It-Termini tat-Tiġdid u l-Kanċellazzjoni ta’ Ancestry

L-abbonament tiegħek għas-Servizzi (kif definit fit- Termini u Kundizzjonijiet ta’ Ancestry) u x-xiri ta’ AncestryDNA® huma soġġetti għal dawn it-Termini ta’ Tiġdid u Kanċellazzjoni. It-termini b’ittra kapitali użati f’dawn it-Termini ta’ Tiġdid u Kanċellazzjoni, jekk mhumiex definiti hawn, ifissru l-istess bħal fit-Termini u Kundizzjonijiet.

Abbonamenti

Hemm diversi għażliet ta’ ħlas u abbonament disponibbli għall-użu tas-Servizzi. Dawn l-għażliet jistgħu jinstabu fis-Servizzi individwali u jistgħu jinbidlu minn żmien għal żmien. Ladarba tirreġistra għal prova b’xejn jew il-ħlas inizjali tiegħek jiġi pproċessat, l-abbonament tiegħek ikun beda, u tista’ taċċessa immedjatament is-Servizz rilevanti.

1. Tiġdid Awtomatiku ta’ Abbonamenti. Sakemm ma jkunx innutat mod ieħor fit-termini tal-offerta tiegħek, l-abbonamenti jiġġeddu awtomatikament, ħlief għal abbonamenti li jingħataw bħala rigali u dawk pay-per-view. Dan ifisser li ladarba tirreġistra għal prova b’xejn jew issir membru abbonat, l-abbonament tiegħek jiġġedded awtomatikament abbażi tal-programm ta’ abbonament li għażilt (eż. kull sitt xhur, kull xahar, eċċ.). Sakemm ma tiġix notifikat mod ieħor, inti jkollok tħallas ir-rata ddikjarata fil-ħin tax-xiri (flimkien mat-taxxi applikabbli, bħat-taxxa fuq il-valur miżjud meta r-rata ddikjarata ma tinkludix il-VAT) fil-bidu ta’ kull terminu ta’ pagament tal-abbonament tiegħek permezz tal-metodu ta’ ħlas li tkun ipprovdejt lilna. Jekk jogħġbok kun żgur li l-informazzjoni tal-ħlas tiegħek hija korretta biex tevita interruzzjoni fl-abbonament tiegħek.

Il-prezzijiet u t-termini għall-abbonamenti jistgħu jinbidlu fi kwalunkwe ħin. Il-prezz u t-termini fis-seħħ meta għamilt ix-xiri inizjali tiegħek jew meta l-abbonament tiegħek iġġedded l-aħħar se jibqgħu fis-seħħ għat-tul ta’ dak il-perjodu ta’ abbonament, iżda prezzijiet u termini ġodda jistgħu japplikaw għal tiġdid jew abbonamenti ġodda. Ancestry tavżak raġonevolment minn qabel bi kwalunkwe bidla fil-prezz jew termini qabel ma jidħlu fis-seħħ. Jekk ma tridx iġġedded l-abbonament tiegħek b’dawn il-prezzijiet jew termini ġodda, tista’ tikkanċella l-abbonament tiegħek kif deskritt hawn taħt.

2. Kanċellazzjonijiet ta’ Abbonamenti u Rifużjonijiet. Tista’ tikkanċella l-abbonament tiegħek ta’ Ancestry billi tidħol fil-paġna Settings tal-Kont tiegħek jew billi tikkuntattjana. Tgħallem aktar dwar kif tikkanċella l-abbonament tiegħek ta’ Ancestry hawn. Jekk taċċessa Fold3® u Newspapers.com™ permezz ta’ abbonament ta’ Ancestry All Access, tista’ tikkanċella l-abbonament tiegħek billi tidħol fil-paġna Settings tal-Kont tiegħek jew billi tikkuntattjana. Jekk tabbona għal Fold3® jew Newspapers.com™ separatament, inkluż l-add-on Newspapers.com™ Publisher Extra®, ara hawn taħt għad-dettalji tal-kanċellazzjoni. Ir-rifużjonijiet kollha jiġu kkreditati lill-metodu tal-ħlas assoċjat mal-kont tiegħek. Għal informazzjoni dwar kif tikkanċella abbonament mixtri permezz tal-app ta’ Ancestry, żur hawn.

