jew eżenzjoni kif ukoll (2) eżenzjoni ġusta jew inġuntiva, sal-punt li l-qorti ta’ talbiet żgħar b’ġuri/sdizzjoni ma ssolvix talbiet għal eżenzjoni ġusta jew inġuntiva, kull parti għandu jkollha l-għażla li ssolvi it-talbiet għal eżenzjoni monetarja jew danni fil-qorti għal talbiet żgħar, u kull talba għal eżenzjoni ġusta jew inġuntiva għandhom jiġu solvuti f’arbitraġġ skont dan il-ftehim. Jekk it-talbiet fi kwalunkwe talba jew talba għall-arbitraġġ setgħu tressqu fil-qorti għal talbiet żgħar, allura kwalunkwe parti tista’ tagħżel li t-talbiet jinstemgħu fil-qorti għal talbiet żgħar, aktar milli f’arbitraġġ, fi kwalunkwe ħin qabel ma jinħatar l-arbitru, billi tinnotifika l-parti (jew partijiet) l-oħra ta’ dik l-għażla bil-miktub. Jekk din id-dispożizzjoni jew il-limitazzjoni fuq it-tressiq ta’ azzjonijiet quddiem il-qorti ta’ talbiet żgħar tinstab li hija invalida, allura din id-dispożizzjoni għandha tkun separata u l-kwistjoni tipproċedi f’arbitraġġ; din id-dispożizzjoni bl-ebda mod ma tippermetti li azzjoni titressaq fuq bażi kollettiva, rappreżentattiva jew konsolidata.
 • Kull parti tista’ tressaq kawża fil-qorti fl-istat ta’ Utah biss għal pretensjoni ta’ ksur ta’ privattiva jew ta’ drittijiet tal-awtur. F’dan il-każ, iż-żewġ Partijiet jirrinunzjaw kwalunkwe dritt għal proċess bil-ġurija.
 • Jekk tikkwalifika, tista’ tressaq talba għall-attenzjoni ta’ aġenzija federali, statali jew lokali rilevanti li tista’ tfittex rimedju kontrina f’ismek.

Jekk għandek abbonament u ttemmu minħabba l-ksur tagħna wara li tipprovdilna perjodu ta’ rimedju ta’ 30 jum li matulu ma nkunux nistgħu nipprovdu rimedju, aħna nirrimborżawlek kull tariff mħallsa minn qabel fuq bażi prorata.

10.1.1 Regoli ta’ Arbitraġġ. Dan il-ftehim ta’ arbitraġġ huwa rregolat mill-Att Federali ta’ Arbitraġġ (9 U.S.C. § 1 et seq.). L-arbitraġġ se jitmexxa minn JAMS skont ir-Regoli ta’ Proċedura ta’ Arbitraġġ Simplifikat ta’ JAMS għal pretensjonijiet li ma jaqbżux il-$250,000 u r-Regoli u Proċeduri Komprensivi ta’ Arbitraġġ ta’ JAMS għal talbiet li jaqbżu l-$250,000 fis-seħħ fiż-żmien li jinbeda l-arbitraġġ, esklużi kwalunkwe regola jew proċedura li tirregola jew tippermetti azzjonijiet kollettivi. Fejn l-ebda pretensjoni jew kontropretensjoni żvelata ma taqbeż il-$25,000 (eskluża kwalunkwe pretensjoni għall-ispejjeż tal-avukati), it-tilwima għandha tiġi solvuta bis-sottomissjoni ta’ dokumenti biss/b’arbitraġġ li janalizza d-dokumenti sakemm l-arbitru ma jsibx raġuni tajba għal smigħ dirett. Kwalunkwe parti tista’ tippreżenta mozzjonijiet dispożittivi fl-arbitraġġ, inkluż mingħajr limitazzjoni mozzjoni biex tiċħad u/jew mozzjoni għal ġudizzju sommarju, u l-arbitru japplika l-istandards li jirregolaw mozzjonijiet bħal dawn taħt ir-Regoli Federali tal-Proċedura Ċivili. L-arbitru, u mhux kwalunkwe qorti jew aġenzija federali, statali jew lokali, għandu jkollu awtorità esklussiva biex isolvi t-tilwim kollu li jirriżulta minn jew huwa relatat mal-interpretazzjoni, l-applikabbiltà, l-infurzabbiltà, jew il-formazzjoni ta’ dan il-ftehim ta’ arbitraġġ, it-Termini jew id-Dikjarazzjoni tal-Privatezza, inkluż iżda mhux limitat għal kwalunkwe pretensjoni li t-Termini jew id-Dikjarazzjoni tal-Privatezza kollha jew parzjalment hija nulla jew annullabbli, kemm jekk pretensjoni tkun soġġetta għall-arbitraġġ kif ukoll jekk le, jew il-kwistjoni ta’ rinunzja bit-twettiq ta’ litigazzjoni. L-arbitru għandu jkollu s-setgħa li jagħti kwalunkwe rimedju li jkun disponibbli f’qorti taħt il-liġi jew b’ekwità. Id-deċiżjoni tal-arbitru għandha tkun miktuba u għandha torbot lill-partijiet u tista’ tiddaħħal bħala sentenza fi kwalunkwe qorti ta’ ġurisdizzjoni kompetenti.

