Pogoji za podaljšanje in preklic uporabe storitev Ancestry

Ti pogoji za podaljšanje in preklic uporabe storitev urejajo vašo naročnino na storitve (kot je opredeljena v  Splošnih pogojih podjetja Ancestry) in nakup izdelkov AncestryDNA®. Izrazi, uporabljeni v teh pogojih za podaljšanje in preklic, so opredeljeni bodisi tukaj ali v Splošnih pogojih.

Naročnine

Za uporabo storitev so na voljo različne možnosti plačila in sklenitve naročnine. Te možnosti lahko najdete v povezavi s posameznimi storitvami in se lahko občasno spremenijo. Vaša naročnina se začne, ko se naročite na brezplačno preskusno različico ali ko je vaše začetno plačilo obdelano, takoj zatem lahko dostopate do ustrezne storitve.

1. Samodejno podaljšanje naročnine. Če v pogojih vaše ponudbe ni določeno drugače, se naročnine samodejno podaljšajo, to ne velja za podarjene naročnine in naročnine, pri katerih plačujete za posamezne oglede „pay-per-view“. To pomeni, da ko se naročite na brezplačno preskusno različico ali postanete naš naročnik, se bo vaša naročnina samodejno obnavljala glede na izbrani naročniški program (npr. polletno, mesečno itd.). Če ne boste obveščeni drugače, vas bomo na začetku vsakega obračunskega obdobja vaše naročnine bremenili po stopnji, ki je bila določena ob nakupu (skupaj z ustreznimi davčnimi obveznostmi, kot je davek na dodano vrednost, če navedena stopnja ne vključuje DDV) in sicer na plačilno sredstvo, ki ste ga izbrali. Poskrbite, da bodo vaši podatki za obračunavanje pravilni: tako se boste izognili morebitnim prekinitvam vaše naročnine.

Cene in pogoji za naročnine se lahko kadar koli spremenijo. Cena in pogoji, ki so veljali, ko ste opravili prvi nakup ali ko ste nazadnje podaljšali naročnino, bodo ostali v veljavi za čas trajanja naročniškega obdobja, vendar lahko pri podaljšanju ali sklepanju novih naročnin veljajo nove cene in novi pogoji. Podjetje Ancestry vas bo razumno obveščalo o kakršnih koli spremembah cene ali pogojev, preden te začnejo veljati. Če ne želite podaljšati naročnine v skladu z novimi cenami in pogoji, lahko naročnino prekličete, kot je opisano v nadaljevanju.

2. Preklic naročnine in vračilo denarja. Naročnino pri Ancestry lahko prekličete tako, da se prijavite na stran Nastavitve računa ali stopite v stik z nami​. Več o možnostih preklica naročnine pri Ancestry boste našli tukaj. Če dostopate do Fold3® in Newspapers.com™ prek naročnine Ancestry All Access, lahko svojo naročnino prekličete tako, da se prijavite na stran Nastavitve računa ali stopite v stik z nami​. Če ste naročeni na Fold3® ali Newspapers.com™ ločeno, vključno z dodatkom Newspapers.com™ Publisher Extra®, glejte spodnja navodila za preklic. Vsa vračila bodo knjižena na plačilno sredstvo, prek katerega poteka obračunavanje v povezavi z vašim računom. Za več informacij o možnostih preklica naročnine, ki jo naročite prek aplikacije Ancestry, kliknite tukaj.

Če uporabljate storitve v EU ali Združenem kraljestvu, lahko naročnino na Ancestry prekličete tudi tako, da izpolnite ta kontaktni obrazec,  naročnino na Newspapers.com™ pa lahko prekličete s tem kontaktnim obrazcem.

Naročnino na Fold3® lahko prekličete tako, da se prijavite v račun in obiščete stran Podatki o računu na Fold3.com ali stopite v stik z nami tukaj. Naročnino na Newspapers.com™ lahko prekličete tako, da se prijavite v račun in obiščete stran Podatki o računu na Newspapers.com ali stopite v stik z nami tukaj. Naročnino na Archives® lahko prekličete tako, da se prijavite v račun in obiščete stran Profil računa na Archives.com ali stopite v stik z nami tukaj.

Če v pogojih vaše naročnine ni določeno drugače, veljajo naslednji pogoji:

Brezplačne preskusne različice: Pri nekaterih storitvah imate možnost, da se naročite na brezplačno preskusno različico, tako da lahko pred sklenitvijo plačljive naročnine storitve preizkusite. Če se registrirate za brezplačno preskusno različico, lahko najkasneje dva dni pred iztekom brezplačnega preskusnega obdobja naročnino kadarkoli prekličete in vam ne bodo zaračunani nobeni stroški. Če v tem času naročnine ne prekličete, bo vaša plačana naročnina začela teči ob zaključku brezplačnega preskusnega obdobja. Ena brezplačna preskusna različica na uporabnika. Po poteku brezplačne preskusne različice ni vračil denarja. Za uporabnike v Evropski uniji se brezplačna preskusna različica prekriva z in vključuje pravico do razmisleka ter pravico do odstopa od pogodbe.

