Podmínky obnovení a zrušení členství v Ancestry

Vaše předplatné služeb (jak je definováno ve  Smluvních podmínkách společnosti Ancestry) a nákup AncestryDNA® podléhá těmto Podmínkám obnovení a zrušení členství. Pojmy s velkými písmeny použité v těchto Podmínkách obnovení a zrušení, pokud zde nejsou definovány, jsou definovány ve Smluvních podmínkách.

Předplatné

Pro používání služeb jsou k dispozici různé možnosti plateb a předplatného. Tyto možnosti naleznete u jednotlivých služeb a mohou se čas od času měnit. Jakmile se zaregistrujete na bezplatnou zkušební verzi nebo je zpracována vaše první platba, vaše předplatné bylo zahájeno a můžete okamžitě přistupovat k příslušné službě.

1. Automatické obnovení předplatného. Není-li v podmínkách vaší nabídky uvedeno jinak, předplatné se automaticky obnovuje, s výjimkou dárkových předplatných a předplatných placených za zobrazení. To znamená, že jakmile se zaregistrujete k bezplatné zkušební verzi nebo se stanete předplatitelem, vaše předplatné se automaticky obnoví na základě zvoleného předplatitelského programu (např. pololetně, měsíčně atd.). Pokud nebudete informováni jinak, na začátku každého zúčtovacího období předplatného vám bude účtována sazba uvedená v době nákupu (plus příslušné daně, např. daň z přidané hodnoty, pokud uvedená sazba nezahrnuje DPH) prostřednictvím způsobu fakturace, který jste nám poskytli. Ujistěte se prosím, že vaše fakturační údaje jsou správné, aby nedošlo k přerušení předplatného.

Ceny a podmínky předplatného se mohou kdykoli změnit. Ceny a podmínky platné při prvním nákupu nebo při posledním obnovení předplatného zůstávají v platnosti po dobu trvání daného období předplatného, ale na obnovení nebo nové předplatné se mohou vztahovat nové ceny a podmínky. Společnost Ancestry vás na jakoukoli změnu ceny nebo podmínek upozorní v přiměřené lhůtě před tím, než vstoupí v platnost. Pokud si nepřejete obnovit předplatné za těchto nových cen nebo podmínek, můžete předplatné zrušit, jak je popsáno níže.

2. Zrušení předplatného a vrácení peněz. Své předplatné Ancestry můžete zrušit po přihlášení na stránku Nastavení účtu nebo nás můžete kontaktovat. Více informací o tom, jak zrušit předplatné Ancestry, se dozvíte zde. Pokud máte přístup ke službám Fold3® a Newspapers.com™ prostřednictvím předplatného Ancestry All Access, můžete své předplatné zrušit po přihlášení na stránku Nastavení účtu nebo nás můžete kontaktovat. Pokud si předplatíte službu Fold3® nebo Newspapers.com™ samostatně, včetně doplňku Newspapers.com™ Publisher Extra®, podrobnosti o zrušení naleznete níže. Veškeré vrácené částky budou připsány na fakturační metodu propojenou s vaším účtem. Informace o tom, jak zrušit předplatné zakoupené prostřednictvím aplikace Ancestry, najdete zde.

Pokud používáte služby v EU nebo Spojeném království, můžete rovněž zrušit své předplatné Ancestry vyplněním tohoto kontaktního formuláře nebo své předplatné Newspapers.com™ vyplněním tohoto kontaktního formuláře.

Předplatné služby Fold3® můžete zrušit po přihlášení na stránce Podrobnosti o účtu na webu Fold3.com nebo nás můžete kontaktovat zde. Předplatné služby Newspapers.com™ můžete zrušit po přihlášení na stránce Podrobnosti o účtu na webu Newspapers.com™ nebo nás můžete kontaktovat zde. Předplatné služby Archives® můžete zrušit po přihlášení na stránce Profil účtu na webu Archives.com nebo nás můžete kontaktovat zde.