Jekk xi parti jkollha l-ħsieb li tfittex arbitraġġ taħt dan il-ftehim, il-parti li qed tfittex l-arbitraġġ għandha l-ewwel tinnotifika lill-parti l-oħra bit-tilwima bil-miktub mill-inqas 60 jum qabel il-bidu tal-arbitraġġ.  Avviż lil Ancestry għandu jintbagħat lil Ancestry fid-Dipartiment Legali ta’ Ancestry, 1300 W. Traverse Parkway, Lehi, UT 84043.  Avviż jiġi pprovdut lilek bl-informazzjoni ta’ kuntatt li għandek fil-fajl ma’ Ancestry jew, jekk tali informazzjoni ma tkunx disponibbli jew mhix aġġornata, permezz ta’ twassil personali. L-avviż ipprovdut minn kwalunkwe parti għandu jinkludi biżżejjed informazzjoni biex il-parti li tirċevih tidentifika l-kont tiegħek (inkluż l-isem u l-indirizz tal-email użat għall-kont) kif ukoll biex tivvaluta u tipprova ssolvi t-talba, inkluża deskrizzjoni tat-talba, il-fatti speċifiċi ta’ sostenn għall-pretensjoni, id-danni mitluba, u r-rimedju mitlub.  Dan ir-rekwiżit ta’ avviż huwa ddisinjat biex jippermetti lil kull parti tagħmel offerta ta’ ftehim ġusta u bbażata fuq il-fatti jekk il-parti tagħżel li tagħmel dan.  L-ebda parti ma tista’ tibda arbitraġġ sakemm il-parti l-ewwel ma tipprovdix din l-informazzjoni.  Sal-punt li jkun hemm tilwima fir-rigward tas-suffiċjenza ta’ dan l-avviż, din il-kwistjoni trid tiġi deċiża minn qorti ta’ ġurisdizzjoni kompetenti qabel il-preżentazzjoni ta’ kwalunkwe talba għal arbitraġġ.  Jekk parti tipprovdi din l-informazzjoni u t-tilwima ma tiġix solvuta fi żmien 60 jum, kwalunkwe parti tista’ mbagħad tipproċedi biex tippreżenta talba għal arbitraġġ.

Biex tibda arbitraġġ, trid tagħmel dan li ġej: (a) tikteb Talba għal Arbitraġġ li tinkludi deskrizzjoni tal-pretensjoni u l-ammont ta’ danni li qed tfittex li tirkupra (tista’ ssib kopja ta’ Talba għal Arbitraġġ fuq www.jamsadr). .com); (b) tibgħat tliet kopji tat-Talba għal Arbitraġġ, flimkien mat-tariffa xierqa tal-preżentata, lil JAMS, Two Embarcadero Center, Suite 1500, San Francisco, California 94111; u (c) tibgħat kopja waħda tat-Talba għal Arbitraġġ lil Ancestry fid-Dipartiment Legali ta’ Ancestry, 1300 W Traverse Parkway, Lehi, UT 84043. L-arbitraġġ jista’ jsir fil-kontea fejn toqgħod fil-ħin tal-preżentazzjoni. Int u Ancestry taqblu wkoll li tissottomettu għall-ġurisdizzjoni personali ta’ kwalunkwe qorti federali jew statali f’San Francisco County, California sabiex l-arbitraġġ jissospendi l-proċedimenti sakemm isir arbitraġġ, jew li tikkonfermaw, timmodifikaw, tneħħu, jew iddaħħlu deċiżjoni dwar l-għotja mdaħħla mill-arbitru.

