Regulamin odnawiania i anulowania Ancestry

Twój abonament na Usługi (wg definicji w  Regulaminie Ancestry) oraz zakup AncestryDNA® podlega niniejszemu Regulaminowi odnawiania i anulowania. Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszym Regulaminie odnowienia i anulowania, jeśli nie zostały tutaj zdefiniowane, mają znaczenia zdefiniowane w Regulaminie Ancestry.

Abonamenty

Dostępne są różne opcje płatności za korzystanie z Usług i abonamentu na nie. Opcje te można znaleźć w poszczególnych Usługach i mogą z czasem się zmieniać. Twój abonament rozpoczyna się po zarejestrowaniu się na bezpłatny okres próbny lub przyjęciu Twojej płatności początkowej i możesz od razu uzyskać dostęp do odpowiedniej Usługi.

1. Automatyczne odnawianie abonamentu O ile nie podano inaczej w warunkach oferty, abonamenty odnawiają się automatycznie, z wyjątkiem abonamentów prezentowych i pay-per-view. Oznacza to, że gdy już zarejestrujesz się na bezpłatny okres próbny lub zostaniesz członkiem-abonentem, Twój abonament będzie automatycznie odnawiany stosownie do wybranego programu abonamentu (np. co pół roku, co miesiąc itp.). Będziemy obciążać Cię opłatami wg stawki podanej w momencie zakupu (plus należnymi podatkami, np. podatkiem VAT, gdy podana stawka nie obejmuje podatku VAT) na początku każdego okresu rozliczeniowego Twojego abonamentu przy zastosowaniu podanej przez Ciebie metody rozliczeniowej. Aby zapobiec przerwom w swojej subskrypcji, upewnij się, że Twoje dane rozliczeniowe są prawidłowe.

Ceny i warunki subskrypcji mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Cena i warunki obowiązujące w momencie dokonania pierwszego zakupu lub ostatniego odnowienia abonamentu będą obowiązywać przez cały okres abonamentu, ale przy odnowieniach lub nowych abonamentach mogą obowiązywać nowe ceny i warunki. Ancestry powiadomi Cię z rozsądnym wyprzedzeniem o wszelkich zmianach cen lub warunków, zanim wejdą one w życie. Jeśli nie chcesz odnowić abonamentu za tę nową cenę lub na tych nowych warunkach, możesz go anulować, jak opisano to poniżej.

2. Anulowanie abonamentu i zwrot zapłaty Możesz anulować swój abonament Ancestry, logując się na stronie Ustawienia konta lub kontaktując się z nami. Dowiedz się więcej o tym, jak anulować abonament Ancestry tutaj. Jeśli korzystasz z Fold3® i Newspapers.com™ poprzez abonament Ancestry All Access, możesz anulować swój abonament, logując się na stronie Ustawienia konta lub kontaktując się z nami. Jeżeli wykupisz abonament w usłudze Fold3® albo Newspapers.com™ oddzielnie, w tym dodatek Newspapers.com™ Publisher Extra®, szczegółowe informacje na temat anulowania znajdziesz poniżej. Wszystkie zwroty zostaną przelane wg powiązanej z Twoim kontem metody rozliczeniowej. Aby dowiedzieć się jak anulować abonament kupiony za pośrednictwem aplikacji Ancestry, przejdź tutaj.

Jeżeli korzystasz z Usług w Unii Europejskiej lub Zjednoczonym Królestwie, możesz także anulować abonament Ancestry, wypełniając ten formularz kontaktowy , albo abonament Newspapers.com™, wypełniając ten formularz kontaktowy.

Swój abonament Fold3® możesz anulować logując się na swojej stronie Dane konta na Fold3.com lub kontaktując się z nami tutaj. Swój abonament Newspapers.com™ możesz anulować logując się na swojej stronie Dane konta na Newspapers.com lub kontaktując się z nami tutaj. Swój abonament Archives® możesz anulować logując się na swojej stronie Profil konta na Archives® lub kontaktując się z nami tutaj.

O ile nie podano inaczej w warunkach Twojego abonamentu, zastosowanie mają następujące warunki:

Bezpłatny okres próbny: Na niektóre Usługi można zarejestrować się na bezpłatny okres próbny, dzięki czemu można wypróbować Usługi przed podjęciem płatnego abonamentu. Jeśli zarejestrujesz się na bezpłatny okres próbny, możesz zrezygnować w dowolnym momencie przed upływem dwóch dni przed końcem bezpłatnego okresu próbnego i nie ponosić żadnych opłat. Jeśli nie anulujesz do tego czasu, płatny abonament rozpocznie się po upływie bezpłatnego okresu próbnego. Jeden bezpłatny okres próbny na użytkownika. Po upływie bezpłatnego okresu próbnego nie będą zwracane żadne koszty. W przypadku użytkowników znajdujących się na terenie Unii Europejskiej bezpłatny okres próbny obejmuje okres prawa do odstąpienia od umowy. 

