Ancestry – villkor för förnyelse och uppsägning

Ditt abonnemang på Tjänsterna (enligt definitionen i Ancestrys  Villkor) och köp av AncestryDNA® omfattas av dessa villkor för förnyelse och uppsägning. Begrepp med stor begynnelsebokstav i dessa Villkor för förnyelse och uppsägning och som inte förklaras häri definieras i Villkoren.

Abonnemang

Det finns olika alternativ för betalning av och abonnemang på Tjänsterna. Dessa alternativ anges i beskrivningen av de olika Tjänsterna och kan ändras från tid till annan. När din registrering för en gratis provperiod har behandlats inleds ditt abonnemang och du har omedelbart tillgång till Tjänsten ifråga.

1. Automatisk förnyelse av abonnemang. Om inget annat anges i villkoren för ditt erbjudande förnyas ett abonnemang automatiskt, med undantag för abonnemang på gåvor och enskilda sessioner. Detta innebär att när du registrerar dig för en gratis provperiod eller blir abonnent förnyas ditt abonnemang automatiskt baserat på den abonnemangsperiod du har valt (t.ex. halvårsvis, månadsvis osv.). Om du inte meddelas om annat kommer du att debiteras det pris som anges vid köptillfället (plus tillämpliga skatter, t.ex. moms om det angivna priset inte inkluderar moms) i början av abonnemangets faktureringsperiod, via den betalningsmetod du har uppgivit. Se till att din faktureringsinformation är korrekt för att undvika avbrott i abonnemanget.

Priser och villkor för abonnemang kan ändras när som helst. Det pris och de villkor som gäller vid ditt första köp eller senaste abonnemangsförnyelse gäller under hela abonnemangsperioden, men nya priser och villkor kan gälla för förnyelser eller nya abonnemang. Ancestry informerar dig i rimlig tid om eventuella prisändringar eller villkor innan de träder i kraft. Om du inte vill förnya ditt abonnemang enligt de nya priserna eller villkoren kan du säga upp abonnemanget enligt beskrivning nedan.

2. Uppsägning och återbetalning av abonnemang. Du kan avsluta ditt Ancestry-abonnemang genom att logga in på sidan Kontoinställningar eller genom att kontakta oss. Läs mer om hur du säger upp ditt Ancestry-abonnemang här. Om du använder Fold3® och Newspapers.com™ via Ancestrys samlingsabonnemang kan du säga upp abonnemanget genom att logga in på sidan Kontoinställningar eller genom att kontakta oss. Om du abonnerar på Fold3® eller Newspapers.com™ separat, inklusive ett Newspapers.com™ Publisher Extra® -tillägg, se nedan för information om uppsägning. Alla återbetalningar sker till det betalningsmetod som är kopplad till ditt konto. Information om hur du säger upp ett abonnemang som beställts via Ancestry-appen finns här.

Om du använder tjänsterna inom EU eller i Storbritannien kan du även säga upp ditt Ancestry-abonnemang genom att fylla i dettakontaktformulär eller ditt Newspapers.com™ -abonnemang genom att fylla i dettakontaktformulär.

Du kan säga upp abonnemanget på Fold3 genom att logga in på din Kontoinformation -sida på Fold3.com eller genom att kontakta oss här. Du kan säga upp abonnemanget på Newspapers.com™ genom att logga in på din Kontoinformation -sida på Newspapers.com eller genom att kontakta oss här. Du kan säga upp abonnemanget på Archives™ genom att logga in på din Kontoinformation -sida på Archives.com eller genom att kontakta oss här.

Om inget annat anges i villkoren för ditt abonnemang gäller följande villkor:

Gratis provperiod: För vissa av Tjänsterna kan du registrera dig för en gratis provperiod och prova Tjänsterna innan du tecknar ett betalt abonnemang. Om du registrerar dig för en gratis provperiod kan du utan kostnad avbryta den när som helst, senast två dagar före utgången av den kostnadsfria provperioden. Om du inte avbryter senast vid denna tidpunkt inleds ditt betalda abonnemang när den kostnadsfria provperioden utgår. Ett gratis prov per användare. Efter en gratis provperiod kommer inga återbetalningar att utfärdas. För användare inom EU omfattar den gratis provperioden ångerrätt och rätten att frånträda avtalet.

