Условия за подновяване и отказ на Ancestry

Вашият абонамент за Услугите (както са определени в  Общи условия на Ancestry) и закупуването на AncestryDNA® подлежат на настоящите Условия за подновяване и отказ. Използваните в настоящите „Условия за подновяване и отказ“ термини с главни букви, ако не са дефинирани тук, са дефинирани в документа Общи условия.

Абонаменти

Има различни възможности за плащане и абонамент за използване на Услугите. Тези опции могат да бъдат намерени в отделните Услуги и може да се променят периодично. След като се регистрирате за безплатна пробна версия или първоначалното Ви плащане бъде обработено, абонаментът Ви е започнал и можете незабавно да получите достъп до съответната Услуга.

1. Автоматични подновявания на Абонаментите. Освен ако в условията на офертата не е отбелязано друго, абонаментите се подновяват автоматично, с изключение на абонаментите за подаръци и абонаментите за платено гледане. Това означава, че след като се регистрирате за безплатна пробна версия или станете абониран член, абонаментът Ви ще се подновява автоматично в зависимост от избраната от Вас програма за абонамент (напр. на полугодие, на месец и т.н.). Освен ако не бъдете уведомени другояче, ще бъдете таксувани по тарифата, посочена в момента на покупката (плюс приложимите данъци, като данък върху добавената стойност, когато посочената тарифа не включва ДДС) в началото на всеки период на фактуриране на Вашия абонамент чрез метода за фактуриране, който сте ни предоставили. За да предотвратите прекъсване на абонамента си, моля, уверете се, че информацията за фактуриране е вярна.

Цените и условията на абонаментите могат да се променят по всяко време. Цената и условията, които са били в сила при първоначалната покупка или при последното подновяване на абонамента, ще останат в сила за срока на абонаментния период, но при подновяване или нови абонаменти може да се прилагат нови цени и условия. Ancestry ще Ви уведоми в разумен срок за всяка промяна в цената или условията, преди да влязат в сила. Ако не желаете да подновите абонамента си при тези нови цени или условия, можете да прекратите абонамента си, както е описано по-долу.

2. Прекратяване на абонаменти и възстановяване на суми. Можете да прекратите абонамента си за Ancestry, като влезете в страницата Настройки на акаунт или като се свържете с нас. Научете повече за това как да прекратите абонамента си за Ancestry тук. Ако имате достъп до Fold3® и Newspapers.com™ чрез абонамент за Ancestry All Access, можете да прекратите абонамента си, като влезете в страницата Настройки на акаунт или като се свържете с нас. Ако се абонирате за Fold3® или Newspapers.com™ отделно, включително добавката Newspapers.com™ Publisher Extra®, вижте по-долу подробности за прекратяването. Всички възстановени суми ще бъдат преведени по метода за фактуриране, посочен във Вашия акаунт. За информация как да прекратите абонамент, закупен чрез приложението Ancestry, отворете тук.

Ако използвате Услугите в ЕС или Обединеното кралство, можете също да прекратите абонамента си за Ancestry, като попълните този формуляр за контакт или Вашия абонамент за Newspapers.com™ като попълните този формуляр за контакт.

Можете да прекратите абонамента си за Fold3®, като отворите Вашата страница за Данни за акаунт на Fold3.com или като се свържете с нас тук. Можете да прекратите абонамента си за Newspapers.com™, като отворите Вашата страница за Данни за акаунт на Newspapers.com или като се свържете с нас тук. Можете да прекратите абонамента си за Archives®, като отворите Вашата страница за Данни за акаунт на Archives.com или като се свържете с нас тук.

Освен ако в условията на Вашия абонамент не е посочено друго, се прилагат следните условия:

Пробни версии: Някои от Услугите Ви позволяват да се регистрирате за безплатна пробна версия, за да можете да изпробвате Услугите, преди да стартирате платен абонамент. Ако се регистрирате за безплатна пробна версия, можете да се откажете по всяко време до два дни преди края на безплатния пробен период и няма да бъдете таксувани. Ако не я прекратите до този момент, платеният Ви абонамент ще започне след края на безплатния пробен период. Един потребител може да използва една пробна версия. След изтичане на пробните версии, не се възстановяват суми. За потребители, намиращи се в Европейския съюз, безплатният пробен период включва правото Ви на размисъл  и правото Ви да прекратите договора.

