„Ancestry“ atnaujinimo ir atšaukimo sąlygos

Jūsų Paslaugų prenumeratai (kaip nurodyta „Ancestry“  Sąlygose) ir įsigytoms „AncestryDNA®“ prekėms taikomos šios Atnaujinimo ir atšaukimo sąlygos. Bet kokie terminai, šiose Atnaujinimo ir atšaukimo taisyklėse rašomi didžiąja raide ir kitaip nepaaiškinti, turi tą pačią reikšmę, kaip ir „Ancestry“ sąlygose.

Prenumeratos

Paslaugas prenumeruoti ir už jas sumokėti galima įvairiais būdais. Tokie būdai nurodyti kiekvienos Paslaugos sąlygose atskirai, ir gali keistis. Užsiregistravę nemokamam bandomajam laikotarpiui arba atlikę pradinę įmoką aktyvinsite prenumeratą ir galėsite iš karto naudotis atitinkama Paslauga.

1. Automatinis prenumeratų atnaujinimas. Jei pasiūlymo sąlygose nenurodyta kitaip, prenumeratos, išskyrus dovanojamas ir apmokamas už kiekvieną peržiūrą atskirai, atnaujinamos automatiškai. Tai reiškia, kad jei užsiregistruosite nemokamam bandomajam laikotarpiui arba tapsite prenumeratoriais, prenumeratą automatiškai atnaujinsime pagal jūsų pasirinktą programą (pvz., kas pusmetį, kas mėnesį ir t. t.). Jei jums nepranešama kitaip, kiekvieno prenumeratos atsiskaitymo laikotarpio pradžioje iš jūsų bus imamas pirkimo metu nurodytas tarifas (pridėjus taikomus mokesčius, pvz., pridėtinės vertės mokestį, jei į nurodytą tarifą neįtrauktas PVM), naudojant atsiskaitymo būdą, kurį mums nurodėte. Kad prenumerata nenutrūktų, įsitikinkite, kad jūsų atsiskaitymo informacija yra teisinga.

Prenumeratos kainos ir sąlygos gali bet kada pasikeisti. Paslaugos įsigijimo metu arba paskutinį kartą atnaujinus prenumeratą galiojusi kaina ir sąlygos galios visą prenumeratos laikotarpį, tačiau pratęsimams ar naujoms prenumeratoms gali būti taikomos naujos kainos ir sąlygos. Prireikus, „Ancestry“ jus informuos apie kainos ar sąlygų pakeitimus iki jiems įsigaliojus. Jei su nauja prenumeratos kaina arba naujomis sąlygomis nesutinkate, galite atšaukti prenumeratą vadovaudamiesi toliau pateiktais nurodymais.

2. Prenumeratos atšaukimai ir pinigų grąžinimai. „Ancestry“ prenumeratą galite atšaukti prisijungę prie savo paskyros nuostatų arba susisiekę su mumis. Daugiau informacijos apie „Ancestry“ prenumeratos atšaukimą rasite čia. Jei prieigą prie „Fold3®“ ir „Newspapers.com™“ turite per visos prieigos prenumeratą „Ancestry All Access“, ją galite atšaukti prisijungę prie savo paskyros nuostatų arba susisiekę su mumis. Jei „Fold3®“ arba „Newspapers.com™“ prenumeruojate atskirai, įskaitant „Newspapers.com™ Publisher Extra®“ priedą, vadovaukitės toliau pateiktais atšaukimo nurodymais. Visos grąžinamos sumos bus pervestos į su jūsų paskyra susietą sąskaitą. Informacijos apie „Ancestry“ programėlėje įsigytų prenumeratų atšaukimą rasite čia.

Jeigu Paslaugomis naudojatės ES arba JK, „Ancestry“ prenumeratą taip pat galite atšaukti užpildydami šią kontaktų formą , o savo „Newspapers.com™“ prenumeratą užpildydami šią kontaktų formą.