Månatliga abonnemang (inklusive Bevara mitt träd, om tillgängligt): Abonnemang som faktureras på månadsbasis kan sägas upp när som helst, senast två arbetsdagar före förnyelsedatumet, men återbetalas inte. Om du säger upp ditt månadsabonnemang har du fortfarande tillgång till dina Tjänster under resten av den innevarande månaden. Om du inte säger upp ditt abonnemang inom abonnemangsperioden kommer vi att förnya abonnemanget varje månad tills du säger upp det.

Förhandsbetalade abonnemang med längre period än en månad:

  • För Ancestry-abonnemang: Med undantag för vad som anges nedan, gäller att om du säger upp denna typ av abonnemang före abonnemangsperiodens utgång får du ingen återbetalning, men du behåller tillgången till Tjänsterna ifråga under återstoden av abonnemangsperioden, varefter abonnemanget avslutas. Om ditt abonnemang inte har inletts med en gratis provperiod kan du under de första 14 dagarna av din första abonnemangsperiod antingen (1) omedelbart säga upp abonnemanget med full återbetalning och omedelbart indragen åtkomst eller (2) säga upp vid utgången av ditt pågående abonnemang, utan återbetalning. Om du inte säger upp abonnemanget under abonnemangsperioden förnyas abonnemanget med en ny period som är likvärdig med det pågående abonnemanget, tills du säger upp abonnemanget. När ditt abonnemang har förnyats är du inte berättigad till återbetalning. Återbetalning baseras inte på kontoanvändning.
  • För abonnemang på Fold3, Newspapers.com och Archives: Förhandsbetalade abonnemang med period längre än en månad kan sägas upp under de första 30 dagarna med full återbetalning. Om detta abonnemang inleds med en gratis provperiod inleds 30-dagarsperioden direkt efter den kostnadsfria provperioden. Om du säger upp denna typ av abonnemang efter de första 30 dagarna sker ingen återbetalning, men du behåller tillgången till Tjänsterna ifråga under återstoden av abonnemangsperioden, varefter abonnemanget avslutas. Om du inte säger upp abonnemanget under abonnemangsperioden förnyas abonnemanget med en ny period som är likvärdig med det pågående abonnemanget, tills du säger upp abonnemanget. Återbetalning baseras inte på kontoanvändning.

Månadsvis betalade abonnemang med längre period än en månad: När det erbjuds kan vissa abonnemang med längre abonnemangsperiod än en månad vara berättigande till månadsvis fakturering. Även om du kommer att faktureras varje månad åtar du dig hela abonnemangsperioden (t.ex. 6 månader eller 12 månader). Med undantag för vad som anges nedan, gäller att om du säger upp denna typ av abonnemang före abonnemangsperiodens utgång får du ingen återbetalning, men du behåller tillgången till Tjänsterna ifråga under återstoden av alla betalda månader, varefter abonnemanget avslutas och du kan debiteras en uppsägningsavgift. Om ditt abonnemang inte har inletts med en gratis provperiod kan du under de första 14 dagarna av din första abonnemangsperiod antingen (1) omedelbart säga upp abonnemanget med full återbetalning och omedelbart indragen åtkomst eller (2) säga upp vid utgången av den första månaden, mot en uppsägningsavgift. För abonnemang köpta på www.ancestry.com motsvarar annulleringsavgifter (i) $25 USD för ett 6-månadersabonnemang eller $50 USD för ett årsabonnemang (plus eventuell moms) eller (ii) den återstående kostnaden för ditt abonnemang, beroende på vad som är lägst. För abonnemang köpta på www.ancestry.co.uk, motsvarar annulleringsavgifter vad som är lägst av 20 GBP/euro eller den återstående kostnaden för ditt abonnemang. För abonnemang köpta på www.ancestry.com.au, motsvarar annulleringsavgifter vad som är lägst av 25 AUD/NZD eller den återstående kostnaden för ditt abonnemang. För abonnemang köpta på www.ancestry.ca, motsvarar annulleringsavgifter vad som är lägst av 25 CAD eller den återstående kostnaden för ditt abonnemang. För abonnemang köpta på www.ancestry.de, motsvarar annulleringsavgifter vad som är lägst av 20 euro eller den återstående kostnaden för ditt abonnemang. Om du inte säger upp abonnemanget under abonnemangsperioden förnyas abonnemanget med en ny period som är likvärdig med det pågående abonnemanget, tills du säger upp abonnemanget. När ditt abonnemang har förnyats är du inte berättigad till återbetalning.