Месечни абонаменти (включително Preserve My Tree, където е приложимо): Абонаментите, фактурирани на месечна база, могат да бъдат прекратени по всяко време преди два работни дни преди датата на подновяване, но не подлежат на възстановяване. Ако се откажете от месечния си абонамент, ще запазите достъпа до Услугите си до края на съответния месец. Ако не прекратите абонамента си в рамките на периода на абонамента, ние ще подновяваме абонамента всеки месец, докато не го прекратите.

Абонаменти, по-дълги от един месец, които се таксуват предварително:

  • За абонаменти на Ancestry: С изключение на описаното по-долу, ако прекратите този вид абонамент преди края на абонаментния период, нямате право на възстановяване на сумата, но ще запазите достъпа си до съответните Услуги за остатъка от абонаментния период, след което абонаментът Ви ще бъде прекратен. Ако абонаментът Ви не е започнал с безплатна пробна версия, през първите 14 дни от първия срок на абонамента можете или (1) да се откажете незабавно срещу пълно възстановяване на сумата и незабавна загуба на достъп, или (2) да се откажете в края на текущия си абонамент без възстановяване на сумата. Ако не прекратите абонамента си в рамките на абонаментния период, ние ще подновим абонамента Ви за допълнителни срокове, еквивалентни на текущия абонамент, докато не го прекратите. След подновяване на абонамента си, нямате право на възстановяване на суми. Възстановяването на суми не се основава на използването на акаунта.
  • За абонаменти за Fold3, Newspapers.com и Archives: Абонаменти, по-дълги от един месец, които се таксуват предварително, могат да бъдат прекратени през първите 30 дни срещу пълно възстановяване на сумата. Ако абонаментът започва с безплатна пробна версия, 30-дневният период започва да тече след края на безплатната пробна версия. Ако прекратите този вид абонамент след първите 30 дни, няма да получите възстановяване на сумата, но ще запазите достъпа си до съответните Услуги за остатъка от абонаментния период, след което абонаментът Ви ще бъде прекратен. Ако не прекратите абонамента си в рамките на абонаментния период, ние ще подновим абонамента Ви за допълнителни срокове, еквивалентни на текущия абонамент, докато не го прекратите. Възстановяването на суми не се основава на използването на акаунта.

Абонаменти, по-дълги от един месец, които се таксуват ежемесечно: Когато се предлагат, за някои абонаменти, които са по-дълги от един месец, може да се прилага ежемесечно фактуриране. Въпреки че ще бъдете таксувани ежемесечно, поемате ангажимент за цялата продължителност на абонамента си (напр. 6 или 12 месеца). С изключение на описаното по-долу, ако прекратите този вид абонамент преди края на срока на абонамента, нямате право на възстановяване на сумата, но ще запазите достъпа си до съответните Услуги за остатъка от платените месеци (след което абонаментът Ви ще бъде прекратен) и може да Ви бъде начислена такса за прекратяване. Ако абонаментът Ви не е започнал с безплатен пробен период, през първите 14 дни от първия срок на абонамента можете или (1) да го прекратите незабавно срещу пълно възстановяване на таксата за първия месец и незабавна загуба на достъп, или (2) да го прекратите в края на първия месец, като заплатите такса за прекратяване. За абонаменти, закупени на www.ancestry.com, таксите за прекратяване са по-малката от следните суми: (а) 25 щатски долара за 6-месечни абонаменти или 50 щатски долара за 12-месечни абонаменти (плюс всички приложими данъци) или (б) оставащата стойност на абонамента. За абонаменти, закупени на www.ancestry.co.uk, таксите за прекратяване са по-малката от следните суми: 20 GBP/Euro или оставащата стойност на абонамента. За абонаменти, закупени на www.ancestry.com.au, таксите за прекратяване са по-малката от следните суми: 25 AUD/NZD или оставащата стойност на абонамента. За абонаменти, закупени на www.ancestry.ca, таксите за прекратяване са по-малката от следните суми: 25 CAD или оставащата стойност на абонамента. За абонаменти, закупени на www.ancestry.de, таксите за прекратяване са по-малката от следните суми: 20 Euro или оставащата стойност на абонамента. Ако не прекратите абонамента си в рамките на абонаментния период, ние ще подновим абонамента Ви за допълнителни срокове, еквивалентни на текущия абонамент, докато не го прекратите. След подновяване на абонамента си, нямате право на възстановяване на суми.