Jekk qed tuża s-Servizzi fl-UE jew fir-Renju Unit, tista’ wkoll tikkanċella l-abbonament tiegħek ta’ Ancestry billi timla din il-formola ta’ kuntatt jew l-abbonament tiegħek ta’ Newspapers.com™ billi timla din il-formola ta’ kuntatt.

Tista’ tikkanċella l-abbonament tiegħek ta’ Fold3® billi tidħol fil-paġna Dettalji tal-Kont tiegħek fuq Fold3.com jew billi tikkuntattjana hawn. Tista’ tikkanċella l-abbonament tiegħek ta’ Newspapers.com™ billi tidħol fil-paġna Dettalji tal-Kont tiegħek fuq Newspapers.com jew billi tikkuntattjana hawn. Tista’ tikkanċella l-abbonament tiegħek ta’ Archives® billi tidħol fil-paġna tal-Profil tal-Kont tiegħek fuq Archives.com jew billi tikkuntattjana hawn.

Sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor fit-termini tal-abbonament tiegħek, japplikaw it-termini li ġejjin:

Provi b’Xejn: Uħud mis-Servizzi jippermettulek tirreġistra għal prova b’xejn sabiex tkun tista’ tipprova s-Servizzi qabel tibda tħallas għall-abbonament. Jekk tirreġistra għal prova b’xejn, tista’ tikkanċella fi kwalunkwe ħin sa jumejn qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ prova b’xejn u ma ġġarrab ebda ħlas. Jekk ma tikkanċellax sa dak iż-żmien, l-abbonament imħallas tiegħek jibda ladarba jintemm il-perjodu ta’ prova b’xejn tiegħek. Prova waħda b’xejn għal kull utent. Wara li jsir il-ħlas malli tispiċċa prova b’xejn, ma jinħarġu ebda rifużjonijiet. Għall-utenti li jinsabu fl-Unjoni Ewropea, il-prova b’xejn tiegħek tinkludi d-drittijiet tiegħek li terġa’ taħsibha u d-dritt tiegħek li tirtira mill-kuntratt.

Abbonamenti ta’ Kull Xahar (inkluż Preserve My Tree, fejn disponibbli): L-abbonamenti mħallsa kull xahar jistgħu jiġu kkanċellati fi kwalunkwe mument sa jumejn ta’ xogħol qabel id-data tat-tiġdid tiegħek iżda mhumiex eliġibbli għal rifużjoni. Jekk tikkanċella l-abbonament ta’ kull xahar tiegħek, tista’ tibqa’ taċċessa s-Servizzi tiegħek għall-bqija ta’ dak ix-xahar. Jekk ma tikkanċellax l-abbonament tiegħek fil-perjodu tal-abbonament tiegħek, aħna nġeddu l-abbonament tiegħek kull xahar sakemm tikkanċella.

Abbonamenti Itwal minn Xahar, bi Ħlas bil-Quddiem:

  • Għal abbonamenti ta’ Ancestry: Ħlief kif deskritt hawn taħt, jekk tikkanċella dan it-tip ta’ abbonament qabel it-tmiem tal-perjodu tal-abbonament tiegħek, ma tkunx eliġibbli għal rifużjoni, iżda tibqa’ tista’ taċċessa s-Servizzi rilevanti għall-bqija tal-perjodu ta’ abbonament tiegħek, u wara dan l-abbonament tiegħek jiġi kkanċellat. Jekk l-abbonament tiegħek ma jkunx beda bi prova b’xejn, matul l-ewwel 14-il jum tal-ewwel terminu tal-abbonament tiegħek tista’ jew (1) tikkanċella immedjatament għal rifużjoni sħiħa u telf immedjat tal-aċċess, jew (2) tikkanċella fi tmiem it-terminu tal-abbonament attwali tiegħek, mingħajr ebda rifużjoni. Jekk ma tikkanċellax l-abbonament tiegħek fil-perjodu ta’ abbonament tiegħek, aħna nġeddu l-abbonament tiegħek għal termini addizzjonali ekwivalenti fit-tul għall-abbonament attwali tiegħek, sakemm tikkanċella. Wara li ġġedded l-abbonament tiegħek, m’intix eliġibbli għal ebda rifużjonijiet. Ir-rifużjonijiet mhumiex ibbażati fuq l-użu tal-kont.
  • Għal abbonamenti ta’ Fold3, Newspapers.com, u Archives: Abbonamenti itwal minn xahar li jkollhom jitħallsu bil-quddiem jistgħu jiġu kkanċellati matul l-ewwel 30 jum għal rifużjoni sħiħa Jekk dan l-abbonament jibda bi prova b’xejn, il-perjodu ta’ 30 jum jibda wara li tintemm il-prova b’xejn. Jekk tikkanċella dan it-tip ta’ abbonament wara l-ewwel 30 jum, ma tirċevix rifużjoni, iżda tibqa’ tista’ taċċessa s-Servizzi rilevanti għall-bqija tal-perjodu tal-abbonament tiegħek, u wara dan l-abbonament tiegħek jiġi kkanċellat. Jekk ma tikkanċellax l-abbonament tiegħek fil-perjodu ta’ abbonament tiegħek, aħna nġeddu l-abbonament tiegħek għal termini addizzjonali ekwivalenti fit-tul għall-abbonament attwali tiegħek, sakemm tikkanċella. Ir-rifużjonijiet mhumiex ibbażati fuq l-użu tal-kont.

Abbonamenti Itwal minn Xahar, Imħallsa kull Xahar: Fejn ikunu offruti, xi abbonamenti itwal minn xahar jistgħu jkunu eliġibbli għall-ħlas kull xahar. Minkejja li se tħallas kull xahar, inti timpenja ruħek għat-tul kollu tal-abbonament tiegħek (eż. 6 xhur jew 12-il xahar). Ħlief kif deskritt hawn taħt, jekk tikkanċella dan it-tip ta’ abbonament qabel it-tmiem tat-terminu tal-abbonament tiegħek, m’intix eliġibbli għal rifużjoni, iżda tibqa’ tista’ taċċessa s-Servizzi rilevanti għall-bqija ta’ kull xahar imħallas (imbagħad l-abbonament tiegħek jiġi kkanċellat), u jista’ jkun li jkollok tħallas tariffa ta’ kanċellazzjoni. Jekk l-abbonament tiegħek ma bediex bi prova b’xejn, matul l-ewwel 14-il jum tal-ewwel terminu tal-abbonament tiegħek int tista’ jew (1) tikkanċella immedjatament għal rifużjoni sħiħa tat-tariffa tal-ewwel xahar u telf immedjat tal-aċċess, jew (2) tikkanċella fi tmiem l-ewwel xahar, soġġett għal ħlas ta’ kanċellazzjoni. Għal abbonamenti mixtrija minn www.ancestry.com, it-tariffi tal-kanċellazzjoni huma l-inqas minn (i) $25 USD għal abbonamenti ta’ 6 xhur jew $50 USD għal abbonamenti ta’ 12-il xahar (flimkien ma’ kwalunkwe taxxa applikabbli) jew (ii ) l-ispiża li jifdal tal-abbonament tiegħek. Għal abbonamenti mixtrija minn www.ancestry.co.uk, it-tariffi tal-kanċellazzjoni huma l-inqas minn 20 GBP/Euro jew l-ispiża li jifdal tal-abbonament tiegħek. Għal abbonamenti mixtrija minn www.ancestry.com.au, it-tariffi tal-kanċellazzjoni huma l-inqas minn 25 AUD/NZD jew l-ispiża li jifdal tal-abbonament tiegħek. Għal abbonamenti mixtrija minn www.ancestry.ca, it-tariffi tal-kanċellazzjoni huma l-inqas minn 25 CAD jew l-ispiża li jifdal tal-abbonament tiegħek. Għall-abbonamenti mixtrija minn www.ancestry.de, it-tariffi tal-kanċellazzjoni huma l-inqas minn 20 Euro jew l-ispiża li jifdal tal-abbonament tiegħek. Jekk ma tikkanċellax l-abbonament tiegħek fil-perjodu ta’ abbonament tiegħek, aħna nġeddu l-abbonament tiegħek għal termini addizzjonali ekwivalenti fit-tul għall-abbonament attwali tiegħek, sakemm tikkanċella. Wara li ġġedded l-abbonament tiegħek, m’intix eliġibbli għal ebda rifużjonijiet.