„Fold3®“ prenumeratą galite atšaukti prisijungę prie savo paskyros informacijos puslapio „Fold3.com“ arba susisiekę su mumis čia. „Newspapers.com™“ prenumeratą galite atšaukti prisijungę prie savo paskyros informacijos puslapio „Newspapers.com“ arba susisiekę su mumis čia. „Archives®“ prenumeratą galite atšaukti prisijungę prie savo paskyros profilio puslapio „Archives.com“ arba susisiekę su mumis čia.

Jei prenumeratos sąlygose kitaip nenurodyta, taikomos toliau nurodytos sąlygos.

Nemokamos bandomosios prenumeratos Kai kurias Paslaugas galima išbandyti nemokamai, kad būtų lengviau apsispręsti, ar rinktis mokamą prenumeratą. Jei užsiregistruosite bandomajam laikotarpiui, galėsite ją atšaukti iki jos pabaigos likus bent dviem dienoms, kad nereikėtų mokėti. Jei iki to laiko prenumeratos neatšauksite, pasibaigus nemokamam laikotarpiui pradės veikti mokama prenumerata. Vienam naudotojui viena nemokama prenumerata. Mokėjimai atlikti pasibaigus nemokamam bandomajam laikotarpiui negrąžinami. Naudotojams, gyvenantiems Europos Sąjungoje, nemokamo bandymo laikotarpiu galioja jūsų teisė  apsispręsti ir atsisakyti sutarties.

Mėnesio prenumeratos (įskaitant, kur taikoma, „Preserve My Tree“ („Išsaugok mano medį“) Prenumeratą, už kurią sąskaitos išrašomos kas mėnesį, galima atšaukti bet kuriuo metu likus dviems darbo dienoms iki pratęsimo datos, tačiau pinigai už ją negrąžinami. Jei mėnesinę prenumeratą atšauksite, prieigą prie Paslaugų turėsite iki mėnesio pabaigos. Jei neatšauksite prenumeratos per prenumeratos laikotarpį, mes atnaujinsime jūsų prenumeratą kiekvieną mėnesį, kol ją atšauksite.

Ilgesnės nei mėnesio prenumeratos, apmokamos iš anksto

  • „Ancestry“ prenumeratoms: Išskyrus toliau nurodytus atvejus, jei atšauksite tokio tipo prenumeratą prieš pasibaigiant prenumeratos laikotarpiui, pinigai jums nebus grąžinti, tačiau galėsite naudotis atitinkamomis Paslaugomis likusį prenumeratos laikotarpį, po kurio jūsų prenumerata bus atšaukta. Jei prenumeratą įsigijote nepasinaudoję nemokamu bandomuoju laikotarpiu, per pirmąsias 14 pirmojo prenumeratos laikotarpio dienų galėsite arba (1) iš karto nutraukti prenumeratą ir atgauti visą sumokėtą sumą bei iš karto prarasti prieigą, arba (2) nutraukti prenumeratą pasibaigus dabartinės prenumeratos laikotarpiui be pinigų grąžinimo. Jei neatšauksite savo prenumeratos per prenumeratos laikotarpį, mes pratęsime jūsų prenumeratą papildomiems terminams, lygiaverčiams dabartinės prenumeratos trukmei, kol ją atšauksite. Prenumeratai atsinaujinus prarandate teisę į pinigų grąžinimą. Pinigų grąžinimas nepriklauso nuo paskyros naudojimo.
  • „Fold3“, „Newspapers.com“, ir „Archives“ prenumeratoms: Ilgesnes nei vieno mėnesio prenumeratas, kurios apmokamos iš anksto, galima atšaukti per pirmąsias 30 dienų ir susigrąžinti visą sumokėtą sumą. Jei tokia prenumerata prasideda nuo nemokamo bandomojo laikotarpio, 30 dienų laikotarpis prasideda pasibaigus nemokamam bandomajam laikotarpiui. Jei nutrauksite tokio tipo prenumeratą po pirmųjų 30 dienų, pinigai nebus grąžinti, tačiau galėsite naudotis atitinkamomis Paslaugomis likusį prenumeratos laikotarpį, po kurio jūsų prenumerata bus nutraukta. Jei neatšauksite savo prenumeratos per prenumeratos laikotarpį, mes pratęsime jūsų prenumeratą papildomiems terminams, lygiaverčiams dabartinės prenumeratos trukmei, kol ją atšauksite. Pinigų grąžinimas nepriklauso nuo paskyros naudojimo.