Абонаменти за подарък: Абонаментите за подарък може да бъдат прекратени от купувача срещу пълно възстановяване на сумата преди по-ранната от следните дати: (а) 30 дни след датата на закупуване на подаръка и (б) началната дата на подаръка, избрана от купувача. След началната дата на подаръка не се възстановяват суми. Вижте Специални условия за абонаменти за подарък за повече информация.

Семейни абонаменти: Когато са налични, семейните планове позволяват на купувача да предостави достъп до съответните Услуги на до 4 допълнителни потребители. Купувачът може да добавя или премахва потребители от семейния план по всяко време, а потребителите могат да напуснат семейния план по всяко време, като посетят Вашата страница Настройки на акаунт. Всички промени, направени в семейния план от купувача, ще се прилагат към вторичните акаунти. Ако купувачът прекрати семейния план, всички потребители на семейния план ще запазят достъп до съответните Услуги за останалата част от периода на абонамента, след което абонаментът ще бъде прекратен.

Временно спиране на Вашия абонамент Където е възможно, за абонаменти на Ancestry, които се подновяват автоматично, можете да изберете да спрете временно абонамента си, като отложите плащането за подновяване с до 2 месеца в края на текущия цикъл на фактуриране. Можете да спрете временно абонамента си само веднъж в рамките на един цикъл на фактуриране и след започване на временното спиране няма да можете да промените неговата продължителност. Ще загубите достъп до всяко платено съдържание за периода на временното спиране. Вашият абонамент ще бъде подновен автоматично след изтичане на посочения период на цената, на която би бил подновен преди временното спиране, и Вие разрешавате Вашият метод на плащане да бъде таксуван за абонамента Ви на периодична основа при повторното активиране. Ако решите да прекратите абонамента, докато е спрян временно, няма да бъдете таксувани.

Кредити: Някои Услуги могат да бъдат закупени под формата на кредити в различни количества, които да бъдат използвани за определен период от време (напр. Услуги на www.archives.com). Закупените кредити са валидни за периода, посочен в момента на покупката. Всички кредити, неизползвани в рамките на периода на разрешеното използване, изтичат след датата на изтичане на срока.

Данъци и такси: Вие носите отговорност за всички данъци и такси, начислявани от други компании, като например такси за доставка, такси за мобилен оператор, такси за план за пренос на данни, такси за овърдрафт, такси за кредитни карти и такси за чуждестранни трансакции.

Комплекти AncestryDNA®

1. Отмяна на лабораторна обработка на Вашия комплект AncestryDNA®.

Можете да отмените лабораторна обработка на Вашия комплект AncestryDNA® като cе свържете с отдела за обслужване на членове. Ако вече сте предоставили Вашата проба от слюнка, ще трябва да предоставите кода на епруветката с проба от слюнка на отдела за обслужване на членове, за да можем да идентифицираме и унищожим пробата Ви. Кодът на епруветката е включен в комплекта Ви за ДНК тест. Препоръчваме Ви да съхранявате кода на сигурно място.

Ако лабораторията вече е обработила Вашата проба от слюнка, можете да поискате унищожаване на пробата, като се свържете с отдела за обслужване на членове. Можете също да изтриете резултатите от теста си, като следвате инструкциите в настройките на Вашия ДНК тест.

2. Право на възстановяване на средства.