Pokud není v podmínkách vašeho předplatného uvedeno jinak, platí následující podmínky:

Zkušební verze zdarma: Některé služby vám umožňují zaregistrovat se na bezplatnou zkušební verzi, abyste si mohli vyzkoušet služby před zahájením placeného předplatného. Pokud se zaregistrujete na bezplatnou zkušební verzi, můžete ji kdykoli před uplynutím dvou dnů před koncem bezplatného zkušebního období zrušit a nebudete muset platit žádné poplatky. Pokud registraci do této doby nezrušíte, bude vaše placené předplatné spuštěno po skončení bezplatného zkušebního období. Na jednoho uživatele připadá jedna bezplatná zkušební verze. Po uplynutí bezplatného zkušebního období se peníze nevracejí. Pro uživatele nacházející se v Evropské unii platí, že bezplatná zkušební verze zahrnuje vaše práva na rozmyšlenou a vaše právo na odstoupení od smlouvy.

Měsíční předplatné (včetně Preserve My Tree, je-li k dispozici): Předplatné účtované na měsíční bázi lze zrušit kdykoli před dvěma pracovními dny před datem obnovení, ale bez nároku na vrácení peněz. Pokud zrušíte měsíční předplatné, zachováte si přístup ke svým službám po zbytek daného měsíce. Pokud předplatné nezrušíte během období předplatného, ​​budeme obnovovat vaše předplatné každý měsíc, dokud je nezrušíte.

Předplatné delší než měsíc, účtované předem:

  • Pro předplatné Ancestry: Pokud tento typ předplatného zrušíte před koncem období předplatného, nemáte nárok na vrácení peněz, ale zachováte si přístup k příslušným službám po zbytek období předplatného, po kterém bude vaše předplatné zrušeno, s výjimkou případů uvedených níže. Pokud vaše předplatné nezahrnovalo bezplatnou zkušební verzi, můžete během prvních 14 dnů prvního období předplatného buď (1) okamžitě zrušit předplatné a získat plnou náhradu a okamžitě ztratit přístup, nebo (2) zrušit předplatné na konci aktuálního období předplatného bez náhrady. Pokud předplatné nezrušíte v průběhu období předplatného, budeme vaše předplatné obnovovat na další období odpovídající délce vašeho aktuálního předplatného, dokud jej nezrušíte. Po obnovení předplatného nemáte nárok na vrácení peněz. Vrácení peněz není založeno na využívání účtu.
  • Pro předplatné Fold3, Newspapers.com a Archives: Předplatné delší než jeden měsíc, které je účtováno předem, lze zrušit během prvních 30 dnů a získat zpět celou částku. Pokud toto předplatné začíná bezplatnou zkušební verzí, 30denní lhůta začíná běžet po skončení bezplatné zkušební verze. Pokud tento typ předplatného zrušíte po prvních 30 dnech, peníze vám nebudou vráceny, ale zachováte si přístup k příslušným službám po zbývající dobu předplatného, po které bude vaše předplatné zrušeno. Pokud předplatné nezrušíte v průběhu období předplatného, budeme vaše předplatné obnovovat na další období odpovídající délce vašeho aktuálního předplatného, dokud jej nezrušíte. Vrácení peněz není založeno na využívání účtu.

Předplatné delší než měsíc, účtované měsíčně: U některých předplatných delších, než jeden měsíc je možné měsíční účtování, pokud je nabízeno. Přestože vám bude předplatné účtováno měsíčně, zavazujete se k celé délce předplatného (např. 6 nebo 12 měsíců). S výjimkou níže uvedených případů, pokud tento typ předplatného zrušíte před koncem doby platnosti předplatného, nemáte nárok na vrácení peněz, ale zachováte si přístup k příslušným službám po zbývající část zaplacených měsíců (poté bude vaše předplatné zrušeno) a může vám být účtován storno poplatek. Pokud vaše předplatné nezahrnovalo bezplatnou zkušební verzi, můžete během prvních 14 dnů prvního období předplatného buď (1) okamžitě zrušit předplatné a získat plnou částku za první měsíc a okamžitě ztratit přístup, nebo (2) zrušit předplatné na konci prvního měsíce, přičemž vám bude účtován storno poplatek. U předplatného zakoupeného na www.ancestry.com je výše storno poplatku rovna nižší z následujících částek: (i) 25 USD u šestiměsíčního předplatného nebo 50 USD u dvanáctiměsíčního předplatného (plus příslušné daně) nebo (ii) zbývající části ceny vašeho předplatného. U předplatného zakoupeného na www.ancestry.co.uk je výše storno poplatku rovna nižší z následujících částek: 20 GBP/Eur nebo zbývající části ceny vašeho předplatného. U předplatného zakoupeného na www.ancestry.com.au je výše storno poplatku rovna nižší z následujících částek: 25 AUD/NZD nebo zbývající části ceny vašeho předplatného. U předplatného zakoupeného na www.ancestry.ca je výše storno poplatku rovna nižší z následujících částek: 25 CAD nebo zbývající části ceny vašeho předplatného. U předplatného zakoupeného na www.ancestry.de je výše storno poplatku rovna nižší z následujících částek: 20 eur nebo zbývající části ceny vašeho předplatného. Pokud předplatné nezrušíte v průběhu období předplatného, budeme vaše předplatné obnovovat na další období odpovídající délce vašeho aktuálního předplatného, dokud jej nezrušíte. Po obnovení předplatného nemáte nárok na vrácení peněz.