Ilgesnės nei mėnesio prenumeratos, už kurias sąskaitas pateikiamos kas mėnesį: Kai kurioms ilgesnėms nei mėnesio prenumeratoms gali būti taikomas atsiskaitymas kas mėnesį. Net jei už paslaugas mokėsite kas mėnesį, įsipareigojate visam pasirinktam prenumeratos laikotarpiui (pvz., 6 arba 12 mėnesių). Išskyrus toliau nurodytus atvejus, jei tokio tipo prenumeratą atšauksite jai nepasibaigus, neturėsite teisės susigrąžinti pinigų, tačiau išsaugosite prieigą prie atitinkamų Paslaugų likusį apmokėtų mėnesių laikotarpį (po kurio jūsų prenumerata bus atšaukta) ir iš jūsų gali būti imamas atšaukimo mokestis. Jei prenumeratą įsigijote nepasinaudoję nemokamu bandomuoju laikotarpiu, per pirmąsias 14 pirmojo prenumeratos laikotarpio dienų galėsite arba (1) iš karto nutraukti prenumeratą ir atgauti visą sumokėtą sumą bei iš karto prarasti prieigą, arba (2) nutraukti prenumeratą pasibaigus pirmajam mėnesiui ir sumokėti atšaukimo mokestį. Svetainėje www.ancestry.com įsigytoms prenumeratoms atšaukimo mokesčiai yra i) 25 USD už 6 mėn. prenumeratą, arba 50 USD už 12 mėn. prenumeratą (pridėjus visus taikomus mokesčius), arba ii) likusi jūsų prenumeratos kaina, priklausomai nuo to, kuri suma mažesnė. Svetainėje www.ancestry.co.uk įsigytoms prenumeratoms atšaukimo mokestis yra 20 GBP / EUR arba likusi jūsų prenumeratos kaina, priklausomai nuo to, kuri suma mažesnė. Svetainėje www.ancestry.com.au įsigytoms prenumeratoms atšaukimo mokestis yra 25 AUD/ NZD arba likusi prenumeratos kaina, priklausomai nuo to, kuri suma mažesnė. Svetainėje www.ancestry.ca įsigytoms prenumeratoms atšaukimo mokestis yra 25 CAD arba likusi prenumeratos kaina, priklausomai nuo to, kuri suma mažesnė. Svetainėje www.ancestry.de įsigytoms prenumeratoms atšaukimo mokestis yra 20 EUR arba likusi prenumeratos kaina, priklausomai nuo to, kuri suma mažesnė. Jei neatšauksite prenumeratos per prenumeratos laikotarpį, mes pratęsime jūsų prenumeratą papildomiems terminams, lygiems dabartinės prenumeratos trukmei, kol ją atšauksite. Prenumeratai atsinaujinus prarandate teisę į pinigų grąžinimą.

Dovanų narystės Pirkėjas gali atšaukti dovanų narystę ir atgauti visą sumokėtą sumą iki ankstesnės iš šių datų: a) 30 dienų nuo dovanos įsigijimo dienos; arba b) pirkėjo pasirinktos dovanos pradžios datos. Dovanai įsigaliojus, pinigai negrąžinami. Daugiau informacijos galite rasti Specialiose dovanų narystės sąlygose.

Šeimos prenumeratos Jei yra galimybė, šeimos planai leidžia pirkėjui suteikti iki 4 papildomų naudotojų prieigą prie atitinkamų Paslaugų. Pirkėjas gali bet kada pridėti arba pašalinti naudotojus iš šeimos plano, o naudotojai gali bet kada pasitraukti iš šeimos plano apsilankę jūsų Paskyros nuostatų puslapyje. Bet kokie pirkėjo atlikti šeimos plano pakeitimai bus taikomi ir papildomoms paskyroms. Jei pirkėjas atšaukia šeimos planą, visi šeimos plano naudotojai išsaugoja prieigą prie atitinkamų Paslaugų likusį prenumeratos laikotarpį, kuriam pasibaigus prenumerata atšaukiama.

