Condițiile Ancestry privind reînnoirea și anularea

Abonamentul dumneavoastră pentru Servicii (conform definiției din  Termenele și condițiile Ancestry) și achiziția AncestryDNA® se supun acestor Condiții privind reînnoirea și anularea. Termenii scriși cu majusculă folosiți în aceste Condiții privind reînnoirea și anularea și care nu sunt definiți mai jos sunt definiți în Termene și condiții.

Abonamente

Pentru utilizarea Serviciilor sunt disponibile diferite opțiuni de plată și abonamente. Aceste opțiuni pot fi găsite în fiecare Serviciu și se pot modifica ocazional. Abonamentul dumneavoastră începe după ce vă înregistrați pentru o perioadă de probă gratuită sau după prelucrarea plății inițiale și veți putea accesa imediat Serviciul relevant.

1. Reînnoirea automată a abonamentelor. Cu excepția cazului în care se stabilește altceva în condițiile ofertei dumneavoastră, abonamentele se reînnoiesc automat, cu excepția abonamentelor cadou și cu plată pe vizualizare. Acest lucru înseamnă că, după ce vă înregistrați pentru o perioadă de probă gratuită sau după ce deveniți un membru abonat, abonamentul dumneavoastră se va reînnoi automat pe baza programului abonamentului ales (de ex., bianual, lunar etc.). Cu excepția cazului în care sunteți informat(ă) altfel, vi se va percepe tariful indicat la momentul achiziției (plus taxele aplicabile, precum taxa pe valoare adăugată, când tariful indicat nu include TVA) la începutul fiecărei perioade de facturare, prin metoda de facturare stabilită de dumneavoastră. Pentru a preveni o întrerupere a abonamentului dumneavoastră, vă rugăm să vă asigurați că dat ele de facturare sunt corecte.

Prețurile și condițiile abonamentelor se pot modifica în orice moment. Prețul și condițiile în vigoare la momentul achiziției inițiale sau la data celei mai recente reînnoiri a abonamentului vor produce efecte pe durata respectivei perioade de abonament, dar noi prețuri și condiții se pot aplica în cazul reînnoirilor sau noilor abonamente. Ancestry vă va acorda un preaviz rezonabil cu privire la orice modificări ale prețurilor sau condițiilor, înainte ca acestea să intre în vigoare. Dacă nu doriți să vă reînnoiți abonamentul în baza acestor noi prețuri sau condiții, vă puteți anula abonamentul în modul descris mai jos.

2. Anulări și rambursări pentru abonamente. Vă puteți anula abonamentul Ancestry, conectându-vă la pagina Setări cont sau contactându-ne. Aflați mai multe despre modul în care vă puteți anula abonamentul Ancestry aici. Dacă accesați Fold3® și Newspapers.com™ prin intermediul unui abonament Ancestry All Access, vă puteți anula abonamentul conectându-vă la pagina Setări cont sau contactându-ne. Dacă vă abonați la Fold3® sau Newspapers.com™ separat, inclusiv un supliment Newspapers.com™ Publisher Extra®, vedeți detaliile de mai jos privind anularea. Toate rambursările vor fi creditate prin metoda de facturare asociată contului dumneavoastră. Pentru informații privind modul de anulare a unui abonament achiziționat prin aplicația Ancestry, intrați aici.

Dacă utilizați Serviciile în UE sau Regatul Unit, vă puteți anula abonamentul Ancestry și prin completarea acestui formular de contact sau abonamentul Newspapers.com™ completând acest formular de contact.

Vă puteți anula abonamentul Fold3® conectându-vă la pagina Detalii cont pe Fold3.com sau contactându-ne aici. Vă puteți anula abonamentul Newspapers.com™ conectându-vă la pagina Detalii cont pe Newspapers.com sau contactându-ne aici. Vă puteți anula abonamentul Archives® conectându-vă la pagina Profil cont pe Archives.com sau contactându-ne aici.

Cu excepția cazului în care se stabilește altfel în condițiile abonamentului dumneavoastră, se vor aplica următoarele condiții:

Perioade de probă gratuite: Unele Servicii vă permit să vă înregistrați pentru o perioadă de probă gratuită, astfel încât să încercați Serviciile înainte de a achiziționa un abonament cu plată. Dacă vă înregistrați pentru o perioadă de probă gratuită, puteți anula înregistrarea în orice moment cu până la două zile înainte de încheierea perioadei de probă gratuite, fără costuri. Dacă nu anulați până la acest termen, perioada de abonament cu plată va începe după încheierea perioadei de probă gratuite. Un utilizator poate beneficia de o singură perioadă de probă gratuită. După încheierea perioadei de probă nu se vor acorda rambursări. Pentru utilizatorii aflați în Uniunea Europeană, perioada de probă gratuită include și drepturile de retractare și dreptul de a retragere din contract.