Abonament miesięczny (w tym usługa Preserve My Tree, o ile jest ona dostępna): Z abonamentu rozliczanego co miesiąc można zrezygnować w każdej chwili przed upływem dwóch dni roboczych przed datą odnowienia, ale rezygnacja nie uprawnia do zwrotu pieniędzy. Jeśli anulujesz miesięczny abonament, przez resztę miesiąca zachowasz dostęp do swoich Usług. Jeżeli nie anulujesz abonamentu w okresie jego trwania, będziemy odnawiać Twój abonament co miesiąc do momentu jego anulowania.

Abonamenty dłuższe niż miesiąc, rozliczane z góry:

  • Dotyczy abonamentów Ancestry: Z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej, jeśli anulujesz abonament tego rodzaju przed końcem okresu abonamentowego, nie przysługuje Ci zwrot zapłaty, ale zachowasz dostęp do odpowiednich Usług przez pozostałą część okresu abonamentowego, po czym Twój abonament zostanie anulowany. Jeśli Twój abonament nie rozpoczął się od bezpłatnego okresu próbnego, w ciągu pierwszych 14 dni pierwszego okresu abonamentowego możesz (1) anulować natychmiast, aby uzyskać pełny zwrot zapłaty i od razu utracić dostęp, lub (2) anulować na koniec bieżącego okresu abonamentowego bez zwrotu zapłaty. Jeśli nie anulujesz abonamentu w trakcie jego okresu, będziemy odnawiać Twój abonament na dodatkowe okresy o długości odpowiadającej Twojemu obecnemu abonamentowi, aż do jego anulowania przez Ciebie. Po odnowieniu abonamentu nie przysługuje Ci żaden zwrot zaplaty. Zwroty nie zależą od wykorzystania konta.
  • Dotyczy abonamentów Fold3, Newspapers.com, i Archives: Abonamenty dłuższe niż jeden miesiąc, które są rozliczane z góry, można anulować w ciągu pierwszych 30 dni i uzyskać pełen zwrot zapłaty. Jeśli taki abonament rozpoczyna się od bezpłatnego okresu próbnego, ten 30-dniowy okres rozpoczyna się po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego. Jeśli abonament tego rodzaju anulujesz po upływie pierwszych 30 dni, nie otrzymasz zwrotu zapłaty, ale zachowasz dostęp do odpowiednich Usług przez pozostałą część okresu abonamentowego, po czym abonament zostanie anulowany. Jeśli nie anulujesz abonamentu w trakcie jego okresu, będziemy odnawiać Twój abonament na dodatkowe okresy o długości odpowiadającej Twojemu obecnemu abonamentowi, aż do jego anulowania przez Ciebie. Zwroty nie zależą od wykorzystania konta.

Abonamenty dłuższe niż miesiąc, rozliczane miesięcznie: Tam, gdzie są oferowane, niektóre abonamenty dłuższe niż miesiąc mogą kwalifikować się do rozliczeń comiesięcznych. Nawet jeśli będziesz rozliczać się co miesiąc, zobowiązujesz się do korzystania z abonamentu przez cały jego okres (np. 6 miesięcy lub 12 miesięcy). Z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej, jeśli anulujesz abonament tego rodzaju przed końcem okresu abonamentowego, nie przysługuje Ci zwrot zapłaty, ale zachowasz dostęp do odpowiednich Usług przez pozostałą część opłaconych miesięcy (po czym Twój abonament zostanie anulowany) i możesz zostać obciążony(-a) opłatą za anulowanie. Jeśli Twój abonament nie rozpoczął się od bezpłatnego okresu próbnego, w ciągu pierwszych 14 dni pierwszego okresu abonamentowego możesz (1) anulować natychmiast, aby uzyskać pełny zwrot zapłaty za pierwszy miesiąc i od razu utracić dostęp, lub (2) anulować na koniec tego pierwszego miesiąca, co podlega opłacie za anulowanie. W przypadku abonamentu wykupionego w witrynie www.ancestry.com opłata za anulowanie wynosi niższą z następujących kwot: (i) 25 USD za abonament na sześć miesięcy albo 50 USD za abonament na dwanaście miesięcy (plus ewentualne podatki) albo (ii) pozostały koszt abonamentu. W przypadku abonamentu wykupionego w witrynie www.ancestry.co.uk opłata za anulowanie wynosi niższą z następujących kwot: 20 GBP/EUR albo pozostały koszt abonamentu. W przypadku abonamentu wykupionego w witrynie www.ancestry.com.au opłata za anulowanie wynosi niższą z następujących kwot: 25 AUD/NZD albo pozostały koszt abonamentu. W przypadku abonamentu wykupionego w witrynie www.ancestry.ca opłata za anulowanie wynosi niższą z następujących kwot: 25 CAD albo pozostały koszt abonamentu. W przypadku abonamentu wykupionego w witrynie www.ancestry.de opłata za anulowanie wynosi niższą z następujących kwot: 20 EUR albo pozostały koszt abonamentu. Jeśli nie anulujesz abonamentu w trakcie jego okresu, będziemy odnawiać Twój abonament na dodatkowe okresy o długości odpowiadającej Twojemu obecnemu abonamentowi, aż do jego anulowania przez Ciebie. Po odnowieniu abonamentu nie przysługuje Ci żaden zwrot zaplaty.