Съединени американски щати

  • Покупките на AncestryDNA® могат да бъдат възстановени, ако поискате възстановяване и върнете комплекта в рамките на 60 дни от поръчката на комплекта, като се приспадне таксата за обработка от 15 щатски долара. За да получите възстановяване на сумата, трябва да върнете комплекта. Ако сте закупили комплекта AncestryDNA® от Amazon или Walmart.com, трябва да се свържете директно с тези продавачи, за да поискате възстановяване на сумата.
  • Специфични характеристики: Ако сте закупили специфични характеристики за съществуващ ДНК тест, след като Вашите резултати от ДНК теста са били достъпни в Услугите, ще получите достъп до своите специфични характеристики веднага след обработката на плащането и нямате право на възстановяване на закупените специфични характеристики. Ако сте закупили специфични характеристики за съществуващ ДНК тест, който сте активирали, но ДНК резултатите не са били предоставени в Услугите, можете да отмените покупката на специфични характеристики, като се свържете с отдела за обслужване на членове и имате право на възстановяване на сумата, докато резултатите от ДНК изследването не бъдат предоставени. След като резултатите от ДНК изследването станат налични, нямате право на възстановяване на сумата за закупените специфични характеристики. Закупуването на тест AncestryDNA®, съдържащ специфични характеристики, се урежда от горепосочените условия за анулиране и възстановяване на суми, приложими за тестове AncestryDNA®, които не съдържат специфични характеристики.

 

Процес на възстановяване на сума на поръчка.

За да поискате възстановяване на сумата за Вашия комплект AncestryDNA®, трябва (1) да предоставите същата информация, която сте ни предоставили при поръчката на комплекта, и (2) да ни върнете Вашия комплект AncestryDNA®. За повече информация, моля, свържете се с отдела за обслужване на членове.

Ancestry не възстановява таксите за доставка и обработка, нито приложимите платени данъци за невъзстановимата част за комплекти, закупени в Съединените американски щати. Всички възстановени суми ще бъдат преведени по метода за фактуриране, посочен във Вашия акаунт.

Извън Съединените американски щати: Имате право да размислите, да отмените поръчката си за ДНК тест и да получите пълно възстановяване на сумата, включително разходи за изпращане, по всяко време в рамките на 14 дни след получаване на поръчката. Моля, обадете ни се, за да отмените Вашата поръчка и да поискате възстановяване на сумата. Трябва да знаете номера на поръчката си, когато се обаждате, за да я отмените. Номерът на поръчката е в имейла за потвърждение, който сте получили след нейното извършване. Вашето право на отмяна изтича 14 дни след датата на получаване на поръчката. Ако отмените своя ДНК тест, след като сте предоставили проба от слюнка, няма да имате достъп до ДНК резултатите. Сумата ще бъде възстановена само по кредитната карта, с която сте закупили комплекта за ДНК. Моля, предвидете разумен срок за получаване на възстановената сума.

3. Замяна на комплекти за тестове.

Ако се нуждаете от комплект за смяна за ДНК тест в САЩ, можете да се обадите на AncestryDNA® на телефон 1-800-958-9124 и да предоставите същата информация, която сте предоставили при поръчката на теста AncestryDNA®. Цената на комплектите за замяна е 25 щатски долара на комплект (плюс приложимите разходи за доставка и обработка) в САЩ. Ако се нуждаете от комплект за замяна за ДНК тест извън САЩ, можете да се свържете с AncestryDNA® по телефона или да изпратите имейл. Няма допълнителна такса за комплектите за замяна извън САЩ.

4. Пакети.

От време на време, Ancestry може да предлага няколко продукта (например комплект AncestryDNA® и абонамент за семейна история) в комбинирани пакети или „Пакети“. Можете да върнете „Пакет“ за възстановяване на сумата в рамките на 60 дни от датата на закупуване. Пакетите могат да бъдат върнати само в тяхната съвкупност. Не приемаме връщане на продукт(и), който(които) е(са) бил(и) продаден(и) като част от пакет, освен ако пакетът не бъде върнат изцяло. Ако Вашият пакет включва комплект за ДНК, трябва да върнете комплекта, за да имате право на възстановяване на сумата, като от сумата за възстановяване ще бъде приспадната такса за обработка в размер на 15 щатски долара (за всеки комплект за ДНК). За потребители в Европейския съюз няма да бъдат приспаднати такси за обработка от сумата за възстановяване.