Abonamentele lunare (inclusiv Preserve My Tree, acolo unde este disponibil): Abonamentele facturate lunar pot fi anulate cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data de reînnoire, dar costurile aferente nu pot fi rambursate. Dacă vă anulați abonamentul lunar, veți avea în continuare acces la Servicii pentru restul lunii respective. Dacă nu vă anulați abonamentul în perioada de abonament, vă vom reînnoi abonamentul lunar, până în momentul în care îl veți anula.

Abonamente pentru perioade mai mari de o lună, facturate în avans:

  • Pentru abonamentele Ancestry: Cu excepția situațiilor prezentate mai jos, dacă anulați abonamentele de acest tip înainte de încheierea perioadei de abonament, nu vi se va acorda o rambursare, dar vă veți păstra accesul la Serviciile relevante pentru restul perioadei de abonament, după care abonamentul dumneavoastră va fi anulat. Dacă abonamentul dumneavoastră nu a început cu o perioadă de probă gratuită, în primele 14 zile ale primei perioade de abonament puteți (1) anula abonamentul cu efect imediat, cu rambursare integrală și pierderea imediată a accesului sau puteți (2) anula abonamentul la finalul perioadei curente, fără rambursare. Dacă nu vă anulați abonamentul în perioada de abonament, vă vom reînnoi abonamentul pentru durate suplimentare egale cu perioada curentă, până când anulați abonamentul. După reînnoirea abonamentului, vă pierdeți eligibilitatea pentru orice rambursări. Rambursările nu se bazează pe gradul de utilizare a contului.
  • Pentru abonamentele Fold3, Newspapers.com și Archives: Abonamentele care depășesc o lună și care sunt facturate în avans pot fi anulate în primele 30 de zile pentru o rambursare integrală. Dacă abonamentul începe cu o perioadă de probă gratuită, perioada de 30 de zile începe după încheierea perioadei de probă gratuite. Dacă anulați abonamentul de acest tip după primele 30 de zile, nu veți primi nicio rambursare, dar vă veți păstra accesul la Serviciile relevante pentru restul perioadei de abonament, după care abonamentul dumneavoastră va fi anulat. Dacă nu vă anulați abonamentul în perioada de abonament, vă vom reînnoi abonamentul pentru durate suplimentare egale cu perioada curentă, până când anulați abonamentul. Rambursările nu se bazează pe gradul de utilizare a contului.

Abonamente pentru perioade mai mari de o lună, facturate lunar: În anumite situații, unele abonamente pentru perioade mai mari de o lună pot fi eligibile pentru facturare lunară. Chiar dacă vi se vor emite facturi lunare, vă angajați să respectați întreaga durată a abonamentului (de ex., 6 luni sau 12 luni). Cu excepția situațiilor prezentate mai jos, dacă anulați abonamentele de acest tip înainte de încheierea perioadei de abonament, nu vi se va acorda o rambursare, dar vă veți păstra accesul la Serviciile relevante pentru restul perioadei plătite (după care abonamentul dumneavoastră va fi anulat) și este posibil să vi se perceapă o taxă de anulare. Dacă abonamentul dumneavoastră nu a început cu o perioadă de probă gratuită, în primele 14 zile ale primei perioade de abonament puteți (1) anula abonamentul cu efect imediat, cu rambursare integrală a taxei pentru prima lună și pierderea imediată a accesului sau puteți (2) anula abonamentul la finalul primei luni, sub rezerva achitării unei taxe de anulare. Pentru abonamentele achiziționate pe www.ancestry.com, taxele de anulare se ridică la cea mai mică valoare dintre (i) 25 USD pentru abonamentele de 6 luni sau 50 USD pentru abonamentele de 12 luni (plus orice taxe aplicabile) sau (ii) costul rămas al abonamentului dumneavoastră. Pentru abonamentele achiziționate pe www.ancestry.co.uk, taxele de anulare se ridică la cea mai mică valoare dintre 20 GBP/Euro sau costul rămas al abonamentului dumneavoastră. Pentru abonamentele achiziționate pe www.ancestry.com.au, taxele de anulare se ridică la cea mai mică valoare dintre 25 AUD/NZD sau costul rămas al abonamentului dumneavoastră. Pentru abonamentele achiziționate pe www.ancestry.ca, taxele de anulare se ridică la cea mai mică valoare dintre 25 CAD sau costul rămas al abonamentului dumneavoastră. Pentru abonamentele achiziționate pe www.ancestry.de, taxele de anulare se ridică la cea mai mică valoare dintre 20 Euro sau costul rămas al abonamentului dumneavoastră. Dacă nu vă anulați abonamentul în perioada de abonament, vă vom reînnoi abonamentul pentru durate suplimentare egale cu perioada curentă, până când anulați abonamentul. După reînnoirea abonamentului, vă pierdeți eligibilitatea pentru orice rambursări.