Członkostwo w prezencie: Członkostwo w prezencie może anulować nabywca, aby uzyskać pełen zwrot zapłaty przed upływem wcześniejszego z następujących terminów (a) 30 dni od daty zakupu prezentu lub (b) wybranej przez nabywcę daty rozpoczęcia prezentu. Po dacie rozpoczęcia prezentu nie można uzyskać zwrotu. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie specjalnym członkostwa w prezencie.

Abonamenty rodzinne: Plany rodzinne, o ile są dostępne, umożliwiają kupującemu przyznanie dostępu do danej Usługi maksymalnie czterem dodatkowym użytkownikom. Kupujący może dodawać użytkowników do planu rodzinnego i usuwać ich w dowolnym momencie, a użytkownicy mogą rezygnować z udziału w planie rodzinnym w dowolnym momencie, wchodząc na stronę Ustawienia konta. Wszelkie zmiany w planie rodzinnym wprowadzone przez kupującego będą miały zastosowanie do kont zależnych. Jeżeli kupujący anuluje plan rodzinny, wszyscy użytkownicy planu rodzinnego zachowają dostęp do odnośnych usług do końca okresu abonamentowego, po czym abonament zostanie anulowany.

Wstrzymywanie abonamentu: Tam, gdzie są dostępne, automatycznie odnawiane abonamenty Ancestry można wstrzymać na koniec bieżącego cyklu rozliczeniowego opóźniając płatność za odnowienie o maksymalnie 2 miesiące. Można wstrzymać abonament tylko raz na cykl rozliczeniowy, a po rozpoczęciu wstrzymania nie będzie można zmienić czasu jego trwania. Na czas wstrzymania utracisz dostęp do płatnych treści. Twój abonament zostanie automatycznie ponownie aktywowany po upływie określonego czasu za cenę, za którą zostałby odnowiony przed wstrzymaniem i zatwierdzasz cykliczne obciążanie swojej karty kredytowej jego ceną po ponownej aktywacji. Jeśli zdecydujesz się anulować abonament, gdy jest wstrzymany, opłata nie zostanie naliczona.

Kredyty: Niektóre Usługi można kupować jako kredyty, w różnych ilościach, do wykorzystania przez określony czas (np. Usługi na www.archives.com). Zakupione kredyty są ważne przez okres wskazany w momencie zakupu. Wszelkie kredyty niewykorzystane w okresie dozwolonego użytkowania wygasają po upływie terminu wygaśnięcia.

Podatki i opłaty: Będziesz odpowiadać za wszystkie podatki i opłaty naliczane przez inne firmy, takie jak koszty wysyłki, opłaty operatorów komórkowych, opłaty za abonament na przesył danych, opłaty za przekroczenie konta, opłaty za karty kredytowe i opłaty za transakcje zagraniczne.

Zestawy AncestryDNA®

1. Anulowanie przetwarzania laboratoryjnego Twojego Zestawu AncestryDNA®

Przetwarzanie laboratoryjne swojego zestawu AncestryDNA® możesz anulować, kontaktując się z Obsługą Członków. Jeśli próbka Twojej śliny została już przesłana, konieczne będzie podanie Obsłudze Członków kodu z probówki z próbką śliny, abyśmy mogli zidentyfikować i zniszczyć Twoją próbkę. Kod probówki znajduje się w zestawie do testów DNA. Zalecamy przechowywanie tego kodu w bezpiecznym miejscu.

Jeśli laboratorium przetworzyło już Twoją próbkę śliny, możesz zażądać jej zniszczenia kontaktując się z Obsługą Członków. Możesz również usunąć wyniki testu, postępując zgodnie z instrukcjami w ustawieniach testu DNA.