Mesečne naročnine (vključno s Preserve My Tree, kjer je na voljo): Naročnine, ki se zaračunavajo na mesečni ravni, lahko prekličete kadar koli dva delovna dneva pred datumom podaljšanja, vendar niste upravičeni do vračila. Če prekličete mesečno naročnino, boste obdržali dostop do svojih storitev do konca meseca. Če naročnine ne prekličete v naročniškem obdobju, bomo vašo naročnino obnavljali vsak mesec, dokler je ne prekličete.

Naročnine za obdobje, daljše od enega meseca, plačane vnaprej:

  • Za naročnine Ancestry: Razen v primerih, ki so opisani spodaj, velja, da če prekličete tovrstno naročnino pred iztekom naročniškega obdobja, niste upravičeni do vračila, vendar boste dostop do ustreznih storitev obdržali za preostali čas naročniškega obdobja, ob izteku katerega bo vaša naročnina preklicana. Če se vaša naročnina ni začela z brezplačnim preskusnim obdobjem, lahko v prvih 14 dneh prvega naročniškega obdobja (1) takoj prekličete naročniško razmerje in boste upravičeni do polnega vračila, pri čemer takoj izgubite dostop, ali (2) naročniško razmerje prekličete ob koncu trenutnega naročniškega obdobja brez možnosti vračila. Če naročnine v naročniškem obdobju ne prekličete, bomo vašo naročnino podaljšali za dodatno obdobje, ki je enako dolgo, kot vaše trenutno naročniško obdobje, in to vsakič do preklica. Ko je vaša naročnina podaljšana, niste upravičeni do nikakršnih vračil. Vračila ne morejo temeljiti na načinu uporabe računa.
  • Za naročnine Fold3, Newspapers.com in Archives subscriptions: Naročnine, daljše od enega meseca, ki se zaračunavajo vnaprej, se lahko prekličejo v prvih 30 dneh, pri čemer ste upravičeni do vračila celotnega zneska. Če se naročniško obdobje začne z brezplačnim preskusom, začne 30-dnevno obdobje teči po koncu brezplačnega preskusnega obdobja. Če tovrstno naročnino prekličete po poteku prvih 30 dni, ne boste upravičeni do vračila, vendar boste obdržali dostop do ustreznih storitev za preostali čas naročniškega obdobja, ob izteku katerega bo vaša naročnina preklicana. Če naročnine v naročniškem obdobju ne prekličete, bomo vašo naročnino podaljšali za dodatno obdobje, ki je enako dolgo, kot vaše trenutno naročniško obdobje, in to vsakič do preklica. Vračila ne morejo temeljiti na načinu uporabe računa.

Naročnine za obdobje, daljše od enega meseca, plačane mesečno: Kjer je ta možnost ponujena, je mogoče naročnine za obdobje, daljše od enega meseca, plačevati mesečno. Čeprav vam bomo naročnino zaračunavali mesečno, se zavezujete k nakupu celotnega obdobja trajanja naročniškega razmerja (npr. 6 mesecev ali 12 mesecev). Če prekličete to vrsto naročnine pred iztekom naročniškega obdobja v drugih primerih, kot so opisani spodaj, niste upravičeni do vračila, vendar boste obdržali dostop do ustreznih storitev za preostali čas plačanih mesecev (po izteku katerih bo vaša naročnina preklicana), in morda vam bomo zaračunali stroške preklica. Če se vaša naročnina ni začela z brezplačnim preskusnim obdobjem, lahko v prvih 14 dneh svojega prvega naročniškega obdobja bodisi (1) takoj prekličete naročniško razmerje in boste upravičeni do polnega vračila naročnine za prvi mesec, pri čemer takoj izgubite dostop, ali (2) naročniško razmerje prekličete ob koncu trenutnega naročniškega obdobja, pri čemer se vam zaračunajo stroški preklica. Za naročnine, kupljene na www.ancestry.com, stroški preklica ne presegajo (i) 25 USD za 6-mesečne naročnine in 50 USD za 12-mesečne naročnine (plus morebitne davčne obveznosti) ali (ii) preostali znesek vaše naročnine – kar je manjše. Za naročnine, kupljene na www.ancestry.co.uk, stroški preklica ne presegajo 20 GBP/EUR ali preostalih stroškov vaše naročnine – kar je manjše. Za naročnine, kupljene na www.ancestry.com.au, stroški preklica ne presegajo 25 AUS/NZD ali preostalih stroškov vaše naročnine – kar je manjše. Za naročnine, kupljene na www.ancestry.ca, stroški preklica ne presegajo 25 CAD ali preostalih stroškov vaše naročnine – kar je manjše. Za naročnine, kupljene na www.ancestry.de, stroški preklica ne presegajo 20 EUR ali preostalih stroškov vaše naročnine – kar je manjše. Če naročnine v naročniškem obdobju ne prekličete, bomo vašo naročnino podaljšali za dodatno obdobje, ki je enako dolgo, kot vaše trenutno naročniško obdobje, in to vsakič do preklica. Ko je vaša naročnina podaljšana, niste upravičeni do nikakršnih vračil.