Dárkové členství: Dárkové členství může kupující zrušit a vrátit peníze v plné výši dříve, než uplyne dřívější z těchto lhůt: (a) 30 dní od data zakoupení dárku a (b) datum spuštění dárku, které si kupující zvolil. Po datu spuštění dárku již není možné vrátit peníze. Více informací naleznete ve Zvláštních podmínkách pro dárkové členství.

Rodinné předplatné: Je-li to možné, rodinné tarify umožňují kupujícímu udělit přístup k příslušným službám až 4 dalším uživatelům. Kupující může kdykoli přidávat nebo odebírat uživatele z rodinného tarifu a uživatelé mohou rodinný tarif kdykoli opustit na stránce Nastavení účtu. Veškeré změny provedené kupujícím v rodinném tarifu se budou vztahovat na podřízené účty. Pokud kupující rodinný tarif zruší, všichni uživatelé rodinného tarifu si zachovají přístup k příslušným službám po zbytek období předplatného, ​​po kterém bude předplatné zrušeno.

Pozastavení předplatného: Je-li to možné, v případě předplatného Ancestry, které se automaticky obnovuje, si můžete zvolit pozastavení předplatného odložením platby za obnovení až o 2 měsíce na konci aktuálního zúčtovacího cyklu. Předplatné můžete pozastavit pouze jednou za zúčtovací cyklus a po zahájení pozastavení již nebudete moci změnit dobu trvání pozastavení. Po dobu trvání pozastavení ztratíte přístup k veškerému placenému obsahu. Vaše předplatné bude po uplynutí stanovené doby trvání automaticky znovu aktivováno za cenu, za kterou by bylo obnoveno před pozastavením, a při opětovné aktivaci povolujete opakované stržení částky za předplatné prostřednictvím vaší formy platby. Pokud se rozhodnete zrušit předplatné v době, kdy je pozastaveno, nebudou vám účtovány žádné poplatky.

Kredity: Některé služby lze zakoupit jako kredity v různém množství, které lze využívat po určitou dobu (např. služby na www.archives.com). Zakoupené kredity jsou platné po dobu uvedenou v době nákupu. Platnost kreditů nevyužitých v rámci povoleného období vyprší po uplynutí doby platnosti.

Daně a poplatky: Veškeré daně a poplatky účtované jinými společnostmi, jako jsou poplatky za dopravu, poplatky mobilnímu operátorovi, poplatky za datové tarify, poplatky za přečerpání účtu, poplatky za kreditní karty a poplatky za zahraniční transakce, hradíte vy.

Sady AncestryDNA®

1. Zrušení laboratorního zpracování vaší sady AncestryDNA®.

Laboratorní zpracování vaší sady AncestryDNA® můžete zrušit kontaktováním oddělení členských služeb. Pokud jste již odeslali vzorek slin, budete muset členským službám sdělit kód zkumavky se vzorkem slin, abychom mohli váš vzorek identifikovat a zničit. Kód zkumavky je součástí vaší testovací sady DNA. Doporučujeme vám, abyste kód uložili na bezpečném místě.

Pokud laboratoř již váš vzorek slin zpracovala, můžete požádat o zničení vzorku kontaktováním oddělení členských služeb. Výsledky testu můžete také odstranit podle pokynů uvedených v nastavení testu DNA.