2. Warunki zwrotu zapłaty

Stany Zjednoczone

  • Zakupy zestawów AncestryDNA® kwalifikują się do zwrotu zapłaty, jeśli wystąpisz o zwrot oraz zwrócisz zestaw w ciągu 60 dni od złożenia zamówienia. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o opłatę manipulacyjną 15 USD. Aby otrzymać zwrot zapłaty, musisz zwrócić zestaw. Jeśli kupiłeś(-aś) zestaw AncestryDNA® na Amazon lub Walmart.com, aby wystąpić o zwrot pieniędzy należy skontaktować się bezpośrednio z tymi sprzedawcami.
  • Cechy: Jeśli kupisz cechy do swojego istniejącego testu DNA po udostępnieniu swoich wyników DNA w Usługach, uzyskasz dostęp do swoich cech natychmiast po przyjęciu Twojej płatności. Koszt zakupu cech nie podlega zwrotowi. Jeśli kupisz cechy do swojego istniejącego testu DNA, który aktywowałeś(-aś), ale Twoje wyniki DNA nie zostały udostępnione w Usługach, możesz anulować zakup cech, kontaktując się z Obsługa Członków i do czasu udostępnienia swoich wyników DNA przysługuje Ci zwrot zapłaty. Gdy Twoje wyniki DNA zostaną udostępnione, nie przysługuje Ci zwrot kosztów zakupu cech. Zakup Testu AncestryDNA® zawierającego cechy podlega powyższym warunkom anulowania i zwrotu zapłaty odnoszącym się do Testów AncestryDNA®, które nie zawierają cech.

 

Proces zwrotu zapłaty

Aby zażądać zwrotu zapłaty za zestaw AncestryDNA®, musisz (1) podać te same informacje, które podałeś(-aś) nam przy składaniu zamówienia na ten zestaw, oraz (2) zwrócić nam swój zestaw AncestryDNA®. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z Obsługą Członków.

Ancestry nie zwraca kosztów wysyłki, opłat manipulacyjnych, ani żadnych należnych podatków zapłaconych od bezzwrotnej części zestawów zakupionych w USA. Wszystkie zwroty zostaną przelane wg powiązanej z Twoim kontem metody rozliczeniowej.

Poza USA: Masz prawo zmienić zdanie, anulować zamówienie na test DNA i otrzymać pełny zwrot zapłaty w dowolnym momencie w ciągu 14 dni od otrzymania Twojego zamówienia. Prosimyzadzwonić do nas, aby anulować zamówienie i zażądać zwrotu zapłaty. Kiedy dzwonisz, aby anulować zamówienie, musisz znać jego numer. Numer Twojego zamówienia znajduje się w otrzymanej po jego złożeniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Twoje prawo do anulowania wygasa po upływie 14 dni od daty otrzymania Twojego zamówienia. Jeśli anulujesz test DNA po przesłaniu próbki śliny, nie będziesz mieć dostępu do żadnych wyników DNA. Zwrot uzyskasz wyłącznie na karcie kredytowej użytej do zakupu zestawu DNA. Odczekaj odpowiedni czas, zanim środki te dotrą do Ciebie.

3. Zamienne zestawy testowe.

Jeśli musisz zamienić zestaw do testów DNA w USA, możesz zadzwonić do AncestryDNA® pod numer 1-800-958-9124 i podać te same informacje, które podałeś(-aś) przy zamawianiu testu AncestryDNA®. Zestawy zamienne kosztują 25 USD za zestaw (plus koszt wysyłki i obsługi) w USA. Jeśli musisz zamienić zestaw do testów DNA poza USA, możesz skontaktować się z AncestryDNA® telefonicznie lub pocztą e-mail. Nie ma dodatkowej opłaty za zestawy zamienne poza USA.

4. Pakiety.

Od czasu do czasu, tam gdzie jest to oferowane, Ancestry może oferować kilka produktów (np. zestaw AncestryDNA® i abonament historii rodziny) połączonych w „Pakiety”. Pakiet można zwrócić i uzyskać zwrot zapłaty w ciągu 60 dni od daty zakupu. Pakiety można zwracać wyłącznie w całości. Nie przyjmujemy zwrotów żadnych produktów sprzedanych w Pakiecie, chyba że Pakiet zostanie zwrócony w całości. Jeśli Twój Pakiet zawiera zestaw DNA, musisz go zwrócić, aby kwalifikować się do zwrotu zapłaty, a od kwoty zwrotu zostanie odjęta opłata manipulacyjna 15 USD (za zestaw DNA). W przypadku użytkowników na terenie Unii Europejskiej opłata manipulacyjna nie zostanie odjęta od kwoty zwrotu.