Il-partijiet għandhom jagħżlu l-arbitru bi ftehim reċiproku. Jekk il-partijiet ma jkunux jistgħu jagħżlu arbitru b’mod reċiproku, l-arbitru għandu jintgħażel kif ġej: JAMS tagħti lil kull parti lista ta’ disa’ (9) arbitri magħżula mill-bord tal-arbitri tagħha. Kull parti jkollha għaxart (10) ijiem kalendarji biex taqta’ l-ismijiet kollha fuq il-lista li tqis inaċċettabbli. Jekk jibqa’ isem komuni wieħed biss fuq il-listi tal-partijiet kollha, dak l-individwu jiġi nnominat bħala l-arbitru. Jekk jibqa’ aktar minn isem komuni wieħed fuq il-listi tal-partijiet kollha, il-partijiet jaqtgħu l-ismijiet alternattivament mil-lista ta’ ismijiet komuni permezz ta’ konferenza telefonika amministrata minn JAMS, bir-rikorrent jaqta’ l-ewwel, sakemm jibqa’ isem wieħed biss. Jekk l-ebda isem komuni ma jibqa’ fuq il-listi tal-partijiet kollha, JAMS tforni lista addizzjonali ta’ disa’ (9) arbitri li minnhom il-partijiet jaqtgħu l-ismijiet alternattivament permezz ta’ konferenza telefonika amministrata minn JAMS, bir-rikorrent jaqta’ l-ewwel, sakemm jibqa’ isem wieħed biss. Dik il-persuna tinħatar bħala l-arbitru. Jekk l-individwu magħżul ma jkunx jista’ iservi, JAMS toħroġ lista oħra ta’ disa’ (9) arbitri u tirrepeti l-proċess ta’ għażla bi qtugħ alternattiv ta’ ismijiet.

10.1.2 Tariffi. Int tkun mitlub tħallas $250—jew l-ammont meħtieġ mod ieħor taħt ir-regoli tal-JAMS li jkunu applikabbli f’dak iż-żmien—biex tibda arbitraġġ kontrina. Jekk l-arbitru jsib li l-arbitraġġ ma kienx frivolu, Ancestry iħallas il-miżati l-oħra kollha fatturati minn JAMS, inklużi t-tariffi tal-preżentata u l-ispejjeż tal-arbitru u tas-smigħ. Inti responsabbli għall-ispejjeż tal-avukati tiegħek sakemm ir-regoli tal-arbitraġġ u/jew il-liġi applikabbli ma jipprovdux mod ieħor.

10.1.3 L-Abda Azzjoni Kollettiva. Din id-dispożizzjoni għandha tissejjaħ ir-“Rinunzja ta’ Azzjoni Kollettiva.” Il-partijiet kollha jaqblu li kull parti tista’ ssolvi tilwim mal-oħra biss fuq bażi individwali u ma tistax tressaq pretensjoni bħala attur jew membru tal-kollettività f’azzjoni kollettiva, konsolidata jew rappreżentattiva. Din id-dispożizzjoni tapplika kemm għal tilwim solvut fl-arbitraġġ kif ukoll għal kwalunkwe tilwim li jiġi solvut fil-qorti, sal-punt li jinqala’ tali tilwim. Jekk xi qorti jew arbitru jiddeterminaw li r-rinunzja għall-azzjoni klassika stabbilita f’dan il-paragrafu hija nulla jew mhux infurzabbli għal kwalunkwe raġuni jew li arbitraġġ jista’ jipproċedi fuq bażi ta’ klassi, allura d-dispożizzjonijiet tal-arbitraġġ stipulati hawn fuq għandhom jitqiesu nulli u bla effett fl-intier tagħhom u l-partijiet għandhom jitqiesu li ma qablux li jarbitraw tilwim. F’każijiet bħal dawn, it-tilwima trid tiġi litigata fil-qorti federali jew statali ta’ ġurisdizzjoni kompetenti li tinsab fl-Istat ta’ Utah—mhux f’arbitraġġ.