Abbonamenti mogħtija bħala rigal: L-abbonamenti mogħtija bħala rigal jistgħu jiġu kkanċellati mix-xerrej għal rifużjoni sħiħa qabel (a) 30 jum wara d-data li fiha jinxtara r-rigal jew (b) id-data tal-bidu tar-rigal magħżula mix-xerrej. Mhi possibbli l-ebda rifużjoni wara d-data tal-bidu tar-rigal. Ara t-Termini u Kundizzjonijiet Speċjali għal Abbonamenti Mogħtija bħala Rigal għal aktar informazzjoni.

Abbonamenti tal-Familja: Fejn disponibbli, il-pjanijiet tal-familja jippermettu lix-xerrej jagħti aċċess lil sa 4 utenti addizzjonali għas-Servizzi rilevanti. Ix-xerrej jista’ jżid jew ineħħi utenti mill-pjan tal-familja fi kwalunkwe ħin, u l-utenti jistgħu jħallu l-pjan tal-familja fi kwalunkwe ħin billi jżuru l-paġna tas-Settings tal-Kont tiegħek. Kwalunkwe tibdil li jsir fil-pjan tal-familja mix-xerrej japplika għall-kontijiet sussidjarji. Jekk ix-xerrej jikkanċella l-pjan tal-familja, l-utenti kollha fuq il-pjan tal-familja jibqgħu jistgħu jaċċessaw is-Servizzi rilevanti għall-bqija tal-perjodu tal-abbonament, u wara dan l-abbonament jiġi kkanċellat.

Pawża fl-Abbonament Tiegħek: Fejn disponibbli, għall-abbonamenti ta’ Ancestry li jiġġeddu awtomatikament, tista’ tagħżel li twaqqaf l-abbonament tiegħek billi tittardja l-ħlas tat-tiġdid tiegħek sa xahrejn fi tmiem iċ-ċiklu tal-ħlas attwali tiegħek. Tista’ tippawża l-abbonament tiegħek darba biss għal kull ċiklu ta’ ħlas, u ladarba tibda l-pawża, ma tkunx tista’ tibdel it-tul tal-pawża. Inti titlef l-aċċess għal kwalunkwe kontenut bil-ħlas għat-tul tal-pawża tiegħek. L-abbonament tiegħek jerġa’ jiġi attivat mill-ġdid awtomatikament wara t-tul speċifikat bil-prezz li bih kien jiġġedded qabel il-pawża, u inti tawtorizza li l-għażla ta’ ħlas tiegħek tiġi ċċarġjata għall-abbonament tiegħek fuq bażi rikorrenti mal-attivazzjoni mill-ġdid. Jekk tagħżel li tikkanċella waqt li l-abbonament tiegħek ikun wieqaf, ma tiġix iċċarġjat.

Krediti: Xi Servizzi jistgħu jinxtraw bħala krediti, fi kwantitajiet li jvarjaw, biex jintużaw fuq perjodu ta’ żmien (eż. Servizzi fuq www.archives.com). Il-krediti mixtrija huma validi għall-perjodu speċifikat fil-ħin tax-xiri. Kwalunkwe kreditu mhux użat fil-perjodu tal-użu permess jiskadi wara d-data ta’ skadenza.