Prenumeratos pristabdymas Jei įmanoma, automatiškai atnaujinamų „Ancestry“ prenumeratų atveju galite pristabdyti prenumeratą atidėdami atnaujinimo mokėjimą iki 2 mėnesių dabartinio atsiskaitymo ciklo pabaigoje. Per einamąjį laikotarpį prenumeratą pristabdyti galite tik vieną kartą, o pristabdę negalite pakeisti pristabdymo trukmės. Prenumeratos pristabdymo laikotarpiu neturėsite prieigos prie mokamo turinio. Jūsų prenumerata bus automatiškai atnaujinta pasibaigus nurodytam laikotarpiui už kainą, už kurią ji būtų buvusi atnaujinta iki pertraukos, ir jūs suteikiate leidimą, kad atnaujinus prenumeratą iš jūsų mokėjimo formos būtų reguliariai išskaitomas mokestis už prenumeratą. Jei nuspręsite atšaukti pristabdytą prenumeratą, mokestis nebus taikomas.

Kreditai Kai kurias Paslaugas, tam tikram laikotarpiui, galima įsigyti už kreditus (pvz., Paslaugos puslapyje www.archives.com). Įsigyti kreditai galioja pirkimo metu nurodytą laikotarpį. Bet kokie kreditai, nepanaudoti per leistiną naudojimo laikotarpį, nustoja galioti pasibaigus jų galiojimo terminui.

Mokesčiai ir rinkliavos Visus mokesčius ir kitų bendrovių taikomus mokesčius, pvz., siuntimo, mobiliojo ryšio operatoriaus mokesčius, duomenų plano mokesčius, perviršio mokesčius, kredito kortelių mokesčius ir užsienio operacijų mokesčius mokate jūs.

„AncestryDNA®“ rinkiniai

1. Jūsų „AncestryDNA®“ rinkinio apdorojimo laboratorijoje atšaukimas.

Galite atšaukti „AncestryDNA®“ rinkinio apdorojimą susisiekę su Pagalbos centru. Jei seilių mėginį jau pateikėte, Pagalbos centru turėsite pasakyti ant seilių mėgintuvėlio nurodytą kodą, kad galėtume surasti ir sunaikinti jūsų mėginį. Kodą rasite DNR tyrimo rinkinyje. Patariame kodą laikyti saugioje vietoje.

Jei laboratorija jūsų seilių mėginį jau apdorojo, susisiekę su Pagalbos centru galite paprašyti jį sunaikinti. Tyrimo rezultatus taip pat galite pašalinti laikydamiesi DNR tyrimo nustatymuose pateiktais nurodymais.

2. Pinigų grąžinimo sąlygos.

Jungtinės Valstijos

  • „AncestryDNA®“ prekes sumokėtus pinigus galima susigrąžinti – per 60 dienų nuo rinkinio užsakymo pateikite užklausą dėl pinigų grąžinimo ir grąžinkite rinkinį; tokiu atveju išskaičiuojamas 15 USD apdorojimo mokestis. Jei norite susigrąžinti pinigus, turite grąžinti rinkinį. Jei „AncestryDNA®“ rinkinį įsigijote „Amazon“ arba „Walmart.com“, dėl pinigų grąžinimo tiesiogiai susisiekite su tais pardavėjais.
  • Bruožai Jei paskelbus jūsų DNR tyrimo rezultatus papildomai įsigijote bruožų informacijos Paslaugą, prieigą prie bruožų informacijos gausite, kai bus apdorotas jūsų mokėjimas; tokiu atveju pinigai už jūsų įsigytą bruožų informacijos paslaugą negrąžinami. Jei įsigijote bruožų informacijos Paslaugą esamam ir aktyvintam DNR tyrimui, kurio rezultatai dar nėra paskelbti, galite atšaukti užsakymą pirkti bruožų informacijos Paslaugą susisiekę su Pagalbos centru, ir tokiu atveju turėsite teisę susigrąžinti mokestį, kol nebus paskelbti DNR testo rezultatai. Paskelbus DNR tyrimo rezultatus susigrąžinti pinigų už įsigytą bruožų informacijos Paslaugą negalėsite. Jūsų įsigytam „AncestryDNA®“ testui, kuriame yra požymių, taikomos pirmiau nurodytos „AncestryDNA®“ tyrimams be bruožų informacijos atšaukimo ir grąžinimo sąlygos.