2. Nárok na vrácení peněz.

Spojené státy

  • Za nákupy AncestryDNA® lze nárokovat vrácení peněz, pokud požádáte o vrácení peněz a vrátíte sadu do 60 dnů od objednání sady, po odečtení poplatku za zpracování ve výši 15 USD. Pro vrácení peněz musíte sadu vrátit. Pokud jste sadu AncestryDNA® zakoupili u společnosti Amazon nebo Walmart.com, měli byste se obrátit přímo na tyto prodejce a požádat o vrácení peněz.
  • Rysy: Pokud jste si zakoupili rysy ke svému stávajícímu testu DNA poté, co byly vaše výsledky DNA zpřístupněny ve službách, budete mít přístup ke svým rysům, jakmile bude vaše platba zpracována, a nemáte nárok na vrácení peněz za zakoupené rysy. Pokud jste si zakoupili rysy pro svůj stávající test DNA, který jste aktivovali, ale výsledky DNA nebyly ve službách zpřístupněny, můžete nákup rysů zrušit kontaktováním oddělení členských služeb a máte nárok na vrácení peněz, dokud nebudou výsledky DNA zpřístupněny. Jakmile jsou výsledky DNA k dispozici, nemáte nárok na vrácení peněz za nákup rysů. Váš nákup testu AncestryDNA® obsahujícího rysy se řídí výše uvedenými podmínkami zrušení a vrácení peněz platnými pro testy AncestryDNA®, které neobsahují rysy.

 

Proces vrácení peněz.

Chcete-li požádat o vrácení peněz za sadu AncestryDNA®, musíte (1) poskytnout stejné informace, které jste nám poskytli při objednávce sady, a (2) vrátit nám sadu AncestryDNA®. Pro více informací se obraťte na oddělení členských služeb.

Společnost Ancestry nevrací poplatky za dopravu a zpracování ani žádné příslušné daně zaplacené z nevratné části u sad zakoupených ve Spojených státech. Veškeré vrácené částky budou připsány na fakturační metodu propojenou s vaším účtem.

Mimo Spojené státy: Máte právo kdykoli do 14 dnů od obdržení objednávky odstoupit od smlouvy a změnit názor, zrušit objednávku testu DNA a získat zpět peníze v plné výši, včetně nákladů na dopravu. Pro zrušení objednávky a žádost o vrácení peněz nám prosím zavolejte. Při telefonátu pro zrušení objednávky budete potřebovat znát její číslo. Číslo objednávky je uvedeno v e-mailu s potvrzením objednávky, který jste obdrželi po jejím odeslání. Vaše právo na zrušení objednávky zaniká 14 dní od data, kdy jste objednávku obdrželi. Pokud test DNA zrušíte po odeslání vzorku slin, nebudete mít přístup k žádným výsledkům DNA. Vrácení peněz vám bude poskytnuto pouze prostřednictvím kreditní karty, kterou jste použili k nákupu sady DNA. Počítejte prosím s přiměřenou dobou, než vám bude kredit doručen.

3. Náhradní testovací sady.

Pokud budete potřebovat náhradní testovací sadu DNA v USA, můžete zavolat společnosti AncestryDNA® na číslo 1-800-958-9124 a poskytnout stejné informace, které jste uvedli při objednávání testu AncestryDNA®. Cena náhradní sady v USA je 25 USD za sadu (plus příslušné poštovné a balné). Pokud budete potřebovat náhradní sadu pro testování DNA mimo USA, můžete kontaktovat společnost AncestryDNA® na telefonu nebo e-mailu. Za náhradní sady mimo USA se neplatí žádné další poplatky.

4. Balíčky.

Společnost Ancestry může čas od času, pokud je to nabízeno, nabízet více produktů (například sadu AncestryDNA® a předplatné rodinné historie) v kombinovaných sadách neboli „balíčcích“. Balíček můžete vrátit a získat zpět peníze do 60 dnů od data nákupu. Balíčky lze vrátit pouze jako kompletní balíček. Nepřijímáme vrácení žádného produktu (produktů), které byly prodány jako součást balíčku, pokud není balíček vrácen kompletní. Pokud váš balíček obsahuje sadu DNA, musíte tuto sadu vrátit, abyste měli nárok na vrácení peněz, a z částky vrácených peněz bude odečten poplatek za zpracování ve výši 15 USD (za každou sadu DNA). Uživatelům v Evropské unii nebudou z vrácené částky odečteny žádné poplatky za zpracování.