Taxxi u Tariffi: Inti responsabbli għat-taxxi u t-tariffi kollha mitluba minn kumpaniji oħra bħalma huma l-posta, it-tariffi tat-trasportaturi tal-mowbajl, il-ħlasijiet tal-pjan tad-data, it-tariffi għal overdraft, it-tariffi tal-kards tal-kreditu u t-tariffi għal tranżazzjonijiet barranin.

Kits ta’ AncestryDNA®

1. Kif tikkanċella l-Ipproċessar mil-Laboratorju tal-Kit ta’ AncestryDNA® tiegħek.

Tista’ tikkanċella l-ipproċessar mil-laboratorju tal-kit ta’ AncestryDNA® tiegħek billi tikkuntattja lis-Servizzi għall-Membri. Jekk diġà ssottomettejt il-kampjun tal-bżieq tiegħek, ser ikollok bżonn tipprovdi l-kodiċi tat-tubu tal-kampjun tal-bżieq tiegħek lis-Servizzi għall-Membri sabiex nidentifikaw u neqirdu l-kampjun tiegħek. Il-kodiċi tat-tubu huwa inkluż fil-kit tat-test tad-DNA tiegħek. Nirrakkomandaw li taħżen il-kodiċi f’post sigur.

Jekk il-laboratorju diġà pproċessa l-kampjun tal-bżieq tiegħek, tista’ titlob il-qerda tal-kampjun tiegħek billi tikkuntattja lis-Servizzi għall-Membri. Tista’ wkoll tħassar ir-riżultati tat-test tiegħek billi ssegwi l-istruzzjonijiet fis-settings tat-test tad-DNA tiegħek.

2. Eliġibbiltà għal Rifużjoni.

L-Istati Uniti

  • Ix-xiri ta’ AncestryDNA® huwa eliġibbli għal rifużjoni jekk titlob rifużjoni u tirritorna l-kit fi żmien 60 jum minn meta tkun għamilt l-ordni tal-kit tiegħek. Tapplik tariffa għall-ipproċessar ta’ $15. Int trid tirritorna l-kit biex tirċievi rifużjoni. Jekk tkun xtrajt il-kit ta’ AncestryDNA® tiegħek minn fuq Amazon jew Walmart.com, għandek tikkuntattja lil dawk il-bejjiegħa direttament biex titlob rifużjoni.
  • Karatteristiċi: Jekk xtrajt il-karatteristiċi għat-test tad-DNA eżistenti tiegħek wara li r-riżultati tad-DNA tiegħek ikunu saru disponibbli fis-Servizzi, ser ikollok aċċess għall-karatteristiċi tiegħek hekk kif il-ħlas tiegħek jiġi pproċessat, u m’intix eliġibbli għal rifużjoni tax-xiri tal-karatteristiċi tiegħek. Jekk tixtri karatteristiċi għat-test tad-DNA eżistenti tiegħek li tkun attivajt, iżda r-riżultati tad-DNA tiegħek ma sarux disponibbli fis-Servizzi, tista’ tikkanċella x-xiri tal-karatteristiċi tiegħek billi tikkuntattja lis-Servizzi għall-Membri u tkun eliġibbli għal rifużjoni sakemm ir-riżultati tad-DNA tiegħek isiru disponibbli. Ladarba r-riżultati tad-DNA tiegħek ikunu disponibbli, ma tibqax eliġibbli għal rifużjoni tax-xiri tal-karatteristiċi tiegħek. Ix-xiri tiegħek ta’ Test ta’ AncestryDNA® li jkun fih il-karatteristiċi huwa rregolat mit-termini ta’ kanċellazzjoni u rifużjoni ta’ hawn fuq applikabbli għat-Testijiet ta’ AncestryDNA® li ma fihomx karatteristiċi.

 

Proċess ta’ Rifużjoni.