Gåvomedlemskap: Gåvomedlemskap kan sägas upp av köparen mot fullständig återbetalning före det tidigare av (a) 30 dagar efter det datum då gåvan köptes och (b) det startdatum för gåvan som valts av köparen. Inga återbetalningar beviljas efter gåvans startdatum. Se Särskilda villkor för gåvomedlemskap för mer information.

Familjeabonnemang: Om tillgängligt, tillåter familjeplanerna köparen att ge upp till ytterligare 4 användare åtkomst till de relevanta tjänsterna. Köparen kan lägga till och ta bort användare från familjeplanen när som helst och användare kan lämna familjeplanen när som helst genom att besöka din Kontoinställningar-sida. Alla ändringar som köparen gör till familjeplanen kommer att tillämpas på de underordnade kontona. Om köparen säger upp familjeplanen kommer alla användare till familjeplanen att bibehålla sin tillgång till de relevanta tjänsterna under resten av abonnemangsperioden, efter vilket abonnemanget kommer att avslutas.

Uppehåll i abonnemang: Om det är möjligt kan du, för Ancestry-abonnemang som förnyas automatiskt, välja att pausa abonnemanget genom att skjuta upp förnyelsebetalningen i upp till två månader vid utgången av pågående faktureringsperiod. Du kan endast pausa ditt abonnemang en gång per faktureringsperiod, och när uppehållet har inletts kan dess längd inte ändras. Du förlorar tillgång till allt betalt innehåll under uppehållet. Ditt abonnemang återaktiveras automatiskt efter den angivna tidsperioden till det pris som det skulle ha förnyats till före uppehållet, och du godkänner att din betalningsmetod debiteras för ditt abonnemang på återkommande basis efter återaktivering. Om du väljer att säga upp under ett uppehåll i abonnemanget kommer du inte att debiteras.

Krediter: Vissa Tjänster kan köpas som krediter, i varierande mängd, för användning under en viss tidsperiod (t.ex. Tjänster på www.archives.com). Köpta krediter är giltiga under den period som anges vid köptillfället. Alla krediter som inte har använts under den angivna perioden förfaller efter utgångsdatumet.

Skatter och avgifter: Du ansvarar för alla skatter och avgifter som debiteras av andra företag såsom frakt, mobiloperatörsavgifter, dataavtalsavgifter, övertrasseringsavgifter, kreditkortsavgifter och avgifter för utländska transaktioner.

AncestryDNA®-kit

1. Avbryta laboratoriebehandlingen av ditt AncestryDNA®-kit.

Du kan avbryta laboratoriebehandlingen av ditt AncestryDNA®-kitgenom att kontakta Medlemsservice. Om du redan har skickat in ditt salivprov måste du uppge din kod på salivprovröret till Medlemsservice för att vi ska kunna identifiera och kassera ditt prov. Rörets kod finns i ditt DNA-testkit. Vi rekommenderar att du förvarar koden på en säker plats.

Om laboratoriet redan har behandlat ditt salivprov kan du begära att provet kasseras genom att kontakta Medlemsservice. Du kan också radera dina testresultat genom att följa instruktionerna i dina DNA-testinställningar.