Abonamente cadou: Abonamentele cadou pot fi anulate de cumpărător cu rambursare integrală înainte de prima dată care survine dintre (a) trecerea a 30 de zile de la data achiziționării cadoului și (b) data de început a abonamentului cadou, selectată de cumpărător. Rambursările nu sunt disponibile după data de început a abonamentului cadou. Consultați Termenele și condițiile speciale pentru Abonamentele cadou pentru informații suplimentare.

Abonamente de familie: Acolo unde sunt disponibile, planurile de familie îi permit cumpărătorului să acorde acces la Serviciile relevante unui număr de până la 4 utilizatori suplimentari. Cumpărătorul poate adăuga sau elimina utilizatori din planul de familie în orice moment, iar utilizatorii pot părăsi planul de familie în orice moment vizitând pagina Setări cont. Orice modificări aduse de către cumpărător planului de familie se vor aplica conturilor subsidiare. În cazul în care cumpărătorul anulează planul de familie, toți utilizatorii incluși în planul de familie își vor păstra accesul la Serviciile relevante pentru restul perioadei de abonament, după care abonamentul va fi anulat.

Întreruperea perioadei de abonament: După caz, pentru abonamentele Ancestry cu reînnoire automată, puteți alege să vă întrerupeți abonamentul prin amânarea plății de reînnoire cu până la 2 luni, la finalul ciclului de facturare curent. Vă puteți întrerupe abonamentul o singură dată per ciclu de facturare și, după începutul perioadei de întrerupere, nu veți putea modifica durata acesteia. Pe perioada întreruperii veți pierde accesul la orice conținut plătit. Abonamentul dumneavoastră se va reactiva automat după perioada indicată, la prețul la care l-ați fi reînnoit anterior întreruperii, iar dumneavoastră veți autoriza plata recurentă a abonamentului, cu forma dumneavoastră de plată, la momentul reactivării. Dacă doriți să anulați abonamentul în timpul perioadei de întrerupere, nu vi se va percepe niciun cost.

Credite: Unele servicii pot fi achiziționate sub formă de credite, în diferite cantități, ce urmează a fi folosite de-a lungul unei perioade de timp (de ex. serviciile de pe www.archives.com). Creditele achiziționate sunt valabile pentru perioada specificată la momentul achiziției. Orice credite nefolosite în perioada specificată vor expira după termenul de expirare.

Taxe și comisioane: Veți răspunde pentru toate taxele și comisioanele percepute de alte companii, precum taxele de expediere, taxele practicate de operatorii de telefonie mobilă, costurile cu datele mobile, comisioanele pentru descoperirile de cont, comisioane pentru cardurile de credit și comisioanele pentru tranzacții valutare.

Kituri AncestryDNA®

1. Anularea prelucrării în laborator a kitului AncestryDNA®.

Puteți anula prelucrarea în laborator a kitului AncestryDNA® contactând serviciul de asistență pentru membri. Dacă ați trimis deja proba de salivă, va trebui să furnizați codul tubului cu proba de salivă către serviciul de asistență pentru membri, astfel încât să vă putem identifica și distruge proba. Codul tubului este inclus în kitul pentru testul ADN. Vă recomandăm să păstrați codul într-un loc sigur.

Dacă laboratorul v-a prelucrat deja proba de salivă, puteți solicita distrugerea probei contactând serviciul de asistență pentru membri. De asemenea, puteți șterge rezultatele testului urmând instrucțiunile din setărilor testului ADN.