10.1.4 Pretensjonijiet Multipli. Jekk 25 individwu jew aktar jibdew avviżi ta’ tilwima ma’ Ancestry li jqajmu pretensjonijiet simili, u l-avukat tal-individwi li jressqu t-talbiet ikun l-istess jew ikkoordinat għal dawn l-individwi, sal-punt li t-talbiet jipproċedu fl-arbitraġġ, għandhom jipproċedu fi proċediment koordinat. L-avukat ta’ Ancestry u l-avukat tal-partijiet l-oħra għandhom kull wieħed jagħżlu ħames każijiet biex jipproċedu bihom l-ewwel fl-arbitraġġ fi proċediment bellwether. Il-bqija tal-każijiet m’għandhomx jiġu ppreżentati f’arbitraġġ sakemm l-ewwel għaxra jkunu ġew solvuti. Jekk il-partijiet ma jkunux jistgħu jsolvu l-bqija tal-każijiet wara l-konklużjoni tal-proċediment bellwether, kull naħa tista’ tagħżel ħames każijiet oħra biex tipproċedi għall-arbitraġġ għat-tieni proċediment bellwether. Dan il-proċess għandu jkompli sakemm il-partijiet ikunu jistgħu jsolvu t-talbiet kollha, jew permezz ta’ soluzzjoni jew arbitraġġ. Qorti ta’ ġurisdizzjoni kompetenti għandu jkollha l-awtorità li tinforza din il-klawżola u, jekk meħtieġ, li tordna l-preżentazzjoni f’daqqa ta’ talbiet ta’ arbitraġġ kontra Ancestry.

Deċiżjoni li jsir arbitraġġ u sentenza li tikkonfermaha japplikaw biss għal dak il-każ speċifiku. Ma tistax tintuża fi kwalunkwe każ ieħor ħlief biex tiġi infurzata d-deċiżjoni stess.

10.1.5 Separabbiltà.Minbarra kif stipulat fir-Rinunzja għal Azzjoni Kollettiva, jekk xi dispożizzjoni ta’ dan il-ftehim ta’ arbitraġġ tiġi aġġudikata bħala invalida, mhux infurzabbli, inkonċepibbli, nulla jew annullabbli, kompletament jew parzjalment, tali aġġudikazzjoni ma taffettwax il-validità tal-bqija tal-ftehim ta’ arbitraġġ. Id-dispożizzjonijiet kollha l-oħra jibqgħu fis-seħħ.

10.1.6 Tibdil f’Din it-Taqsima. Ancestry se tipprovdi avviż ta’ tletin (30) jum dwar kwalunkwe tibdil li jaffettwa s-sustanza ta’ din it-taqsima billi tippubblika avviż ta’ modifiki fit-Termini fuq is-Servizzi, tibgħatlek messaġġ, jew tinnotifikak b’xi mod ieħor meta tkun illoggjat fil-kont tiegħek. L-emendi jidħlu fis-seħħ tletin (30) jum wara li jitpoġġew fuq is-Servizzi jew jintbagħtu lilek.

Bidliet f’din it-taqsima għandhom japplikaw b’mod prospettiv biss għal pretensjonijiet li jinqalgħu wara t-tletin (30) jum. Jekk qorti jew arbitru jiddeċiedu li din is-subtaqsima dwar "Tibdil f’Din it-Taqsima" mhix infurzabbli jew valida, allura din is-subtaqsima għandha tinqata’ mit-taqsima intitolata “Riżoluzzjoni ta’ Tilwim, Arbitraġġ u Rinunzja għal Azzjoni Kollettiva,” u l-qorti jew arbitru għandhom japplikaw l-ewwel taqsima ta’ Arbitraġġ u Rinunzja għal Azzjoni Kollettiva li kien hemm wara li bdejt tuża s-Servizzi.

10.1.7 Sopravivenza. Din is-sezzjoni ta’ Riżoluzzjoni ta’ Tilwim, Arbitraġġ u Rinunzja għal Azzjoni Kollettiva għandha tissopravivi kull terminazzjoni tal-kont tiegħek jew tas-Servizzi.

10.2 Għall-Klijenti Barra l-Istati Uniti. Jekk inti klijent mhux konsumatur ibbażat fl-UE jew toqgħod xi mkien ieħor barra l-Istati Uniti, taqbel li l-Qrati Irlandiżi jkollhom ġurisdizzjoni esklussiva fuq it-tilwim kollu (kuntrattwali jew mhux kuntrattwali) relatat ma’ dan il-Ftehim.