 

Pinigų grąžinimo procesas.

Norėdami susigrąžinti pinigus už „AncestryDNA®“ tyrimo rinkinį, turite (1) pateikti tą pačią informaciją, kurią pateikėte užsakydami rinkinį, ir (2) grąžinti mums savo „AncestryDNA®“ rinkinį. Jei jums reikia daugiau informacijos, susisiekite su Pagalbos centru.

„Ancestry“ negrąžina siuntimo ir apdorojimo mokesčių ar taikomų mokesčių, sumokėtų už negrąžinamą rinkinių, įsigytų Jungtinėse Amerikos Valstijose, dalį. Visos grąžinamos sumos bus pervestos į su jūsų paskyra susietą sąskaitą.

Už JAV ribų: Bet kuriuo metu per 14 dienų nuo užsakymo gavimo dienos turite teisę atsisakyti, persigalvoti, atšaukti DNR tyrimo užsakymą ir atgauti visą sumokėtą sumą, įskaitant siuntimo išlaidas. Jei norite atšaukti užsakymą ir pateikti prašymą susigrąžinti pinigus, susisiekite su mumis. Susisiekę su mumis dėl užsakymo atšaukimo, būkite pasiruošę nurodyti užsakymo numerį. Užsakymo numerį rasite užsakymo patvirtinimo el. laiške, kurį gavote pateikę užsakymą. Teisės atšaukti užsakymą nebeteksite nuo užsakymo gavimo dienos praėjus 14 dienų. Jei atšauksite DNR tyrimą po to, kai pateiksite seilių mėginį, DNR rezultatų pasiekti negalėsite. Pinigai bus grąžinti tik į tą pačią sąskaitą, iš kurios apmokėjote DNR tyrimo rinkinį. Pinigų grąžinimas gali šiek tiek užtrukti. Būkite kantrūs.

3. Tyrimo rinkinių keitimas.

Jei gyvenate JAV ir norite pakeisti DNR tyrimo rinkinį, skambinkite „AncestryDNA®“ numeriu 1-800-958-9124 ir pateikite informaciją, kurią pateikėte užsisakydami „AncestryDNA®“ tyrimą. JAV rinkinio pakeitimas kainuoja 25 USD už rinkinį (neįskaitant siuntimo ir apdorojimo mokesčių). Jei gyvenate ne JAV ir jums reikia pakeisti DNR tyrimo rinkinį, susisiekite su „AncestryDNA®“ telefonu arba el. paštu. Pakeitimams už JAV ribų papildomas mokestis netaikomas.

4. Komplektai.

Kartais „Ancestry“ gali pasiūlyti įsigyti kelių produktų (pvz., „AncestryDNA®“ tyrimo rinkinio ir šeimos istorijos prenumeratos) paketus, arba „Komplektus“. Visą Komplektą galite grąžinti per 60 dienų nuo pirkimo datos ir susigrąžinti pinigus. Komplektus galima grąžinti tik pilnus. Nepriimame jokių produktų ar Paslaugų, kurie yra tik Komplekto dalis; priimame tik pilnus grąžinamus Komplektus. Jei jūsų įsigytame Komplekte yra DNR tyrimo rinkinys, norėdami susigrąžinti pinigus turite grąžinti rinkinį; iš grąžinamos sumos išskaičiuosime 15 USD apdorojimo mokestį (už kiekvieną DNR rinkinį). Europos Sąjungos naudotojams iš grąžintinos sumos nebus išskaičiuojami jokie apdorojimo mokesčiai.