Darilno članstvo: Darilno članstvo lahko kupec prekliče (a) 30 dni po datumu nakupa darila ali (b) datumom začetka uporabe darila, ki ga izbere kupec – kar pride prej; v tem primeru kupec prejme celotno vračilo kupnine. Po datumu začetka uporabe darila ni več možnosti za vračilo. Za več informacij glejte posebne pogoje za darilna članstva.

Družinske naročnine: Če so na voljo, družinski paketi kupcu omogočajo, da do štirim dodatnim uporabnikom odobri dostop do ustreznih storitev. Kupec lahko uporabnike kadar koli doda ali odstrani iz družinskega paketa, uporabniki pa lahko kadar koli zapustijo družinski paket tako, da obiščejo svojo stran Nastavitve računa. Vse spremembe družinskega paketa s strani kupca bodo veljale za podrejene račune. Če kupec prekliče družinski paket, bodo vsi uporabniki družinskega paketa obdržali dostop do ustreznih storitev do konca naročniškega obdobja, po katerem bo naročnina preklicana.

Začasna zaustavitev vaše naročnine: Če je ta možnost na voljo, lahko pri naročninah Ancestry, ki se samodejno obnavljajo, začasno zaustavite naročnino tako, da ob koncu trenutnega obračunskega obdobja odložite plačilo za podaljšanje za največ 2 meseca. Naročnino lahko začasno zaustavite samo enkrat na obračunski cikel, po začetku začasne zaustavitve pa ne boste mogli spremeniti njenega trajanja. Za čas zaustavitve boste izgubili dostop do vseh plačljivih vsebin. Vaša naročnina bo samodejno aktivirana po vnaprej določenem času in po ceni, po kateri bi bila podaljšana pred zaustavitvijo, ob ponovni pa aktivaciji boste morali dati pooblastilo za ponavljajočo bremenitev vašega plačilnega sredstva iz naslova vaše naročnine. Če se odločite preklicati naročnino med začasno zaustavitvijo, vas ne bomo bremenili.

Dobroimetje: Nekatere storitve si lahko v različnih količinah kupite v obliki dobroimetja, ki ga nato porabite v teku določenega časovnega obdobja (npr. storitve na www.archives.com). Kupljeno dobroimetje velja za čas, ki je določen ob nakupu. Dobroimetje, ki ne bo porabljeno v obdobju, ki je predvideno za njegovo porabo, z datumom poteka veljavnosti poteče.

Davki in pristojbine: Odgovorni ste za plačilo vseh davkov in pristojbin, ki jih zaračunavajo druga podjetja, kot so poštnina, stroški mobilnega operaterja, stroški podatkovnega paketa, stroški prekoračitve, provizije za uporabo kreditnih kartic in provizije za mednarodne transakcije.

Kompleti za analizo AncestryDNA®

1. Preklic laboratorijske obdelave vašega kompleta AncestryDNA®.

Laboratorijsko obdelavo vašega kompleta AncestryDNA® lahko prekličete tako, da stopite v stik s službo za člane. Če ste že posredovali svoj vzorec sline, boste morali službi za člane posredovati oznako epruvete z vzorcem, ki bo omogočila identifikacijo in uničenje vašega vzorca. Oznaka epruvete je navedena v vašem kompletu za analizo DNK. Priporočamo, da oznako shranite na varnem mestu.

Če je laboratorij že obdelal vaš vzorec sline, lahko zahtevate uničenje vzorca tako, da stopite v stik s službo za člane. Rezultate testov lahko izbrišete tudi tako, da sledite navodilom v nastavitvah za analizo DNK.