Biex titlob rifużjoni tal-kit ta’ AncestryDNA® tiegħek, trid (1) tipprovdi l-istess informazzjoni li pprovdejtilna meta għamilt l-ordni tal-kit tiegħek, u (2) tirritorna l-kit ta’ AncestryDNA® tiegħek lilna. Jekk jogħġbok ikkuntattja lis-Servizzi għall-Membri għal aktar informazzjoni.

Ancestry ma tirrifondix it-tariffi tal-posta u l-ipproċessar jew kwalunkwe taxxa applikabbli mħallsa fuq il-porzjon mhux rimborżabbli għal kits mixtrija fl-Istati Uniti. Ir-rifużjonijiet kollha jiġu kkreditati lill-metodu tal-ħlas assoċjat mal-kont tiegħek.

Barra l-Istati Uniti: Għandek id-dritt li tirtira u tibdel fehmtek u tikkanċella l-ordni tiegħek għal test tad-DNA u tirċievi rifużjoni sħiħa, inklużi l-ispejjeż tal-posta, fi kwalunkwe ħin fl-ewwel 14-il jum minn meta tirċievi l-ordni tiegħek. Jekk jogħġbok ċemplilna biex tikkanċella l-ordni tiegħek u titlob flusek lura. Ikollok bżonn tkun taf in-numru tal-ordni tiegħek meta ċċempel biex tikkanċella. In-numru tal-ordni tiegħek jinsab fl-email ta’ konferma tal-ordni li rċevejt wara li għamilt l-ordni tiegħek. Id-dritt tiegħek li tikkanċella jiskadi 14-il jum wara d-data li tirċievi l-ordni tiegħek. Jekk tikkanċella t-test tad-DNA tiegħek wara li tkun issottomettejt il-kampjun tal-bżieq tiegħek, ma tkun tista’ taċċessa l-ebda riżultat tad-DNA. Ir-rifużjoni tiegħek tiġi pprovduta biss permezz tal-karta tal-kreditu li użajt biex tixtri l-kit tad-DNA. Jekk jogħġbok ħalli żmien raġonevoli biex tirċievi l-kreditu.

3. Kits ta’ Sostituzzjoni għall-Ittestjar.

Jekk teħtieġ kit ta’ sostituzzjoni għall-ittestjar tad-DNA fl-Istati Uniti, tista’ ċċempel lil AncestryDNA® fuq 1-800-958-9124 u tipprovdi l-istess informazzjoni li pprovdejt meta ordnajt it-test ta’ AncestryDNA® tiegħek. Kit ta’ sostituzzjoni jiswa $25 kull kit (flimkien mal-ħlas applikabbli għall-posta u l-immaniġġjar) fl-Istati Uniti. Jekk teħtieġ kit ta’ sostituzzjoni għall-ittestjar tad-DNA barra l-Istati Uniti, tista’ tikkuntattja lil AncestryDNA® permezz ta’ telefonata jew email. M’hemm l-ebda ħlas addizzjonali għal kits ta’ sostituzzjoni barra mill-Istati Uniti.

4. Pakketti.

Minn żmien għal żmien, fejn ikun offrut, Ancestry tista’ toffri diversi prodotti (bħal kit ta’ AncestryDNA® u abbonament għall-istorja tal-familja) f’pakketti, jew “Bundles”. Tista’ tirritorna Pakkett għal rifużjoni fi żmien 60 jum mid-data tax-xiri. Il-Pakketti jistgħu jintbagħtu lura biss bħala pakkett sħiħ. Aħna ma naċċettawx ritorni ta’ xi prodott(i) li nbiegħu bħala parti minn Pakkett, sakemm il-Pakkett ma jintbagħatx lura kollu kemm hu. Jekk il-Pakkett tiegħek jinkludi kit tad-DNA, trid tirritorna l-kit sabiex tkun eliġibbli għal rifużjoni, u titnaqqaslek tariff għall-ipproċessar ta’ $15 (għal kull kit tad-DNA) mill-ammont tar-rifużjoni tiegħek. Għall-utenti fl-Unjoni Ewropea, ma titnaqqas l-ebda tariffa għall-ipproċessar mill-ammont tar-rifużjoni.