10.2.1 Konsumaturi fl-Unjoni Ewropea. Jekk inti konsumatur fl-Unjoni Ewropea int se tibbenefika minn kwalunkwe dispożizzjoni obbligatorja tal-liġi tal-pajjiż li fih tkun residenti u xejn f’dan il-Ftehim ma jaffettwa d-drittijiet tiegħek bħala konsumatur li tistrieħ fuq dawn id-dispożizzjonijiet obbligatorji tal-liġi lokali. Inti intitolat li tressaq kwalunkwe proċedimenti ġudizzjarji relatati ma’ dan il-Ftehim quddiem il-qorti kompetenti tal-post tar-residenza tiegħek jew il-qorti kompetenti tal-post tan-negozju ta’ Ancestry fl-Irlanda. Jekk Ancestry tfittex li tinforza xi wieħed mid-drittijiet tagħha kontra tiegħek bħala konsumatur, nistgħu nagħmlu dan biss fil-qrati tal-ġurisdizzjoni li tkun residenti fiha. Soġġett għal dak li ntqal hawn fuq, xejn li jinsab f’din il-klawżola m’għandu jillimita d-drittijiet tagħna li nibdew proċeduri ta’ infurzar f’ġurisdizzjoni oħra jew li nfittxu rimedju interim, protettiv jew provviżorju fil-qrati ta’ ġurisdizzjoni oħra.

Informazzjoni skont ir-Regolament 524/2013: Il-Kummissjoni Ewropea tipprovdi li jekk inti konsumatur fl-Unjoni Ewropea għandek id-dritt li tirreferi tilwima lill-pjattaforma tal-UE għas-Soluzzjoni Online tat-Tilwim (ODR), disponibbli fuq http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.3 Liġi ta’ Kontroll. Jekk taċċessa s-Servizzi fl-Istati Uniti, il-liġijiet tal-Istat ta’ Utah u kif applikabbli, dawk tal-Istati Uniti tal-Amerika, jirregolaw dawn it-Termini u l-użu tas-Servizzi. Inti taqbel li l-pretensjonijiet kollha li mhumiex soġġetti għal arbitraġġ u miġjuba quddiem qorti fl-Istati Uniti se jkunu soġġetti għall-ġurisdizzjoni esklussiva tal-qrati ta’ ġurisdizzjoni kompetenti li jinsabu fl-Istat ta’ Utah. Suġġett għal 10.2.1, jekk ikollok aċċess għas-Servizzi kullimkien barra l-Istati Uniti, il-liġijiet tal-Irlanda jirregolaw dawn it-Termini.

11. Oħrajn

11.1 Kumpaniji ta’ Ancestry. Qed tidħol f’dawn it-Termini ma’ entità speċifika ta’ Ancestry skont liema Servizz qed tuża u fejn tinsab. Jekk jogħġbok ara l-lista tal-entitajiet ta’ Ancestry skont is-Servizz u l-ġeografija hawn. Ir-referenzi kollha għal “Ancestry”, “aħna”, jew “tagħna” f’dawn it-termini jirreferu għall-entità ta’ Ancestry rilevanti f’dik il-lista. Aħna nirriżervaw id-dritt li nbiddlu l-parti tal-entità ta’ Ancestry għal dawn it-Termini fi kwalunkwe ħin.

11.2 Modifiki. Nistgħu nimmodifikaw dawn it-Termini fi kwalunkwe ħin u naqblu li ninnotifikawk bi kwalunkwe tibdil materjali billi nippubblikaw informazzjoni permezz tas-Servizzi jew nibagħtulek email. Bidliet materjali jsiru effettivi tletin jum wara li jkunu ntbagħtu, ħlief għal bidliet li jindirizzaw Servizzi ġodda jew rekwiżiti legali, li jkunu effettivi immedjatament. L-użu kontinwu tiegħek tas-Servizzi jfisser li taċċetta t-Termini modifikati. Jekk ma taqbilx mal-bidliet, għandek tieqaf tuża s-Servizzi u, jekk applikabbli, tikkanċella l-abbonament tiegħek.

11.3 Ftehim Sħiħ. Dawn it-Termini u dokumenti oħra inkorporati b’referenza huma l-ftehim kollu bejnek u Ancestry rigward l-użu tiegħek tas-Servizzi u jieħdu post kwalunkwe ftehim preċedenti.

11.4 Trasferiment ta’ Drittijiet u Obbligi. Aħna nirriżervaw id-dritt li nassenjaw jew nittrasferixxu d-drittijiet u l-obbligi tagħna taħt dan il-Ftehim. Jekk Ancestry jew kwalunkwe fornitur tas-Servizz jiġi akkwistat jew trasferit lil entità oħra (kompletament jew parzjalment, u inkluż b’rabta ma’ falliment jew proċeduri simili), inti taqbel li Ancestry tista’ taqsam l-Informazzjoni Personali tiegħek u l-Kontenut Tiegħek ma’ dik l-entità. Dawn it-Termini se jkomplu japplikaw għas-Servizzi sakemm tirċievi notifika mod ieħor. Inti ma tistax tassenja jew tittrasferixxi xi drittijiet u obbligi tiegħek taħt dawn it-Termini mingħajr il-kunsens bil-miktub ta’ Ancestry. M’hemm l-ebda benefiċjarju terz għal dawn it-Termini.