2. Upravičenost do vračila kupnine.

Združene države

  • Pri nakupu izdelkov AncestryDNA® ste upravičeni do vračila kupnine, če zahtevate vračilo kupnine in vrnete komplet v 60 dneh od oddaje naročila kompleta, pri čemer odštejemo 15 USD za kritje stroškov obdelave. Če želite prejeti vračilo, nam morate vrniti komplet. Če ste svoj komplet AncestryDNA® kupili preko Amazona ali Walmart.com, morate zahtevati vračilo neposredno pri teh prodajalcih.
  • Genetske značilnosti: Ob nakupu genetskih značilnosti za obstoječo analizo DNK, potem ko ste v storitvah prejeli rezultate svoje analize DNK, boste dostop do genetskih značilnosti prejeli takoj po obdelavi plačila in zato ne boste upravičeni do vračila za nakup genetskih značilnosti. Če ste kupili genetske značilnosti za obstoječo analizo DNK, ki ste jo aktivirali, a rezultati vaše analize DNK v storitvah niso bili objavljeni, lahko nakup genetskih značilnosti prekličete tako, da stopite v stik s službo za člane in boste upravičeni do vračila, dokler rezultati vaše analize DNK ne bodo objavljeni. Ko so rezultati vaše analize DNK enkrat na voljo, niste upravičeni do vračila stroškov nakupa genetskih značilnosti. Nakup kompleta za analizo AncestryDNA®, ki vključuje genetske značilnosti, urejajo zgornji pogoji za preklic in povračilo, ki veljajo tudi za komplete za analizo AncestryDNA® brez genetskih značilnosti.

 

Postopek vračila.

Če želite podati zahtevo za povračilo stroškov za nakup kompleta AncestryDNA® kit, nam morate (1) predložiti iste podatke, kot ste nam jih predložili pri naročanju kompleta, in (2) nam vrniti svoj komplet AncestryDNA®. Za več informacij stopite v stik s službo za člane.

Podjetje Ancestry vam ne bo povrnilo stroškov pošiljanja ali obdelave, niti veljavnih davkov, ki so bili plačani in niso vračljivi, v zvezi s kompleti, ki so bili kupljeni v Združenih državah. Vsa vračila bodo knjižena na plačilno sredstvo, prek katerega poteka obračunavanje v povezavi z vašim računom.

Izven Združenih držav: Kadar koli v 14 dneh po tem, ko prejmemo vaše naročilo, imate pravico, da odstopite od pogodbe ali si premislite in prekličete naročilo kompleta za analizo DNK, pri čemer boste prejeli vračilo celotne kupnine, vključno s stroški pošiljanja. Za preklic naročila in vračilo denarja nas pokličite. Ko pokličete v zvezi s preklicem, nam boste morali posredovati številko naročila. Številko svojega naročila boste našli v potrditvenem e-poštnem sporočilu, ki ste ga prejeli po oddaji ponudbe. Vaša pravica do preklica poteče 14 dni po datumu prejema naročila. Če prekličete izvajanje analize DNK po tem, ko oddate svoj vzorec sline, ne boste mogli dostopati do rezultatov analize DNK. Vračilo bomo opravili s pomočjo kreditne kartice, ki ste jo uporabili pri nakupu kompleta za analizo DNK. Prosimo, da počakate toliko časa, kolikor je primerno, da vam vrnemo dobroimetje.

3. Nadomestni kompleti za analizo.

Če ste v ZDA in potrebujete nadomestni komplet za analizo DNK, lahko pokličete AncestryDNA® na 1-800-958-9124 in nam posredujte iste podatke, ki ste nam jih posredovali ob naročilu kompleta za analizo AncestryDNA®. V ZDA nadomestni komplet stane 25 USD za kos (plus stroški pošiljanja in obravnave) v ZDA. Če se nahajate zunaj ZDA in potrebujete nadomestni komplet za analizo DNK, lahko stopite v stik z AncestryDNA® prek telefona ali e-pošte. Zunaj ZDA ne zaračunavamo nikakršnih dodatnih stroškov za nadomestne komplete.

4. Paketi.

Občasno in v skladu s ponudbo lahko podjetje Ancestry ponudi več izdelkov (kot sta komplet AncestryDNA® in naročnina na družinsko zgodovino) v kombiniranih „paketih“. Paket lahko vrnete proti vračilu kupnine v 60 dneh od dneva nakupa. Pakete je mogoče vrniti samo kot celoten paket. Ne sprejemamo vračila izdelkov, ki so bili prodani kot del paketa, razen če je paket vrnjen v celoti. Če vaš paket vključuje komplet za analizo DNK, je pogoj za vračilo kupnine, da nam vrnete komplet, pri tem vam bomo odšteli 15 USD iz naslova stroškov obdelave (za vsak komplet za analizo DNK). Za uporabnike v Evropski uniji stroški obdelave ne bodo odšteti od zneska vračila.