2. Eligibilitate pentru rambursare.

Statele Unite

  • Achizițiile AncestryDNA® sunt eligibile pentru rambursare dacă solicitați o rambursare și returnați kitul în termen de 60 de zile de la plasarea comenzii, minus o taxă de prelucrare de 15 USD. Pentru a primi rambursarea trebuie să returnați kitul. Dacă v-ați achiziționat kitul AncestryDNA® de pe Amazon sau Walmart.com, trebuie să contactați direct respectivii comercianți pentru a solicita rambursarea.
  • Trăsături: Dacă ați achiziționat trăsături pentru testul ADN existent, după ce rezultatele ADN au fost puse la dispoziție prin intermediul Serviciilor, veți avea acces la trăsăturile dumneavoastră imediat după prelucrarea plății și nu veți putea solicita o rambursare pentru achiziția privind trăsăturile. Dacă achiziționați trăsături pentru testul ADN existent pe care l-ați activat, dar rezultatele dumneavoastră ADN nu au devenit disponibile prin intermediul Serviciilor, puteți anula achiziția privind trăsăturile contactând serviciul de asistență pentru membri și deveniți eligibil(ă) pentru o rambursare până când rezultatele dumneavoastră ADN devin disponibile. După ce rezultatele dumneavoastră ADN devin disponibile, vă pierdeți eligibilitatea pentru rambursarea aferentă achiziției de trăsături. Achiziția unui test AncestryDNA® ce conține trăsături face obiectul condițiilor de anulare și rambursare de mai sus, aplicabile testelor AncestryDNA® care nu includ trăsături.

 

Procesul de rambursare.

Pentru a solicita o rambursare pentru kitul AncestryDNA®, trebuie (1) să furnizați aceleași informații pe care ni le-ați furnizat când ați plasat comanda pentru kit și (2) să ne returnați kitul AncestryDNA®. Vă rugăm să contactați serviciul de asistență pentru membri pentru mai multe informații.

Ancestry nu oferă rambursări pentru costurile cu expedierea și prelucrarea sau pentru orice taxe aplicabile și achitate pentru partea nerambursabilă a kiturilor achiziționate în Statele Unite. Toate rambursările vor fi creditate prin metoda de facturare asociată contului dumneavoastră.

În afara Statelor Unite: Aveți dreptul de a vă retrage și de a vă răzgândi și a anula comanda pentru un test ADN și de a primi rambursarea integrală, inclusiv costurile de expediere, în termen de 14 zile de la data la care primim comanda dumneavoastră. Vă rugăm să ne apelați pentru a vă anula comanda și a solicita o rambursare. Când ne apelați pentru anulare, veți avea nevoie de numărul comenzii. Numărul comenzii dumneavoastră poate fi găsit în e-mailul de confirmare primit după plasarea comenzii. Dreptul dumneavoastră la anulare va expira după 14 zile de la data la care primiți comanda. Dacă anulați testul ADN după ce ați trimis proba de salivă, nu veți putea accesa niciun rezultat ADN. Rambursarea va fi acordată numai prin cardul de credit folosit pentru achiziționarea kitului ADN. Vă rugăm să așteptați o perioadă de timp rezonabilă pentru încasarea sumei.

3. Kituri de testare de înlocuire.

Dacă aveți nevoie de un kit de testare ADN de înlocuire în S.U.A., puteți apela AncestryDNA® la numărul 1-800-958-9124 și trebuie să furnizați aceleași informații pe care le-ați folosit pentru a comanda testul AncestryDNA®. Kiturile de înlocuire costă 25 USD per kit (plus costurile aferente expedierii și manipulării) în S.U.A. Dacă aveți nevoie de un kit de testare ADN de înlocuire în afara S.U.A., puteți contacta AncestryDNA® prin telefon sau e-mail. Kiturile de înlocuire nu implică taxe suplimentare în afara S.U.A.

4. Pachete.

Ocazional și după caz, Ancestry poate oferi mai multe produse (precum un kit AncestryDNA® și un abonament pentru istoricul familiei) în diferite combinații, denumite „Pachete”. Puteți returna un Pachet pentru rambursare în termen de 60 de zile de la data achiziției. Pachetele pot fi returnate numai sub formă de pachet complet. Nu acceptăm returnările de produse care au fost comercializate ca parte dintr-un Pachet, cu excepția cazului în care Pachetul este returnat integral. Dacă Pachetul dumneavoastră include un kit ADN, trebuie să returnați kitul pentru a putea primi rambursarea, cu o taxă de prelucrare de 15 USD (per kit ADN) care va fi dedusă din valoarea rambursării. Pentru utilizatorii din Uniunea Europeană nu se vor deduce taxe de prelucrare din valoarea rambursării.