11.5 Separabbiltà. Ħlief kif ipprovdut b’mod espliċitu hawnhekk, in-nuqqas ta’ infurzar ta’ kwalunkwe taqsima jew klawżola f’dawn it-Termini ma taffettwax l-infurzabbiltà tat-Termini li jifdal.

11.6 L-Ebda Rinunzja. In-nuqqas tagħna li ninfurzaw kwalunkwe dispożizzjoni ta’ dawn it-Termini mhuwiex rinunzja tad-drittijiet tagħna taħt dik id-dispożizzjoni, u aħna nirriżervaw id-drittijiet kollha mhux ipprovduti lilek espressament hawnhekk.

11.7 Minuri ta’ Tlettax-il Sena jew Inqas. Ancestry ma tfittixx jew tiġborx konxjament l-ebda Informazzjoni Personali direttament mingħand xi ħadd taħt it-13-il sena u se tagħmel sforzi kummerċjalment raġonevoli biex tħassar tali data mis-sistema tagħna.

11.8 Att dwar ir-Rappurtar Ġust tal-Kreditu. Ancestry mhijiex aġenzija tar-rappurtar tal-konsumatur kif definita fl-Att dwar ir-Rappurtar tal-Kreditu Ġust (“FCRA”), u l-informazzjoni li tista’ taċċessa fuq is-Servizzi ma nġabretx kollha jew parzjalment għall-iskop li tipprovdi rapporti tal-konsumatur, kif definit. fl-FCRA. MA GĦANDEKX TUŻA IS-SERVIZZI BĦALA FATTUR (1) BIEX TISTABBILIXXI L-ELIĠIBBILTÀ TA’ INDIVIDWU GĦAL KREDITU JEW ASSIGURAZZJONI PERSONALI JEW TIVVALUTA RISKJI ASSOĊJATI MAL-OBBLIGI EŻISTENTI TAL-KREDITU TAL-KONSUMATUR, (2) BIEX TIVVALUTA INDIVIDWU GĦAL IMPJIEG, PROMOZZJONI, ASSENJAMENT MILL-ĠDID JEW ŻAMMA (INKLUŻ IŻDA MHUX LIMITAT GĦALL-IMPJIEG TA’ ĦADDIEMA DOMESTIĊI BĦAL BABYSITTERS, PERSUNAL TAT-TINDIF, NANNIES, KUNTRATTURI, U INDIVIDWI OĦRA), JEW (3) KWALUNKWE TRANŻAZZJONI TA’ NEGOZJU PERSONALI OĦRA MA’ INDIVIDWU IEĦOR (INKLUŻ, IMMA MHUX LIMITAT GĦAL, IL-KIRI TA’ APPARTAMENT).

11.9 Politika ta’ Sottomissjoni ta’ Idea Mhux Mitluba. Ancestry ma taċċettax, ma tirrevedix, jew ma tikkunsidrax ideat jew materjali mhux mitluba (inklużi, mingħajr limitazzjoni, kampanji ta’ reklamar ġodda, promozzjonijiet ġodda, prodotti jew teknoloġiji ġodda, proċessi, materjali, pjanijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni, jew ismijiet ta’ prodotti ġodda) għajr dawk li Ancestry talbet speċifikament. Jekk jogħġbok tibgħatx l-ideat jew il-materjali mhux mitluba tiegħek lil Ancestry jew lil xi ħadd f’Ancestry. Jekk tibgħathom, tifhem u taqbel li Ancestry se tikkunsidra l-ideat u l-materjali mhux mitluba li tissottometti bħala mhux kunfidenzjali u mhux proprjetarji, u Ancestry tkun intitolata għall-użu bla restrizzjonijiet ta’ dawn l-ideat u materjali, mingħajr obbligi, kuntrattwali jew le, u mingħajr ebda kumpens għalik.

 

Dawn it-Termini u Kundizzjonijiet ġew ikkonsolidati minn verżjonijiet preċedenti separati. Għall-verżjonijiet preċedenti tat-termini u l-kundizzjonijiet applikabbli għas-Servizzi, ikklikkja hawn.