2. Rätt till återbetalning.

USA

  • Köp av AncestryDNA® berättigar till återbetalning om du begär återbetalning och återsänder kitet senast 60 dagar efter beställning, med avdrag för handläggningsavgift på 15 USD. Du måste återsända kitet för att få återbetalning. Om du har köpt ditt AncestryDNA®-kit på Amazon eller Walmart.com, bör du kontakta dessa återförsäljare direkt för att begära återbetalning.
  • Extra egenskaper: Om du har köpt extra egenskaper till ditt befintliga DNA-test efter att dina DNA-resultat har gjorts tillgängliga i Tjänsterna får du tillgång till dessa egenskaper så snart din betalning har behandlats och du är inte berättigad till återbetalning för de egenskaper du har köpt. Om du köper extra egenskaper för ditt befintliga DNA-test som du har aktiverat, men dina DNA-resultat inte har gjorts tillgängliga i Tjänsterna, kan du avbryta dina köp av egenskaper genom att kontakta Medlemsservice för återbetalning fram till dess att dina DNA-resultat blir tillgängliga. När dina DNA-resultat är tillgängliga är du inte berättigad till återbetalning av dina köpta egenskaper. Ditt köp av ett AncestryDNA®-test med extra egenskaper styrs av ovanstående villkor för uppsägning och återbetalning för AncestryDNA®-test utan egenskaper.

 

Återbetalningsprocess.

För att begära återbetalning av ditt AncestryDNA®-kit måste du (1) tillhandahålla samma information som du lämnade till oss när du gjorde din beställning av kitet och (2) återsända ditt AncestryDNA®-kit till oss. Kontakta Medlemsservice för mer information.

Ancestry återbetalar inte frakt- och hanteringsavgifter eller tillämpliga skatter som betalats för den icke-återbetalningsbara delen av kit som köpts i USA. Alla återbetalningar sker till det betalningsmetod som är kopplad till ditt konto.

Utanför USA: Du har rätt att frånträda och ändra dig och annullera din beställning av ett DNA-test och få full återbetalning, inklusive fraktkostnader, när som helst inom 14 dagar efter att du har mottagit din beställning. Ring oss för att annullera din beställning och begära återbetalning. Du måste ha ditt beställningsnummer till hands när du ringer för att annullera beställningen. Ditt beställningsnummer finns i e-postmeddelandet med beställningsbekräftelsen som du fick när du gjorde din beställning. Din ångerrätt gäller i 14 dagar efter att du har mottagit din beställning. Om du avbryter ditt DNA-test efter att du har skickat in ditt salivprov kommer du inte att kunna få tillgång till några DNA-resultat. Din återbetalning kan endast göras till det kreditkort du använde när du köpte DNA-kitet. Krediten kommer dig tillhanda inom normal hanteringstid.

3. Utbyte av testkit.

Om du behöver byta ut ett DNA-testkit i USA kan du ringa AncestryDNA® på 1-800-958-9124 och lämna samma uppgifter som du angav när du beställde ditt AncestryDNA®-test. Ersättningssatser kostar 25 USD per kit (plus tillämplig frakt och hantering) i USA. Om du behöver ett nytt DNA-testkit utanför USA kan du kontakta AncestryDNA® via telefon eller e-post. Det tillkommer ingen extra kostnad för ersättningskit utanför USA.

4. Paket.

Ibland kan Ancestry erbjuda flera produkter (t.ex. ett AncestryDNA®-kit och ett abonnemang på släkthistorik) som kombinerade erbjudanden, eller ”Paket”. Du kan returnera ett Paket med rätt till återbetalning inom 60 dagar från inköpsdatumet. Paket kan endast returneras som ett komplett paket. Vi godtar inte returer av någon produkt (eller några produkter) som sålts som del av ett Paket, såvida inte Paketet returneras i sin helhet. Om ditt Paket innehåller ett DNA-kit, måste du returnera kitet för att vara berättigad till återbetalning, och en handläggningsavgift på 15 USD (per DNA-kit) kommer att dras av från ditt återbetalningsbelopp. Ingen behandlingsavgift debiteras från återbetalningsbeloppet för användare inom den Europeiska unionen.